Stuurt Israël aan op deporteren bevolking Gaza-strook?

Israël maakt gebruik van de VS, naar verluidt ook om de deportatie en hervestiging van Palestijnen te financieren.

In de niet-mainstream media begint het bericht te circuleren dat Israël meerdere plannen heeft voor de ontvolking van Palestijnse gebieden en het gebruik van Amerikaanse financiering om de bevolking van Gaza in het buitenland te hervestigen. De deportatieplannen zouden al van tevoren zijn opgesteld, wat erop zou kunnen wijzen dat de Hamas-inval van 7 oktober werd aangemoedigd als voorwendsel voor landroof.

Recente lekken van inlichtingendiensten vallen samen met Amerikaanse bestedingsverzoeken, evenals met wetgeving voor de herontwikkeling van de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Het laat er weinig twijfel over bestaan dat Israël de Palestijnen voor eens en voor altijd probeert te verdrijven.

Het cynisme van de operatie is verbazingwekkend; de methoden zijn gruwelijk. Israëlische instellingen zijn van plan de massamoord op Palestijnen te gebruiken als stimulans om hen te dwingen hun voorouderlijk land te verlaten – zodat hun deportatie als humanitair kan worden gepresenteerd. Israël weet dat zijn reputatie op de lange termijn schade zal lijden, maar het is bereid dat op de koop toe te nemen zolang het ervoor kan zorgen dat de Palestijnen nooit meer terugkomen.

Dit zijn uitspraken van beleidsinstituten die dicht bij premier Benjamin Netanyahu staan. Het is bedoeld om de inwoners van Gaza ervan te overtuigen dat zij goddelijke straffen ondergaan, en om mensen over de hele wereld ervan te overtuigen dat de aantallen slachtoffers nog erger zouden zijn geweest als de inwoners van Gaza waren gebleven. Dit wekt ook de suggestie dat de tapijtbombardementen op Gaza berekende terreur zijn, bedoeld om de mensen ertoe te bewegen te vertrekken, en niet, zoals Israël beweert, alleen maar een operatie om Hamas te vernietigen. Bovendien houdt de strategie in dat de daders weten dat hun plan het Joodse volk zal raken en hen zeer waarschijnlijk in gevaar zal brengen – en dat het syndicaat achter deze banaliteit van het kwaad bereid is Joden in gevaar te brengen om hun doel te bereiken.


Bloedgeld

In een verzoek om noodfinanciering voor Israël op 20 oktober is een voorziening opgenomen voor humanitaire hulp om “te voorzien in de potentiële behoeften van Gazanen die naar buurlanden vluchten… zodat de vluchtelingenbevolking levensonderhoudende steun kan ontvangen. Deze crisis zou kunnen leiden tot ontheemding over de grenzen heen... en de financiering zou gebruikt kunnen worden... buiten Gaza."

De details staan vermeld in een verzoek aan het Amerikaans Congres om 106 miljard dollar aan financiering.

Het tweede bewijsstuk is het deportatiekaderdocument van het Israëlische ministerie van Inlichtingen, dat de week ervoor, op 13 oktober, werd uitgegeven. Het ministerie bevestigde de authenticiteit ervan. Het document onthult een plan om alle inwoners van de Gazastrook in vier stappen naar de noordelijke Sinaï te verplaatsen:
1. De bevolking zal worden verplaatst naar het zuiden van Gaza.
2. Gaza zal bezet worden, zowel in het noorden als in het zuiden. Hamas-tunnels zullen worden vrijgemaakt.
3. Troepen bezetten geleidelijk de Gazastrook en drijven burgers richting de grensovergang bij Rafah en Egypte.
4. Stedelijke tentenkampen, vóór de permanente vestiging, met een gesloten veiligheidszone in Egypte.

Sinds de aanval op Gaza heeft de Israëlische regering er herhaaldelijk bij de bevolking op aangedrongen om naar het zuiden van Gaza te verhuizen. Afgelopen zaterdag kondigde Netanyahu aan dat “fase twee” van de aanval op Gaza was gelanceerd, met het begin van grondoperaties.


Het bestaan van het document, dat op 24 oktober door het Israëlische nieuwsmagazine Calcalist werd onthuld, betekent niet dat het wordt geïmplementeerd. Het valt echter wel samen met de brief van het Witte Huis aan het Amerikaanse Congres, en met plannen voor de herontwikkeling van Palestijnse gebieden.

Het ministerie van Inlichtingen wordt geleid door Gila Gamliel van de Likoed-partij, maar heeft feitelijk geen zeggenschap over inlichtingendiensten. In plaats daarvan brengt het beleidsdocumenten en studies uit.

