Fantoomschulden en andere effecten van Bidenomics

De Amerikaanse president Joe Biden speelde in een gesprek met Erin Burnett van CNN de Amerikaanse over de Bidenflatie (hogere huizenprijzen, hogere hypotheekrentes, hogere energie- en voedselkosten, etcetera...) mooi weer door te zeggen dat “ze het zich kunnen veroorloven.” Dat zal van toepassing zijn op zijn grote donoren (de bovenste 0,5% kan het zich veroorloven!), maar de middenklasse kan het hoofd nauwelijks boven water houden omdat hij die in de steek heeft gelaten. In feite heeft een groot deel van Amerika zijn spaargeld opgebruikt en enorme schulden opgebouwd om het hoofd te bieden aan zijn verschrikkelijke economische beleid.


Het bedrag aan creditcardschulden in de VS heeft een nieuw record van 1,337 biljoen dollar bereikt (hoewel het eindelijk tegen muur lijkt te zijn aangelopen en sinds de coronacrisis in april nauwelijks is gestegen), wat ondermeer is af te leiden aan de spaarquote die naar een historisch dieptepunt is gezakt.


De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat creditcardschulden slechts een klein deel (~6%) van de totale schuldenlast van de Amerikaanse huishoudens uitmaken: zoals uit de volgende grafiek (uit het laatste rapport van de New York Fed over het consumentenkrediet) blijkt bestaat het grootste deel, oftewel 70%, van de schulden van Amerikaanse huishoudens uit hypotheken, gevolgd door studieleningen, autoleningen, creditcardschulden, woningkredieten en diverse andere vormen. In totaal bedraagt ​​de totale schuldenlast van de huishoudens in de VS een niet voor te stellen getal van $17,5 biljoen ($ 17.500.000.000.000).

Maar hoe onthutsend de berg schulden van die huishoudens ook mag zijn, we weten tenminste hoe groot het probleem is; alle gegevens zijn immers openbaar (hoewel.... maar daar komen we straks op). Wat veel gevaarlijker is – omdat we geen idee hebben van de omvang ervan – is wat Bloomberg “Fantoomschulden” noemt, of wat ook bekend staat als de "Koop Nu, Betaal Later"-schulden (Buy Now, Pay Later - BNPL). Hoeveel van dat soort schulden er zijn is grotendeels een gok.

Maar hoewel het gemakkelijk is om jonge, inkomenloze Amerikanen in het net van afbetalingsschulden te lokken, waar ze voor de rest van hun leven zullen wegkwijnen net als de volgende generatie schuldenslaven, zit er een nog sinistere kant aan deze extreem populaire vorm van schulden. Het stelt consumenten in staat aankopen in kleinere termijnen op te splitsen: zoals Bloomberg rapporteert in een lange uiteenzetting over schulden op afbetaling, rapporteren de grote bedrijven die deze zogenaamde “pay in four”-producten aanbieden, zoals Affirm Holdings, Klarna Bank en Block's Afterpay, dit niet als leningen aan kredietagentschappen. Dat is de reden waarom Koop nu/Betaal later-tegoed een veel onheilspellender bijnaam heeft gekregen:
xxxxxxxx
Het is al moeilijk genoeg voor centrale bankiers en Wall Street-handelaars om de post-pandemische economie te begrijpen met de gegevens waarover zij beschikken. Bij Wells Fargo & Co. is senior econoom Tim Quinlan vooral geschrokken van de “spookschulden” die hij niet kan zien.

Dat wil niet zeggen dat we geen idee hebben hoeveel ‘fantoomschulden’ er bestaan: volgens het rapport wordt verwacht dat deze tegen 2028 wereldwijd bijna 700 miljard dollar zullen bedragen, en toch hebben de bedrijven die deze schulden uitgeven zich keer op keer verzet tegen de roep om meer openbaarmaking, ook al is de markt sinds minstens 2020 elk jaar gegroeid. Dat maskeert, zoals Bloomberg nauwkeurig waarschuwt, een volledig beeld van de financiële gezondheid van Amerikaanse huishoudens, wat cruciaal is voor iedereen, van mondiale centrale banken tot Amerikaanse huishoudens. regionale kredietverstrekkers en multinationale ondernemingen.

