West-Afrika stevent af op een multistatenoorlog

Een recente staatsgreep in Niger, waarbij tal van andere actoren zijn betrokken, vormt een ernstige bedreiging voor de regionale stabiliteit in West-Afrika, en misschien wel de rest van de wereld.

Op zondag 30 juli stelde de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) een ultimatum aan de overgangsregering van Niger: herplaatsing van president Muhamed Bazoum binnen een week of een militaire interventie. Bazoum was op 26 juli afgezet bij een staatsgreep onder leiding van generaal Abdourahamane Tchiani. De deadline daarvoor is gisteren, 6 augustus, verstreken. We hebben recentelijk over deze kwestie geschreven.

De internationale berichtgeving over de staatsgreep van 26 juli wordt gedomineerd door beelden van anti-Franse demonstranten die op straat met Russische vlaggen zwaaien. Wat in de mainstream media-razernij wordt gemist, is het feit dat Niger in de greep is van de ergste voedselcrisis die het in decennia heeft gezien, waarbij één op de vijf Nigerezen te maken heeft met acute voedselonzekerheid. Geen enkele interventie om de fragiele constitutionele orde van Niger te herstellen zal slagen zonder de fragiele toestand van de Nigerse voedselvoorziening aan te pakken. In plaats daarvan is een strategische interventie nodig om Niger in staat te stellen zichzelf te voeden, aangezien voedselzekerheid van fundamenteel belang is voor het veiligstellen van vrede en stabiliteit in het land. De westerse landen die het land aan het kaalplukken zijn vanwege de rijke grondstoffen, hebben weggekeken naar deze ellende die zich onder hun neus afspeelt.

Maar het land kreeg ook ontwikkelingshulp uit het Weste. In de afgelopen tien jaar hebben de VS Niger meer dan $ 500 miljoen aan militaire hulp en trainingsprogramma's verstrekt. In 2023 startte de EU een militaire trainingsmissie van 30 miljoen dollar in Niger. Naast militaire hulp hebben westerse mogendheden voor verschillende doeleinden substantiële ontwikkelingshulp aan Niger verleend. De EU heeft in de periode 2021-2024 554 miljoen dollar uitgetrokken voor hulp aan Niger voor onderwijs, duurzame groei en bestuur. In 2022 bedroeg de eigen ontwikkeling van Frankrijk naar Niger $ 130 miljoen, terwijl de Amerikaanse hulp in totaal $ 101 miljoen (exclusief dus de $ 500 miljoen aan militaire 'hulp') bedroeg. In tegenstelling tot de strijd tegen extremisten lijkt er echter weinig strategische coördinatie te zijn geweest bij het aanpakken van waterschaarste en voedselproductie.

Laten we een stap terug doen en kijken hoe we hier zijn gekomen, wie de relevante actoren zijn en wat er kan gebeuren als er oorlog uitbreekt. Hoewel het op dit moment onwaarschijnlijk is dat deze crisis uitmondt in een echte wereldoorlog, brengt het wel belangen met zich mee die niet onbelangrijk zijn voor veel van de grote mogendheden in de wereld en de meeste regionale machten in West-Afrika.

Deze regio van Afrika, die zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot aan de Rode Zee, staat de laatste jaren bekend als de 'Coup-gordel'. In elk van deze landen, Guinee, Mali, Burkina Faso, Guinee-Bissau, Tsjaad, Soedan en nu Niger, is sinds 2020 een succesvolle staatsgreep gepleegd. Sommige van deze staatsgrepen, met name Mali en Burkina Faso, werden gesteund door de Russische huurlingengroep Wagner. Er is geen bewijs dat Wagner betrokken was bij de staatsgreep in Niger, maar de leider van de groep heeft de nieuwe regering benaderd met aanbiedingen voor veiligheidshulp.

De Sahara ligt direct ten zuiden van Algerije en Libië en beslaat meer dan 80% van het grondgebied van Niger. Een groot deel van het resterende land is onderhevig aan woestijnvorming, een proces dat wordt versneld door de opwarming van de aarde. De temperatuur in Niger stijgt 1,5 keer sneller dan in de rest van de wereld. Hittestress en steeds langer aanhoudende droogtes tasten de bodem aan in de 14 procent van het land dat geschikt is voor akkerbouw.

Met slechts 56% van de bevolking die toegang heeft tot veilig drinkwater, hebben de boeren in Niger moeite om genoeg te vinden voor hun gewassen. De crisis in de voedsel-waterrelatie in Niger heeft geleid tot steeds frequentere conflicten over de toegang tot water tussen herders en boeren, met als gevolg een verdere vermindering van de landbouwproductie in Niger en toenemend geweld en instabiliteit.

