Handel in koolstofkredieten is een miljardenbusiness

Terwijl de regeringen van de EU en de lidstaten druk uitoefenen op de particuliere sector om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, waaronder het sluiten van kolencentrales, hebben de grootste bedrijven ter wereld zich tot een nieuw financieel instrument gewend: koolstofkredieten. De handel in koolstofkredieten is snel een lucratieve markt geworden voor tussenpersonen en hedgefondsen die enorme winsten binnenhalen in naam van de strijd tegen de klimaatverandering.


Volgens Statista is de waarde van de mondiale koolstofmarkt in 2022 met 13,5% gestegen tot een recordbedrag van € 865 miljard . Deze groei was vooral te danken aan de toegenomen vraag, wat leidde tot een stijging van de prijzen.
Koolstofhandel is het kopen en verkopen van vergunningen – kredieten (quota) waarmee bedrijven, zoals energiecentrales, binnen een kalenderjaar een bepaalde hoeveelheid kooldioxide kunnen uitstoten. Het emissiehandelssysteem van de Europese Unie is qua waarde de grootste koolstofmarkt, goed voor ongeveer 87% van de mondiale marktomvang.

Koolstofkredieten, ook wel koolstofrechten genoemd, zijn emissierechten. Wanneer een bedrijf een CO2-krediet koopt, meestal van de overheid, krijgt het toestemming om één ton CO2 te genereren. Met koolstofkredieten vloeien de koolstofinkomsten van bedrijven naar toezichthouders, hoewel bedrijven die overtollige kredieten hebben, deze aan andere bedrijven kunnen verkopen.

Naast CO2-credits zijn er ook CO2-compensaties. Wanneer een bedrijf als onderdeel van zijn normale bedrijfsactiviteiten een eenheid koolstofdioxide uit de atmosfeer haalt, kan het een CO2-compensatie genereren. Andere bedrijven kunnen deze CO2-compensatie vervolgens kopen om hun eigen CO2-voetafdruk te verkleinen. Koolstofcompensaties worden meestal tot stand gebracht via landbouw- of bosbouwpraktijken (bijvoorbeeld het planten van bomen), hoewel ze kunnen worden gegenereerd door vrijwel elk project dat emissies vermindert, vermijdt, vernietigt of opvangt.

Individuen of bedrijven die hun eigen uitstoot van broeikasgassen willen compenseren, kunnen deze compensaties kopen via een tussenpersoon of via degenen die kooldioxide rechtstreeks opvangen. In het geval van een boer die bomen plant, ontvangt de grondeigenaar geld; het bedrijf betaalt om zijn uitstoot te compenseren; en de eventuele tussenpersoon kan winst maken met zijn bemiddelingsdiensten.

Maar dit geldt alleen voor de zogenaamde ‘vrijwillige markt’. Er bestaat ook zoiets als een verplichte markt of ‘markt voor koolstofnaleving’.

Koolstofkredieten worden verhandeld op de markt voor koolstofcompliance – de verplichte markt. Koolstofcompensaties worden verhandeld op de vrijwillige koolstofmarkt.

In de compliance- of verplichte markt stellen overheden een limiet op hoeveel ton uitstoot bepaalde sectoren – olie, transport, energie of afvalbeheer – kunnen uitstoten.

Als een oliemaatschappij bijvoorbeeld een voorgeschreven emissielimiet overschrijdt, moet zij gespaarde credits (emissierechten) kopen of gebruiken om onder het emissieplafond te blijven. Als een bedrijf onder die limiet blijft, kan het die credits sparen of verkopen. Dit staat bekend als een ‘Cap and Trade’-markt . De limiet is de hoeveelheid broeikasgassen die de overheid in de atmosfeer zal laten vrijkomen, en uitstoters moeten handelen om binnen deze limiet te blijven (onder de door de overheid en de EU opgelegde limiet).

Artikel 6 van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 verplicht nationale leiders om dit beleid op mondiale schaal af te dwingen. Tot nu toe zijn er wereldwijd al zo’n 64 markten voor koolstofnaleving actief, aldus de Wereldbank . De grootste markten voor naleving van de CO2-wetgeving bevinden zich in de Europese Unie, China, Australië en Canada. Terwijl beleidsmakers en leiders uit het bedrijfsleven debatteren over het stellen van een prijs voor kooldioxide, ontbeert de VS een federale, overkoepelende cap-and-trade-markt voor broeikasgassen.

Volgens een rapport van Ecosystem Marketplace bereikte de vrijwillige markt eind 2021 een record van 6,7 miljard dollar. Het is anders dan de verplichte markt. Handelaren op de Europese markt voor koolstofconformiteit (de verplichte markt) verwachten dat de koolstofprijzen tegen 2030 zullen stijgen tot € 100 per ton, volgens een studie gepubliceerd door de International Emissions Trading Association.

