Roependen in de woestijn

De deelnemende landen aan de vredesbesprekingen met Oekraïne in Saoedi-Arabië zijn het over niets eens.

Een Twitterbericht van onze premier "in ballingschap", waarin hij zich graag presenteert als voortreffelijk staatsman....


De Vredesconferentie

In tegenstelling tot de lovende woorden van Mark Rutte heeft de door Saoedi-Arabië gesponsorde "vredesbesprekingen" niets opgeleverd. Oekraïne hoopte meer "neutrale" landen aan boord te krijgen die het beleid van Oekraïne steunen. Dat gebeurde niet en de Oekraïners waren ongetwijfeld teleurgesteld dat de grote, door Saoedi-Arabië gesponsorde toneelopvoering veranderde in het Theater van de Lach, en er niets is bereikt om Oekraïne objectief te helpen.

De conferentie met Oekraïne in Jeddah komt nadat sommige Amerikaanse functionarissen optimistischer zijn geworden na een ontmoeting op 27 juli tussen Sullivan en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) over een mogelijk raamwerk voor Israël-Saoedische normalisatie, aldus Amerikaanse en Saoedische bronnen. Op de foto zien we rechts de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky (met hoofd) ontmoette tijdens de top van de Arabische Liga, ook in Jeddah.

Rusland was natuurlijk niet aanwezig omdat Rusland niet was uitgenodigd. Als Rusland was uitgenodigd, zou Oekraïne niet zijn komen opdagen, dus de teerling was vanaf het begin geworpen: geen Rusland, geen vrede.

Het feit dat de EU heeft ingestemd met Jeddah en vooral de Saoedi's komt neer op een faillietverklaring van het buitenlands beleid van de unie. Saoedi-Arabië is immers zelf betrokken bij de vuile oorlog in Jemen. Het autoritaire land trapt de mensenrechten met voeten; kroonprins bin Salman zou persoonlijk opdracht hebben gegeven tot creatief versnijden en vervoeren van de journalist Khashoggi.
Een paar jaar geleden wilden de Europeanenniets te maken hebben met Saoedi-Arabië en zijn bloeddorstige heersers. Nu hebben ze niet alleen vrede gesloten met Salman - ze worden ontvangen als goede vrienden. De Europese Commissie wil dus dat de Saoedi's zorgen voor vrede in Europa - of all places! De club van Timmerfrans is nog nooit op het voor de hand liggende idee gekomen om zelf onderhandelingen te beginnen - met Oekraïne èn Rusland - en hun lot in eigen handen te nemen.

De 40 aanwezige landen konden het niet eens worden over een gemeenschappelijke verklaring, dus de "vredesconferentie" eindigde zonder enige verklaring over de vermeende prestaties of enige verklaring voor een weg vooruit.


Het Oekraïne-conflict in een notendop

Een oorlog in Oekraïne die Washington en de NAVO hebben gepland, gefinancierd en uitgelokt, loopt ten einde; in ieder geval is het Oekraïense hoofdstuk van een veel grotere wereldoorlog beëindigd. Het grotere begon eigenlijk toen de USSR in 1991 instortte en de neoconservatieven van Washington hun zinnen zetten op het omverwerpen van zowel Rusland als China.

De VS kunnen het gewoon niet verkroppen dat die twee landen, in feite de enige soevereine staten die nog in de wereld over zijn, zichzelf met succes opnieuw hebben uitgevonden; en de enige twee die in staat zijn om hun eindeloze strijdlust en oorlog tegen de wereld te weerstaan.

Het Oekraïne-conflict is een oorlog die Rusland nooit heeft gewild, maar werd gedwongen te ondernemen als de NAVO, nadat ze vele jaren geleden Rusland had beloofd niet verder naar het oosten op te stomen en dat toch deed. Toen kwam de Maiden-staatsgreep van 2014 die een NAVO-marionettenregering installeerde en Oekraïne de facto een vazalstaat werd; op dat moment besteedde de NAVO acht jaar aan het voorbereiden van het Oekraïense leger op een oorlog tegen Rusland. Gezien deze onmiddellijke strategische dreiging en een burgeroorlog in Oekraïne waar etnisch Russische burgers werden afgeslacht, voelde Poetin zich gedwongen in te grijpen.