Deze regio van Afrika - de Sahel - heeft te maken gehad met een opeenstapeling van crises: de uitdroging van het land als gevolg van de klimaatcatastrofe; de opkomst van islamitische strijdbaarheid als gevolg van de NAVO-oorlog van 2011 in Libië; de toename van smokkelnetwerken om wapens, mensen en drugs door de woestijn te smokkelen; de toe-eigening van natuurlijke hulpbronnen – waaronder uranium en goud – door westerse bedrijven die simpelweg niet voldoende hebben betaald voor deze rijkdommen; en de verschansing van westerse strijdkrachten door de bouw van bases en de ongestrafte operatie van deze legers.

Zowel in Mali als in Burkina Faso droegen de staatsgrepen een zwaar element van antikolonialisme met zich mee. Hoewel de mensen in Niger, inclusief degenen die bij de staatsgreep betrokken waren, niet van het Westen houden, is het de vraag of het een belangrijke motiverende factor was bij de staatsgreep.

Twee westerse landen, de VS en Frankrijk, hebben een zeer groot militair steunpunt in Niger. De VS hebben daar ongeveer 1000 troepen gestationeerd en Frankrijk heeft er ongeveer 1500. Daarnaast leidt de VS veel mensen op in het Nigerese leger, waaronder enkele mensen die betrokken zijn bij de staatsgreep. Beide landen hebben de nieuwe regering 'aangemoedigd' om de afgezette president Bazoum weer aan de macht te brengen en hebben publiekelijk de mogelijke ECOWAS-interventie gesteund.

Mali en Burkina Faso, die beide momenteel regeringen hebben die ook door middel van staatsgrepen zijn geïnstalleerd, hebben beide hun steun aangeboden aan de staatsgreepregering van Niger en hebben gezegd dat elke interventie in Niger zou worden opgevat als een oorlogsverklaring. Komt nog bij dat niet-statelijke militante groeperingen, zoals ISIS, Al-Qaeda en Boko Haram, voet aan de grond hebben in heel West-Afrika en ze zouden vrijwel zeker betrokken raken als er oorlog zou uitbreken.

De vraag is vooralsnog wat Ecowas gaat doen.


Wat is ECOWAS?

ECOWAS begon als een economische organisatie met als doel West-Afrikaanse staten te helpen zich te ontwikkelen, en dat vertegenwoordigt nog steeds het grootste deel van haar werk. Sinds de Liberiaanse burgeroorlog van 1990 heeft ECOWAS echter militair ingegrepen in conflicten in de regio. Het speelt vandaag een vergelijkbare rol als de VN of de Afrikaanse Unie. ECOWAS heeft geen permanent leger, maar leent in plaats daarvan soldaten van lidstaten om een strijdmacht te vormen.

Momenteel wordt ECOWAS geleid door de Nigeriaanse president Bola Tinubu. Dit is belangrijk omdat Nigeria direct grenst aan Niger. Dit betekent dat de beslissing van ECOWAS zal worden genomen door iemand met een zeer direct belang bij een veilig Niger. Ook belangrijk is het feit dat Tinubu met een zeer kleine marge tot president van Nigeria werd gekozen en mogelijk een leidende rol zou willen spelen in deze crisis om binnenlandse steun te krijgen.

Voordat hij de optie tot interventie bekendmaakte hield Tinubu, inmiddels één van de rijkste mannen van Nigeria, zich jarenlang bezig met het witwassen van miljoenen voor heroïnedealers in Chicago, en is sindsdien verstrikt geraakt in talloze corruptieschandalen. Documenten die door The Grayzone zijn beoordeeld, onthullen dat Tinubu een oude Amerikaanse aanwinst is die werd genoemd als medeplichtige aan een massale drugsoperatie waarbij hij miljoenen witwaste namens een heroïneverkoper. Tinubu studeerde af aan de Chicago State University, werkte voor Deloitte en werd corporate executive voor Mobil Nigeria.


Interventies

Elke ECOWAS-interventie - zo die zou plaats gaan vinden - zal waarschijnlijk in de eerste plaats worden geleid door Nigeriaanse troepen, hoewel Senegal ook steun heeft beloofd en andere landen waarschijnlijk ook troepen zullen aanbieden als daarom wordt gevraagd. Het leger van Nigeria wordt gerangschikt als de machtigste in de regio en één van de machtigste op het continent. Het is echter niet duidelijk dat dit genoeg zou zijn om een oorlog te winnen. Ten eerste heeft Niger het voordeel van de verdediger. Het is altijd moeilijker om een land aan te vallen dan om het te verdedigen. Niger heeft ook de steun van Mali, Burkina Faso en waarschijnlijk de Wagner-groep. Zelfs als ECOWAS-troepen de regering in Niger uit de macht zouden kunnen zetten en Bazoum's regime zouden kunnen herstellen, zou dat waarschijnlijk veel burgerslachtoffers veroorzaken en lang duren, en de gevechten zouden zich tot ver buiten Niger kunnen verspreiden.

