Oekraïne-conflict: een strijd van Polen en tegenpolen

Het geopolitieke schaakbord waarop de oorlog in Oekraïne zich ontvouwt, is vol risico's, een slagveld waar zetten en tegenzetten weerklinken met wereldwijde betekenis. Dit grootse eindspel blijkt veel meer te zijn dan een territoriale strijd tussen Rusland en Oekraïne. Het is een lakmoesproef van een veranderende wereldorde.

In de mist van moderne conflicten ligt de ware aard van oorlogsvoering vaak begraven onder een stapel westerse politieke retoriek en propaganda. Dit is nooit duidelijker geworden dan in de aanhoudende oorlog in Oekraïne, die onvermijdelijk heeft onthuld dat het meer is dan alleen een territoriaal geschil tussen buren. Hoewel het conflict aanvankelijk werd gepresenteerd als een poging van Rusland om Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren, was de volledige omvang van Ruslands inzet voor de strijd niet meteen duidelijk. Nu trekt de rook echter op om een groots eindspel te onthullen. Waar we getuige van zijn, is geen eenvoudig conflict, maar een complexe geopolitieke dans met hoge inzetten, waarbij een breder scala aan spelers betrokken is, met name de NAVO, en een verontrustende heropflakkering van historische tegenstellingen.

De westerse weergave van het conflict heeft inderdaad vaak als een rookgordijn gefunctioneerd, waardoor de meer ingewikkelde dynamiek die in het spel is, wordt gemaskeerd. Verhalen van beide kanten kunnen worden vergeleken met tegengestelde spiegels, die elk een andere realiteit weerspiegelen, waarbij betrokken partijen maar zeker het Westen de waarheid niet alleen verdraait, maar manipuleert om zijn strategische ambities te dienen. Bijgevolg wordt de centrale uitdaging het doorboren van de dichte mist van deze informatieve oorlogsvoering, het doorsnijden van het verwarde web van gekunstelde verhalen om tot een begrip van het conflict te komen dat authentiek gegrond is in de realiteit.

Nadat de Sovjet-Unie in 1991 was ontbonden, dacht Oekraïne aanvankelijk dat het zichzelf kon beveiligen met geërfde Sovjet-kernwapens. Technische hindernissen en internationale druk, met name vanuit de VS, belemmerden deze inspanningen echter. Oekraïne sloot uiteindelijk samen met Wit-Rusland en Kazachstan het Nucleaire Non-Proliferatieverdrag, wat resulteerde in het Memorandum van Boedapest. Deze overeenkomst, ondertekend door Rusland, het VK en de VS, verhinderde dat ze militair geweld tegen Oekraïne zouden gebruiken of bedreigen. Deze toezegging is echter onbetrouwbaar gebleken, wat bijgedragen heeft aan het aanhoudende conflict.

In de huidige context is het vooruitzicht op NAVO-lidmaatschap als veiligheidsgarantie voor Oekraïne vervaagd. Zelfs de bereidheid van de VS om een veiligheidsregeling te bieden die vergelijkbaar is met die welke aan Israël is aangeboden, slaagt er niet in de veiligheid van Oekraïne te waarborgen vanwege de aanzienlijke militaire onevenwichtigheid met Rusland. Rusland is evenwel de enige haalbare garantie voor vrede en veiligheid in Oekraïne, hoewel aan dergelijke garanties waarschijnlijk voorwaarden verbonden zullen zijn - een harde realiteit waarmee Oekraïne moet worstelen. De centrale uitdaging is dus om het web van propaganda te doorbreken en tot een begrip te komen van het conflict dat op de realiteit is gebaseerd.

Het hernieuwde besef van de ware aard van de oorlog heeft toevallige waarnemers met stomheid geslagen. Het is niet zozeer een strijd tussen Rusland en Oekraïne als wel een oorlog bij volmacht tussen Rusland en de NAVO (lees: de VS), een conflict dat in 2014 in gang is gezet toen verschillende westerse instanties – waaronder die uit Duitsland, het VK, Frankrijk, Zweden en met name de CIA een marionettenregering in Kiev installeerde. Sindsdien is de soevereiniteit van Oekraïne louter een kwestie van semantiek geworden.

