Een False Flag bij de Francis Key Scott Bridge?

De momenten voorafgaand aan en onmiddellijk na de vernietiging van de Key Bridge, ééeen van de grootste infrastructuurrampen in de geschiedenis van Maryland, sterken informatiedeskundigen in hun overtuiging dat hier sprake is van een terroristische aanslag. De autoriteiten vertellen een ander verhaal - dat van een simpele manoevreerfout. Maar de ramp in Baltimore is voor Amerika wat Nordstream was voor Europa....


Op 26 maart 2024 om 01.27 uur in de ochtend lokale tijd stortte de Francis Scott Key Bridge, in de haven van Baltimore, Maryland, VS, in nadat het in Singapore geregistreerde containerschip, de Dali, genoemd naar Salvador Dali, in één van de slechts twee kritische pijlers was geramd. steunpilaren die het grootste deel van de 2,6 mijl lange brug naar beneden omvatten. De Dali was op weg naar Colombo, Sri Lanka, met twee 'piloten' en een bemanning van 22 personen.

Er zijn veel vragen rond de crash, vooral met betrekking tot de vermeende stroomstoring die het vrachtschip vlak vóór de crash ervoer. De mainstream media blijven melden dat de merkwaardige botsing ‘een ongeluk’ was. Maar het kan toch niet zo zijn dat het schip uitsluitend op de lichten vertrouwde om te zien waar het heen ging? Had het schip geen back-upgenerator voor het geval de stroom uitviel? Hoe kwam het schip op een steunpilaar terecht op één van de meest kritieke bruggen in Amerika? Had het schip geen GPS? En hoe kan het zijn dat er 2 minuten aan belangrijke gegevens ontbreken op de zwarte doos? En wat voor gevaarlijke lading bevond zich in meer de 13 beschadigde containers?

Terwijl die mainstream media de vernietiging van de Amerikaanse Francis Key Scott-brug in Baltimore dus als een tragisch ongeval rapporteerden en het onmiddellijk afdeden als “geen terroristische daad”, karakteriseren meerdere bronnen het als een strategisch briljante aanval op de kritieke infrastructuur van de VS. Tot deze bronnen behoren zowel actieve als gepensioneerde militairen, deskundigen op het gebied van de inlichtingendiensten van de marine, analisten op het gebied van cyberveiligheid en functionarissen van het havenbestuur.

Hoewel de regering-Biden blijft volhouden dat Amerika niet wordt aangevallen, hebben meerdere inlichtingenagenten bevestigd dat de instorting van de Francis Scott Key Bridge in Baltimore, afgelopen week, een “briljante strategische aanval” was gericht op de Amerikaanse kritieke infrastructuur, precies in een verkiezingsjaar. Sommigen zijn van mening dat het schip vermoedelijk elektronisch was gehackt en in de pijler gestuurd (waarbij enkelen dan ook nog vermoeden - na analyse van de beelden - dat de brug vooraf uitgerust was met explosieven om meerdere overspanningen neer te halen).

De webcam-beelden (realtime) van het ineenstorten van de brug (gezien vanuit de haven):


en hier een detailopname, 8 maal versneld:
Te zien is hoe de scheepslichten worden in- en uitgeschakeld terwijl het schip langs de steunkolom passeert. Plots gaan de lichten weer aan terwijl het schip naar de steunkolom draait en er tegenaan botst. Er zijn ook berichten dat er brand uitbrak op het schip, waarbij de sleepboten 17 minuten vóór de botsing met de Francis Scott Key-brug werden vrijgelaten.

De infrastructuur van de Verenigde Staten wordt sinds het aantreden van Biden voortdurend aangevallen. En nu is een belangrijke binnenlandse toeleveringsketen in het binnenland geëlimineerd.

De Francis Scott Key Bridge was een belangrijke transportroute in de omgeving van Baltimore. Nu het is verwoest, is de Helen Delich Bentley-haven van Baltimore volledig geblokkeerd - geen schepen kunnen er in of uit. De haven van Baltimore was de grootste havenfaciliteit van het land voor gespecialiseerde vracht- (roll-on/roll-off-schepen) en passagiersfaciliteiten.