Als het doorgaat, zal het niet de eerste keer zijn dat het 15 leden tellende regionale blok tussenbeide komt in crises waarbij lidstaten betrokken zijn. De Monitoring Group van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOMOG), de militaire tak van ECOWAS, werd in 1990 opgericht om regelmatig in te grijpen bij conflicten in de regio.
Hier is een lijst van die interventies.

1990: Liberia
In 1989 leidde Charles Taylor een militie tegen de Liberiaanse regering, wat leidde tot het uitbreken van een burgeroorlog daar. Bijgevolg deed het regionale blok in 1990 een ongekende stap om in te grijpen. Het aanvankelijke ECOMOG-contingent van 3.000 man werd gevormd met personeel afkomstig uit Nigeria, Gambia, Ghana, Guinee en Sierra Leone met extra soldaten bijgedragen door Mali. De missie was controversieel vanwege een spoor van mensenrechtenschendingen door haar personeel, vooral tegen vrouwen, maar het zorgde voor vrede. De troepen waren tot 1996 in het land aanwezig toen de oorlog eindigde.

1997: Sierra Leone
De volgende stop van ECOMOG was de hoofdstad van Sierra Leone, Freetown, in 1997 na de omverwerping van de gekozen burgerregering van Ahmed Tejan Kabbah door majoor Johnny Paul Koroma in een militaire staatsgreep. De strijdmacht, onder bevel van Nigeriaanse troepen, verplaatste een deel van haar personeel uit Monrovia, de hoofdstad van Liberia, om Freetown te heroveren op de rebellengroep Revolutionary United Front (RUF). In februari 1998 lanceerde ECOMOG een aanval die leidde tot de val van het militaire regime en Kabbah werd opnieuw geïnstalleerd als leider van het land.

1999: Guinee-Bissau
De volgende actie van ECOMOG was een staakt-het-vuren-missie in Guinee-Bissau nadat vijandelijkheden uitbraken na een poging tot staatsgreep in 1998. De strijd was tussen regeringstroepen gesteund door buurland Senegal en Guinee tegen staatsgreepleiders die de strijdkrachten onder controle hadden. De vijandelijkheden werden opgelost nadat in november 1998 een vredesakkoord was gesloten over de voorwaarden van een regering van nationale eenheid en nieuwe verkiezingen in 1999, maar een nieuwe uitbarsting van een conflict in mei 1999 ondermijnde het akkoord. In november werd in Abuja een vredesakkoord ondertekend waarin onder meer de terugtrekking van de Senegalese en Guinese troepen en de inzet van ECOMOG-troepen werd vastgelegd om de vrede te waarborgen.

2003: Ivoorkust
Nadat de Ivoriaanse strijdkrachten en rebellengroepen in 2003 tot een staakt-het-vuren waren gekomen, zette ECOWAS troepen in als ECOWAS-strijdkrachten in Ivoorkust (ECOMICI) als aanvulling op troepen van de Verenigde Naties en Frankrijk.

2003: Liberia
De tweede Liberiaanse burgeroorlog maakte ook een terugkeer van regionale troepen noodzakelijk. Terwijl de eerste burgeroorlog Charles Taylor aan de macht bracht, leidde de tweede burgeroorlog tussen 1999 en 2003 tot zijn vertrek. Deze keer zette ECOWAS troepen in onder de ECOWAS-missie in Liberia (ECOMIL) met zo'n 3.500 soldaten, waarvan de meeste uit Nigeria kwamen. Ze dienden als tussenmacht, hielden de strijdende partijen uit elkaar en vergemakkelijkten de aankomst van de VN-missie in Liberia (UNMIL).

2013: Mali
Een staatsgreep in Mali in 2012 leidde tot een ineenstorting van de orde en gewapende groepen maakten onmiddellijk gebruik van de daaropvolgende staatsgreep om het noorden van het land onder de voet te lopen. ECOWAS leidde in 2013 de door Afrika geleide internationale ondersteuningsmissie in Mali (AFISMA) om de Malinese regering te steunen in de strijd tegen rebellen. De missie werd goedgekeurd door een resolutie van de VN-Veiligheidsraad en haar oorspronkelijke mandaat was een jaar. Nigeria droeg de meeste troepen bij, maar tal van andere West-Afrikaanse landen, waaronder Gabon, Ivoorkust, Niger en Burkina Faso, steunden ook de missie.
AFISMA maakte uiteindelijk plaats voor de UN Multidimensional Integrated Stabilization in Mali (MINUSMA).