Naarmate de sluier van desinformatie begint op te lichten, neemt ook de afbakening van de ware gevechtslinies van het conflict toe. Gezaghebbende dialogen over het eindspel zijn in opkomst, gefaciliteerd door belangrijke diplomatieke afspraken, waaronder de recente videoconferentie tussen de Russische president Vladimir Poetin en de permanente leden van de Veiligheidsraad. Een ontmoeting tussen Poetin en de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko in St. Petersburg volgde al snel op deze interactie.

Deze opeenvolging van gebeurtenissen, elk met zijn eigen diplomatieke choreografie, duidt op een keerpunt in het conflict. Naast deze ontwikkelingen toont Rusland een groeiend vertrouwen in hun dominantie over de strijdkrachten van Oekraïne. Desalniettemin blijft Moskou voorzichtig met mogelijke escalaties, aangewakkerd door zorgen dat de regering-Biden een nog uitgebreider oorlogsplan zou kunnen koesteren. Deze ontwikkelingen vallen niet alleen op door hun inhoud, maar ook door hun timing en orkestratie. Het Kremlin zorgde ervoor dat deze twee cruciale interacties - de bijeenkomst van de Veiligheidsraad en de Loekasjenko-Poetin-dialoog - snel achter elkaar plaatsvonden en een reeks zorgvuldig opgestelde boodschappen overbrachten naar oplettende waarnemers.

Tijdens de vergadering van de Veiligheidsraad van afgelopen vrijdag (21 juli) onthulde Poetin inlichtingenrapporten die wezen op een nogal verontrustende ontwikkeling: de inzet van een goed uitgeruste Poolse expeditiemacht in West-Oekraïne. Hij beschreef het als een operatie bedoeld voor de daaropvolgende bezetting van deze gebieden. Deze onthulling bracht het angstaanjagende spookbeeld van het Poolse revanchisme aan het licht - een omstreden kwestie die diep geworteld is in de Europese geschiedenis. Gedurende het hele gesprek zinspeelde Poetin op historische episodes van het Poolse revanchisme, waaruit bleek dat hij de langdurige betekenis ervan begreep. Zijn toon verraadde een stoïcijnse berusting bij de mogelijkheid dat de autoriteiten van Kiev - die hij noemde als potentiële verraders - zouden instemmen met het Pools-Amerikaanse plan.

Polen en de NAVO zouden naar verluidt overwegen om het westelijke deel van Oekraïne rond Lviv te annexeren. De strategie zou een deel van Oekraïne via Polen tot NAVO-bondgenoot moeten maken. En elke aanval op Pools grondgebied zou vervolgens een Derde Wereldoorlog rechtvaardigen. Als Rusland vervolgens de controle over de centrale en oostelijke delen zou overnemen die zich uitstrekken tot Odessa, de Krim en de Zwarte Zee, zal het grootste deel van de graanschuur door links worden aangeprezen. Het bouwen van een muur om de nieuwe annexaties af te bakenen zou een noodzaak worden. Gezien de snelheid waarmee Rusland bruggen repareert zouden ze binnen enkele maanden een muur kunnen bouwen – één die Oost- en West-Oekraïne van elkaar scheidt – wat een patstelling genoemd kan worden.

Hierdoor zou Polen een groot deel van Oekraïne behouden dat oppervlakkige schade heeft opgelopen in vergelijking met het oosten. Maar wat zou het echt bereiken? Helemaal niets. Al zouden ze misschien informatieve propaganda aan hun kant hebben en de conclusie als 'overwinning' bestempelen. Maar Poetin is een man van schaken en strategie. Terwijl de militaire inlichtingendienst aan de rechterkant geen ander inzicht lijkt te hebben dan informatieve illusies.