Het conflict kwam alleen tot stand als gevolg van de arrogante weigering van de NAVO om te onderhandelen over veiligheidsovereenkomsten waar Rusland al lang naar op zoek was, en nu zeer relevant gezien de NAVO-inval in Oekraïne en de noodzaak om in te grijpen in de burgeroorlog die wordt aangestuurd door neo-nazi-Oekraïense milities. Waar Rusland altijd beschikbaar is geweest voor vredesonderhandelingen heeft de NAVO het conflict dwangmatig geëscaleerd, aangezien het eigenlijk de bedoeling was om een ​​regimewisseling in Moskou en de ineenstorting van de Russische economie teweeg te brengen.

De NAVO heeft de reactie en veerkracht van Rusland ernstig verkeerd ingeschat. Het is sterker dan ooit uit het conflict gekomen. Van haar kant heeft de NAVO een "on the fly"-strategie uitgevoerd, waardoor hun NAVO-marionet Zelensky de middelen wordt ontzegd die nodig zijn om de oorlog eventueel te kunnen winnen, en de Oekraïense troepen onnodig kanonnenvlees zijn geworden. De NAVO heeft Zelensky op het verkeerde been gezet.

Zoals het er nu uitziet, heeft Oekraïne de oorlog verloren. Rusland heeft zich ingegraven en zijn posities verstevigd, vernieuwt continue haar wapenarsenaal op basis van "fouten" uit het verleden en controleert het oorlogsgebied. Tenzij de NAVO een allesomvattend tegenoffensief voert, wat ze niet wil doen (dit zou een openlijke oorlog met Rusland betekenen), is de oorlog in een impasse terechtgekomen en zouden vredesonderhandelingen allang gevoerd moeten zijn.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de Oekraïense president Zelensky in april 2022 aangaf beschikbaar te zijn voor een onderhandelde regeling. Die werd snel afgeschoten toen de inmiddels voormalige Britse premier Boris Johnson hem een ​​bezoekje bracht. De NAVO heeft nooit vrede gewild, alleen maar escalatie in de ijdele hoop dat hun marionet het vuile werk zou doen door zijn land en burgers op te offeren.

Zoals het er nu uitziet, wordt de NAVO, geleid door Washington, geconfronteerd met een enorm gezichtsverlies, aangezien het vredesonderhandelingen zou moeten beginnen, maar het is een vernedering die het Westen niet aankan. Er moet nog een andere afleiding zijn, een andere gok, nog een goocheltruc. De vredesbesprekingen in Jeddah zouden zich daartoe uitstekend lenen:
- Er was een eenzijdig tienpuntenvredesplan (door Zelensky) opgesteld.
- Rusland was uitgesloten van de gesprekken.
- Het doel van de gesprekken is toe te werken naar een latere top voor formele ratificaties.

Deze gesprekken in Saoedi-Arabië waren in feite een minachtende hoax.

Gedurende de hele oorlog was een onderhandelde oplossing de gekozen optie van Rusland, roekeloze escalatie was het dwangmatige gedrag van de NAVO. Een onderhandelde schikking was voor beide partijen een gezichtsbesparende afslag. Het is er niet meer, aangezien Rusland het offer heeft gebracht en zich in een positie bevindt om een ​​harde lijn in te nemen bij onderhandelingen. Het duo van Biden en Zelensky heeft opzettelijk randvoorwaarden uitgezet waar Rusland nooit mee zal instemmen. Ze weten dat ze bij formele vredesonderhandelingen nog meer vernederd zullen worden in de propagandaoorlog en onder de publieke belangstelling.

Het feit dat Rusland is uitgesloten van de besprekingen toont aan hoe minachtend het Westen is geworden voor een eerlijk proces. De Saoedische gesprekken kunnen alleen worden gezien als bedrog en een andere kluchtige poging om Rusland af te schilderen als het buitenbeentje en de schurk van de vrede. Het is overduidelijk dat het buitenlands beleid van de VS wordt gedreven door een diepgewortelde haat tegen Rusland en China, die totaal irrationeel is en een bedreiging vormt voor de wereldgemeenschap. Onbegrijpelijk dat de westerse vazalstaten hierin meegaan.

We zien opnieuw wat de fundamentele motor is van de wereldwijde crisis. Washington weigert verantwoording af te leggen voor zijn misdaden uit het verleden en het heden tegen de wereldgemeenschap. Het is alleen in staat de taal van de oorlog te spreken als het danst tussen de ruïnes van zijn mislukte machinaties. Tragisch genoeg is de grootsheid van Amerika in handen van de verkeerde leiders op een cruciaal moment voor Amerika en de wereld.