2017: Gambia
Een ECOWAS-operatie onder leiding van Senegal, met de codenaam "Operation Restore Democracy", stuurde troepen naar Banjul om Yahya Jammel tot aftreden te dwingen. Hij had geweigerd een verkiezingsverlies toe te geven aan Adama Barrow bij de verkiezingen van 2016. Barrow werd beëdigd als president op de Gambiaanse ambassade in Dakar en verzocht om een militaire interventie van de ECOWAS. De troepen zorgden voor de overgang binnen drie dagen. De naam van de missie werd later veranderd in ECOWAS Mission in The Gambia (ECOMIG) en duurde tot december 2021.


De Verenigde Staten in Afrika

Toen het nieuws over de militaire staatsgreep in Niger bekend werd zou het veel Amerikaanse waarnemers hebben kunnen verbazen dat de politieke ontwikkelingen in de hoofdstad Niamey een aanzienlijke Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land in gevaar brachten. De VS hebben twee dronebases in Niamey en Agadez, waarvan de laatste naar verluidt meer dan $ 110 miljoen heeft gekost om te bouwen. Bovendien meldde The Intercept in 2020 dat het Amerikaanse leger ook vier noodlocaties in het hele land had gevestigd, waardoor Niger de Afrikaanse staat was met de grootste Amerikaanse militaire voetafdruk op dat moment. Als onderdeel van de bredere Amerikaanse militaire hulp aan het land die in 2002 begon, hebben deze troepen (officieel) tot doel de strijdkrachten van Niger te adviseren, op te leiden en te ondersteunen in hun strijd tegen gewelddadige extremistische groeperingen.

Naast Niger voeren Amerikaanse troepen momenteel operaties tegen opstandelingen en terrorismebestrijding uit in Somalië. Na te zijn ingekrompen onder de Trump-regering werd het Amerikaanse contingent in Somalië vorig jaar uitgebreid door de (aan de wapenindustrie gelieerde) Amerikaanse president Joe Biden. Naast de traditionele 'veiligheidshulp' vechten de Amerikaanse troepen actief samen met de Somalische veiligheidstroepen in de strijd tegen Al-Shabaab, terwijl ze ook luchtaanvallen uitvoeren tegen de groep. Over het algemeen is de militaire voetafdruk van de VS om gewelddadig extremisme in heel Afrika tegen te gaan aanzienlijk, met 29 militaire bases in 15 verschillende landen en ten minste 36 operaties en activiteiten over het hele continent.

Sinds de lancering van het raamwerk voor "grote machtsconcurrentie" lijken de Amerikaanse beleidsmakers de oorlog tegen het terrorisme volledig achter zich te hebben gelaten en zich in plaats daarvan te hebben gericht op het tegengaan van China en Rusland - in voor- en tegenspoed - en op het handhaven van een internationale orde die gunstig is voor de VS. Zoals geïllustreerd door de Amerikaanse nationale veiligheidsstrategie is het inderdaad nog steeds een belangrijk onderdeel van het Amerikaanse buitenlands beleid van vandaag de dag, wat betekent dat de VS een oorlog blijven voeren die het de afgelopen 22 jaar over vrijwel de hele wereld heeft gevoerd.


Frankrijk in Niger

Volgens goed geïnformeerde bronnen in Niger is de reden waarom het leger tegen de afgezette president Bazoum optrok, is dat “hij corrupt is, een pion van Frankrijk".  “Nigerezen waren hem en zijn bende beu. Ze zijn bezig met het arresteren van de leden van het afgezette systeem, die openbare fondsen hebben verduisterd, van wie velen hun toevlucht hebben gezocht in buitenlandse ambassades.”

De kwestie van corruptie hangt boven Niger, een land met één van 's werelds meest lucratieve uraniumvoorraden. De 'corruptie' waarover in Niger wordt gesproken, gaat niet over kleine steekpenningen door overheidsfunctionarissen, maar over een hele structuur - ontwikkeld tijdens de Franse koloniale overheersing - die Niger ervan weerhoudt soevereiniteit te vestigen over zijn grondstoffen en over zijn ontwikkeling.

