Provocatie en escalatie: de nucleaire gok van het Westen met Rusland

De NAVO flirt met oorlog en uitsterven. Frankrijk stuurt nu ‘officieel’ troepen naar Oekraïne (ze zijn daar al een tijdje) en de NAVO-landen eisen aanvallen diep in Rusland. Ondertussen hebben de VS in het geheim een ​​‘beleidswijziging’ doorgevoerd die enigszins achterblijft bij wat Zelensky wilde, maar die de deur opent voor diepgaande aanvallen van de VS op Russisch grondgebied. Een artikel over de toenemende escalatie van de oorlog in Oekraïne (en wellicht binnenkort in de rest van Europa).Sinds de directe betrokkenheid van Rusland bij Oekraïne in 2022 is er veel gespeculeerd over de bereidheid van Rusland om tactische kernwapens te gebruiken. In het begin van het conflict plaatste Rusland zijn strategische nucleaire strijdkrachten in hoogste staat van paraatheid. Meer recentelijk heeft Rusland, als reactie op de bereidheid van NAVO-leden om militair personeel naar Oekraïne te sturen, militaire oefeningen gehouden met tactische kernwapens.

De Russische doctrine staat het gebruik van kernwapens in bepaalde situaties toe:
- het eerste gebruik van kernwapens alleen wanneer het “bestaan ​​van de Russische Federatie” wordt bedreigd
- als reactie op grootschalige agressie waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele wapens in situaties die cruciaal zijn voor de nationale veiligheid van de Russische Federatie.

Rusland en de Verenigde Staten zijn de twee wereldmachten met nucleaire arsenalen die in staat zijn de wereld vele malen te vernietigen. De Russische nucleaire triade vormt de basis van haar afschrikkingsstrategie en wordt voortdurend gemoderniseerd met nieuwe, geavanceerdere wapens die in gebruik worden genomen. Sinds het begin van de Speciale Militaire Operatie in Oekraïne waarschuwen westerse leiders hun burgers voor een potentiële Russische nucleaire dreiging. Verklaringen van Russische vertegenwoordigers worden vaak uit hun context gehaald en door de westerse mainstream media afgeschilderd als bewijs van Poetins plannen om kernwapens in Oekraïne te gebruiken.

Zoals we hierboven schreven staat de Russische militaire doctrine het gebruik van kernwapens onder specifieke voorwaarden toe, maar westerse regeringen verwerpen deze interpretatie en gaan er liever van uit dat Rusland een meer ontspannen ‘escalatie naar de-escalatie’-doctrine volgt. Daarnaast doet het Westen pogingen om de geschiedenis in haar voordeel te herschrijven. Een voorbeeld: de Japanse premier bekritiseerde Rusland op de 78e verjaardag van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, waarbij honderdduizenden onschuldige mensen omkwamen, vanwege de nucleaire dreigingen, zonder evenwel te vermelden dat het de Verenigde Staten zijn die verantwoordelijk waren voor het laten vallen van de atoombommen op Japan - overigens niet omdat dat toen nodig was (de oorlog was al feitelijk ten einde), maar om de nieuw verworven bommen (met dank aan overgelopen nazi's) uit te testen.

Dit verhaal lijkt erop gericht om de jongere generatie Japanners een nucleaire oorlog te laten associëren met Rusland in plaats van met de Verenigde Staten. Opmerkelijk genoeg heeft geen enkele journalist dit betwist, misschien vanwege intimidatie door de aanwezigheid van Amerikaanse functionarissen. Of misschien geven ze in hun verwrongen interpretatie van de geschiedenis inderdaad de Sovjet-Unie (en dus het huidige Rusland) de schuld voor het feit dat ze de Tweede Wereldoorlog als overwinnaar uit de bus zijn gekomen, en zoals we weten was dit één van de belangrijkste redenen dat president Truman besloot kernbommen op Hiroshima en Nagasaki te laten vallen. Het was dus ook een verklaring, een signaal aan Stalin dat de Verenigde Staten de toekomst van dit deel van de wereld zouden dicteren.

Het is ook vermeldenswaard dat het Oekraïne was die de kerncentrale van Zaporozhye, die bezet was door het Russische leger, maandenlang beschoot. Ondertussen brachten de westerse mainstream media het verhaal naar voren dat de Russen zichzelf beschoten. Geen enkele journalist in het Westen stelde de meest voor de hand liggende vraag: waarom zou Rusland een nucleaire catastrofe veroorzaken in een gebied dat zij controleren en onlangs hebben erkend als onderdeel van Rusland, wetende dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor de aanpak van de ramp? Hoe zou Rusland hiervan kunnen profiteren?