In feite zou de recente explosie van de afbetalingsschulden kunnen verklaren waarom de Amerikaanse consument zo veerkrachtig blijft, zelfs wanneer de meeste conventionele economische maatstaven suggereren dat consumenten het moeilijk zouden moeten hebben: “De consumentenbestedingen in de grootste economie ter wereld zijn zo veerkrachtig geweest in het licht van de hardnekkig hoge inflatie dat economen en handelaars herhaaldelijk hun voorspellingen over een vertragende groei en renteverlagingen hebben moeten bijstellen.”

Toch beginnen er scheuren te ontstaan. In de eerste plaats waren het de Amerikanen die achterop raakten met autoleningen. Toen bereikte het aantal wanbetalingen op creditcards het hoogste niveau sinds minstens 2012, waarbij het aandeel van de schulden met een betalingsachterstand van 30, 60 en 90 dagen steeds groter werd.

En nu zijn er ook tekenen dat consumenten moeite hebben om hun BNPL-schulden af ​​te betalen. Uit een recent onderzoek, uitgevoerd voor Bloomberg News door Harris Poll, bleek dat 43% van degenen die geld schuldig zijn aan BNPL-diensten, zei dat ze achterstallig waren met betalingen, terwijl 28% zei dat ze achterstallig waren met andere schulden vanwege uitgaven op de platforms.

Voor eerder genoemde Tim Quinlan is het een grote zorg dat economische experts ‘in zelfgenoegzaamheid worden gesust over waar de consumenten zich bevinden’. “Mensen moeten zich meer bewust zijn van het risico van BNPL”, zei hij in een interview.

Welnu, degenen die erom geven zijn wakker – over het gevaar dat dit met zich meebrengt hebben we eerder geschreven. Het probleem is dat degenen die in staat worden gesteld door deze laatste schuldenberggeld uit te blijven geven – wat de regering-Biden claimt als een overwinning voor Bidenomics omdat de economie zogenaamd ‘sterk’ is – zij dus actief gemotiveerd zijn om de negatieve effecten te negéren.

Waarom wordt deze laatste schuldenzeepbel een ‘fantoom’ genoemd?

Welnu, BNPL is een zwarte doos, grotendeels vanwege een al lang bestaand schuldenspel tussen BNPL-aanbieders en de drie grote kredietbureaus: TransUnion, Experian en Equifax. De BNPL-bedrijven verstrekken geen gegevens over hun leningen op afbetaling die zijn opgesplitst in vier betalingen, leningen die door online shoppers zijn gebruikt om in het eerste kwartaal naar schatting $19,2 miljard uit te geven, volgens Adobe Analytics. Dat is een stijging van 12,3% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De BNPL-giganten zeggen dat kredietagentschappen niet met hun informatie kunnen omgaan – en dat het vrijgeven ervan de kredietscores van klanten zou kunnen schaden, scores die van cruciaal belang zijn voor het veiligstellen van hypotheken en andere leningen. De drie grote bureaus zeggen dat ze er klaar voor zijn, terwijl twee van de belangrijkste kredietscorebedrijven, VantageScore Solutions en Fair Isaac Corp. (FICO), zeggen dat ze in staat zijn om te testen hoe de producten hun cijfers zullen beïnvloeden. Ondertussen doemt er regulering op in de sector, maar door deze impasse is de status quo grotendeels in stand gebleven.

Met andere woorden: we weten niet alleen niet hoe groot het BNPL-probleem is, het wordt ook actief gemaskeerd door kredietagentschappen die de FICO-score van tientallen miljoenen Amerikanen niet nauwkeurig kunnen berekenen, met als gevolg dat hun kredietcapaciteit kunstmatig wordt beïnvloed, en opgekrikt met veel meer schulden dan ze aankunnen... en dat is de reden waarom de Amerikaanse consument de afgelopen jaren zo 'sterk' is geweest, en alle conventionele kredietmaatstaven heeft getrotseerd.

Het goede nieuws is dat er ondanks het stilzwijgende verzet van de regering enkele tekenen van vooruitgang zijn. Apple werd eerder dit jaar de eerste grote BNPL-aanbieder die transactie- en betalingsgegevens aan Experian verstrekte. Vanaf nu biedt het een momentopname van de totale schuldenlast van consumenten als gevolg van Apple Pay Later-transacties, maar de informatie zal niet worden gebruikt voor consumentenkredietscores. In afzonderlijke verklaringen aan Bloomberg zeiden Klarna, Affirm en Block dat ze zekerheid willen dat de kredietscores van consumenten en hun gegevens worden beschermd voordat klantinformatie wordt gerapporteerd. Vertegenwoordigers van TransUnion, Experian en Equifax zeiden dat ze hun structuren hebben bijgewerkt en dat de gegevens veilig zouden zijn.

