Een blik op 2024 in de troebele glazen bol

Ons verhaal van hoe de Verenigde Staten erin geslaagd is in een tijdspanne van ruim 50 jaar als wereldmacht de rest van de wereld mee te slepen in haar onvermijdelijke val. Alle seinen staan op rood, maar in Wall Street houden ze voor dit jaar nog steeds rekening met een winstgroei van 10%.


Al vóór de oprichting van Economedian (ten tijde van de invoering van Online Investor bij ABN AMRO) volgden wij de Amerikaanse economie op de voet. Naar onze mening is 2024 het moment waarop de economie niet meer werkt zoals het zou moeten. Vanaf volgend jaar zullen de VS (en in hun kielzog de andere economieën) in een neerwaartse spiraal terechtkomen, met als uiteindelijke uitkomst een uitermate verdeeld land.
Onze argumenten waarom wij deze voorspelling doen - en hoe een wereldmacht de rest van de wereld meesleept in haar val - zetten we hier uiteen.

Van 1945 tot 1970 was de VS een mercantilistische economie, waarbij die productiesector sterk was en het land een sterke economie had. Er was een overvloed aan rijkdom gegenereerd, met een mondiaal handelsoverschot, een lage inflatie en een lage staatsschuld. Het land had een 'vooruitstrevende' reputatie in de wereld.

Maar in 1970 veranderde het allemaal. Dat was het decennium waarin de VS de gouden standaard verlieten, de inflatie (flink) toenam, de energieprijzen stegen en de Amerikaanse industriële basis begon af te nemen. Het belangrijkste was dat de middenklasse er begon te krimpen en de kosten van levensonderhoud begonnen te stijgen. De American Dream begon voor een groot deel van de bevolking te verdwijnen.

In 1980 werd de acteur Ronald Reagan gekozen. Hij bracht de moderne conservatieve beweging en de dood van de gematigde Republikeinen voort. Het was de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een moderne conservatief president werd. Opgemerkt moet worden dat Donald Trump werd en wordt veracht omdat hij die beweging voortzette.

Het is niet alleen Donald Trump die door de Democraten wordt veracht, maar ook alles waar de moderne Republikein voor staat, waar Ronald Reagan het leven aan heeft geschonken. De levendige politieke verdeeldheid en de economische toestand van het land begonnen allemaal in de jaren tachtig.

De jaren tachtig waren een paradigmaverschuiving voor de Amerikaanse politiek en de Amerikaanse economie. Toen Reagan aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld minder dan 1 biljoen dollar, en tussen 1945 en 1980 heeft zich nooit een begrotingstekort van 100 miljard dollar voorgedaan. Toen hij zijn ambt verliet, bedroeg de staatsschuld 2,7 biljoen dollar, en waren grote begrotingstekorten van meer dan 100 miljard dollar de norm. zelfs tijdens jaren van economische groei.

Reagan en zijn economische adviseurs waren van mening dat schulden (begrotingstekorten) gebruikt konden worden om economische groei te genereren. Schulden werden erkend als een netto voordeel en moesten worden gebruikt voor het algemeen belang (economische groei). Belangrijker nog was dat schulden werden gebruikt om de Amerikaanse levensstandaard op peil te houden en te verhogen. Die economische theorie/strategie blijft tot op de dag van vandaag bestaan - eigenlijk in de hele wereld.

Wat Reagan afkondigde was het begin van het einde voor Amerika. Door te vertrouwen op schulden om economische groei te genereren, verdeelde hij Amerika omdat het gebruik van schulden alleen de top 10% ten goede kwam (en enorm ten goede kwam aan de top 1%). Het hielp de onderste 90% niet veel, en vooral niet de onderste 50%.

Naast het vertrouwen op schulden voor de economische groei, wendde Reagan zich tot de vrijhandel en het globalisme. Hij zei in feite tegen Amerikaanse bedrijven dat ze dingen in Azië moesten gaan maken en het vervolgens zonder vastgestelde tarieven van daaruit naar Amerika moesten exporteren. Hij versnelde de achteruitgang van de inheemse industriële basis en vergrootte de achteruitgang van de middenklasse en stedelijke gebieden.

Zijn conservatieve beleid had tot gevolg dat het slechts voor een klein deel van de Amerikaanse bevolking werkte, vooral voor degenen die welvarend waren. Zijn economische team noemde het zelfs trickle-down economie, wat een grap was omdat de midden- en lagere klassen alleen maar wegkwijnden onder dit beleid.