Het document beveelt een campagne aan die de Gazanen zou ‘motiveren’ om ‘in te stemmen met het plan’ en hen hun land zou laten opgeven. De inwoners van Gaza moeten ervan overtuigd zijn dat “Allah ervoor heeft gezorgd dat jullie dit land hebben verloren vanwege het leiderschap van Hamas – er is geen andere keuze dan naar een andere plaats te verhuizen met de hulp van Uw moslimbroeders.” Israël zou dus moeten proberen schade aan zijn reputatie of vijandigheid jegens Israëliërs te voorkomen. Daarom moet het een PR-campagne lanceren om het idee te promoten dat deportatie om humanitaire redenen plaatsvindt. De rechtvaardiging zou zijn dat het zal leiden tot “minder slachtoffers onder de burgerbevolking vergeleken met het verwachte aantal slachtoffers als ze blijven.”

Volgens de plannen zou Israëlde VS moeten gebruiken om druk uit te oefenen op Egypte om de bevolking van Gaza te accepteren. De Israëlische regering zou ook andere landen, vooral Griekenland, Spanje en Canada, ertoe aanzetten vluchtelingen op te nemen.

Het imago van Israël zou zelfs nog grotere schade lijden door de “vele Arabische doden” tijdens de bezetting door het leger – nog meer dan door de deportatie. Om ervoor te zorgen dat de winst zwaarder weegt dan de smaad, moet de deportatie permanent zijn. Daarnaast bracht een Israëlische denktank met banden met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op 17 oktober een rapport uit waarin hij de ‘unieke en zeldzame kans’ promootte voor de ‘verplaatsing en definitieve vestiging van de gehele bevolking van Gaza’.

Veelzeggend genoeg is dit dezelfde taal als de Grote Reset: “De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar beperkte kans om onze wereld te reflecteren, opnieuw te bedenken en te resetten”, zei Klaus Schwab, het geesteszieke hoofd van het World Economic Forum. Op niet-mainstream kanalen is eerder al betoogd dat Israël dergelijke acties alleen kan ondernemen in de schaduw van andere ‘opeenvolgende crises’, van de pandemie tot de ‘bosbranden’, die met andere hervestigingsplannen gepaard gaan. Het volgt ook op de etnische zuivering van Armeniërs uit Artsakh of Ngorno-Karabach.


Apocalyptische omstandigheden


Het Misgav Instituut voor Nationale Veiligheid en Zionistische Strategie publiceerde ook een standpuntnota waarin werd gepleit voor de ‘verplaatsing en definitieve vestiging van de gehele bevolking van Gaza’. De hersenkronkels van het Misgav Instituut worden ook weerspiegeld in de Israëlische intelligentsia. In 2004 schokte de gerespecteerde Israëlische historicus Benny Morris, die zelfbenoemd links is, velen door te klagen over het feit dat Ben Gurion “de klus niet heeft geklaard” en de volledige etnische zuivering van de Palestijnen niet heeft uitgevoerd. Hij zei dat dit zou hebben geleid tot minder conflicten in de daaropvolgende decennia. Maar hij zei ook dat een “overdrachts- en uitzettingsbeleid” slechts een kwestie van tijd en timing is. Morris betoogde dat dergelijk beleid in ‘normale’ tijden misschien immoreel is – maar in ‘apocalyptische omstandigheden’ kan het zowel moreel, ‘redelijk’ als ‘zelfs essentieel’ zijn.

Voormalig vice-minister van Buitenlandse Zaken Danny Ayalon vertelde de Gazanen dat ze Gaza moesten verlaten, in een interview met Al Jazeera op 15 oktober – onder het voorwendsel om hun veiligheid te beschermen. Het interview is breed gedeeld op sociale media, waarbij Ayalon veel kritiek kreeg vanwege zijn opmerkingen, waarvan velen zeiden dat het een oproep was tot ‘etnische zuivering’. “Het idee is dat ze over gaan naar de open gebieden waar wij en de internationale gemeenschap infrastructuur zullen voorbereiden… tentsteden, met voedsel en met water, net als voor de vluchtelingen van Syrië,” voegde Ayalon eraan toe.

Anderen zeiden dat Ayalon opriep tot een tweede “Nakba” of “catastrofe”. De “Nakba” verwijst naar de etnische zuivering van Palestina en de bijna totale vernietiging van de Palestijnse samenleving in 1948. Zionistische strijdkrachten verdreven minstens 750.000 Palestijnen uit hun huizen en land en veroverden 78 procent van het historische Palestina. De overige 22 procent was verdeeld over wat nu de bezette Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zijn.

Zo'n twee weken geleden meldden we dat de New York Times het volgende schreef:
"Israël heeft ruim een miljoen mensen bevolen het noorden van Gaza te verlaten, vermoedelijk ter voorbereiding op een naderend grondoffensief. De militaire strategen lijken de ontvolking en herbezetting te plannen van tenminste een deel van een gebied waar ongeveer 2,3 miljoen mensen wonen – waarvan bijna de helft kinderen – en de meesten van hen stammen af van mensen die voor en tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 uit hun huizen waren verdreven. We moeten begrijpen dat dit mensen zijn die een groot risico lopen, en niet alleen maar aantallen."