In zijn toespraak verschoof Poetin het verhaal snel van historische grieven naar dreigende geopolitieke repercussies. Hij verklaarde nadrukkelijk dat Wit-Rusland, als onderdeel van de Uniestaat, niet kon worden aangevallen zonder een grootschalige Russische reactie uit te lokken. Een dergelijke agressie zou een uiterst gevaarlijk spel in gang zetten, waarvan de gevolgen goed moeten worden overwogen door de auteurs van deze rampzalige plannen.

Loekasjenko pikte tijdens zijn ontmoeting met Poetin deze verhalende draad op. Hij gaf Poetin een gedetailleerde briefing over de betreffende Poolse militaire activiteiten in de buurt van de Wit-Russische grens en diverse voorbereidingen, waaronder de oprichting van een tankreparatiefaciliteit in Polen en de activering van een vliegveld nabij de Oekraïense grens voor mogelijk Amerikaans gebruik. Het standpunt van Loekasjenko was ondubbelzinnig: hij verwierp resoluut elke poging om Oekraïne in stukken te hakken of een deel van het land aan Polen af te staan. Hij verklaarde dergelijke acties als onaanvaardbaar. Om deze bedreigende vooruitzichten tegen te gaan, stelde Loekasjenko zelfs voor om Wagner-troepen in te zetten, wat duidt op een aanzienlijke escalatie van de paraatheid van de strijdkrachten.

Toch ging het felle verzet van Loekasjenko tegen de verbrokkeling van Oekraïne verder dan een louter strategische houding. Het toonde ook een toewijding aan regionale stabiliteit, samengevat in zijn bewering dat, mocht West-Oekraïne om steun vragen, Wit-Rusland die graag zou verstrekken. Deze aanpak onderstreept een nieuwe dimensie van regionale diplomatie, één die het verloop van de oorlog in Oekraïne aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden.

Het belang van deze discussies kan niet genoeg worden benadrukt. Hun openbare karakter benadrukt de anticiperende benadering van Poetin en Loekasjenko. Ze voorzien een dreigend geopolitiek keerpunt - een dramatische escalatie waarbij Polen betrokken zal zijn, een kritische NAVO-bondgenoot die de VS beschouwen als hun belangrijkste continentale Europese partner. Hoewel het Russische publiek weet dat hun land effectief de NAVO in Oekraïne bestrijdt, duidt de mogelijke escalatie naar een oorlog met Polen – een onmiskenbare afwijking van de status quo – op een sterke escalatie. De gevolgen van een dergelijke beweging, zowel nationaal als internationaal, zullen ongetwijfeld ingrijpend zijn en een tektonische verschuiving in het geostrategische landschap markeren.

Deze anticiperende benadering is een voorbeeld van een vorm van politiek realisme, een erkenning van de grimmige realiteit van macht en invloed in internationale betrekkingen. Poetin en Loekasjenko, uitgerust met inlichtingeninzichten, zetten zich in wezen schrap voor een tumultueuze fase in het conflict.


Het Polen Scenario

Polen bevindt zich in een steeds moeilijker wordende geopolitieke positie. Ondanks een substantiële militaire macht wordt haar politieke heerschappij in Europa belemmerd door de acties van haar regerende nationalistische Partij voor Recht en Rechtvaardigheid, die routinematig blijk heeft gegeven van minachting voor democratische normen en de rechtsstaat. Dit heeft geleid tot een verslechtering van de reputatie van Polen binnen de EU, waardoor zijn invloed in het blok afneemt. Maar ondanks deze binnenlandse beperkingen worstelt Polen ook met een bredere regionale dynamiek.

Als cruciale NAVO-bondgenoot heeft het een strategische rol te spelen in het zich ontvouwende conflict. Deze rol brengt echter risico's met zich mee, vooral gezien het potentieel voor escalatie, zoals benadrukt door Poetin en Loekasjenko's recente dialogen. Deze delicate evenwichtsoefening onderstreept de complexiteit van de hachelijke situatie van Polen, een die het traject van het conflict op belangrijke manieren zal bepalen. De situatie in Polen vat de uitdagingen samen van het navigeren door het huidige geopolitieke klimaat. Het zit gevangen tussen een oplevend Rusland, een assertieve NAVO en een gefragmenteerde EU. Het navigeren door dit doolhof vereist scherpzinnige diplomatie en politiek manoeuvreren, waarvan het succes onzeker blijft.

