Door VS opgeleide junta van Niger schopt Amerikaanse troepen het land uit

De junta hekelde de ‘neerbuigende houding’ van een Amerikaanse delegatie die probeerde een Amerikaanse basis van een kwart miljard dollar in Niger te redden. Niger verbrak het militaire pact met de VS nadat zij door de Amerikanen werden  'gewaarschuwd' over de banden met Iran en Rusland. Maar wat leest u er nu eigenlijk over in de media?

Na hetzelfde besluit met betrekking tot de Franse interventie in zijn voormalige kolonie Niger heeft de regering van de Nationale Raad voor de Bescherming van Ons Thuisland (CNSP) verklaard dat dergelijke samenwerkingsverdragen met betrekking tot militaire zaken niet langer gunstig zijn voor het land.

De Franse president Emmanuel Macron probeerde de door het Westen geallieerden afgezette leider Mohammed Bazoum opnieuw te laten installeren na zijn omverwerping op 26 juli 2023. Dit complot, aanvankelijk gesteund door Washington, was gericht op het aanmoedigen van een militaire macht bemand door lidstaten van de Economic Community of West African States (ECOWAS) om in te grijpen met Franse en Amerikaanse logistieke steun. Onder het valse voorwendsel de democratie in de Sahel te redden, zou de regering van president Joe Biden vervolgens de eer opeisen voor het opnieuw installeren van Bazoum, terwijl de dronefaciliteiten en de troepenaanwezigheid in Niger behouden zouden blijven.

Maar kolonel-majoor Amadou Abdramane, een woordvoerder van de regerende junta in Niger, kwam afgelopen zaterdag op de nationale televisie om het optreden van de Verenigde Staten aan de kaak te stellen en een einde te maken aan het al lang bestaande partnerschap op het gebied van terrorismebestrijding tussen de twee landen.

“De regering van Niger trekt, rekening houdend met de ambities en belangen van haar bevolking, met onmiddellijke ingang de overeenkomst in over de status van het Amerikaanse leger en het civiele personeel van het ministerie van Defensie”, zei hij, en verklaarde dat het veiligheidspact, in werking sinds 2012, in strijd ia met de grondwet van Niger.

De aankondiging kwam in de nasleep van het toenemende terroristische geweld in de West-Afrikaanse Sahel en in de nasleep van een bezoek aan Niger door een Amerikaanse delegatie op hoog niveau, waaronder topfunctionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, evenals generaal Michael Langley. het hoofd van het US Africa Command, of AFRICOM. “Niger betreurt het voornemen van de Amerikaanse delegatie om het soevereine Nigerese volk het recht te ontzeggen zijn partners en soorten partnerschappen te kiezen die hen werkelijk kunnen helpen in de strijd tegen het terrorisme”, zei Abdramane.

De ruzie met de VS dat zij de soevereiniteit van de West-Afrikaanse natie niet respecteren komt in reactie op recente beweringen van de westerse inlichtingendiensten dat Niger betrokken is bij geheime gesprekken en het sluiten van deals om Iran toegang te verlenen tot zijn uranium. Amerikaanse functionarissen hebben ook bitter geklaagd over de samenwerking tussen Niger en Moskou.

Cameron Hudson, die bij de Central Intelligence Agency en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Afrika diende, zei dat het incident de vermindering van de Amerikaanse invloed in de regio aantoont en dat Niger boos was over de poging van Washington om druk uit te oefenen op de junta om Rusland de deur te wijzen. “Dit is ironisch omdat een mantra van de regering-Biden was dat Afrikanen vrij zijn om hun partners te kiezen”, zei hij.

