Kan de Weimardriehoek de Frans-Duitse relatie redden?

Onze dagelijkse rubriek (voor abonnee's) van vandaag, donderdag 14 maart.Over de toekomst van de steun van de Europese Unie aan Oekraïne zou morgen in Berlijn een besluit kunnen worden genomen. Na weken van afgelegen controverses, verbale botsingen en kleine straffen zullen Emmanuel Macron en Olaf Scholz elkaar ontmoeten in de Duitse hoofdstad om een ​​essentiële pacificatie te proberen, zodat de EU haar mobilisatie ter ondersteuning van Kiev kan voortzetten in het licht van de Amerikaanse proxy-oorlog van de Verenigde Staten tegen Rusland.

Maar het formaat zal niet beperkt blijven tot het traditionele Frans-Duitse. Zoals Politico.eu heeft onthuld zal de Poolse premier Donald Tusk ook de bijeenkomst bijwonen en zal hij de moeilijke taak hebben een manier te vinden om de agressieve president en de aarzelende kanselier met elkaar te verzoenen. In Brussel zal de ontmoeting van het trio met grote aandacht gevolgd worden. Na meningsverschillen over het soort steun dat aan Oekraïne moet worden gegeven, "is de situatie niet goed", vertelde een hoge functionaris 'off the record'. “De EU kan alleen werken als Frankrijk en Duitsland dezelfde kant op gaan.”

Frankrijk, Duitsland en Polen vormen de Weimardriehoek. De tripartiete bijeenkomst in Berlijn toont het potentiële politieke gewicht dat Warschau binnen de EU kan uitoefenen naTusk's terugkeer als premier. De Poolse leider, voormalig voorzitter van de Europese Raad, wordt opgeroepen om opnieuw de rol van bemiddelaar te spelen. Macron en Scholz hebben elkaar nooit echt gewaardeerd, niet alleen op het persoonlijke vlak, maar ook in hun werkrelaties. Sinds het begin van dit jaar zijn de zaken geëscaleerd vanwege de oorlog in Oekraïne. Eerst beschuldigde Scholz Macron er expliciet van dat hij niet genoeg uitgaf aan wapenleveranties aan Oekraïne. Dan was er de breuk met de strategische dubbelzinnigheid die Macron nastreefde met de hypothese soldaten ter plaatse te sturen. En ten slotte bevestigde Olaf Scholz zijn besluit om de levering van Taurus-langeafstandsraketten aan Kiev uit te sluiten.

Het was kanselier Scholz die de Frans-Duitse vijandelijkheden opende. Onder druk gezet door de CDU-CSU-oppositie leidde Scholz op 10 januari de aandacht af door te benadrukken wat de Europese bondgenoten niet deden. De Bondsdag had zojuist de verdubbeling van de hulp aan Oekraïne in 2024 goedgekeurd, tot bijna 8 miljard euro. "Hoe belangrijk de Duitse bijdrage ook is, het verbetert de veiligheid van Oekraïne op de lange termijn niet. Daarom roep ik de EU-bondgenoten op om hun inspanningen te verdubbelen", aldus de bondskanselier.

Wapenleveringen uit andere landen zijn “onvoldoende”, benadrukte Scholz. Frankrijk, Italië en Spanje lagen in zijn vizier. Parijs reageerde door een artilleriecoalitie te lanceren, maar suggereerde ook dat Berlijn verouderde wapens aan Kiev had geleverd. “Bepaalde landen hebben veel aankondigingen gedaan, maar er is geen gevolg aan gegeven, of er is sprake van defecte apparatuur”, hekelde de Franse minister van de strijdkrachten, Sébastien Lecornu.