Er is een halve mijl brug in de rivier terechtgekomen – waarschijnlijk zal men een nieuwe moeten bouwen. Het veroorzaakte ook zoóveel schade aan de structurele integriteit van het onderste betonnen deel dat niet zichtbaar is en dat de werkelijke ombang van de schade pas bekend wordt totdat ze het wrak uit elkaar hebben gehaald.

Volgens een niet-geclassificeerd rapport van het DHS National Operations Center verloor het containerschip “de voortstuwing” voordat het tegen de brug botste. Maar uit beelden die ter plaatse zijn gemaakt, blijkt echter dat het schip opzettelijk het bouwwerk binnen is gestuurd. In bovenstaande (tweede)video is te zien hoe het vrachtschip richting de steunkolom draait.

De momenten voorafgaand aan en onmiddellijk na de vernietiging van de Key Bridge, zoals gezegd één van de grootste infrastructuurrampen in de geschiedenis van Maryland, bevestigde de Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) dinsdag dat het schip, de Dali, in Singapore was geregistreerd en 22 bemanningsleden aan boord had, waarbij Maersk in een verklaring toevoegde dat de bemanning allemaal Indiaas was, maar geen van hen was bemanning of personeel van Maersk. Het zei dat het schip werd geëxploiteerd door de chartermaatschappij Synergy Group. Synergy biedt scheepseigenaren bedrijfskritische diensten, waaronder volledig technisch beheer (bijvoorbeeld naleving van de regelgeving, onderhoud, aanschaf en monitoring van systemen op afstand).

“Kunnen we het idee dat dit [de instorting van de brug van Baltimore] een terroristische aanval was van tafel halen… dat kunnen we absoluut niet doen”, zei Michael Flynn, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van oud-president Trump (en gepensioneerde luitenant-generaal) tegen Alex Jones in een online interview. Flynn noemde het containerschip dat de 2,5 kilometer lange brug in de haven van Baltimore ramde een ‘Black Swan’-gebeurtenis.

Meerdere inlichtingenbronnen vertelden onderzoeksjournaliste Lara Logan echter dat dit een “absoluut briljante strategische aanval” was op de Amerikaanse kritieke infrastructuur – hoogstwaarschijnlijk cyber – en dat de Amerikaanse inlichtingendiensten dat weten. Meerdere inlichtingenbronnen zeggen: dit was een buitengewone aanval qua planning, timing en uitvoering. In termen van informatieoorlog, zeggen zij, verdeelden de terroristen de VS gewoon langs de Mason Dixon-lijn, precies zoals tijdens de burgeroorlog.

De twee kritische componenten van de brug zijn de twee dragende pijlers aan elk uiteinde, het dichtst bij de kust. Ze zijn groter, dikker en dieper dan wat dan ook. Dit zijn de ankerpunten, en 'ze'wisten dat het raken van één van beide een fatale wond zou zijn voor de structuur van de brug.

Volgens diverse inlichtingenagenten was de structurele vernietiging geweldig. De 'aanval' was naar hun mening perfect gericht. "‘Ze hebben ontdekt hoe ze ons kunnen beschadigen. Zolang je uit de buurt blijft van de tanden van het Amerikaanse leger, kun je de VS uit elkaar halen. Wij zijn arrogant en onwetend – een dodelijke combinatie. Obama zei dat ze Amerika fundamenteel zouden veranderen en dat deden ze ook. We bevinden ons momenteel in een vrije val in een achtbaan – zonder remmen – en dat neemt alleen maar in snelheid toe.”

Op de beelden is te zien dat het vrachtschip nooit in de naderingsbaan in het kanaal terecht is gekomen. Men moet in het kanaal zijn voordat je die naderingsbaan in gaat.

De locatie was precies/weloverwogen: kies een bocht in de rivier waar je moet vertragen en goed gepositioneerd bent – als je eenmaal in dat gebied bent vastgelegd, is er weinig manoeuvreerruimte. Er had een havenloods aanwezig moeten zijn om de boot te loodsen. Zonder de havenloods mag men geen obstakels overwinnen.


Eén van de argumenten van de inlichtingenagenten is dat de 'daders' kozen voor een volle maan, zodat ze een maximale getijdenverschuiving zouden hebben: vloed en eb. Er was die dag een stevige stroming in de rivier en de laatste tijd was er veel regen gevallen, dus het water bewoog al in een goed tempo.