De voltallige delegatie van Amerikaanse functionarissen was slechts de jongste onhandige diplomatieke poging sinds de staatsgreep van juli 2023. Junta-leider generaal Abdourahmane Tiani wees in augustus 2023 de Amerikaanse vice-minister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland af, alsmede adjunct-minister van Afrikaanse Zaken Molly Phee, die deze maand ook deel uitmaakte van de delegatie op hoog niveau, en in december een mislukte poging deed om hervatte veiligheidssamenwerking uit te wisselen. “De regering van Niger hekelt krachtig de neerbuigende houding die gepaard gaat met de dreiging van vergelding door het hoofd van de Amerikaanse delegatie.”

Het lijkt erop dat Niger het kwalijk nam dat de VS probeerden de buitenlandse betrekkingen van Niger te dicteren. 'Met ons of tegen ons' was de keuze die de VS presenteerden, en Niger nam zijn besluit – waardoor de VS 'in de problemen' bleef zonder goede alternatieven. Een grote bek opzetten lijkt niet altijd te lukken....

De VS hebben grofweg 1.000 militairen en civiele contractanten in Niger gestationeerd, waarvan de meeste geclusterd zijn nabij de stad Agadez, aan de zuidelijke rand van de Sahara, op luchtmachtbasis 201. Plaatselijk bekend als ‘Base Americaine’ dient de buitenpost als de spil van de archipel van bases van het Amerikaanse leger in Noord- en West-Afrika en een belangrijk onderdeel van Amerika's uitgebreide surveillance- en veiligheidsinspanningen in de regio. Sinds de jaren 2010 hebben de VS grofweg een kwart miljard dollar in deze buitenpost gepompt. Dit komt bovenop de ruim 500 miljoen dollar aan militaire hulp die sinds 2012 aan Niger is verleend.

De VS willen hun militaire aanwezigheid in Niger niet opgeven, maar bereiden zich voor op die mogelijkheid sinds ze in gesprek zijn met andere West-Afrikaanse staten om mogelijk drones op hun grondgebied te stationeren, waaronder Benin, Ivoorkust en Ghana. De junta heeft eerder Frankrijk al uit Niger gezet, een terugtrekking die in december werd afgerond.

Interessant is dat de hele zaak op griezelige wijze doet denken aan de kwestie van het uranium-bedrog in Irak, die cruciaal was toen de regering-Bush de oorlog in Irak aan het publiek verkocht. Momenteel concentreert de grote angst voor “massavernietigingswapens” en potentiële kernwapencapaciteit zich op Iran, op een moment dat het Midden-Oosten aan de vooravond staat van een potentiële grote oorlog die verband houdt met Gaza. En net als de Irak- en uranium-verhalen uit 2003 zijn deze nieuwe beschuldigingen over de mogelijke overdracht van uranium van Niger naar Iran gebaseerd op vage verklaringen van de inlichtingendiensten en anonieme functionarissen. Maar één ding is duidelijk: de Niger-junta is druk bezig de banden te verdiepen met 'schurkenstaten' die Washington niet aardig vindt, en de junta doet dat trots en openlijk. De VS hebben intussen beperkte opties en kunnen er niets aan doen, behalve misschien dat er een nieuwe staatsgreep 'geregeld wordt'.

Aneliese Bernard, een voormalige ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die gespecialiseerd is in Afrikaanse zaken en directeur van Strategic Stabilization Advisors, een risicoadviesgroep, zei dat het recente bezoek was mislukt en dat de VS kritisch moeten kijken naar de manier waarop zij aan diplomatie doen, niet alleen in Niger. maar in de hele regio. "Wat er in Niger en de Sahel gebeurt, kan niet voortdurend in een vacuüm worden bekeken, zoals we altijd doen", zei ze. "De regering van de Verenigde Staten heeft de neiging om met oogkleppen op te opereren. We kunnen niet ontkennen dat onze verslechterende relaties in andere delen van de wereld: de Golf, Israël en andere, allemaal een invloedrijke impact hebben op onze bilaterale betrekkingen in landen in West-Afrika.”