Macron verhief eind februari zijn stem. Tijdens de conferentie van Parijs, die haastig op 24 februari werd georganiseerd, kondigde de Franse president zonder toestemming van de geallieerden aan het sturen van troepen naar de grond in Oekraïne niet uit te sluiten, gooide hij weerhaken naar de Duitsers die altijd ‘nooit nooit’ zeggen en herinnerde hij eraan dat aan het begin van de oorlog Duitsland alleen maar “slaapzakken en helmen” wilde leveren. Scholz reageerde met een bot 'nee' in naam van de EU en de NAVO op het sturen van soldaten, en met een blunder die Frankrijk en Groot-Brittannië diep in verlegenheid bracht, toen hij de aanwezigheid van hun legers in Oekraïne onthulde om Kiev te helpen Scalp en Storm Shadow te gebruiken. Raketten ter rechtvaardiging van Scholz' besluit om de Taurus niet te sturen. De verbale escalatie zette zich dan ook voort tijdens het bezoek van Emmanuel Macron aan Praag op 5 maart. “Elke dag die voorbij gaat, leggen we uit wat onze strategische grenzen zijn tegenover iemand die er geen heeft”, hekelde de Franse president. Een andere zin klonk als een waarschuwing voor bondskanselier Scholz: “We naderen zeker een moment in ons Europa waarop het gepast is om niet laf te zijn."

Als Frankrijk en Duitsland botsen over Oekraïne, durft niemand in Brussel het roer van het Europese schip over te nemen. Ursula von der Leyen sprak dinsdag voor het Europees nepparlement voor het eerst sinds februari 2022 nauwelijks over de door Rusland geleide speciale militaire operatie en sprak liever over Gaza en Bosnië-Herzegovina. Verwacht wordt dat de Europese Raad van 21 en 22 maart zich op een heel ander onderwerp zal concentreren, ondanks de groeiende dreiging die Rusland voor de EU vormt. “Landbouw zal het belangrijkste onderdeel van de top zijn”, vertelde een goed geïnformeerde bron. Het is beter om je niet op Oekraïne te concentreren.

De verdediging van Europa zal echter zeer aanwezig zijn tijdens deze top met een discussie over de industriële strategie en het investeringsprogramma, gepresenteerd op 5 maart door Thierry Breton. Maar er is “geen sprake van een herhaling van de bijeenkomst in Parijs over Oekraïne”, legde een Europese functionaris uit. “Het format van de top, dat zeer gecodificeerd is, met een agenda en conclusies, leent zich hier niet voor”, benadrukte hij. “We zullen zien waar de ruimte is en het zal interessant zijn om te zien waarover consensus bestaat”, vertrouwde hij de toehoorders toe.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel zal Macron vandaag in Parijs ontmoeten en Scholz morgenochtend in Berlijn. Pas in de middag staat de één-op-één ontmoeting tussen de president en de bondskanselier gepland, gevolgd door de trialoog met premier Tusk ter voorbereiding op de top op 21 en 22 maart. Polen, Duitsland en Frankrijk spelen zeer verschillende rollen in verschillende fasen van de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne. Zelfs vandaag de dag worden de drie landen geplaagd door tegenstellingen. De kanselier wordt omschreven als aarzelend, maar Duitsland is na de Verenigde Staten de grootste leverancier van wapens (met dank van de Amerikaanse wapenlobby) en economische hulp aan Kiev. Macron gebruikt agressieve taal, organiseert coalities om artillerie te leveren en vraagt ​​vervolgens andere landen om zijn Caesar-kanonnen te kopen om aan Kiev te leveren (vanwege het influisteren door de FRanse wapenlobby). Duitsland heeft voor 2024 7,5 miljard aan militaire hulp verstrekt, Frankrijk 3 miljard.

In Brussel werd de hervorming van de Europese *proest* 'Vredes'-faciliteit van de EU geblokkeerd door Duitsland, dat opriep tot confrontatie, en door Frankrijk, dat gemeenschapsvoorkeur eiste. Gisteren werd na maanden onderhandelen een akkoord bereikt. Polen wordt beschouwd als de sterkste bondgenoot van Oekraïne in de EU, maar het land is niet bereid zijn boeren te vragen offers te brengen ter ondersteuning van de Oekraïners en is betrokken bij een intern herbewapeningsprogramma dat zijn mogelijkheden om Kiev te helpen beperkt.