Tijdens de vergadering van de veiligheidsraad afgelopen vrijdag herinnerde Poetin Polen aan zijn historische toe-eigening van gebieden, of het nu een geschenk was van westerse gebieden na de Tweede Wereldoorlog of tijdens de Eerste Wereldoorlog toen het profiteerde van de Russische Revolutie. "Dit is trouwens niets nieuws", voegde Poetin eraan toe, wijzend op de Poolse acties na de Eerste Wereldoorlog. Polen "profiteerde" van de Russische burgeroorlog om "enkele historische Russische provincies te annexeren" en nam ook de controle over Lvov en delen van Litouwen over, zei Poetin. Tegen deze achtergrond dienen de verhulde bedreigingen van Loekasjenko, in combinatie met Poetins historische referenties, als een waarschuwing voor het Westen. Hun doel lijkt te zijn om het eindspel van Oekraïne te leiden naar een uitkomst die overeenkomt met de Russische belangen. Ondertussen zetten ze zich schrap voor een mogelijke, zelfs wanhopige poging van de VS om zijn trots te redden na een mogelijke nederlaag in de proxy-oorlog.

De inzet van het conflict neemt toe. Loekasjenko en Poetin hebben tot nu toe op meesterlijke wijze het geopolitieke schaakspel gespeeld, gebruikmakend van westerse fouten en hun strategieën effectief tegengegaan. Ze hebben nu echter te maken met een vluchtige en onvoorspelbare situatie, een situatie die mogelijk zou kunnen escaleren tot een groter conflict waarbij grote NAVO-mogendheden betrokken zijn. Deze crisisbeheersingsstrategie is gebaseerd op een ingewikkelde evenwichtsoefening, waarbij het conflict wordt beheerst en tegelijkertijd wordt voorbereid op een worstcasescenario. Zowel Poetin als Loekasjenko begrijpen het belang van hun acties en beslissingen bij het vormgeven van het eindspel van het conflict, een verantwoordelijkheid die ze serieus nemen.

Poetin's ontmoetingen in Moskou en St. Petersburg hebben enig licht geworpen op de strategie van Rusland voor het eindspel van Oekraïne. Het lijkt duidelijk dat Rusland geen territoriale ambities heeft in West-Oekraïne. Het zal echter de toekomstige grenzen en het politieke leiderschap in Oekraïne beïnvloeden en noodzakelijkerwijs vormgeven, met als doel de opkomst van een anti-Russische staat op zijn westelijke flank te voorkómen. In dit opzicht weerspiegelt de Russische strategie traditionele geopolitieke berekeningen. Het gaat er in de eerste plaats om de veiligheid aan zijn grenzen te waarborgen en een gunstig machtsevenwicht in zijn directe omgeving te handhaven. Deze benadering wordt ondersteund door de erkenning van de kernbelangen van Rusland en de noodzaak om deze tegen alle bedreigingen te beschermen.

Rusland is niet bereid om in te stemmen met de plannen van de Biden-regering, of beter gezegd, er aan toe te geven. Het zal elke poging weerstaan om Oekraïne te gebruiken als springplank voor een groter conflict of een andere proxy-oorlog. Dit betekent een aanzienlijke escalatie van de defensieve houding van Rusland en onderstreept zijn vastberadenheid om zijn vitale belangen te beschermen.