Het mag niet worden onderschat (maar dat gebeurt wel) dat wat Reagan ontketende het einde van Amerika was, dat zich nu afspeelt. Hij introduceerde het mondialisme, dat zowel de westerse industriële basis als de middenklasse uitholde. Hij introduceerde een afhankelijkheid van schulden om de levensstandaard van de burgers op peil te houden en economische groei te genereren. Hij bracht een rechtse conservatieve agenda binnen die de armen en de middenklasse negeerde, het land uit elkaar trok en de minder bedeelden vijandig tegenover de Republikeinse partij maakte. De parallellen met andere naties worden meteen duidelijk.

De invloed van de jaren negentig worden door de meeste mensen niet begrepen. Het was een tijdperk van economische groei en technologische vooruitgang. Velen denken dat dit Amerika op zijn best was. Het Reagan-beleid van globalisme, vrijhandel en trickle-down-economie raakte verankerd. Dit was het tijdperk waarin de extreemrechtse conservatieve vleugel van de Republikeinse partij, geleid door Newt Gingrich, aan kracht won. De gematigde vleugel van de partij werd grotendeels gezuiverd. Dit had tot gevolg dat er verdeeldheid ontstond tussen de Democraten en de Republikeinen. Ze begonnen elkaar te verachten en konden geen gemeenschappelijke basis meer vinden.

We moeten in dit kader ook niet vergeten dat de Japanners in de jaren negentig de MMT (moderne monetaire theorie) uitvonden. Naar onze mening hebben ze dit idee van Reagan overgenomen. Het was namelijk zijn regering die in de jaren tachtig de schulden enorm deed toenemen. De Japanners merkten het op. De VS adviseerden de Japanners om hun bedrijven en banken failliet te laten gaan nadat hun economische zeepbel in 1989 uiteenspatte. In plaats daarvan verlaagden de Japanners hun rentetarieven naar nul en begonnen ze geld bij te drukken. Hun centrale bank (JCB) redde hun bedrijven en banken en begon Japanse staatsobligaties op te kopen (met uit het niets gedrukt geld).

De Japanners besloten dat als de VS een grote staatsschuld oké vinden, het ook oké moet zijn. En zie daar: MMT was geboren. Tegenwoordig bedraagt de Japanse staatsschuld meer dan 200% van het bbp. MMT is het idee dat staatsschulden betekenisloos zijn als je over een drukpers beschikt. Het is feitelijk hetzelfde idee dat het economische team van Reagan in de jaren tachtig besloot over te nemen.

Wat de Japanners (en nu de VS) niet in de gaten hadden en hebben was dat MMT een valstrik is. Maar daarover zometeen meer.

Terwijl de VS het in de jaren negentig economisch uitstekend deden, bleven de Amerikaanse staatsschuld en handelstekort stijgen. Politici bleven voor de economische groei vertrouwen op het mondialisme en de schuldenlast. De consumentenschuld, de bedrijfsschuld en de staatsschuld bleven stijgen. In feite leek er een groeicorrelatie tussen al deze factoren te bestaan. Amerika raakte verslaafd aan schulden. Dit begon allemaal in de jaren tachtig en is vervolgens doorgegaan, tot op de dag van vandaag. Veel andere landen hebben dit beleid overgenomen, en met de recente beslissing van Brussel voor een soepeler boekhouding van haar lidstaten (een slappedewatskie-aanpak van het minder snel afbouwen van te hoge staatsschulden) zal hier ook niet gauw een kentering plaatsvinden.

Deze horror-staatsschuldgrafiek (zie hiernaast) laat zien hoe de Amerikaanse staatsschuld in 1980 begon te stijgen en die toename zich daarna voortzette. Consumenten volgden overigens het 'goede' voorbeeld van de overheid bij het laten oplopen en opnieuw aangaan van schulden. Bedrijven deden hetzelfde.

Toen in 1999 de internetzeepbel barstte en in 2001 9/11 plaatsvond, begon de Amerikaanse schuldenverslaving een probleem te worden. De schuldenzeepbel begon te barsten. Ben Bernanke, de voorzitter van de Federal Reserve, gebruikte gelddrukken en lage rentetarieven (het Japanse MMT-model) om de economie nieuw leven in te blazen (zie groene pijl hieronder). Hij creëerde echter een huizenzeepbel en een zeepbel op de aandelenmarkt, die beide kort daarna in 2008 uiteenspatten.