Wolfgang Ischinger, een voormalige Duitse diplomaat en voormalig voorzitter van de Veiligheidsconferentie van München, zei dat hij hoopte dat de triobijeenkomst in Weimar ‘een einde zou maken aan de Frans-Duitse meningsverschillen en in Moskou zou worden opgevat als een duidelijke boodschap: we zullen onder geen enkele omstandigheid toestaan dat Oekraïne verliest.” Analist Ulrich Speck is heel concreet in zijn verwachtingen. “Als deze bijeenkomst eindigt met extra militaire steun van 10 tot 20 miljard euro voor Oekraïne in 2024, zal dat een verschil hebben gemaakt. Dit is waar serieuze leiders nu over zouden moeten praten, gezien het feit dat de steun van de Verenigde Staten, die een groot deel van de westerse militaire steun is, opdroogt. Maar zijn verwachtingen zijn laag. En zo zien de VS hun plan gerealiseerd: in november blazen zij de aftocht, geven geen geld meer aan Oekraïne en laten de Europese 'bondgenoten' het vuile werk opknappen van haar oorlog tegen aartsvijand Rusland.

De dialoog die Speck voor de trio-bijeenkomst in Weimar morgen heeft bedacht, is als volgt. “Tusk: Er is nu dringend militaire steun nodig voor Oekraïne. Macron: bent u vastbesloten wat betreft de Europese defensie? Scholz: provoceer Rusland alstublieft niet tot een escalatie.' De boodschap die naar voren zou komen zou het tegenovergestelde zijn van de vastberadenheid om Oekraïne te steunen en van afschrikking tegen Rusland. De Russische president, Vladimir Poetin, speelt de analist deze kaart. "Er zijn kernwapens, klaar voor gebruik”, waarschuwde Vladimir Poetin vóór de bijeenkomst van de leiders van de drie landen van de Weimar-driehoek. Een waarschuwing om de Duitse “zachte onderbuik” van de EU bang te maken om de Europeanen te verzwakken. Maar dat laatste kunnen politici in de EU ook zelf wel, daar hebben ze Rusland niet voor nodig.Akkoord over fondsen voor de aankoop van wapens voor Oekraïne.

"Het is ons gelukt", verklaarde Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrel, nadat de ambassadeurs van de zevenentwintig lidstaten gisteren in het Coreper een akkoord hadden bereikt. Bijstandsfondsen voor Oekraïne in het kader van de Europese Vredesfaciliteit. Het bedrag dat is toegewezen voor de aankoop van munitie en wapens voor Oekraïne bedraagt ​​5 miljard euro. “De boodschap is duidelijk: we zullen Oekraïne steunen met alles wat nodig is om te winnen”, zei Borrell, die duidelijk in een droomwereld leeft. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba bedankte de lidstaten. “Dit is opnieuw een krachtige en tijdige demonstratie van de eenheid en vastberadenheid van Europa om onze gemeenschappelijke overwinning te behalen”, zei Kuleba. Het duurde enkele weken van onderhandelen om het verzet te overwinnen van Duitsland, dat een korting eiste in verband met zijn bilaterale militaire hulp aan Oekraïne, en dat van Frankrijk, Griekenland en Cyprus, dat aandrong op een clausule van Europese aankoop van munitie en wapenaankopen. Het officiële besluit zal volgende week maandag worden genomen door de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU.