Toch heeft het gebrek aan transparantie onderzoekers van de Federal Reserve Bank of New York, die een uitgebreid kwartaalrapport publiceert over de 17,5 biljoen dollar aan Amerikaanse huishoudensschulden, ervan overtuigd dat ze iets missen van wat er in de economie gebeurt. “Ze hebben een bepaalde omvang bereikt waarop ze de aannames van economen over hun economische vooruitzichten kunnen beïnvloeden”, zegt Simon Khalaf, Chief Executive Officer van Marqeta Inc., een bedrijf dat BNPL-aanbieders helpt bij het verwerken van hun betalingen.

Ondertussen stapelen de verderfelijke effecten van BNPL-kredieten zich op: het Harris Poll-onderzoek dat vorige maand werd gehouden levert enkele cruciale aanwijzingen op over de manier waarop Amerikanen BNPL gebruiken. Ten eerste moedigt het opsplitsen van betalingen in kleinere stukken uiteraard meer uitgaven aan. Meer dan de helft van de respondenten die BNPL gebruiken, zei dat ze hierdoor meer konden kopen dan ze zich konden veroorloven, terwijl bijna een kwart het eens was met de stelling dat hun BNPL-uitgaven ‘uit de hand liepen’. Harris ontdekte ook dat 23% van de gebruikers zei dat ze het grootste deel van wat ze kochten niet konden betalen zonder de betalingen te splitsen, terwijl meer dan een derde zich tot de diensten wendde nadat ze het maximale uit hun creditcards hadden gehaald.
Uit de bevindingen blijkt ook dat de uitgaven, die voor meer dan een derde van de gebruikers meer dan $1.000 bedragen, niet uitsluitend op dure artikelen betrekking hebben. Bijna de helft van degenen die BNPL gebruiken, zegt dat ze zijn begonnen, of hebben overwogen, het te gebruiken om rekeningen te betalen of essentiële spullen te kopen, waaronder boodschappen.Ofwel: Amerikanen brengen niet eens meer de dagelijkse aankopen in rekening waarvoor ze traditioneel contant geld en spaargeld gebruikten; nu gebruiken ze afbetalingsplannen om voor brood te betalen!

Het zijn niet alleen de lagere klassen die misbruik maken van het BNPL-krediet: hoewel de kleine problemen bij de consument die tot nu toe in de VS zijn ontstaan, zijn toegeschreven aan een verdeelde economie waarin de Amerikaanse arbeidersklasse moeite heeft om rond te komen, blijkt uit het onderzoek dat naast de middenklasse ook huishoudens uit de lagere klasse vertrouwen op BNPL. De schokkende clou: ongeveer 42% van degenen met een gezinsinkomen van meer dan $100.000 meldt dat zij achterlopen op of achterstallig zijn met de BNPL-betalingen!

“BNPL laat mensen in wezen een steeds dieper en dieper gat in de kredietverlening graven, waar het steeds moeilijker eruit te klimmen zal zijn”, zegt Ed deHaan, hoogleraar accounting aan de Stanford Graduate School of Business, eraan toevoegend dat dit “gemakkelijker gebeurt als er geen transparantie is.”

Schulden op afbetaling zijn natuurlijk niets nieuws: de mogelijkheid om in termijnen te betalen met kortetermijnleningen bestaat al heel lang, maar is tijdens de pandemie explosief in populariteit toegenomen, vooral onder jongere, digitaal onderlegde consumenten die zich tot de diensten aangetrokken voelden omdat het een alternatief was voor creditcards. De baanbrekende BNPL-bedrijven, waaronder Afterpay, Klarna en Affirm, werkten samen met trendy retailers en influencers op sociale media en werden een gebruikelijke optie in apps en online kassa's.

BNPL biedt snelle kredietgoedkeuringen en laat consumenten in termijnen betalen. De eerste moet meestal onmiddellijk worden betaald, en de andere worden vaak eens in de twee weken geïnd voor de populaire 'pay in four'-leningen. Er zijn doorgaans geen rente of kosten verbonden, zolang de betalingen op tijd worden gedaan. Net als creditcardmaatschappijen verdienen BNPL-bedrijven geld aan vergoedingen van verkopers – en sommige brengen hoge boetes in rekening voor gemiste betalingen.