De relatie tussen Franse politieke leiders en hun bondgenoten in Afrika was vaak corrupt, waardoor een machtige en rijke elite ontstond ten koste van Afrikaanse burgers. François-Xavier Verschave, een prominente Franse econoom, bedacht de term Françafrique om te verwijzen naar een neokoloniale relatie die verborgen is door "de geheime criminaliteit in de hogere regionen van de Franse politiek en economie". Deze banden, zo beweerde hij, hadden tot gevolg dat grote sommen geld werden "verduisterd".

De kern van de "corruptie" is de zogenaamde "joint venture" tussen Niger en Frankrijk genaamd Societe des mines de l'Air (Somair), die de uraniumindustrie in het land bezit en exploiteert. Opvallend is dat 85% van Somair in handen is van de Franse Atomic Energy Commission en twee Franse bedrijven, terwijl slechts 15% in handen is van de regering van Niger. Niger produceert meer dan 5% van het uranium in de wereld, maar het uranium is van zeer hoge kwaliteit.

De helft van de exportinkomsten van Niger komt uit de verkoop van uranium, olie en goud. Eén op de drie gloeilampen in Frankrijk wordt aangedreven door uranium uit Niger, terwijl 42% van de bevolking van het Afrikaanse land onder de armoedegrens leeft. De mensen van Niger hebben hun rijkdom tientallen jaren door hun vingers zien glippen. Als teken van de zwakte van de regering heeft Niger in de loop van de afgelopen tien jaar meer dan 906 miljoen dollar verloren in slechts 10 arbitragezaken die door multinationals waren aangespannen voor het International Centre for Settlement of Investment Disputes en de International Chamber of Commerce.


Het CFA Franc Systeem

Frankrijk stopte met het gebruik van de franc in 2002 toen het overging op het eurosysteem. Maar 14 voormalige Franse koloniën bleven de Communaute Financiere Africaine (CFA) gebruiken, wat Frankrijk enorme voordelen geeft (50% van de reserves van deze landen moet in de Franse schatkist worden gehouden en de Franse devaluaties van de CFA - zoals in 1994 - hebben catastrofale gevolgen voor de landen die het gebruiken). In 2015 zei de president van Tsjaad, Idriss Deby Itno, dat de CFA "de Afrikaanse economieën naar beneden trekt" en dat "de tijd was gekomen om het koord door te snijden dat Afrika verhindert zich te ontwikkelen". Er wordt nu in de Sahel gesproken over niet alleen de verwijdering van Franse troepen – zoals is gebeurd in Burkina Faso en Mali – maar ook over een breuk met de Franse economische greep op de regio.

Het CFA-francsysteem rust sinds zijn ontstaan op vier pijlers. De eerste is de vaste pariteit tussen de CFA-franc en de Franse munteenheid (de Franse franc en vanaf 1999 de euro). Vervolgens is er de vrijheid van overdracht van kapitaal en inkomen binnen de franczone. Ten derde is er de gegarandeerde inwisselbaarheid van de CFA-franc tegen een vaste koers, namelijk de belofte van de Franse Schatkist om de BCEAO en de BEAC de gewenste hoeveelheden Franse valuta te lenen wanneer ze niet langer voldoende buitenlandse reserves hebben.

Maar als tegenhanger van deze "garantie" is Frankrijk zelf vertegenwoordigd in de BCEAO- en BEAC-organen – hun besturen, monetairbeleidscomités en controleorganen – met een wettelijk vetorecht dat in de loop van de tijd impliciet is geworden. De andere tegenhanger is dat deze twee centrale banken gedwongen zijn een deel van hun deviezenreserves bij de Franse schatkist te deponeren. In de nasleep van de onafhankelijkheid bedroeg het verplichte depositoquotum 100%, voordat het werd verlaagd tot 65% in 1973 en vervolgens tot 50% in 2005.

Dit is inderdaad het vierde principe: de centralisatie van hun deviezenreserves in handen van de Franse schatkist. Dit impliceert dat de Franse schatkist in feite het wisselkantoor is van de landen die de CFA-franc gebruiken. Alle omrekeningsoperaties van de CFA-franc in andere valuta's moeten via de Franse schatkist lopen. Het is bovendien de moeite waard om te onderstrepen dat de Banque de France 85% van de monetaire goudvoorraad van de BCEAO in handen heeft.

Als Frankrijk zich al meer dan 70 jaar inzet voor het behoud van de franczone, dan is dat omdat het ervan profiteert. Dit werd expliciet erkend in een rapport uit 1970 van de Franse Sociaal-Economische Raad, waarin de "onweerlegbare voordelen voor Frankrijk" werden opgesomd. Ten eerste zou Frankrijk zijn invoer uit franczonelanden in zijn eigen valuta kunnen betalen. Hierdoor kon het op vreemde valuta besparen en zijn eigen wisselkoers behouden. Dit is belangrijk geweest in een wereld waar de dollar de belangrijkste valuta is voor internationale handel en de Franse franc zwak en onstabiel.