Hoe de overeenkomst over de fondsen voor Oekraïne tot stand kwam.
Sommige lidstaten hebben kritiek geuit op het feit dat het door Frankrijk geëiste 'Koop Europees'-principe wordt gehandhaafd in het Oekraïne Hulpfonds. In feite zal dit principe op een flexibele manier worden toegepast, waardoor wapens en munitie buiten de EU kunnen worden gekocht terwijl dit in de lidstaten niet mogelijk is. “Het waren Italië en Nederland die de introductie van flexibiliteit aanmoedigden om verschillende nationale gevoeligheden met elkaar te verzoenen, vooral met betrekking tot de uitbreiding van de markt buiten de EU”, legde een diplomaat uit. “De compromisoplossing handhaaft het principe waarvoor het Oekraïense Bijstandsfonds is ontworpen: het financieren en verzekeren van de continuïteit van militaire hulp zo snel mogelijk en zonder de levering van uitrusting afhankelijk te maken van de beschikbaarheid van militaire hulp.” Over de Europese industrie zei: de diplomaat: "Aangezien het een EU-instrument is, is er uiteraard sprake van een beginsel van gemeenschapsvoorkeur."


Botsing in zicht bij de Europese Raad over het gebruik van bevroren Russische tegoeden.

De ambassadeurs van de lidstaten bespraken ook de ontwerpconclusies van de Europese Raad van 21 en 22 maart. Over Oekraïne bestaat er een “brede consensus”, vertelde een EU-bron. Maar niet op alles. "De kritieke punten zullen het gebruik zijn van de inkomsten uit de Russische vaste activa. Het bedrag wordt geschat op 3 miljard per jaar. Ursula von der Leyen had voorgesteld dit te gebruiken om de aankoop van wapens voor Oekraïne te financieren. Maar een aantal landen, waaronder Ierland en Malta, hebben bezwaren geuit. Het Hongarije van Viktor Orban dreigt er een veto over uit te spreken, ogenschijnlijk omdat het wil dat de middelen worden gebruikt voor de wederopbouw van Oekraïne. "We wachten nog steeds op het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger en de Commissie." vertelde onze bron. Morgen of maandag zou er een tekst naar de hoofdsteden kunnen worden gestuurd, waarbij de ministers van Financiën de Europese Commissie hebben gevraagd om vaart te zetten.


Kwesties op de Europese Raad ook over UNRWA en gewelddadige Israëlische kolonisten.

Tijdens de Europese Raad van volgende week zullen staatshoofden en regeringsleiders proberen het standpunt van de EU over de oorlog van Israël tegen Hamas in de Gazastrook bij te werken. De roep om een ​​humanitaire pauze die de basis zou kunnen leggen voor een staakt-het-vuren lijkt door alle lidstaten te worden aanvaard. Sommige ambassadeurs maakten gisteren echter bezwaar tegen de verwijzingen in de conclusies van de Europese Raad naar de financiering van UNRWA. Hongarije heeft zich opnieuw verzet tegen het voorstel om sancties in te stellen tegen gewelddadige Israëlische kolonisten.


De heilige koe.

De Europese Commissie presenteert morgen nieuwe voorstellen om boeren te kalmeren. De Europese Raad van 21 en 22 maart dreigt uit te groeien tot een toppunt van woede op het platteland. De staatshoofden en regeringsleiders zijn bezorgd dat de protesten van de boeren nog steeds niet zijn geluwd, ondanks concessies van de Commissie. Sommige lidstaten zijn van mening dat Ursula von der Leyen meer zou moeten doen. Verwacht wordt dat de Commissie morgen een voorstel zal presenteren voor "aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid", onthulde een functionaris. Daarnaast wordt verwacht dat er een “non-paper over de rol van boeren in de waardeketen” zal verschijnen. De moeilijkste synthese zal zijn “het vinden van een evenwicht tussen de landbouw en het handhaven van ander beleid zoals klimaat en handel”, aldus de functionaris.