Terwijl normaal gesproken grotere banken dit soort “nieuwe en veel gevaarlijker subprime” zouden vermijden, is het dit keer anders: de snelle adoptie van de producten heeft grote financiële instellingen ertoe verleid de mogelijkheid aan te bieden om betalingen te splitsen, zelfs nu toezichthouders hen waarschuwen voor de risico’s. Dat omvat PayPal, US Bancorp en Citizens Financial. Zelfs grote banken als Citigroup en JPMorgan hebben vergelijkbare mogelijkheden op hun creditcards.
De sector heeft zichzelf als financiële downplayer bestempeld. Ze beweren dat “zachte kredietcontroles” – waarbij een kredietverstrekker de kredietgeschiedenis van een consument bijhoudt zonder zijn score te beïnvloeden – de krediettoegang vergroot tot degenen die niet worden bediend door traditionele kredietverstrekkers, terwijl nulrente een betere deal biedt dan veel kredietkaarten.

Affirm zei dat zijn klanten een gemiddeld uitstaand saldo van $641 hebben, terwijl Afterpay en Klarna het bedrag respectievelijk op $250 en $150 schatten. Helaas is het niet mogelijk om deze cijfers te controleren. En hoewel het gemiddelde creditcardsaldo in het derde kwartaal van 2023 $6.501 bedroeg, betekenen de BNPL-saldo's volgens gegevens van Experian dat de meeste Amerikanen zich niet eens een wekelijks uitstapje naar de supermarkt kunnen veroorloven zonder dit op afbetaling te doen, een werkelijk angstaanjagend scenario.

Critici beweren uiteraard dat BNPL bijzonder aantrekkelijk is voor financieel kwetsbaren. Het Consumer Financial Protection Bureau heeft risico’s voor consumenten gesignaleerd, waaronder kosten voor onverwachte late betalingen en ‘verborgen rente’ – of wanneer BNPL-aankopen worden gedaan met creditcards die hoge rentetarieven in rekening brengen. Het CFPB heeft ook zijn bezorgdheid geuit over het ‘stapelen van leningen’, waarbij individuen meerdere BNPL-leningen tegelijk afsluiten bij verschillende aanbieders, wat de meeste van hen zijn.

Sommige BNPL-diensten, waaronder Afterpay en Klarna, vereisen dat kredietnemers akkoord gaan met ‘verplichte automatische betaling’, wat betekent dat de bedrijven automatisch de creditcard of bankrekening in hun bestand kunnen belasten wanneer een betaling verschuldigd is. Degenen die deze laatste koppelen, zijn potentieel kwetsbaar voor rekening-courantkredieten.

Terwijl de rentetarieven torenhoog blijven, vragen zelfs de voortdurend opgewekte analisten van Wall Street zich af waar al die consumptie vandaan komt?

Robuuste consumentenbestedingen en lage werkloosheidscijfers hebben veel economen ervan overtuigd dat de Amerikaanse consument sterk blijft, waardoor Wall Street optimistisch is over de economie. Maar de laatste tijd heeft de hardnekkig aanhoudende inflatie de verwachtingen voor een op handen zijnde renteverlaging teruggedraaid. Dat zal de druk vergroten op huishoudens die al onder druk staan ​​door hogere prijzen voor alles, van gas en voedsel tot huur en kleding. Eind december was volgens de Philadelphia Fed bijna 3,5% van de creditcardsaldi minstens 30 dagen achterstallig, het hoogste aantal sinds het begin van de gegevens in 2012. Ook de nominale kaartsaldi bereikten een nieuw hoogtepunt.

Voor degenen die achterop raken, biedt BNPL een schijnbaar vanzelfsprekende beslissing: betalingen uitstellen... tenminste totdat deze laatste kredietbuffer vol is en een faillissement de enige mogelijke uitkomst is.

Dat was de gedachte van Hayden Waschak, een 23-jarige in Pittsburgh. Hoewel hij zei dat het ‘dystopisch’ aanvoelde om BNPL te gebruiken om voor eten te betalen, begon hij Klarna in februari te gebruiken om betalingen te spreiden via een boodschappenbezorgapp. Het hielp zijn financiën – in eerste instantie. Nadat hij in maart zijn baan als documentverwerkingsspecialist bij het University of Pittsburgh Medical Center kwijt raakte, vertrouwde hij zwaarder op de dienst. En zonder enig inkomen kreeg hij betalingsachterstanden en begon men boetes in rekening te brengen. Hij betaalde uiteindelijk het saldo van bijna $ 200, maar hij zei dat zijn kredietscore daalde. “Onverwachte privé-gebeurtenissen zorgden ervoor dat ik inkomsten verloor”, zei Waschak. “Uiteindelijk heb ik meer betaald dan wanneer ik alles in één keer had betaald.”