De brug werd met voldoende kinetische energie geraakt om de dragende mast onder de snelweg vandaan te slaan – waardoor de overspanning dodelijk verzwakte en 50% van de brug in het water viel. Al deze factoren leren mensen die dit soort aanvallen moeten uitvoeren - komt bij dat er nog weinig mensen in het systeem zijn die dit weten.

Door de instorting van de brug is er een enorme navigatiebelemmering ontstaan en het is een enorme logistieke nachtmerrie om dit op te ruimen. Het aantal doden is tragisch, maar niet de hele omvang van de ramp. Zo'n brug is voortdurend in reparatie - altijd 's nachts omdat er zoveel verkeer is en dat kunnen ze overdag niet stilleggen.

De op één na drukste strategische weg in de VS voor gevaarlijk materiaal zal nu zo'n vier tot vijf jaar buiten gebruik zijn - zo lang zal het volgens analisten duren om de brug te herstellen. Deze brug werd speciaal gebouwd om gevaarlijk materiaal te vervoeren – brandstof, diesel, propaangas, stikstof, licht ontvlambare materialen, chemicaliën en extra grote vracht die niet in de tunnels past – waardoor de toeleveringsketen nu kapot is.

Luchtbeelden tonen de nasleep van de ingestorte Francis Scott Key Bridge in Baltimore:


Wanneer Baltimore is stilgelegd, is de belangrijkste noord-zuid gevaarlijke corridor (I95) doormidden gesneden. Nu moet het transport door de stad gaan – of ergens anders naartoe. Om een deel van die vracht door de tunnels te vervoeren, kan er misschien een vergunning verleend worden, maar in de VS zijn vergunningen traag te verkrijgen en in dit geval vereist het een escortsysteem dat duur is en 's nachts moet worden uitgevoerd. Voor elke 100 dollar die de stad ontvangt komt 12 dollar uit de scheepvaart. De aanvaring en het instorten van de brug zal de stad Baltimore verlammen in een tijd waarin ze niet over de middelen beschikken om te herstellen.

Tot slot willen we ook nog even een hypothese ter sprake brengen: er valt veel te zeggen over de mogelijkheid van een aanval op de brug, en dat die lijkt te hebben plaatsgevonden door het gebruik van cyber- en/of EMF-wapens die de elektriciteit en bepaalde aspecten van de zwarte doos van het Dali-schip (onder gezag van een Oekraïense kapitein) kunnen hebben uitgeschakeld en vervolgens naar de essentiële pijler van de brug hebben geleid. We beginnen eerst maar even met Sleepy Joe:
Ruim een maand geleden is de autoriteit van de Amerikaanse kustwacht uitgebreid om maritieme cyberbedreigingen aan te pakken:


President Joe Biden kondigde enkele uren na de aanvaring met het vrachtschip aan te betalen voor de Francis Scott Key Bridge vóórdat hij zelfs maar een onderzoek lheeft laten doen (waarbij de verzekeringspolis volledig wordt omzeild en de belastingbetaler opdraait voor de schade).Naar we hebben begrepen is de brug vernoemd naar de man die het Amerikaanse volkslied schreef, wat we even als een symbolisch feit parkeren. Het schip dat de brug raakte, de Dali, kiunnen we symbolisch gezien ook wel plaatsen. Immers: Salvador Dali schilderde in 1945 “The Broken Bridge and the Dream”, dat te zien is in het St. Petersburg museum in Florida. En laat nu net Rusland de stad Sint-Petersburg hebben.....

Zou het kunnen zijn dat de brugaanval (eindelijk) een waarschuwing van het Kremlin is dat het genoeg heeft van de praktijken van de VS? Wij zien dat namelijk als een duidelijke mogelijkheid. En aangezien het opblazen van de NordStream-pijpleidingen bedoeld was om de Europese economieën te schaden, lijkt het brugincident zeker een soortgelijk doel te dienen. De laatste heeft een uitstekende plausibele ontkenning, de eerste niet. Nog een indicatie van superieure strategie, targeting en planning. Alle bijkomende feiten en hypothesen wijzen eigenlijk naar één partij, die weliswaar niet genoemd wordt maar wel voor de hand zou liggen. En juist dàt doet ons vermoeden dat hier óók nog sprake kan zijn van een false flag, en dan komt vanzelf de CIA in beeld.....[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][30 maart 2024]

 

Afdrukken Doorsturen