Franse bedrijven die in de zone actief zijn, profiteren bovendien van grote – en stabiele – afzetmogelijkheden. Bovendien profiteert de Franse economie van een handelsoverschot ten opzichte van de landen van de franczone, die haar ook een verre van verwaarloosbare hoeveelheid deviezenreserves opleveren die soms zijn gebruikt om de schulden van Frankrijk te betalen. Franse bedrijven hebben ook de gegarandeerde vrijheid om hun inkomsten en kapitaal te repatriëren zonder enig wisselkoersrisico, dankzij het gratis transferbeleid en het feit dat Frankrijk beslist over het wisselkoers- en monetaire beleid van de zone.

Vervolgens geniet Frankrijk dankzij de CFA-franc van een systeem van politieke controle dat zijn eigen economische belangen dient. Dit kost Frankrijk ook niets, aangezien de zogenaamde convertibiliteitsgarantie zelden is uitgevoerd. De Franse schatkist heeft inderdaad vaak negatieve rentevoeten (in reële termen) aangeboden voor Afrikaanse deviezenreserves, wat betekent dat de BCEAO en de BEAC geld hebben verloren – het is alsof ze de Franse schatkist hebben betaald om hun buitenlandse reserves aan te houden. En bij de weinige keren dat Afrikaanse landen problemen hebben gehad met buitenlandse betalingen, heeft Frankrijk verzocht om tussenkomst van het IMF of sloot het zich aan bij het IMF om een devaluatie van de munteenheid te eisen, zoals in 1994.

De voordelen van de CFA-franc zijn echter niet alleen voor Frankrijk - ze strekken zich uit tot importeurs en tot de Afrikaanse hogere klassen, wiens honger naar geïmporteerde luxegoederen hun voorkeur voor een overgewaardeerde wisselkoers verklaart. Voor Afrikaanse politieke leiders is de CFA-franc een mechanisme om de overdracht van financiële middelen te vergemakkelijken, ongeacht hoe ze zijn verworven. En zolang ze zwijgen over de kwestie, hebben ze de steun van de Franse regering tegen politieke dissidenten en hun eigen mensen in tijden van nood. Dit is vooral het geval in Centraal-Afrikaanse landen, waarvan de meeste presidenten al meer dan drie decennia aan de macht zijn.

Als dat dicht bij de Washington Consensus klinkt, komt dat omdat het qua ontwerp en resultaten erg op elkaar lijkt. Dit laatste citaat bevat twee links waarvan het belang vanzelfsprekend zou moeten zijn:
De Franse elites kunnen nog steeds niet nadenken over de toekomst van hun eigen land, behalve in termen van de voortdurende onderwerping van Afrika. Zelfs in 1957 meende de toen toekomstige socialistische president François Mitterrand dat "Zonder Afrika, Frankrijk geen geschiedenis zal hebben in de 21e eeuw." Deze visie is het Franse buitenlandse beleid blijven leiden: in 2013 sprak de Franse Senaat dezelfde overtuiging uit in een rapport met de titel "Afrika is onze toekomst". Vandaar de uitbarsting van Macron gericht tegen Rusland eerder dit jaar in februari, Rusland beschuldigend van "neokoloniale politieke betrokkenheid" in Afrika, met name Frans Afrika.

Direct na de staatsgreep waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron dat “de president geen enkele aanval op Frankrijk en zijn belangen zal tolereren”, vandaar dat analisten er rekening mee houden dat Frankrijk resoluut zal reageren indien haar troepen het land zal moeten verlaten. Desalniettemin zal het voor de junta waarschijnlijk onmogelijk zijn om de kwestie van de Franse troepen in Niger niet rechtstreeks aan te pakken, aangezien deze troepen uiteindelijk voorraden nodig zullen hebben zodra hun bestaande voorraden op hun luchtmachtbasis in de hoofdstad bijna opraken, wat ertoe zal kunnen leiden dat de Fransen de gesloten grens doorbreken - tenzij het voor die tijd wordt opgeheven. Ze hebben dat al minstens één keer gedaan, kort nadat ze de macht hadden gegrepen en dat decreet hadden uitgevaardigd, maar herhaalde schendingen zouden tot een dilemma leiden.