Poetin heeft inderdaad duidelijk gemaakt dat Rusland niet zal aarzelen om NAVO-leden aan de grenzen van Oekraïne te confronteren als zij inbreuk maken op de kernbelangen van Rusland. De heroplevende economie van Rusland, ondersteund door schijnbaar ondoordringbare firewalls, in combinatie met een militair-industriële productie die de collectieve capaciteit van de NAVO in de schaduw stelt, stelt de natie in staat om elke escalatie van het huidige conflict te weerstaan en te overwinnen. Zo verklaarde de Russische minister van Industrie en Handel Denis Manturov onlangs: "Sinds het begin van dit jaar worden veel soorten wapens en speciale militaire uitrusting geproduceerd in hoeveelheden die veel groter zijn dan die van het hele afgelopen jaar.Wat munitie betreft, bereiken we nu een niveau waarop leveringen in slechts één maand het totale aantal bestellingen van vorig jaar overtreffen - een cijfer dat slechts de helft benadert van wat Oekraïne momenteel nodig heeft." Dergelijke ontwikkelingen duiden op een significante afwijking van eerdere strategieën, wat suggereert dat Rusland niet gegijzeld zal worden door Artikel 5 van het NAVO-Handvest. bereidheid om haar belangen krachtig te verdedigen.

Intussen dreigt het Oekraïense offensief te mislukken en indien de NAVO en het Westen van tevoren wisten dat dat zóu mislukken, zijn er twee verklaringen: 1. Het offensief was een afleiding, of 2. een Oekraïense genocide is de operatieve redenering. En misschien zijn deze beide wel het geval.

Waarom zou het Westen denken dat Oekraïne zou kunnen winnen? Hun leger bestaat uit een stel zwervende, niet-vrijwillige rekruten met minder dan een week training, en CIA-huurlingen die ernstig zijn uitgeput tot 1/4 van hun aanvankelijke sterkte. De VS hebben ervoor gezorgd dat clustermunitie een spoor van dood achterlaat onder Oekraïense burgers en landmijnen hebben het landschap van Oekraïne onaantastbaar gemaakt. Ten aanzien van bovengenoemd "Polen-scenario" vragen we ons af of door het Westen de Oekraïense troepen worden gebruikt als proefkonijnen om de landmijnen op te blazen voor binnenvallende Poolse troepen? Als we de voorliefde van het Westen voor 'proefkonijnen' (bijv Pfizer) goed kennen zijn we geneigd te denken dat het verlies van Oekraïense troepen een poging is om de 'waardevollere' binnenvallende buitenlandse troepen te beschermen. Want uiteindelijk willen de EU en de VS het Oekraïense volk niet - ze willen Oekraïne, de grondstoffen en zijn interne corruptie.

Terwijl hij opmerkte dat de f-16's maanden verwijderd zijn, dat bommen en munitie bijna twee jaar verwijderd zijn, kondigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een interview aan dat het einde van het tegenoffensief maanden verwijderd is..... Het was al vreemd dat juist Blinken de startdatum van het tegenoffensief verstrekte, maar het is nog vreemder dat Blinken nu ook een 'einddatum' geeft.

Een zeer onwetende ‘gepensioneerde’ Amerikaanse generaal heeft gesuggereerd dat Amerikaanse oorlogsschepen Oekraïense schepen in de Zwarte Zee begeleiden om ervoor te zorgen dat de inhoud van de containers veilig hun EU-bestemmingen bereikt. Zijn punt is ook een preventief WO III-scenario, aangezien elke aanval op de Amerikaanse oorlogsschepen een internationaal conflict zou creëren. Zelfs deze tactiek is oud - immers gebruikt op de Japanners om Pearl Harbor aan te vallen.


Graanexport

Is het niet vreemd dat ‘het graan’ dat niemand voedt, wordt weggezet als zo’n belangrijke zending naar de EU?
Zoals bekend heeft Rusland de graanovereenkomst met Oekraïne (“Zwarte Zee Graan Initiatief”) niet verlengd. De opgegeven reden is dat Oekraïne en het Westen de toezeggingen aan Rusland niet zouden zijn nagekomen. Poetin verlangt van het Westen dat Rusland graan en kunstmest mag exporteren en dat een door Oekraïne opgeblazen ammoniakpijpleiding wordt gerepareerd. Dit graanakkoord kwam een ​​jaar geleden tot stand tussen Rusland en Oekraïne, na bemiddeling door de Turkse president Erdogan en de VN, en is sindsdien meerdere keren verlengd. Een voorwaarde voor de uitvoer van Oekraïense graan was dat de zeemijnen die door Oekraïne waren gelegd, moesten worden geruimd in de getroffen havens, zoals Odessa.