Wat uiteraard onuitgesproken blijft, is dat de VS zelf – door de Libische regering van kolonel Gaddafi omver te werpen – zelf de enorme stroom wapens naar de Sahel mogelijk hebben gemaakt, die de Libische regering had voorkómen. De daaruit voortvloeiende en aanhoudende chaos is te 'danken' aan Hillary Clinton. Je kunt je afvragen of dat de Amerikaanse belangen heeft gediend door de basis te vormen voor de inzet van NAVO-troepen in de regio. Misschien had dat iets te maken met het feit dat regionale regeringen zich tot Rusland wendden voor hulp tegen islamitische opstanden. Dat verontrustte op zijn beurt de neocons in Washington.

Niger, dat eerder de Franse militaire aanwezigheid had verdreven, heeft de VS nu ook opgedragen zijn strijdkrachten terug te trekken – ook van zijn grote basis 201. Die basis, hoewel grotendeels gebruikt voor drones, is in staat de grootste vliegtuigen te verwerken en is een sleutelrol geweest.ter ondersteuning van de poging van de NAVO om controle uit te oefenen over de mineraalrijke Sahelregio van Afrika.

De buurlanden Mali en Burkina Faso, die sinds 2020 elk twee staatsgrepen hebben meegemaakt, hebben zich tot Moskou gewend voor veiligheidssteun. Na de staatsgreep in Niger wendde het leger zich ook tot de Russische huurlingengroep Wagner voor hulp.

Ook hier zien we dat de VS dóórgaan met destabiliseren, verarmen, sanctioneren en moorden waar dan ook in de wereld om de Amerikaanse belangen te beschermen. Vanwege de in het Westen gereguleerde mainstream media Dbeseffen de meeste mensen niet  hoeveel problemen de VS, hun vazallen en het militair-industriële complex veroorzaken.

De VS en hun bondgenoten vazalstaten hebben verloren van Rusland, maar kunnen het niet toegeven. Ze hebben de NAVO uitgeput en de economieën van de EU zijn aan het kelderen. Het neutrale Zweden is waarschijnlijk omgekocht om zich bij de NAVO aan te sluiten en heeft het onderzoek naar (de door de VS georganiseerde) Nord Stream-sabotage laten vallen, net zoals het destijds bewijsmateriaal verzamelde over een schip in het gebied, maar dit draagt niets bij aan de versterking van de NAVO, die niets is zonder de VS.

Het zionistische project is onhoudbaar gebleken en Amerikaanse en Israëlische troepen worden belaagd door Hezbollah, Jemen, Irak en Syrië, ook al hoor je daar niet veel over.

Tarieven tegen China zullen ongetwijfeld als een boemerang terugkomen, zoals de sancties tegen Rusland hebben gedaan, omdat ze de eigen westerse economieën zullen destabiliseren. Vazalstaten die proberen het Westen verslaafd te houden aan dure olie zullen ook onder deze destabilisatie lijden.

De westerse mainstream media worden gestuurd door de VS, zodat de onrust, direct veroorzaakt door de Amerikaanse inmenging in bijvoorbeeld Haïti en Pakistan (die weigeren de Amerikaanse proxy-oorlogen te steunen). Bevolkingsgroepen worden als gewelddadige mensen weggezet die het niet kan worden toevertrouwd om hun eigen land te regeren. Alle mensen waar de VS en de industrie een hekel aan hebben, worden racistisch, antisemitisch, Hamas, jihadist, CCP-trollen, Russische shills, woke, anti-vaxxers of anti-wetenschap genoemd en worden gecensureerd, doodgezwegen of zelfs gevangengezet.

Het nieuws zal voorlopig precies hetzelfde blijven, hoewel de mondiale meerderheid, en velen binnen de mondiale mnderheid, zich meer en meer bewust worden en genoeg hebben van de Amerikaanse hegemonie en het gedraai en gespin. Niger heeft de Fransen eruit geschopt en nu de Amerikanen!


[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][20 maart 2024]

 

Afdrukken Doorsturen