Aan de ene kant zou Parijs een voorwendsel kunnen zoeken om de junta rechtstreeks aan te vallen in het geval dat de geplande door de NAVO gesteunde, door de Nigerianen geleide ECOWAS-invasie van Niger wordt afgeblazen. Aan de andere kant: geweld gebruiken tegen de junta zou een sterke herbevestiging van de niet-bestaande soevereiniteit van Niger zou zijn. In ieder geval: een overweldigende Franse reactie die zou kunnen escaleren tot een Libisch-achtige regimeverandering, moet niet worden uitgesloten.

De preventieve weigering van Frankrijk om zich uit Niger terug te trekken als de junta daarom vraagt, onder het voorwendsel dat het onwettige putschisten zijn, staat in schril contrast met de naleving van de eerdere eisen van Mali en Burkina Faso die werden gedaan door hun eigen door het leger geleide interim-regeringen. Dit suggereert dat Frankrijk heeft besloten een streep in het zand te trekken om aan te geven dat het zal vechten om zijn laatste regionale bastion te behouden, wat een slecht voorteken is voor de toekomst van de Nigerese junta èn bevolking.

De wanhoop van Frankrijk om door te gaan met de uitbuiting van zijn voormalige Afrikaanse koloniën omvat de moord op nationalistische leiders en het omverwerpen van regeringen, waarbij de anticommunistische kruistocht vaak wordt gebruikt als dekmantel voor zijn acties. Maar daar trappen veel mensen niet meer in en dus worden meer flagrante acties bedacht, zoals de introductie van het NAVO-legioen voor terroristische vreemdelingen in de regio, waardoor het mogelijk wordt regeringen te dwingen om hulp te vragen bij het bestrijden van door het Westen geïmporteerde terroristen. Het doel is natuurlijk niet om die terroristen uit te schakelen, aangezien het doel is om hen daar aanwezig te laten zijn om te reageren in het belang van Frankrijk, zoals momenteel in het geval van Niger. En dat is waarom de grote beschuldiging dat Wagner wordt ingehuurd, wordt gebruikt omdat Wagner de terroristen zal elimineren. Gezien de hierboven gepresenteerde geschiedenis is juist Frankrijk hèt probleem en moeten zijn tentakels die aan Afrika zijn vastgemaakt worden doorgesneden en zullen de Fransen moeten leren hoe ze binnen hun mogelijkheden kunnen leven. En nu we toch bezig zijn kunnen we zeggen dat de toestand van Latijns-Amerika te danken is aan een soortgelijk soort compradorcontrole, uitgeoefend door voormalige koloniale meesters en het Outlaw US Empire. De prognose is niet goed als we naar Syrië kijken als het gaat om het verdrijven van illegale bezetters.

Zoals te verwachten, stopte Niger de export van goud en uranium naar Frankrijk, terwijl het volkslied als symbool van kolonialisme ook werd weggegooid voorafgaand aan de staatsgreep. Het sentiment van de Nigerese bevolking zit diep en lof voor landen die een anti-interventionistische houding aannemen, zoals Rusland, is niet zonder grond.

Nigeria is de machtigste regionale natie, maar in dit geval is het ook gecompromitteerd. Het driemanschap van leiders in Niger, Mali en Burkina Faso vormt een zeer sterke nationalistische kern, en het is waarschijnlijk dat veel mensen in de regio hen zullen steunen. Aan de andere kant zal Frankrijk zoals gezegd proberen zijn greep zo lang mogelijk vast te houden, anders verkeert het in een erbarmelijke toestand.


Zou dit kunnen leiden tot de Derde Wereldoorlog?

Het hangt er van af. Zoals we hebben vastgesteld, hebben Rusland, de VS en Frankrijk allemaal grote belangen in Niger. De aanwezigheid van westerse troepen naast Russische huurlingen zou de zaken kunnen doen escaleren. Niger zou net als Oekraïne een proxy-oorlog kunnen worden, waarbij Rusland en de VS tegengestelde partijen in het conflict steunen. En als het een proxy-oorlog wordt, zal Rusland waarschijnlijk de bovenliggende partij zijn, aangezien de VS gedwongen zullen worden meer middelen te steken in het ondersteunen van ECOWAS dan Poetin zal doen in het ondersteunen van de trifecta van Niger, Mali en Burkina Faso.