Toen begonnen de graantransporten door de Zwarte Zee, waarbij de schepen in de Turkse "flessehals" Bosporus werden gecontroleerd op illegaal vervoerde wapens (voor Oekraïne). Het sterkste argument voor de Graanovereenkomst was dat men de armste en hongersnoodgevoelige landen, b.v. die in Afrika, wil steunen. De VN heeft ook een deel van de export van Oekraïne opgekocht als onderdeel van het Wereldvoedselprogramma. Al snel na de eerste leveringen werd echter duidelijk dat het niet helemaal zo ging. Er werd vernomen dat een groot deel van het door Oekraïne verkochte en geëxporteerde graan in Turkije bleef, een ander groot deel als voedergraan naar EU-landen werd verscheept en slechts een klein deel, volgens de toenmalige informatie rond de 20%, naar arme landen die met hongersnood werden bedreigd.

Klagen over het einde van het graanakkoord en Poetin de schuld geven van het gebruik van honger als wapen is dus niets anders dan hypocrisie van de kant van het Westen. Een paar dagen geleden vertelden de Duitse mainstream media dat het einde van de graanovereenkomst "bijzonder slecht was voor mensen in Oost-Afrika, Afghanistan of Jemen die hulp nodig hebben". Tijdens een VN-bezoek van president Poetin riep de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock president Poetin zelfs op om "honger niet als wapen te gebruiken". Deze uitspraken zijn dan ook te classificeren als hypocriet of schandalig (je zou ze eigenlijk leugens kunnen noemen) omdat officiële gegevens van de Verenigde Naties het tegendeel aantonen. Soedan - in Oost-Afrika - kreeg slechts 95.000 ton van de graandeal. Dat is een bescheiden 3% van de totale invoer van Soedan. Jemen, geplaagd door burgeroorlog en hongersnood, ontving 260.000 ton; dat is nog geen 7% van de totale import. Hetzelfde geldt voor Afghanistan. Dat kreeg 131.000 ton Oekraïens graan, dat ook goed is voor slechts 3% van de graanimport. dit graan kwam geheel indirect het land binnen via het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN. Afghanistan haalt zijn graanimport in de regel uit landen als o.a. Pakistan. Om deze drie staten te noemen als slachtoffers van de verlopen overeenkomst is een schandalige verdraaiing van de feiten. In het geval van Afghanistan is er ook het feit dat de Amerikaanse "bevroren" valutareserves van enkele miljarden dollars niet worden vrijgegeven voor de aankoop van voedsel en medicijnen.

Zoals blijkt uit de gegevens van "un.org" (Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre), werd er in totaal 32,9 miljoen ton geëxporteerd via de Oekraïense graanovereenkomst. Hiervan ging bijna 8 miljoen ton naar China, bijna 6 miljoen ton naar Spanje, ruim 3,2 miljoen ton naar Turkije, ruim 2 miljoen ton naar Italië, bijna 2 miljoen ton naar Nederland, 870.000 ton naar Israël, etc. Bijna precies tweederde van de totale Oekraïense export onder het Graanakkoord ging naar deze paar staten. Maar dit zijn geen staten die worden bedreigd door hongersnood. Trouwens: het zal bijna niemand zijn opgevallen dat vorig jaar in de VS een slordige 14 miljoen ton maïs op de boerderijen werd vernietigd omdat de oogst en export niet de moeite waard waren vanwege de "te lage wereldmarktprijzen". Maar weggeven aan landen in nood was evenmin aan de orde. Dat zou geld hebben gekost. En ja; het gebrek aan geld in de Oekraïense schatkist als gevolg van het gebrek aan graanexport moet nu willens en wetens worden opgebracht door de westerse alliantie. Want de oorlog kost geld, veel geld.

Terwijl Blinken het 'grote succes' van het Oekraïense tegenoffensief in de mainstream media toejuicht, benadrukt Zelensky's bewering dat Azov 50% heeft teruggenomen van wat Rusland voorheen bezat - ze geven de details niet vrij - dat wil zeggen, ze hebben verwoest land, geruïneerde dorpen en lege steden teruggenomen. Er was niemand om te "vechten"!