Ondertussen betekent het feit dat BNPL-saldi niet meetellen voor de kredietwaardigheid dat gebruikers weinig voordeel krijgen als het om hun krediet gaat. Op tijd betalen zal hen niet helpen hun score op te bouwen. Aan de andere kant is er nog steeds een keerzijde aan het achterop raken: niet alleen kunnen er boetes voor te late betaling in rekening worden gebracht, maar achterstallige BNPL-leningen kunnen ook worden overgedragen aan incassobureaus.

Dit laatste is wat Fabrizio Lopez zei dat hem overkwam. Hij gebruikte Affirm om in 2019 een online betaling van $ 500 voor gebruikte auto-onderdelen op te splitsen. De monteur uit Long Island, die geen traditionele creditcard heeft, zei dat hij, hoewel hij de artikelen een week later ontving, nooit een rekening kreeg. Dat wil zeggen, totdat incassobrieven uit de hele VS binnenstroomden. Lopez zei dat hij vóór die aankoop voornamelijk op contant geld vertrouwde, dus de onbetaalde lening valt op in zijn kredietprofiel. Nu hij dertig is, maakt hij zich zorgen dat de aankoop van BNPL ‘onzichtbare barrières’ voor het financiële systeem heeft gecreëerd. "Ze houden je vast aan het idee van geen rentetarieven," zei hij. “Ik dacht dat ik mijn krediet zou kunnen opbouwen als ik het terugbetaalde – ik had het erg mis.”

Hij is niet de enige die het “zo fout” heeft: net zo fout zijn al die economen bij de Federal Reserve en Wall Street die geloven dat de Amerikaanse economie groeit op een niveau dat de Federal Reserve van Atlanta vandaag belachelijk “berekende” als een bbp van 4,2%, zelfs toen het Amerikaanse ministerie van Energie ontdekte dat de meest nauwkeurige indicator van de algehele economische kracht, de vraag naar diesel, de laagste was sinds covid, een flagrante paradox… maar toch opvallend voor iedereen, behalve voor degenen die weigeren te zien hoe verrot de kern van de Amerikaanse economie is geworden, en ze zullen ‘absoluut geschokt’ zijn wanneer de volgende kredietcrisis de levens van tientallen miljoenen Amerikanen vernietigt die verdrinken in wat nu het best bekend staat als ‘fantoomschuld’.

In het begin van dit artikel hintten we op het feit dat lang niet alle (financiële) gegevens voor Amerikanen beschikbaar zijn. Dat is een feit, maar ook worden meetgegevens regelmatig veranderd om naar een 'beter' (gewenst) te komen. Een mooi voorbeeld is het volgende.

De Amerikaanse regering heeft besloten om essentiële zaken als koffie, tomaten en plantaardige olie uit de inflatierapporten te weren en triviale zaken als televisies te benadrukken. Deze focusverschuiving bagatelliseert de werkelijke impact van de inflatie op de dagelijkse levensbehoeften.
De aandacht wordt verlegd naar niet-essentiële zaken als televisies, waardoor de werkelijke impact van de inflatie op de dagelijkse levensbehoeften wordt gemaskeerd. Koffie is een essentieel onderdeel van het Amerikaanse leven en de Amerikaanse economie, maar wordt voortaan buiten beschouwing gelaten in het CPI-inflatierapport.

De regering denkt essentiële zaken als koffie, tomaten en plantaardige olie simpelweg onder het tapijt te vegen als ze over inflatie rapporteert. Zij geeft hierdoor (bewust) niet alleen een verkeerde voorstelling van zaken over de inflatie, maar bagatelliseert ook actief de financiële problemen van gewone Amerikanen. Koffie is net zo cruciaal voor de Amerikaanse levensstijl als de benzineprijzen, en toch wordt het op schandelijke wijze weggelaten uit het CPI-inflatierapport.

Deze stap ondermijnt niet alleen de integriteit van de inflatiegegevens, maar negeert ook de ontberingen waarmee miljoenen huishoudens te maken krijgen die proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Het Bureau of Labor Statistics (zeg maar het Amerikaanse bureau voor statistiek) moet verantwoordelijk worden gehouden voor wijziging en een transparante verklaring geven voor hun verbijsterende besluit. Liever had men natuurlijk dat de wijziging onopgemerkt was gebleven.....