Toen in 2008 de Grote Financiële Crisis uitbrak, begon de Amerikaanse economie aan haar schulden-dodenmars, en dat is waar we vandaag de dag zijn beland. In plaats van de vrije markt zichzelf te laten herstellen, volgden Hank Paulsen (destijds minister van Financiën) en Ben Bernanke het Japanse model en voerden ze een enorme bailout-operatie uit met gedrukt geld en schulden. Kortom, ze hebben toen de schuldenzeepbel opnieuw opgeblazen.
Door die zeepbel opnieuw verder op te blazen realiseerde de Federal Reserve zich dat de economie niet langer op eigen kracht kon groeien. Vanaf nu zou er gemanipuleerd moeten worden. Dus brachten ze in 2009 de rente naar nul en hielden ze die daar vijf jaar lang. Het was een valse Potemkin-economie, maar de Amerikanen dachten dat de Federal Reserve de almachtige financiële instelling was en elke tegenslag kon overwinnen.

Vandaag (staat de Dow Jones Industrial Index net onder een all time high en schommelt rond de 37.750. Wall Street viert een fantastisch 2023 en verwacht voor 2024 een winstgroei van zo'n 10% tot 12%. Ze zijn daar in New York helemaal gek geworden. Maar we dwalen af.

Van 2009 tot nu doorloopt de Amerikaanse economie een stervensproces. De Federal Reserve heeft elk gevoel van een vrije markt weggenomen door de rente tot onder de drempelrente te verlagen. Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven en activa verkeerd zijn gewaardeerd. Het had tot gevolg dat beleggers gratis geld kregen, dat ze opnieuw konden gebruiken, waardoor er meer druk op het financiële systeem ontstond. Het stelde zombiebedrijven ook in staat hun deuren open te houden, ook al waren ze insolvent, waardoor er meer druk op het financiële systeem ontstond. Dit is wat Keynes een economische zeepbel noemde, die maar één uitkomst had: een zeepbel die uiteindelijk zou knappen.

Er zijn twee manieren om een economische zeepbel creëren. De eerste is het drukken van geld en het uitbreiden van de geldhoeveelheid. De tweede is het verlagen van de rente tot onder de drempelrente. De Federal Reserve heeft dit sinds de jaren tachtig af en toe gedaan. Ze hebben de vrijemarkteconomie effectief vernietigd, een economie met veel schulden gecreëerd en een onder druk staand financieel systeem gecreëerd. Het is het equivalent van een bedrijf dat voortdurend op zoek is naar financiering om zijn deuren open te houden, en zijn bestverkochte product heeft een fabricagefout die het niet kan oplossen.

Wat het economische team van Reagan (en alle economische teams van regeringen die volgden) niet onderkende, is dat als je eenmaal economische zeepbellen begint te blazen, er geen uitweg meer is. Het is een val waaruit geen ontsnappen mogelijk is. We zullen nu zien hoe de Federal Reserve de komende twee tot drie jaar de ene na de andere fout maakt. Dan zullen ze de handdoek in de ring gooien en een deel van de Amerikaanse staatsschuld niet afbetalen, en ook een valutareset aankondigen.
 

Komend jaar zal iedereen inzien dat de ooit almachtige Federal Reserve nutteloos en machteloos is geworden - en dan de andere centrale banken in de wereld die hetzelfde financiëel-economische beleid hebben geadopteerd hetzelfde lot wordt. Dat de centrale banken niets kunnen doen om de economieën te herstellen. .

Komen we nu met onze 'voorspellingen' voor 2024 en verder.

De volgende belangrijke economische gebeurtenis zal een uitverkoop op de aandelenmarkten zijn. Wij verwachten dat dit in het eerste kwartaal zal beginnen en in het tweede kwartaal zal culmineren (zo rond de 3000 tot 3300 voor de S&P 500, die nu ook al bijnaop een all time high staat). Zodra dit dieptepunt voor de S&P is bereikt, zal de Federal Reserve de rente agressief gaan verlagen. Het zal echter niet werken, omdat deze recessie vaste voet aan de grond zal krijgen. Alle financiële hefbomen (en financiële derivaten) zullen een bankencrisis veroorzaken die niet gemakkelijk zal worden verholpen (zoals in maart 2023). Wij houden voor onszelf rekening met een beursdaling van 25% vanaf nu en houden rekening met verdere dalingen in 2025 en 2026.

De wereldwijde economie zal vertragen. De aandelenmarkten staat op hoogtepunten, maar toch wijzen de indexen voor de verwerkende industrie op een terugtrekking, zijn de leidende economische indicatoren verschrikkelijk, zijn de scheepvaartgegevens zwak, gaan de wereldwijde autoverkopen en de huizenmarkt wankelen door de hoge rentetarieven en zal de detailhandel stagneren - en is het bankwezen dicht bij een nieuwe crisis. Wat doen de aandelenmarkten tegen deze achtergrond met recordhoogtepunten? Het is waanzin.

