Het grote stilzwijgen: groene energie zal (alleen al in de VS) tot 9,8 miljoen ton afval leiden

De snelle groei van groene energie zal leiden tot een onvoorstelbare berg afval, dat veelal met moeite kan worden gerecycled - of gedumpt. De nadelen van de nagestreefde energietransitie worden zoveel mogelijk verzwegen.


De hoeveelheid afval die ontstaat na de afschrijving van zonnepanelen en windturbinebladen kan worden gemeten in tonnen. En de groene energie-industrie begint nog maar net te groeien.

Bijna alle gebruikte zonnepanelen belanden op stortplaatsen, en veel panelen van de eerste en tweede generatie zijn al ruim vóór hun verwachte levensduur van 30 jaar in waarde gedaald. Voeg daarbij de naar schatting 9,8 miljoen ton aan zonnepanelen in de VS die tussen 2030 en 2060 zullen worden weggegooid (volgens een studie gepubliceerd in Science Direct) en duidelijk is dat de schaduwkant van groene energie zoveel mogelijk wordt verzwegen. Een artikel over de situatie in de VS.... maar de problemen gelden in feite voor alle landen..

Het kost in de VS momenteel ongeveer $1 - $2 om een ​​zonnepaneel op een stortplaats in de VS te dumpen. Volgens een schatting van PV Magazine kost het recyclen van datzelfde paneel $20 tot $30. U kunt dan wel raden wat er met die afgedankte zonnepanelen gebeurt. De afgeschreven of onbruikbare delen van windturbines vormen een soortgelijke uitdaging, waarbij vele duizenden wieken al zijn gedumpt op stortplaatsen en velden in Texas, Wyoming, South Dakota en Iowa, zo meldde de Epoch Times .

Volgens het Amerikaanse ministerie van Energie kunnen de bladen van een windturbine 60 meter lang zijn of zelfs langer dan de spanwijdte van een Boeing 747. Offshore windplatforms zijn zelfs nog groter.

Momenteel worden in de Verenigde Staten jaarlijks ongeveer 7.000 bladen van windmolens gesloopt, zegt David Morgan, chief strategy officer van Carbon Rivers, een in Tennessee gevestigd recyclingcentrum voor geavanceerde materialen. Dat lazen we in de eerder genoemde Epoch Times.
Van al het glasvezelafval dat Carbon Rivers ontvangt, vormen windturbinebladen volgens Morgan de grootste uitdaging. – “Het is een zeer duurzaam, sterk materiaal. Ze zijn groot en 'onhandig' in de omgang".

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA)
heeft,
onder het bewind van voormalig president Donald Trump, dreigende problemen geïdentificeerd met de toenemende verspilling van hernieuwbare energie.“Zonder een strategie voor het beheer ervan aan het einde van hun levensduur zullen zogenaamde groene technologieën zoals zonnepanelen, batterijen van elektrische voertuigen en windturbines uiteindelijk dezelfde ongewenste lasten op onze planeet en economie leggen als conventionele technologieën”, aldus de voormalige EPA-manager Andries Wieler.


Uitbreiding van de industrie

Naarmate de zogenaamde duurzame energie-industrie groeit – grotendeels als gevolg van enorme subsidies van regeringen – neemt ook de verspilling van hernieuwbare energie toe. Zo heeft het European Environment Agency vorig jaar gezegd te verwachten dat het afval dat voortkomt uit schone-energie-infrastructuur aan het einde van de levensduur naar verwachting de komende tien jaar zal vertienvoudigen.

De opwekkingscapaciteit van zonne-energie zal naar verwachting in 2024 met meer dan 38% toenemen, blijkt uit een rapport van 12 december 2023 van de Energy Information Administration (EIA), een Amerikaanse overheidsinstantie. De verwachting is dat de windenergiecapaciteit met 4,4% zal groeien. Ondanks deze opmerkelijke stijging in de inzet van duurzame energiesystemen zal de Amerikaanse elektriciteitsopwekking in 2022 grotendeels (ongeveer 60,4%) uit fossiele brandstoffen komen – steenkool, aardgas, olie en andere gassen.

Hernieuwbare energiebronnen zijn goed voor ongeveer 21,3% van het totaal en 18,2% is afkomstig van kernenergie.