BRICS

Ondertussen breiden de BRICS-landen breiden zich in een ongelooflijk razend tempo uit, waarbij bijna 40 landen vragen om lid te worden. De laatste tijd wordt er veel over de BRICS-staten geschreven. Dat we steeds meer over deze groep horen, is een onmiskenbaar teken dat deze groep van opkomende economische machten steeds meer aandacht krijgt van de westerse economische groepen G7 of G20 en ook van politici. Op 22 augustus vindt in Johannesburg, Zuid-Afrika, een grote BRICS-top plaats.
Afrika, waar de genocides van Bill Gates, de Britten, de Fransen en de VS een lang strafblad hebben. Het vreemde verzoek van Macron om te worden uitgenodigd voor de Zuid-Afrikaanse top in augustus is.... afgewezen. Kennelijk ruilt Afrika de westerse kolonisatie in voor de gunsten van de BRICS.

Er is al veel gespeculeerd en geschreven over de vraag of Poetin ook aanwezig zal zijn op deze top; omdat het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Aangezien Zuid-Afrika lid is van het Internationaal Strafhof of het erkent, zou het het arrestatiebevel moeten uitvoeren als Poetin het land binnenkomt. De Zuid-Afrikaanse regering wilde hierdoor het ICC verlaten, maar dit werd kort na de bekendmaking door president Ramaphosa ingetrokken. En om het kort te houden: Poetin zal niet persoonlijk op de top aanwezig zijn, maar alleen via videoverbinding.

Op deze top zullen naar verwachting gewichtige beslissingen worden genomen. Het gerucht gaat dat er een gedeeltelijk door goud gedekte op crypto gebaseerde valuta zal worden geïntroduceerd. Het is bedoeld om als handelsvaluta te dienen binnen de BRICS-landen en zo de Amerikaanse dollar te vervangen. De BRICS-landen zijn al goed voor ongeveer 40% van de wereldbevolking, omvatten samen ongeveer 3 miljard mensen, en de economische output is ongeveer een kwart van de wereldwijde economische output.

Ze hebben ook een immense rijkdom aan grondstoffen, soms bijna een monopolie daarop. Dat is bijvoorbeeld het probleem met de G7-landen, die deels afhankelijk zijn van de BRICS-landen. Er wordt echter ook verwacht dat de BRICS-groep nieuwe leden zal verwelkomen op de top van Johannesburg. We hebben zojuist het getal 40 genoemd, en Saoedi-Arabië zal er één van zijn. Dit is opmerkelijk, aangezien de Saoedi's al tientallen jaren zeer nauw verbonden waren met de VS onder het motto: "Petrodollars voor veiligheid".

Maar sinds het aantreden van president Biden zijn de betrekkingen sterk bekoeld. Van die 40 landen bevinden zich ook bijna alle OPEC-landen, en 22 hebben zich al formeel aangemeld om lid te worden. De enige grote olieproducent buiten de OPEC is de VS. Dit betekent dat het Westen in de toekomst nog afhankelijker zal worden van de OPEC. Een definitief einde aan olie en gas is immers nog lang niet in zicht.

Een paar dagen geleden werd vernomen dat 70 staatshoofden en regeringsleiders uit Zuid-Afrika een uitnodiging hadden gekregen voor de BRICS-top, maar geen enkele vertegenwoordiger uit het Westen. Een bron benadrukte echter dat hoewel westerse landen niet waren uitgenodigd, BRICS nooit had gezegd dat ze niet met hen zouden praten. De breuk met het Westen wordt steeds duidelijker; dit bleek onlangs ook op de EU-CELAC-top. De trigger en/of intensivering is de oorlog in Oekraïne, een oorlog tussen de NAVO en het Westen tegen Rusland. Het Oekraïne-conflict maakt het steeds duidelijker: het is Noord-Amerika, Europa, Australië en een paar andere landen tegen de rest van de wereld.