De rol van de VS

Omdat de vingerafdrukken van de VS overal te zien waren kan gesteld worden dat de bijeenkomst in Jeddah, Saoedi-Arabië, ongetwijfeld was opgezet door de Amerikanen om te proberen de BRICS-landen ervan te overtuigen Rusland niet te steunen in Oekraïne. BRICS bestaat uit Rusland, Brazilië, India, China en Zuid-Afrika met een aantal andere landen die het lidmaatschap aanvragen. De poging van de VS om de BRICS-landen tegen elkaar uit te spelen was gedoemd te mislukken: waar Poetin zich bezighoudt met het schaken op wereldformaat is Biden bezig met een spelletje ganzebord.... en komt telkens op het vakje van het doolhof (ga drie plaatsen terug) of vakje 58 (de Dood - ga terug naar het begin).

Brazilië, India, China en Zuid-Afrika woonden de vredesconferentie bij, waarbij ook Iran aanwezig was. China zei dat de conferentie nuttig was en hoopte in de toekomst nog een conferentie te zien. China doet zich voor als bemiddelaar in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. China zou kunnen worden gezien als een gidsland als er zonder Rusland een vredesakkoord zou worden bereikt in een consensus. Maar dat is een vergezocht voorstel, en China speelt het toneelspel in feite gewoon mee om te voorkómen dat de VS het verder onder druk zetten met sancties.

De Chinese economie verkeert momenteel in ernstige problemen en er vinden zuiveringen plaats in het Chinese leiderschap, waaronder het afzetten van de minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang en het ontslag van de topleiding van de Chinese raketstrijdkrachten. Dit alles suggereert dat het Chinese leiderschap, onder leiding van Xi Jinping, onder vuur ligt (figuurlijk gesproken, natuurlijk). Mocht de economie blijven afbrokkelen en steeds meer buitenlandse investeerders zich loskoppelen van China, dan is de toekomst van Xi onzeker en hangen er donkere wolken boven het haperende Chinese communistische regime.

Zoals onze lezers ongetwijfeld weten hadden de VS zelfs vóór de Russische invasie van Oekraïne zich gestaag verzet tegen onderhandelingen met Rusland over Oekraïne. Pogingen van Frankrijk en Duitsland, Turkije en Israël zijn allemaal stukgelopen op Amerikaanse bezwaren tegen eventuele deals. Het Amerikaanse beleid, voor zover het kan worden bepaald door zijn acties, is om Oekraïne te helpen de oorlog tegen Rusland te winnen (wat niet zal lukken), terwijl de VS hun uiterste best deden om een regimewisseling in Rusland uit te lokken.


Gevolgen voor de NAVO

Twee dingen zijn nu duidelijk: de poging om de regering van Poetin in Rusland omver te werpen lijkt te zijn mislukt, nu Poetin naar verluidt weer de controle heeft. Ondertussen is het Oekraïense tegenoffensief tegen de Russische strijdkrachten in Oost- en Zuid-Oekraïne een kostbare mislukking gebleken, en die mislukking heeft op zijn beurt gevolgen voor de NAVO.

Ondanks zware training door de NAVO van de beste brigades van Oekraïne – en de levering van Amerikaanse en Europese wapens, waaronder gepantserde systemen zoals Leopard-tanks en Bradley-infanteriegevechtsvoertuigen, plus Amerikaanse militaire planning en organisatie, inclusief massale tactische inlichtingenondersteuning – hebben de Oekraïense troepen zware verliezen geleden. Oekraïne heeft geen significante doorbraak bereikt.

Hoe pakt dit uit voor de NAVO? Het is al lang duidelijk dat de NAVO grote moeite zou hebben om kritieke delen van de Baltische staten en Oost-Europa te verdedigen tegen een Russische aanval. De uitbreiding van de NAVO was vanaf het begin een militair risico. Het idee om te proberen Oekraïne aan de NAVO-portfolio toe te voegen en Rusland zijn markten in heel Europa te ontnemen, heeft Europa minstens evenveel schade berokkend als Rusland – en waarschijnlijk nog wel meer. Zo is het tijdperk van goedkope energie voor Duitsland, dat de Duitse industriële stroom van brandstof voorziet, voorbij en is de kritieke Nordstream-pijpleiding, althans voor de nabije toekomst, mede met hulp van de Amerikanen (die nu grof geld verdienen door duur schaliegas aan de EU te verkopen) vernietigd.