Zonnepanelen hebben een levensduur tot wel 30 jaar. Veel milieuorganisaties waarschuwen voor de gevolgen voor het milieu na verwijdering ervan. “Als zonne-energie en kernenergie de komende 25 jaar dezelfde hoeveelheid elektriciteit produceren als de kernenergie die in 2016 werd geproduceerd, en het afval op voetbalvelden wordt gestapeld, zal het kernafval de hoogte bereiken van de scheve toren van Pisa. Het afval van zonne-energie zal echter de hoogte van twee Everests bereiken”, waarschuwde de Californische organisatie Environmental Progress.

Volgens een analyse uit 2022, gepubliceerd door Chemical and Engineering News , zal het aantal afgeschreven windturbinebladen de komende vijf jaar naar verwachting oplopen tot 9.000 per jaar. Opnieuw: alleen in de VS, dus.


E-afval

De hoeveelheid elektronisch afval groeit exponentieel. Het is 's werelds snelst groeiende vaste afvalstroom en omvat hernieuwbare producten zoals zonnepanelen en batterijen voor elektrische voertuigen. Slechts een klein deel daarvan wordt gerecycled. Uit een analyse uit 2019 bleek dat van de 53,6 miljoen ton elektronisch afval die wereldwijd wordt geproduceerd, slechts 17% werd gerecycled. “Mensen denken dat plastic de ‘vogelverschrikker’ van afval is, maar e-afval groeit”, zegt Paul Williams, vice-president communicatie van recyclingbedrijf ERI.


Benodigde grondstoffen

Afgezien van het afvalprobleem zal de Aarde ook worden geplunderd vanwege de benodigde grondstoffen die nodig zijn bij de fabricage van groene technologie. Professor Simon Michaux van de Finse Geologische Dienst en de Universiteit van Adelaide hebben het laatste rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) over hernieuwbare energie doorgespit. Daarin specificeerde het IEA een spectrum van technologie-eenheden, waaronder zonnepanelen, windturbines, transmissielijnen, distributielijnen, transformatoren, stroomonderbrekers, enz. Professor Michaux telde de materiaalvereisten van deze technologie-eenheden op en vergeleek ze met productiesnelheden en reserves (zijn doctoraat is in mijnbouwkunde).

Om niet al te diep in de materie te duiken, is hier het resultaat voor koper alleen: er is 4,5 miljard ton (1.000 kilogram per ton) koper nodig. Dat is ongeveer zes keer de totale hoeveelheid die mensen tot nu toe aan de aarde hebben onttrokken. De steen-metaalverhouding voor koper is meer dan 500, dus het zou nodig zijn om meer dan 2,25 biljoen ton erts op te graven en te raffineren. Als de mijnbouw wereldwijd in hetzelfde tempo zou doorgaan als in 2019, zou er 189 jaar nodig zijn om het koper te produceren dat nodig is om de benodigde eenheden te bouwen.

Het antwoord is misschien in een sneller tempo te gaan mijnen! Maar het duurt twintig jaar voordat een nieuwe mijn in gebruik wordt genomen (grotendeels als gevolg van vergunningseisen), en minder dan één op de duizend in gebruik genomen mijnen blijkt economisch lucratief van aard te zijn. Ongeveer 20-30% van de actieve mijnen is verlieslatend en sluit. En zelfs als het mogelijk zou zijn om sneller te delven, is de benodigde hoeveelheid koper vijf keer groter dan de totale hoeveelheid waarvan bekend is dat deze bestaat.

Er is tien keer meer nikkel nodig dan bekend is. Er is 26 keer meer kobalt nodig dan bekend is. Dat is voor de eerste generatie eenheden, dus er zijn maar heel weinig oude exemplaren om te recyclen. En het grootste deel van die apparatuur is slechts voor 30% recyclebaar, dus volgende apparatuur-generaties zouden bijna even onmogelijk zijn.


Elektrische voertuigen

De Californische gouverneur Newsom stelde voor dat er na 2035 geen lichte voertuigen op koolwaterstof meer verkocht zullen worden in Californië. Uiteraard moet dit (als het zover komt) nog wettelijk worden geregeld – het voorstel kwam feitelijk van de ongekozen California Air Resources Board, niet van de wetgevende macht.

Het argument is dat de voertuigen emissievrij moeten zijn. Maar dat betreft alleen het operationele punt, geen levenscyclusanalyse. De oplossing daarvoor is gevonden: ze exporteren de uitstoot van rijke buurten waar mensen zich elektrische auto's kunnen veroorloven, naar arme buurten, zoals rond de kolengestookte generatoren in de Navajo- en Hopi-reservaten, zodat arme mensen in plaats daarvan van de uitstoot kunnen genieten en toeristen de bodem
van de Grand Canyon
als het ware niet kunnen zien.