“De staat Israël heeft geen andere keuze dan Gaza te veranderen in een plek waar het tijdelijk of permanent onmogelijk is om te leven”, schreef een reservistische generaal-majoor, Giora Eiland, in Yedioth Ahronoth, een Israëlische krant. “Het creëren van een ernstige humanitaire crisis in Gaza is een noodzakelijk middel om het doel te bereiken.” Hij voegde eraan toe: “Gaza zal een plek worden waar geen mens kan bestaan.” Minister van Defensie Yoav Gallant zei: “We vechten tegen menselijke dieren, en we handelen dienovereenkomstig.” Generaal-majoor Ghassan Alian verklaarde dat er in Gaza “geen elektriciteit en geen water zal zijn. Er zal alleen maar vernietiging plaatsvinden. Je wilde de hel; je zult de hel krijgen.


Gebruik maken van Amerika

De VS worden gebruikt om de etnische zuivering en deportatie van Palestijnen door Israël te financieren. Middle East Eye meldde: “De wens van de regering-Biden om geld voor ‘potentiële behoeften van Gazanen die naar buurlanden vluchten’ leest voor sommigen als een groen licht voor etnische zuivering en een ‘nieuwe Nakba’. Het citeerde Hanan Ashrawi, een voormalige leider van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, die zei dat de VS ‘etnische zuivering rechtvaardigde’. “Ze weten heel goed dat noch Egypte hen zal accepteren, noch Jordanië, noch dat de Palestijnen zullen vertrekken. Dit moedigt Israël dus echt aan om door te gaan met hun genocidale plannen en maatregelen.” Lara Friedman, voorzitter van de in Washington gevestigde Foundation for Middle East Peace, vertelde het mediakanaal dat de regering-Biden geen obstakels op de weg van Israël had geplaatst en financiële steun aan het voorbereiden was mocht dit gebeuren. “Hoe kun je dat niet als groen licht zien?”

Er worden al voorbereidingen getroffen voor de herontwikkeling van Gaza. Op 16 oktober meldden we dat er al onderzoek wordt gedaan naar een SMART stadsplan voor Khan Younis in het noorden van Gaza. Het plan om Gazanen in de Sinaï te hervestigen is tientallen jaren oud, zoals Jonathan Cook al in 2015 beschreef.


Letten de mainstream media niet op?

Reuters verborg of miste dit toen het meldde: “Wat zit er in Biden’s aanvullende financieringsverzoek van $ 106 miljard.”


Nog even de kernpunten op een rij:

- Een militaire aanval is het mechanisme om mensen naar het zuiden en vervolgens uit Gaza te verdrijven
- Het Amerikaanse noodhulpverzoek ter waarde van 106 miljard dollar heeft betrekking op hervestiging buiten de Gazastrook
- Een afzonderlijk inlichtingenrapport suggereert een vierstappenplan om de Palestijnen te verbannen
- Israël gaat Gaza bombarderen en vervolgens deportatie aanbieden als ‘humanitair’ gebaar
- Israël anticipeert op reputatieschade door ‘veel Arabische sterfgevallen’
- Wil de winst zwaarder wegen dan de smaad, dan moet de deportatie permanent zijn
- Israël wil dat de VS de etnische zuivering en verbanning van Palestijnen financiert
- Overdracht van alle inwoners van de Gazastrook naar Noord-Sinaï
- Tentsteden, vóór de permanente vestiging, met een gesloten veiligheidszone in Egypte
- Een instituut dicht bij de premier ziet ‘unieke en zeldzame kansen’… voor de verplaatsing en ‘definitieve vestiging’ van de gehele Gaza-bevolking
- Parallellen met de Havaara of Transfer Agreement van 1933
- De mainstream media spanden samen om plannen om 2,4 miljoen inwoners van Gaza te verdrijven voor de wereld verborgen te houden
- Het verwijderen van de bevolking zou toegang geven tot land en energiebronnen
- Het zionisme ziet, net als het globalisme, geen mensen, maar alleen land en hulpbronnen.

De ontvolking van Gaza zou duidelijk inhumaan zijn en een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse president Biden en zijn adviseurs moeten zich afvragen hoe het in het nationale belang van de Verenigde Staten kan zijn om opnieuw een massale verdrijving van Palestijnen uit hun huizen toe te staan. De Verenigde Staten zouden daardoor een partner van Israël zijn bij het creëren van een toekomst voor de Palestijnen die slechts periodieke dood, vernietiging, onteigening en permanente onderwerping of verdrijving biedt.

De laatste keer dat een president en zijn adviseurs verontwaardiging over onvoorstelbaar verlies als drijfveer voor het beleid toestonden, was na 11 september, toen ze twee van de meest rampzalige oorlogen in de Amerikaanse geschiedenis ontketenden, oorlogen die twee landen verwoestten en resulteerden in de dood van meer dan een half miljoen mensen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][30 oktober 2023]

 

Afdrukken Doorsturen