In dit artikel bespreken we o.a. de implicaties van het recente groene licht voor grensoverschrijdende aanvallen met westerse raketten op Rusland en de kansen dat het conflict in Oekraïne escaleert tot een nucleaire oorlog.

De NAVO flirt met oorlog en uitsterven. Frankrijk stuurt nu ‘officieel’ troepen naar Oekraïne (ze zijn daar al een tijdje) en NAVO-landen eisen aanvallen diep in Rusland, met door het Westen geleverde wapens. Ondertussen hebben de VS in het geheim een ​​‘beleidswijziging’ doorgevoerd die enigszins achterblijft bij wat Zelensky wilde, maar die de deur opent voor diepgaande aanvallen van de VS op Russisch grondgebied.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat de Amerikaanse toestemming voor een diepe aanval “verkeerde informatie” is, maar hij ontkende de verandering in het Amerikaanse beleid niet. Hij beweert dat het Russische desinformatie is, maar de rapporten kwamen toch echt uit Washington en niet uit Rusland.

Wat is er aan de hand?

Oekraïne staat op de rand van de afgrond. Het Oekraïense leger heeft een tekort aan troepen, en dat wordt met de dag erger omdat hun leger grote verliezen blijft lijden. Volgens de Russen heeft Oekraïne in mei 35.000 soldaten verloren (doden en gewonden). Oekraïne kan de aantallen verloren soldaten niet aanvullen, en het lopende rekruteringsprogramma kan het opgeleide personeel niet vervangen.

Er gaan ook geruchten dat Rusland zijn eigen troepenmacht aan de gevechtslinie aanzienlijk zal vergroten. Sommigen denken dat dit de lopende op Charkov gerichte operatie zou kunnen versterken. Anderen projecteren een nieuw front in de Soemy-regio. Weer anderen denken dat de Russen binnenkort hun operaties zullen versterken langs de aanvalslinie, meer grondgebied zullen oprollen en uiteindelijk Chasiv Yar zullen innemen.

In 2022 was het sturen van artilleriesystemen naar Oekraïne een delicaat onderwerp. Naarmate de oorlog vorderde, voorzagen de NAVO-bondgenoten Oekraïne van tanks, luchtverdedigingssystemen, straaljagers, kruisraketten voor de middellange afstand en surveillancecapaciteiten. Elke keer benadrukte de NAVO dat het leveren van wapens en munitie, ondanks een ongekende omvang, de NAVO niet tot partij in het conflict maakte. De controverses die gepaard gingen met het sturen van moderne westerse wapens naar Oekraïne waren altijd dezelfde. De angst dat Poetin dit zou zien als een verschuiving van het machtsevenwicht dat niet in zijn voordeel is, en het risico van een escalatie in een nucleaire oorlog.

Geen van deze beschuldigingen was terecht, aangezien Rusland heeft laten zien geduldig te zijn en op een afgemeten en goed berekende manier te reageren op de veranderende situatie op een moment dat zij zelf kiezen. Niet overdreven reageren is een bewonderenswaardige vaardigheid en onderstreept nog eens het vermogen van het Kremlin om alle commandoniveaus te beheersen. Het conflict is nu ruim twee jaar bezig en we kunnen gerust zeggen dat Rusland de enige volwassene is die nog in de zaal is.

Eén ding is zeker: geen enkel conventioneel wapensysteem kan het verloop van de oorlog op het slagveld veranderen. Er zijn meerdere westerse leveringsrondes geweest van technologisch complexe, dure, superieure, baanbrekende wapens aan Oekraïne, van HIMARS tot Patriots tot ATACMS. Sommigen boekten aanvankelijk beperkt succes, maar toen de Russen eenmaal tegenmaatregelen hadden bedacht verdween elke vermelding van die wapens volledig uit het nieuws. Het beste voorbeeld daarvan is het Excalibur-geleide artilleriesysteem.


Het Westen en de militaire overwinning

De NAVO-leiders vrezen de ineenstorting van Oekraïne. Hoewel ze gissen wat de Russen vervolgens zullen doen, hebben ze grotendeels geen mogelijkheden om Oekraïne te redden. Het inzetten van NAVO-soldaten, in relatief kleine aantallen, is geen oplossing. Het betekent alleen maar dat Europa binnenkort gevuld zal zijn met lijkzakken - hoewel dat voor veel politici en militaire bevelhebbers (vooral gepensioneerde leunstoelgeneraals die bijklussen in talksjows) geen enkele belemmering is om verder te escaleren.