Als deze cijfers niet voldoende zijn om u ervan te overtuigen dat er een recessie op komst is, overweeg dan het volgende: Europa en Japan bevinden zich al in een recessie en de Chinese economie heeft het moeilijk. Bovendien halen Amerikaanse bedrijven ongeveer 40% van hun winst in het buitenland. De dominostenen beginnen duidelijk te vallen.

De rentetarieven zijn langer omgekeerd geweest dan op enig moment zonder dat er een recessie uitbrak. Is het dit keer anders?  Wanneer stijgt een aandelenmarkt wanneer een recessie begint? Nooit. Wanneer stijgt een aandelenmarkt als de Federal Reserve de rente verlaagt? Niet vaak. Als de rente daalt, is dat meestal niet om een goede reden.

Handelaren op Wall Street beweren (met hun winstverwachtingen van 10% voor 2024) dat we geen recessie zullen meemaken. Ze denken dat de Federal Reserve de rente kan verlagen en dat de economische groei kan doorgaan. Die mogelijkheid is op zijn best een gok, maar eerder een noodzakelijk wonder. Vergeet niet dat de Federal Reserve momenteel Quantitative Easing implementeert en weet dat inflatie nog steeds een probleem is. In het eerste kwartaal, wanneer de aandelenmarkt begint te wankelen, komt de Federal Reserve niet te hulp met lagere rentetarieven en het drukken van geld.

Als deze recessie eenmaal begint en de Federal Reserve blijk geeft van geen kracht te hebben en daardoor de economie niet kan herstarten, hebben ze nog maar één optie: de rente drukken en zo laag mogelijk houden. Te veel naar beneden drukken zal echter inflatie veroorzaken. Bovendien zullen ze de rente niet naar nul kunnen terugbrengen, en zullen ze de langetermijnrente niet laag kunnen houden. De rente op 10- en 30-jarige obligaties zal hoger worden dan de Federal Reserve wil. Dit zal de economieën verder schade toebrengen.

Economieën zullenl in 2024 beginnen te stagneren. Naarmate de tijd verstrijkt, zal niets van de centrale banken de economieën opnieuw opstarten. Tegen het einde van het decennium zal het financiële systeem beginnen in te storten. Staten zullen hun eigen weg gaan volgen, de wetgeving negéren en overheidswerknemers ontslaan.