Het is dus geen toeval dat het Westen steeds meer oog heeft voor de BRICS-groep. De mondiale invloed van deze groep zal toenemen, terwijl die van het Westen, en vooral die van de EU, zal afnemen. De EU-politici weten dat ook, maar hun loyaliteit aan de VS verhindert dat zij een eigen koers met een eigen verantwoordelijkheid gaan varen.

Inmiddels proberen de Amerikanen te redden wat er te redden valt, en heeft Blinken aangekondigd:
a) dat hij heeft sancties heeft opgelegd aan de militaire leider van China, waarvan Blinken beweert dat ze geen enkele invloed zullen hebben op de betrekkingen, en
b )dat hij de lat hoger heeft gelegd tegen Noord-Korea – met een dreiging, "ofwel denucleariseren of we zullen je echt pijn doen - echt waar!"
Noord Korea pijn doen.... maar waarmee? De wapenvoorraad die is gedecimeerd om Oekraïne te verlossen van de Russen en er een Poolse staat van te maken? Het lijkt erop dat Noord-Korea asiel heeft verleend aan een Amerikaanse militaire waar in de VS eerder niemand in geïnteresseerd was. Maar de Amerikaanse informatieve propaganda doet haar werk.

Blinken is er nu niet in geslaagd een Chinese detente nieuw leven in te blazen, hij heeft de oorlog in Oekraïne verpest en denkt dat het bedreigen van Noord-Korea een positieve reactie zal hebben om zijn reputatie te versterken. Sterker nog, we vermoeden dat Blinken's bruikbaarheid als handlanger bijna catastrofaal aan een eind komt. Nu de Amerikanen China, Saoedi-Arabië en Afrika, en mogelijk ook Israël hebben verloren, neemt het belang van Oekraïne af. En Blinken ziet er steeds bedroefder uit. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is de kans groot dat de Amerikanen hun steun aan Oekraïne zullen intrekken, en de europeanen met de gebakken peren laten zitten. In dat geval zullen we zien wat de "onvoorwaardelijke steun" die "zo lang als nodig is" voor Oekraïne nog waard is.


Enkele laatste gedachten en overpeinzingen

Het geopolitieke schaakbord waarop de oorlog in Oekraïne zich ontvouwt, is vol risico's, een slagveld waar zetten en tegenzetten weerklinken met wereldwijde betekenis. Dit grootse eindspel blijkt veel meer te zijn dan een territoriale strijd tussen Rusland en Oekraïne. Het is een lakmoesproef van een veranderende wereldorde, een weerspiegeling van de nieuwe assertieve houding van Rusland op het gebied van buitenlands beleid, en een symbool van de uitdagingen van het navigeren door een steeds complexer wordend geopolitiek landschap, zoals geïllustreerd door de hachelijke situatie van Polen.

Terwijl zowel Rusland als Wit-Rusland zich schrap zetten voor een mogelijke escalatie waarbij de NAVO betrokken is, doemt het spookbeeld van een breder conflict onheilspellend op. Toch blijft het doel, zelfs te midden van deze stormachtige zeeën, het behoud van de regionale stabiliteit en het beheersen van een vluchtige en onvoorspelbare situatie. Het conflict in Oekraïne dient dus als een grimmige herinnering aan het delicate en ingewikkelde machtsevenwicht in het hart van de hedendaagse geopolitiek. Het onderstreept het primaat van nationale belangen, de veranderende dynamiek van internationale allianties en de aanhoudende echo's van historische geschillen bij het vormgeven van de toekomst van de wereld.

Nu we aan de rand van deze afgrond staan, vereist het navigeren op de weg naar vrede meer dan strategisch manoeuvreren; het vereist een oprechte toewijding aan waarheid, diplomatie en naleving van het internationaal recht. Dit staat in schril contrast met de 'op regels gebaseerde orde' die wordt aangehangen door een afnemende Amerikaanse macht, een orde die vaak uitzonderlijke voorschriften oplegt aan de wereldwijde meerderheid en internationale normen naar haar hand zet.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][27 juli 2023]

 

Afdrukken Doorsturen