De toenemende versnelling van de vrijwillige markt in de afgelopen jaren is grotendeels gedreven door Net Zero-doelstellingen van bedrijven en de belangstelling voor het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs - om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau.

Volgens een rapport van MarketsandMarkets wordt verwacht dat de markt voor handelsplatformen voor CO2-kredieten in 2027 bijna in omvang zal verdrievoudigen, tot 317 miljoen dollar. Vanaf 2022 wordt de markt geschat op een waarde van 106 miljoen dollar, wat betekent dat het verwachte samengestelde jaarlijkse groeipercentage 24,4% zal bedragen, wat een groeiende vraag naar koolstofkredieten vertegenwoordigt en bijgevolg naar platforms waar deze kunnen worden verhandeld.

Het rapport merkt ook op dat de vraag naar dergelijke platforms nu op een recordhoogte staat.

Critici van de vrijwillige markt, waarbij een bedrijf koolstofcompensaties koopt van bedrijven buiten een gereguleerde beurs, wijzen erop dat dit de totale hoeveelheid broeikasgassen die door de kopers worden uitgestoten niet vermindert. Ze compenseren elkaar eenvoudigweg, waardoor bedrijven kunnen beweren dat ze groen zijn zonder hun totale uitstoot te verminderen. Critici noemen dit ‘greenwashing’.

Koolstofcompensaties kunnen ook worden gekocht voor projecten die hoe dan ook zouden zijn gebeurd. Een investeringsmaatschappij zegt bijvoorbeeld dat het boeren betaalt om hun akkers in bossen te veranderen en deze compensaties aan bedrijven verkoopt, meldde Bloomberg . Maar verschillende boeren zeggen dat ze al bomen hebben geplant via een milieubeschermingsprogramma van de overheid.

Bovendien zijn sommige van deze CO2-compensaties via deze projecten niet permanent. Zo kocht wereldvoetbalfederatie FIFA compensaties om de uitstoot van het WK in Brazilië te compenseren. Maar kort daarna werden de bomen gekapt. Het project werd in 2018 stopgezet nadat er meer bomen waren gekapt dan alle verkochte exemplaren.

En (natuurlijk) wordt er op grote schaal misbruik gemaakt van de handel in emissierechten. Het vlaggenschip van Shell's CO2-afvangproject, bijvoorbeeld, heeft ruim 200 miljoen dollar (Canadese dollar) verdiend met de verkoop van emissierechten voor CO2-reducties die nooit hebben plaatsgevonden, blijkt uit een nieuw rapport van Greenpeace Canada. Uit documenten die de milieuorganisatie op grond van de Freedom of Information Act heeft verkregen, blijkt dat Shell tijdens de onderhandelingen met de overheid in 2008 heeft gelobbyd voor een ‘2 voor 1’-deal en deze heeft gekregen als een manier om het project verder te subsidiëren. Dankzij deze deal kon Shell twee ton CO2-credits verkopen voor elke ton die het daadwerkelijk afving – en dus flinke winst genereren.

“De verkoop van emissiekredieten voor reducties die nooit hebben plaatsgevonden, en de valse beloften en fantoomuitstoot rond dit project zijn een krachtige illustratie van waarom Canada een wetgevend plafond nodig heeft voor de uitstoot van broeikasgassen door de olie- en gassector”, aldus Keith Stewart, senior energiestrateeg bij Greenpeace Canada en auteur van het rapport Selling Hot Air.

Uit het onderzoek bleek dat wanneer de waarde van de fantoomkredieten wordt opgeteld bij de $777 miljoen (

Canadese dollars
) aan directe subsidies die tot nu toe door de provinciale en federale overheden aan Shell zijn verstrekt, dekken de Canadese belastingbetalers 93% van de kosten van het Quest CCS-project van Shell. Het project rapporteerde eind 2022 $ 126 miljoen (Canadese dollars) aan inkomsten ten opzichte van de kosten. Het Quest-project voor koolstofafvang en -opslag vermindert de uitstoot met minder dan een miljoen ton per jaar. Ondertussen is de uitstoot van broeikasgassen uit de oliezanden met 50 miljoen ton toegenomen sinds Shell in 2005 met de werkzaamheden aan het project begon, en met 16 miljoen ton sinds het eerste volledige jaar van exploitatie in 2016.

Volgens een NBC-analyse functioneert de vrijwillige markt grotendeels zonder toezicht van toezichthouders.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][10 mei 2024]

 

Afdrukken Doorsturen