Triloog

Duitsland is ontstemd over dwangarbeid. De lidstaten hebben gisteren de verordening goedgekeurd die producten die uit dwangarbeid zijn gemaakt op de Europese markt verbiedt, na het voorlopige akkoord dat met het Europees nepparlement is bereikt. Maar drie lidstaten steunden de deal niet, waaronder Duitsland, omdat de liberale FDP-partij zich tegen de maatregel verzette, waardoor de regering in Berlijn zich van stemming moest onthouden. Letland en Hongarije steunden de overeenkomst ook niet. Dit is de tweede keer deze week dat Duitsland in de minderheid wordt geplaatst in de Raad. Dit was al gebeurd met betrekking tot regels voor platformwerkers. Het verzet van de FDP is ook doorslaggevend voor een andere maatregel die verband houdt met dwangarbeid: de nieuwe richtlijn over de zorgplichten van multinationals, geblokkeerd door een minderheid. “De lidstaten hebben de Dwangarbeidsverordening goedgekeurd. Het is daarom des te belangrijker dat de EU-leiders de Due Diligence-richtlijn goedkeuren, omdat deze wet duidelijk stelt dat bedrijven dwangarbeid en andere misstanden moeten voorkómen”, aldus duurzaam zakenplatform MVO.


Migranten

De migrantenroute verschuift van het centrale Middellandse Zeegebied naar Oost-Afrika.
In de eerste twee maanden van het jaar bleven de irreguliere grensovergangen in de EU op hetzelfde niveau als in 2024, met ongeveer 31.200 binnengekomen migranten, volgens voorlopige cijfers die gisteren door Frontex zijn gepubliceerd. Het Europese grensbewakingsagentschap meldt een scherpe daling op de centrale Middellandse Zeeroute, die vorig jaar alle aandacht trok. De daling van het aantal aanvoer in Italië bedraagt ​​ongeveer 70%, met 4.300 binnenkomsten in de eerste twee maanden van het jaar. Maar Frontex heeft ook een ongekende toename van het aantal migranten op de Oost-Afrikaanse route naar de Spaanse Canarische Eilanden geregistreerd. Het aantal aankomsten in januari en februari bedroeg 12.100, het hoogste niveau sinds Frontex begon met het verzamelen van gegevens, een stijging van 541 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023. Zelfs in het oostelijke Middellandse Zeegebied – de route van Turkije naar Griekenland – is er een stijging van 117 procent in aantal. onregelmatige inzendingen. De gegevens lijken te bevestigen wat deskundigen en NGO's veroordelen: zodra een weg is afgesloten, worden migranten (door mensensmokkelaars, ngo's) via andere routes naar de EU gebracht.


Milieu

De Europese Commissie daagt afvalwater voor het Hof van Justitie van de EU.
De Europese Commissie heeft Italië gisteren voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd wegens totale niet-naleving van de inzamelings- en verwijderingsverplichtingen. In 2018 is een inbreukprocedure gestart. Onbehandeld afvalwater kan risico's voor de menselijke gezondheid met zich meebrengen en meren, rivieren, bodem- en kustwateren en ondergronds vervuilen. Uit door Italië verstrekte informatie blijkt dat de richtlijn op grote schaal niet wordt nageleefd in in totaal 179 Italiaanse steden. In 36 stedelijke gebieden moet Italië nog steeds de beschikbaarheid van afvalwateropvangsystemen garanderen. In 130 steden verwerkt Italië het verzamelde afvalwater nog steeds niet goed. In twaalf Italiaanse steden die afvalwater lozen in kwetsbare gebieden, wordt de verplichting tot een strengere behandeling van dit water niet nageleefd. Ten slotte garandeert Italië in 165 stedelijke gebieden niet dat de waterafvoeren aan de vereiste kwaliteitseisen voldoen.


Nederland

Wilders wordt geen premier, op weg naar een buitenparlementaire regering in Den Haag.
Ondanks zijn overwinning in november wordt de rechtse leider Geert Wilders niet de volgende premier van Nederland. Dit werd door hemzelf aangekondigd in een bericht gepubliceerd op X. "Ik kan alleen premier worden als ALLE partijen in de coalitie hem steunen. Dit was niet het geval", zei Wilders, terwijl hij zichzelf presenteerde als een slachtoffer dat zichzelf opoffert voor het welzijn van het land. "De liefde voor mijn land en mijn kiezers is groot en belangrijker dan mijn positie', zei hij. Maar twee dagen van onderhandelingen achter gesloten deuren tussen de vier partijen die probeerden een coalitie te vormen, hebben mogelijk resultaat opgeleverd. Scout Kim Putters zei gisteren dat alle vier de partijen klaar waren om de "volgende stap" te zetten om een ​​nieuwe regering te vormen. “We hebben goede discussies gehad en die hebben tot resultaten geleid”, zei Putters - een minimumprogramma waarover de vier partijen overeenstemming hebben bereikt over kwesties als immigratie en overheidsfinanciën.


