Defecte Amerikaanse lijkwagen brengt maanmissie in gevaar

De Vulcan Centaur-raket met de Peregrine-afdalingsmodule, met aan boord de stoffelijke resten van de makers van de Star Trek-serie en DNA-monsters van Amerikaanse presidenten, kreeg een technische storing. De huidige, nieuwe ruimterace roept bij ons herinneringen op aan de periode van de Koude Oorlog,  toen de Amerikaanse luchtmacht een uiterst geheim plan, genaamd ‘A Study of Lunar Research Flights’, voorbereidde. Het staat ook bekend als Project ‘A-119’.


De Vulcan Centaur-raket met de Peregrine-afdalingsmodule, met aan boord de stoffelijke resten van de makers van de Star Trek-serie en DNA-monsters van Amerikaanse presidenten, kreeg een technische storing. De raket werd gelanceerd vanaf de Cape Canaveral Spaceport in de Verenigde Staten richting de maan. De Peregrine-lander zou naar verwachting op 23 februari op de zichtbare kant van de maan landen.

De module bevat een capsule met DNA-monsters uit het haar van vier Amerikaanse presidenten – George Washington, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy en Ronald Reagan – en capsules met de stoffelijke resten van Star Trek-schrijver Gene Roddenberry, zijn vrouw Majel Barrett en drie andere acteurs die deelnamen aan de sf-serie. Dat wetenschappers zich bedienen van dit soort activiteiten is de reden dat wij terug moesten denken aan het krankzinnige project A-119 van de Amerikaanse luchtmacht. Maar daarover zometeen meer.

De Peregrine-maanmodule is uitgerust met verschillende wetenschappelijke instrumenten van NASA en verschillende onderzoekscentra, meldde The New York Times. De vlucht van de raket was 'foutloos', maar de maanmodule ontwikkelde een probleem met het voortstuwingssysteem dat het vermogen om de missie te voltooien in gevaar bracht. "Dit brengt het vermogen van het ruimtevaartuig om een ​​zachte landing op de maan uit te voeren in gevaar", aldus Astrobotic, het bedrijf dat het apparaat heeft ontwikkeld.

Peregrine zal onder meer menselijke resten vervoeren van twee commerciële ruimtebegrafenisbedrijven, Elysium Space en Celestis. Dit veroorzaakte verontwaardiging onder de Navajo-indianen, de grootste Indiaanse groep in de Verenigde Staten. Volgens de Navajo zou het sturen van as naar de maan een belediging zijn voor de indianen, die de natuurlijke metgezel van de aarde als heilig beschouwen.

Zoals bekend hebben vandaag de dag verschillende landen óók hun aandacht gericht op de maan. Het roept bij ons herinneringen op van wat er tijdens de vorige Koude Oorlog op dit gebied gebeurde, en dan denken we meteen aan het meest krankzinnige project dat men toen dacht uit te voeren.

Schrijven we het jaar 1958.

De Koude Oorlog was in volle gang, Dwight Eisenhower was halverwege zijn tweede termijn als president, en de Verenigde Staten waren verwikkeld in een gespannen concurrentiestrijd met de Sovjet-Unie om vooruit te komen in wat we nu de ruimtewedloop noemen. – en het was aan het verliezen. Een jaar eerder hadden de Sovjets hun krachten gebundeld door de Spoetnik 1 te lanceren, de eerste kunstmatige satelliet die de wereld ooit had gezien. De VS reageerden daarop op dezelfde manier door een paar maanden later hun eigen satelliet, Explorer 1, te lanceren. Maar tweede worden was voor hen niet goed genoeg. Om de VS opnieuw tot de meest vooraanstaande supermacht ter wereld te maken, waren de leiders vastbesloten iets groters, indrukwekkenders en vooral iets te doen wat de Sovjets nog niet hadden gedaan.

Het was een behoorlijke opgave. Aan de ene kant zou een normale militaire demonstratie niet voldoende zijn, omdat er geen sprake was van enige beheersing van de ruimte. Aan de andere kant zou een bemande missie naar de ruimte uitkomst kunnen bieden, maar NASA bevond zich nog maar in de beginfase van de voorbereiding op een dergelijke prestatie en zou zijn maanmissie pas over tien jaar lanceren. Zo werd het uiterst geheime plan om de maan - zij het deels - te vernietigen geboren.

Waarom richtten de VS en de USSR zich op de satelliet van de aarde, en wat maakte een einde aan beide projecten?

Het Amerikaanse project A-119 werd pas in 2000 bekend na de vrijgave van archiefdocumenten. Volgens voormalig NASA-chef Leonard Reiffel hebben de VS van 1958 tot 1962 serieus overwogen de maan te bombarderen.

In die tijd werden kernwapens al getest in verschillende natuurlijke omgevingen - van onderwaterdieptes tot de hoogten van de stratosfeer. Het afleveren van de atoombom op het maanoppervlak blijft echter een uitdaging. Tegelijkertijd moest de explosie op het hele noordelijk halfrond van de planeet merkbaar zijn. Het machtsvertoon moest de Amerikaanse voorsprong in de ruimtewedloop herstellen en het land een golf van patriottisme bezorgen.