Faillissementen zullen gemeengoed worden. Veel bedrijven met bekende namen die iedereen kent, zullen hun deuren sluiten. De kosten zullen enorm stijgen voor de meeste zaken die we nodig hebben, zoals voedsel, energie, scheepvaart, verzekeringen, enz. Omgekeerd zullen de prijzen van activa dalen voor zaken die we willen maar niet langer kunnen betalen, zoals aandelen, woningen, auto’s, boodschappen, enz. enz.
- Wat de autoverkopen betreft: hier begint het al, en enkele van de grootste instortingen zullen plaatsvinden bij de elektrisch aangedreven auto's. Simpel gezegd, degenen die ze willen hebben ze al gekocht en niemand anders wil ze. Mensen kunnen de vereisten voor oplaadtijd en afstand niet omzeilen en op enig moment willen mensen ze niet, vooral niet als de subsidies eraf gehaald zijnn en ze plotseling veel meer kosten dan een voertuig op benzine.
- De huizenmarkten zullen flinke scheuren vertonen. De huidige invloed van krapte qua aanbod zal verdwijnen omdat steeds meer mensen pijn in hun portemonnee zullen gaan voelen (ondanks dat politici en beleidsmakers anders beweren).
- Er borrelt een serieuze opstand tegen illegale immigranten (of 'migranten', zo u wilt). In ons land zijn er steeds meer mensen die dit punt als het grootste probleem voor het land beschouwen. Het brengt in alle opzichten economische opstand met zich mee, vooral als het gaat om plaatsen die geen migranten willen opnemen (vooral in het westen van het land). Nu moeten politieke partijen hun belofte waarmaken en om dat te doen moeten ze flink doorpakken - wat eerder zal uitdraaien op een meerjarige oplossing.
- Het conflict in het Midden-Oosten zal niet worden opgelost; In plaats daarvan zal het zich uitbreiden en een ernstig probleem worden. We zijn niet zo zeker van de korte-termijn-wendingen van de militaire waanzin, maar wie denkt dat er enige indicatie is dat deze het komende jaar zal kalmeren zal worden teleurgesteld. Vergeet niet dat de Amerikaanse Israël- en wapenlobby de regering van het land in haar houdgreep heeft. Een aanzienlijke ontwrichting van de internationale handel doet zich nu al voor en zal zich waarschijnlijk nog uitbreiden. Dit leidt nu al tot stijgingen van de prijzen voor containervervoer en er is slechts één gezonken schip nodig voordat een verzekering feitelijk onbereikbaar wordt voor de commerciële handel. We houden er rekening mee dat Iran een belangrijkere rol zal gaan spelen in dit conflict.
Dit is niet de Eerste of Tweede Wereldoorlog, waar zelfs met gewapende militaire escorte transporten routinematig tot zinken werden gebracht. We hebben, gezien de belachelijke toename van de zeescheepvaart, niet de capaciteit om een dergelijke bescherming te bieden   zelfs als we dat zouden willen. Kortom, vrijwel alle mondiale handel is afhankelijk van het gebrek aan militair optreden van de oorlogvoerende partijen op een of andere gerichte manier op genoemde handelsroutes, en we kunnen deze eenvoudigweg niet begeleiden en dus veiligstellen.
- Amerika zal Oekraïne in de steek laten; terwijl ook de EU op enig moment (ondanks alle beloften) zal afhaken en niemand zal hebben 'gewonnen', zal Oekraïne op vrede moeten aandringen op in wezen de voorwaarden die Rusland oorspronkelijk wilde.
Het land kan simpelweg geen terrein veroveren zonder westelijke steun (en dan te bedenken dat het land de Amerikaanse oorlog tegen Rusland heeft gevoerd, ten koste van honderdduizenden landgenoten en een totaal geruineerd land) en Oekraïne heeft simpelweg weinig strijdkrachten over versus de reus Rusland – waarbij veel landgenoten zijn weggelopen in plaats van zich aan te melden en te vechten.
Dit was vanaf het begin volkomen voorspelbaar; Oekraïne is geen samenhangende samenleving, en is dat ook nooit geweest. Er zijn vier 'ruige' facties binnen de natie en ze haten elkaar allemaal voldoende om bereid te zijn de anderen af te slachten, zelfs als er een zwak excuus is. Dat is al duizend jaar zo en daarom heeft de Sovjet-Unie in principe toegestaan dat ze ‘autonoom’ waren. Niettemin, of wij het nu leuk vinden of niet, de Russen hebben hun marinehaven en zullen die niet opgeven, tenzij Washington bereid is er een nucleaire oorlog over te voeren.
- Er zal wereldwijd verdere beweging komen in de richting van de implementatie van CBDC’s (digitaal centralebankgeld). Het bètatesten via crypto (beheerd via de Tether-zwendel) is voorbij, en nu hebben machthebbers slechts een triggergebeurtenis nodig als ze het snel willen implementeren, of als ze het in de loop van de tijd langzaam kunnen introduceren. CBDC’s zullen de grootste machtsgreep in de menselijke geschiedenis zijn en de mensheid in verarmde lijfeigenen veranderen.
- Opiniepeilingen zullen gebruikt blijven worden om de massa te masseren en te manipuleren, om de publieke opinie te leiden in plaats van deze te reflecteren. Verwacht - in de aanloop naar de EU- en Amerikaanse presidentsverkiezingen - dat alle peilingen grotendeels nep zullen zijn. Wat die verkiezing in de VS betreft: opnieuw verwachten we het manipuleren van de verkiezingen tegen Trump zoals in 2020 of tegen de Republikeinen in 2022 met het verzamelen en vernietigen van stembiljetten, frauduleuze stemmen per post (die de Democraten controleren via de installatie van een partij-tsaar bij de post) en 'aangepaste' stemmachines.
- Escalatie van de oorlogszuchtige houding van de VS met Iran of China via een valse vlagaanval, misschien een vuile bom of het zinken van een vliegdekschip. We denken dat de kans op een Chinese invasie van Taiwan in 2024 niet groot is.
- Tot slot de grootste en gemakkelijkste voorspelling: onze levenskwaliteit zal blijven verslechteren. Hogere prijzen, een gelijk of lager besteedbaar inkomen, minder banen, meer misdaad en dakloosheid, en de mainstream media zullen ons, de kiezers, daarvan de schuld geven, àls ze er al over berichten.

2024 zal in de geschiedenisboeken komen te staan als het moment waarop de hegenomie van de VS in de wereld ten einde kwam. Het zal feitelijk het begin van het einde zijn. Amerika in zijn huidige vorm zal nog een paar jaar nummer 1 wereldmacht blijven. Daarna zal het snel vervangen worden door nieuwe landen en nieuwe regio’s, allemaal met nieuwe grondwetten. De oude manier van problemen oplossen werkt dan niet meer.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][2 januari 2024]

 

Afdrukken Doorsturen