Bovendien bleek uit een onderzoek dat in 2019 door het Duitse Ifo Instituut werd gepubliceerd dat een elektrische Tesla Model 3 gedurende zijn levensduur 11% tot 28% meer CO2 uitstoot dan een Mercedes C220D op diesel. Levenscyclusanalyses zijn onderhevig aan onzekerheid en geen enkele studie is een eindpunt, maar dit bewijst duidelijk dat elektrische voertuigen verre van emissievrij zijn.

Elektrische voertuigen zijn gemiddeld 25% zwaarder dan voertuigen op koolwaterstoffen, waardoor ze meer energie nodig hebben en meer kankerverwekkende deeltjesemissies produceren in de vorm van banden- en remstof, plus schade toebrengen aan de weg en dan hebben we ook nog opgewaaid straatstof. De schade aan de weg neemt niet toe in verhouding tot het gewicht van het voertuig. Deze neemt tot
de vierde macht
toe naarmate de asdruk toeneemt, dus een EV zou 2,4 keer meer wegenbelasting per kilometer moeten betalen. De huidige realiteit is anders. EV-weggebruikers betalen niets aan het snelwegonderhoudsfonds waar alle anderen aan de benzinepomp voor meebetalen. Het is dus weer een subsidie die rijke mensen gebruiken om hun deugden te tonen. En als elektrische auto's vlam vatten, kun je ze niet blussen.

Op dit punt vraag je je af: “Waarom zoveel tijd, moeite en geld besteden aan onmogelijke plannen die het milieu schaden?” Moeten we het milieu vernietigen om de planeet te redden?

Een vlot antwoord is: omdat we het moeten doen! Maar waarom moeten we het doen? Om de uitstoot van kooldioxide te verminderen, omdat deze klimaatverandering veroorzaakt. Niettegenstaande wat journalisten, politici, de mainstream media, professoren en klimaatactivisten zeggen bestaat er geen rotsvaste wetenschappelijke consensus dat menselijke activiteit in feite het klimaat verandert, en dat als dat zo zou zijn dat het schadelijk zou zijn. Men zegt zich altijd te baseren op "wetenschappers" (hèt argument om andermans visie onderuit te halen), maar wetenschap is nooit “gevestigd” als je daadwerkelijk een wetenschapper bent of wetenschap begrijpt. De essentie van wetenschap is namelijk scepticisme.


Korte termijn oplossingen

Op de korte termijn is het antwoord een overstap van steenkool naar aardgas. Aardgas bestaat uit vier delen waterstof en één deel koolstof, terwijl steenkool bijna volledig uit koolstof bestaat. En het thermisch rendement van een door gasturbines aangedreven elektrische centrale met gecombineerde cyclus is bijna twee keer zo groot als die van een kolencentrale. Het verbranden van aardgas stoot dus veel minder koolstofdioxide uit per kilowattuur geproduceerde elektriciteit.

Het enige fysiek haalbare antwoord is het veiligste wat de mensheid ooit heeft gedaan, namelijk kernsplijting. Een kernreactor heeft veel minder materiaal en veel minder land nodig dan zonnepanelen en windturbines met hetzelfde gemiddelde vermogen. Een industriële zonne-installatie heeft 32 keer meer staal per megawatt vermogen nodig dan een kerncentrale. Windturbines hebben vijf keer meer staal en vijf keer meer beton nodig.

De levensduur van een kernreactor bedraagt minimaal vijftig jaar en zou bij passend onderhoud honderd jaar moeten bedragen. De levensduur van een windturbine op land is ongeveer 25 jaar; offshore-exemplaren gaan ongeveer twaalf jaar mee. De energieopbrengst van een kerncentrale is 75 keer meer dan de energie die erin wordt geïnvesteerd, in plaats van 2 of 4 keer voor zonnepanelen of windturbines. Zonder subsidies (die de kosten niet wegnemen, maar in plaats daarvan verborgen zijn in uw belastingaanslag) is het minimumrendement dat nodig is voor economische levensvatbaarheid zeven keer.

In ons weekendmagazine gaan we dieper in op dit onderwerp.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][6 januari 2024]

 

Afdrukken Doorsturen