Een andere reden waarom dit tot een soort wereldoorlog zou kunnen leiden is dat het zich mogelijk verder dan alleen Niger kan verspreiden. ECOWAS zou kunnen besluiten dat na een eerste overwinning in Niger het door wil stoten naar Mali en Burkina Faso. Het naburige Tsjaad zou bij het conflict betrokken kunnen raken als de gevechten de grenzen bereiken. Radicale elementen zouden Amerikaanse of Franse troepen kunnen aanvallen en een interventie van één van hen kunnen afdwingen. Het conflict kan een punt bereiken waarop een VN-vredesmissie (zo die bestaan of bestaan hebben) nodig is om een einde aan het conflict te maken. Als de gevechten Tsjaad bereiken, kunnen ze ook Soedan bereiken, dat nog steeds midden in een burgeroorlog verkeert en ook in spanningen verkeert met Egypte en Ethiopië. Veel van de leiders van de staatsgreep in Mali kwamen uit Libië en Libië zou troepen kunnen sturen om één kant van het conflict te steunen.

Tijdens de top tussen Rusland en Afrika in juli 2023 droeg de leider van Burkina Faso, president Ibrahim Traore, een rode baret die het uniform weergalmde van de vermoorde socialistische leider van zijn land, Thomas Sankara. Traore reageerde krachtig op de veroordeling van de militaire staatsgrepen in de Sahel, onder meer op een recent bezoek aan zijn land door een delegatie van de Afrikaanse Unie. "Een slaaf die niet in opstand komt, verdient geen medelijden", zei hij. “De Afrikaanse Unie moet stoppen met het veroordelen van Afrikanen die besluiten te vechten tegen hun eigen marionettenregimes van het Westen.”

Naar onze mening is het onwaarschijnlijk dat de gevechten buiten Afrika gaan plaatsvinden. De 2e Congo-oorlog wordt echter soms de "Afrikaanse Wereldoorlog" genoemd omdat er verschillende actoren over het hele continent bij betrokken waren. Als er oorlog uitbreekt over Niger, heeft het de serieuze potentie om weer zo'n situatie te worden.


De laatste ontwikkelingen

De leiding van de militaire staatsgreep in Niger heeft een sluiting van het luchtruim voor onbepaalde tijd afgedwongen, aangezien West-Afrikaanse landen een deadline hadden gesteld, onder dreiging van geweld, om de democratisch gekozen president van het land vrij te laten en te herstellen. Die deadline is inmiddels verstreken.

In een afzonderlijke verklaring zondag zei de leiding van de staatsgreep, kolonel majoor Amadou Abdramane, dat twee Centraal-Afrikaanse landen troepen hebben voorbereid voor inzet tegen Niger.

In Niger zijn aanhangers van de militaire junta niet onder de indruk van de dreiging van een invasie door Ecowas-staten. Steeds meer burgers gaan de straat op voor de putschisten – en tegen de invloed van Frankrijk.

ECOWAS-voorzitter en president van Nigeria, Bola Tinubu, heeft opnieuw een buitengewone top van de Autoriteit bijeengeroepen om de politieke situatie in Niger te bespreken. De top vindt donderdag plaats in Abuja en zal naar verwachting beslissen of het al dan niet bereid en bereid is geweld te gebruiken om Niger terug te brengen naar een constitutionele democratie.

De Verenigde Arabische Emiraten stuurden de militaire voertuigen naar de Sahel-natie Tsjaad ter ondersteuning van grensbewaking en antiterrorisme-inspanningen, aldus officiële staatsmedia. Tsjaad (geen Ecowas-lid) is een buurland van Niger, waar een staatsgreep eind vorige maand één van de laatste pro-westerse leiders in de door jihadisten geplaagde Sahel-regio omver wierp.

Als het gaat om buitenlandse interventies in Afrika ten zuiden van de Sahara, dient het verleden vaak als toekomstbeeld. De enge focus van westerse militaire interventies om de 'veiligheid van de politieke orde' te herstellen zonder voedselzekerheid te bereiken, is kortzichtig gebleken. Het voortbestaan van extreem fragiele voedselsystemen, zoals in Niger, zorgt ervoor dat de omstandigheden van instabiliteit voor de volgende crisisronde gewoon opnieuw worden ingesteld. Terwijl Ecowas en zijn internationale partners nadenken over hun volgende stappen, moet strategisch denken verder gaan van bommen naar brood. De voedselcrisis in Niger is wat internationale interventie vereist.

De consensus voorafgaand aan de Rusland-Afrika-top en de staatsgreep in Niger was dat de toekomst van Afrika enorm zou worden geholpen door de ontwikkelingsbetrokkenheid van China, Rusland, Afrika en West-Azië, terwijl het zich moest losmaken van vormen van neokoloniale gebondenheid. Dus hoe de situatie in Niger zich ontwikkelt zal een belangrijke markering zijn.

We weten nog niet of er een oorlog zal komen. Mogelijk komen we er de komende dagen achter. We blijven in ieder geval het nieuws volgen.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][7 augustus 2023]

 

Afdrukken Doorsturen