Waarom bijvoorbeeld het inflatiecijfer manipuleren? Iedereen betaalt voor alles meer en dat doet pijn, maar inflatie is feitelijk één van de twee dodelijkste vormen van kanker waar het financiële systeem aan kan lijden. En als het omslaat in hyperinflatie, nou ja, hyperinflatie is wat economieën platbrandt.

In de VS worden cijfers volop gemanipuleerd. Sinds de oprichting van de Federal Reserve in 1913 is de macht overgenomen door het grootkapitaal en omdat sindsdien gekken (en rijken) het voor het zeggen hebben gekregen zijn er bijvoorbeeld de grondstoffenprijzen gemiddeld met 1800% gestegen sinds die stap 100 jaar geleden werd gezet!

Gedurende die 121 jaar sinds 1913 (die steeds intensiever werd sinds Nixon de gouden standaard afschafte – en in hoge mate sinds Covid) is de inflatie in de VS zeer destructief geweest. Misschien is kwaadwillig een beter woord om te gebruiken, omdat het opzettelijk werd veroorzaakt door degenen die aan de macht waren en zijn - ongeacht of de Republikeinen of de Democraten aan de macht zijn.


Laten we nu eens duiken in de waarheid van ‘Bidenomics’. Onder de regering van president Biden is het prijskaartje, nou ja, alles is met maar liefst 19% gestegen. Koffie, benzine, boodschappen – noem maar op – ze zijn allemaal gemiddeld 19% duurder. Deze stijging vertaalt zich in een gemiddeld inflatiecijfer op jaarbasis dat rond de 5,6% schommelt, wat, vanuit perspectief, een grote sprong voorwaarts is ten opzichte van de meer bescheiden 1,9% die we zagen tijdens de periode van voormalig (en toekomstig?) president Trump.

Gezien het laatste scorebord van de Amerikaanse economie, de consumentenprijsindex (CPI) voor februari, lijkt erop dat de inflatie haar eigen spelplan heeft en weigert haar rol te vertragen. De CPI noteerde een stijging van 3,2% op jaarbasis. Maar dit getal is onzin. De Federal Reserve heeft haar vergelijking voor de inflatieberekeningen in de jaren tachtig, eind jaren negentig en december 2021 verwaterd tot een punt waarop de aantallen voor levensonderhoud, energie, landbouw en gezondheidszorg nauwelijks in de cijfers zijn opgenomen.

De Amerikaanse overheid liegt tegen haar burgers. De inflatie bevindt zich op een zeer destructief niveau en volgens de oorspronkelijk voorgeschreven methode bedraagt ​​deze 12%. Het was zelfs nog hoger, maar Biden (die de Strategic Petroleum Reserve, nodig voor oorlogstijd, naar het plaatselijke benzinestation omboog) bracht de inflatie kunstmatig omlaag vanaf de piek van 17%. ZEVENTIEN procent. Tijdens Carters periode (1975-1980) bereikte de inflatie een piek van 14%.

De vraag kan worden gesteld waarom dit destructief is. Omdat naarmate de prijzen stijgen, de lonen omhoog moeten gaan om ervoor te zorgen dat werknemers genoeg verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. Die werknemers geven het extra loon vervolgens uit in de economie, waardoor de prijzen verder stijgen OF de banen worden geschrapt en verplaatst naar China of India, waardoor de werknemer zonder baan komt te zitten. Als de inflatie dus niet getemd wordt, echt getemd, dan blijft ze escaleren; hogere prijzen, hogere lonen, hogere prijzen, hogere lonen.

Om het nog erger te maken – en hier is de moordenaar – is de Amerikaanse economie failliet zonder het constant bijgedrukte geld. De Amerikaanse inflatie wordt niet veroorzaakt door een gezonde oververhitting van de economie. Het wordt veroorzaakt door het steeds maar weer geld bijdrukken om de economie draaiende te houden. Elke dag stroomt er een hoeveelheid geld uit de financiële Niagara Falls de westerse wereld binnen, anders zou er geen economie zijn.


Als de Amerikaanse regering haar koers niet gaat veranderen, dan resteert er uiteindelijk nog één ding dat haar koers zal beëindigen? Het faillissement van de VS, en aangezien een land niet failliet 'kan' gaan zullen de burgers en (kleine) bedrijven daar de wrange vruchten van gaan plukken.....

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][13 mei 2024]

 

Afdrukken Doorsturen