Volgens het A-119-project had de inslag moeten plaatsvinden langs de lijn van de lichtscheiding van de maan - de grens die de donkere en lichte kanten van de maan scheidt. Het stof dat in de lucht wordt opgeheven, zou dus onder de stralen van de zon vallen en vanaf de aarde zichtbaar worden.

Het Amerikaanse leger verwierp het idee om een ​​thermonucleaire lading de ruimte in te sturen. Het was te zwaar. Er waren geen draagraketten die een dergelijke last konden tillen. In plaats daarvan zou de W25-bom met 2 kiloton TNT-equivalent de maan bereiken. Ter vergelijking: de bommen die de VS op Japan lieten vallen, varieerden van 13 tot 18 kiloton TNT.

Het idee was topgeheim. De regering vreesde dat als de bevolking kennis zou nemen van de plannen van Washington, tienduizenden demonstranten de straat op zouden gaan om te eisen dat het programma zou worden beëindigd. Daarom lanceerden de Amerikaanse mainstream media tegelijkertijd nepnieuws over plannen van de USSR om de maan te bombarderen: het Kremlin was van plan een thermonucleaire bom tot ontploffing te brengen tijdens een maansverduistering ter gelegenheid van de verjaardag van de Oktoberrevolutie. De publieke verontwaardiging was enorm.

De USSR had inderdaad wel plannen om naar de maan te gaan. Het Sovjetproject kreeg de codenaam "E-3" . Dit was een reeks van verschillende projecten: E-1 betekent het bereiken van het oppervlak van de maan, E-2 - een sonde naar de schaduwzijde van een hemellichaam sturen en dit fotograferen, E-3 - nucleair bombardement. Sovjetwetenschappers hoopten de samenstelling van de maangrond te bestuderen op basis van de resulterende stofwolk, die kon worden geanalyseerd door telescopen op de grond. Het idee werd in 1958 voorgesteld door Sergej Korolev en Mstislav Keldysh.

Aanvankelijk wilden Sovjetwetenschappers eenvoudigweg een ruimtevaartuig op het maanoppervlak laten neerstorten. Yakov Zeldovich, een Sovjet-natuurkundige en één van de makers van de atoombom, wist echter: de gevolgen van de crash van een klein schip op de maan zouden onmerkbaar zijn, zelfs als het vol explosieven zat. Dit is hoe Sovjet-natuurkundigen op het idee van een nucleair bombardement kwamen. Het is niet bekend of zij dit plan aan de partijleiding en het leger hebben verteld en of zij een kernkop aan hen zouden vrijgeven. Maar gezien de ambities om “Amerika in te halen”, kan worden aangenomen dat de Sovjet-autoriteiten dit idee vrij realistisch opvatten.

Geen van de projecten is uitgevoerd

De belangrijkste factor die een einde maakte aan beide projecten was de waarschijnlijkheid van een mislukte lancering van het draagraket. Dergelijke rampen kwamen in de 20e eeuw vaak voor. In het beste geval zou de raket op hun eigen grondgebied kunnen landen en ontploffen. In het ergste geval – ergens op het grondgebied van een rivaliserend land wat dan de Derde Wereldoorlog zou uitlokken.

Maar hoezeer het ook lijkt alsof er in dit geval een ramp is afgewend: project A119 verbleekt in vergelijking met veel van de nucleaire experimenten die de VS sindsdien hebben uitgevoerd. Tijdens het nucleaire tijdperk werden veel ideeën uitgevoerd die naar de huidige maatstaven als krankzinnig zouden worden beschouwd. Zaken zoals het opblazen van ongerepte eilanden in de Stille Oceaan, of het bouwen van hele nepsteden, gewoon om te zien hoe ze zich zouden houden bij een nucleaire explosie. Op een gegeven moment overwogen wetenschappers zelfs het idee om grote atoombommen te gebruiken om enorme kanalen te graven.

Eén van de krankzinnigste dingen die met een atoombom zijn gedaan, was het opblazen ervan ongeveer 400 kilometer boven de Stille Oceaan. Die test heette Starfish Prime, en de atoombom die voor de test werd gebruikt was 1,4 megaton – ongeveer 100 keer groter dan de bom die in 1945 op Hiroshima werd gedropt. De bom werd een ‘Thor-raket’ wordt genoemd. Het veroorzaakte een elektromagnetische puls die de straatverlichting op Hawaï, ongeveer 1500 kilometer verderop, uitblies en satellieten beschadigde. Het creëerde ook een tijdelijke kunstmatige stralingsgordel in de atmosfeer.

Maar het krankzinnigste dat met kernbommen is gedaan, is iets wat vandaag de dag nog steeds op een bepaald niveau gebeurt. Er staan wel èrg veel van die dingen opgesteld en in een mum van tijd klaar om op bevolkte gebieden te worden afgeschoten. Zelfs het tot ontploffing brengen van een kernwapen op de maan was nog niet zo'n slecht idee als het hebben van 10.000 kernwapens, waarvan vele een omvang van meerdere megatons hebben, en deze staan 24 uur per dag op scherp. In zekere zin waren de dingen die ze destijds deden veel gekker, maar het militair-industrieel complex èn politici hebben het min of meer genormaliseerd.


Update 19.25 uur: missie mislukt.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][9 januari 2024]

 

Afdrukken Doorsturen