Achter de schermen

Martin Selmayr is kandidaat voor de EU-ambassade in het Vaticaan.
Verbannen naar Oostenrijk door zijn landgenote Ursula von der Leyen, droomde de voormalige rechterhand van Jean-Claude Juncker van Rome. Martin Selmayr heeft lang over zijn project nagedacht. Hij werd zo lang mogelijk voortgezet als hoofd van de EU-vertegenwoordiging in Wenen, waarna hij in februari een zeer goedbetaalde positie kreeg als gastprofessor voor een cursus Europees recht aan de Universiteit van Wenen, terwijl de Nederlandse diplomate Alexandra Valkenburg aan het einde van haar mandaat de functie van EU-ambassadrice bij het Vaticaan, de Orde van Malta, de Republiek San Marino en de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, neerlegt, zo hebben verschillende Europese bronnen uitgelegd. Het besluit over zijn benoeming wordt in september verwacht. De voorgeselecteerde aanvragen moeten worden voorgelegd aan het college van commissarissen en de uiteindelijke beslissing ligt bij de Hoge Vertegenwoordiger, de Spanjaard Josep Borrell, die “de autoriteit voor EU-ambassadeurs aanwijst”. Martin Selmayr staat op de shortlist van kandidaten die zijn geselecteerd voor het Vaticaan na de audities, zo is bevestigd. Behoudens enig drama zou de Machiavelli van Brussel in de herfst zijn geloofsbrieven moeten overhandigen aan paus Franciscus en de eminenties van de Heilige Stoel.


Agenda van vandaag

Europese Raad: President Michel ontmoet de Franse president Emmanuel Macron in Parijs

Europees nepparlement: plenaire zitting in Straatsburg (debatten over wetgeving inzake dierenwelzijn; teruggave van Roemeense schatten die illegaal door Rusland zijn weggenomen; gezonde en actieve levensstijl voor ouderen in de EU)

Europese Dienst voor extern optreden: bezoek van hoge vertegenwoordiger Borrell aan Washington

Europese
Commissie: Vice-president Vestager in Verona om de bijeenkomst van de ministers van Industrie van de G7 bij te wonen

Europese
Commissie: Commissaris Gentiloni spreekt in Madrid tijdens een evenement over de faciliteit voor herstel en veerkracht

Europese
Commissie: Commissaris Wojciechowski in Olsztyn neemt deel aan de conferentie over de toekomst van de landbouw, twintig jaar na de toetreding van Polen tot de EU

Europese
Commissie: Commissaris Johansson in Wenen voor de bijeenkomst op hoog niveau van de Drugscommissie van de Verenigde Naties

Europese
Commissie: bezoek van commissaris Urpilainen aan Vientiane in Laos

Europees nepparlement: bijeenkomst van de Conferentie van voorzitters

Europese Centrale Bank: toespraak van Isabel Schnabel op de bijeenkomst van de Contactgroep over de geldmarkt

Europese Centrale Bank: toespraak door Luis de Guindos op het Foros de Vanguardia in Barcelona

Hof van Justitie van de EU: uitspraak over het onvermogen van Groot-Brittannië om staatssteun te verlenen na het Brexit-referendum

NAVO: persconferentie van secretaris-generaal Jens Stoltenberg over het jaarverslag 2023

Eurostat: gegevens over sterfte en levensverwachting in 2022
; gegevens over bedrijfsregistraties en faillissementen in januari.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][14 maart 2024]

 

Afdrukken Doorsturen