Sommige deskundigen praten over de de-industrialisatie van Duitsland. Duitsland heeft zijn veiligheid altijd goedkoop verkregen, door de VS de veiligheid te laten bieden terwijl Duitse bedrijven veel geld verdienden. Tegenwoordig verdienen Duitse bedrijven echter niet veel geld en de VS hebben bijna geen militaire voorraden meer om de Duitsers te steunen. Nu beginnen de NAVO-landen te begrijpen dat hun beste uitrusting niet voldoende is om hen te beschermen in geval van oorlog.

Op een bepaald moment in de niet al te verre toekomst zullen belangrijke Europese landen afstand nemen van hun enthousiaste steun aan de uitbreiding van Oekraïne en de NAVO, en van miljarden euro's aan militair materieel dat in de oorlog is verbruikt, en (geloof het of niet) een onderkomen zullen zoeken bij de Russen. Het valt in ieder geval de Amerikanen op dat Zelensky zich niet houdt aan afspraken met zijn bondgenoten. Hij voert nieuwe Oekraïense aanvallen op Moskou - hoewel de VS hem precies dáárvoor hadden gewaarschuwd. Langzaam aan daalt bij de Amerikanen het besef neer dat zij mogelijk met het gebruiken van de acteur voor hun snode plannen mogelijk een monster van Frankenstein hebben geschapen..... die op enig moment niet meer luistert naar de woorden van zijn schepper. Maar goed dat zij nog niet ingegaan waren op de wens van de Oekraïense oligarch heerser om in zijn land atoomwapens te stationeren.


Tenslotte

De situatie op het slagveld in Oekraïne is zeer ongunstig voor de toekomst van Oekraïne. De legerleiders van Oekraïne weten dat, ook al hopen ze - tegen beter weten in - op een of ander wonder. Waarschijnlijk kan Oekraïne proberen de contactlijn enigszins stabiel te houden door kleine (maar kostbare) aanvallen uit te voeren, zoals het zojuist probeerde te doen (en faalde) in Robotyne. De vraag is echter hoe lang het Oekraïense leger materieel en mankracht kan blijven verbranden, of dat zelfs nog wil doen. Daartoe zullen zij eerst de rijke machtige elite in Oekraïne - die de lakens uitdeelt en de bevolking van het land opoffert aan hun eigen welzijn - aan de kant zetten.

Mochten de hoogste militaire leiders van Oekraïne, zoals stafchef Valerii Zaluzhny of hoofd van de grondtroepen Oleksandr Syrskyi, besluiten dat ze een volledige ineenstorting willen voorkomen, dan moeten ze een manier vinden om die elite in Oekraïne te dwingen hun harde lijn te laten vallen en met Rusland te onderhandelen.

Het is niet duidelijk hoe dicht we bij een volledige ineenstorting van Oekraïne zijn, maar het grote aantal slachtoffers en verliezen aan uitrusting èn het ingezakte moreel wekken de indruk dat een dag van afrekening niet ver weg is.
De Oekraïense president Zelensky is nu op tournee langs de hoofdsteden van de wereld om zijn legitimiteit als een andere westerse marionet te bevestigen in een tijd waarin hij een oorlog aan het verliezen is die zijn land zou kunnen reduceren tot een gedemilitariseerde zone; waar Rusland in feite om vroeg voordat de oorlog begon. Het mislukken van de Saoedische "vredesconferentie" is een andere goede indicatie dat Washington op een dood spoor zit en dat de Oekraïners misschien een nieuwe manier moeten vinden om hun probleem met Rusland op te lossen.


Naschrift van de redactie

We krijgen wel eens de vraag of wij de kant kiezen van Rusland. Of van China. Of de NAVO. Nee! Het gaat ons om de waarheden van de geschiedenis vast te leggen, aangezien dit de meest betrouwbare referentiepunten zijn die we hebben. Ze negeren is vervallen in nihilisme en chaos die ons op zichzelf vernietigen. Oorlog is benzine op het vuur gooien met revisionistische geschiedenis die de vlammen aanwakkert. Tot de fundamentele oorzaken van deze crisis behoren zoals altijd eindeloze propagandaverhalen. Het is een heksenbrouwsel van liegen, verraad en corruptie dat na zeventig jaar is uitgebarsten in een vlammende hel.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][8 augustus 2023]

 

Afdrukken Doorsturen