Naar onze mening is er geen reden om aan te nemen dat het Westen enige hoop heeft op een militaire overwinning op Rusland in Oekraïne. Die hoop verdween snel toen het mislukte Oekraïense tegenoffensief de slechte strategie van de kant van de NAVO, slechte tactieken, ontoereikende training en het misbruik van door het Westen geleverde wapens aan het licht bracht (althans dat is het excuus dat door westerse experts wordt aangevoerd om de grote hoeveelheid vernietigde Bradleys, Leopards en Abrams-tanks te verklaren). Het verlies aan mankracht is ernstig en de gedwongen dienstplicht heeft beperkte gevolgen gehad, waardoor veel dienstplichtontduikers hun leven riskeerden bij het oversteken van de grens (of sinds het begin van de oorlog als 'vluchteling' verblijven in hun buitenland).

De NAVO wil niet onderhandelen met Rusland. Dat geldt vooral voor president Joe Biden, die vreest dat hij bij de komende verkiezingen Afghanistan en Oekraïne zal hebben verloren. Elke deal met de Russen vandaag de dag zou grote concessies met zich meebrengen, niet alleen op het gebied van het grondgebied, maar ook op het gebied van de toekomst van Oekraïne. Rusland heeft zijn rode lijn ten aanzien van de eis dat de NAVO uit Oekraïne vertrekt, niet gewijzigd. Hoewel de Russen misschien instemmen met enkele veiligheidsgaranties voor Oekraïne, is het moeilijk in te zien hoe dergelijke garanties handelswaarde hebben.

De maximalistische doelstellingen van de Oekraïense president Zelensky, het verdrijven van Rusland en het herstellen van de grenzen van 1991, zijn onrealistisch en onhaalbaar. De Russen hebben herhaaldelijk verklaard dat ze niet van plan zijn de in 2022 geannexeerde gebieden – de Donbas-, Lugansk-, Cherson- en Zaporozhye-regio’s – te verlaten. Ze zullen de Krim, waarvan de bevolking in 2014 voor toetreding tot Rusland heeft gestemd, niet in de steek laten. Waarschijnlijk zullen ze het Charkov-offensief voortzetten, waardoor de toch al dunne Oekraïense verdediging nog verder wordt uitgedund en er nòg meer slachtoffers zullen vallen. Als de oorlog voortduurt, riskeert Oekraïne meer gebieden ten oosten van de Dnepro en in het zuiden richting Odessa te verliezen, waardoor de toegang van Oekraïne tot de Zwarte Zee feitelijk wordt afgesloten.


De grenzen van de westerse militaire steun

Dus waarom nog verder escaleren en zoveel mensenlevens onnodig opofferen? Zou het - voor Oekraïne en het Westen - niet beter zijn om de nederlaag toe te geven, Oekraïne als verlies af te schrijven, naar huis te gaan (en - om de gedachtenkronkels van de NAVO samen te vatten - het later opnieuw te proberen)?

In een perfecte wereld wel. Toekomstige generaties Oekraïners zouden het op prijs stellen als iemand de telefoon oppakte en Zelensky beleefd zou vertellen eens een keer een pak aan te trekken en tot een akkoord met Rusland te komen. Het zou een akkoord moeten zijn op de voorwaarden van Moskou, aangezien de realiteit ter plaatse is dat Kiev niet in een positie verkeert om enige eisen te stellen. Sommige mensen zullen het niet accepteren, het leven van Zelensky kan bedreigd worden, en degenen die vandaag de dag zijn legitimiteit als president aanvaarden, ondanks dat zijn termijn is afgelopen, zouden plotseling van gedachten moeten veranderen. Maar de harde realiteit is dat de kans op een politieke oplossing van het conflict is verdwenen sinds de Britse Boris Johnson eerder al een vredesvoorstel van Rusland in de prullenbak deponeerde (waardoor hij mede-verantwoordelijk is voor honderdduizenden doden).

Op een gegeven moment moet het Westen zich afvragen: wat zijn de grenzen van de westerse militaire steun aan Oekraïne? Kan dit spel van doen alsof je geen partij bent in de oorlog eeuwig doorgaan? Wat zijn de grenzen van het Russische geduld en wat als die worden overschreden? En - als we nog even verder omhoog kijken naar de escalatieladder: zal het Westen kernwapens naar Oekraïne sturen?

Zouden de VS oorlog voeren met Rusland voor Oekraïne?


De machtsverdeling

De enige solide en bewezen militaire macht in de NAVO zijn de Verenigde Staten. Maar de Amerikaanse strijdmacht is hoofdzakelijk een expeditieleger en klein, en geen partij voor een Russisch landleger. Als iemand wil zien wat er met expeditielegers gebeurt, kijk dan even terug naar wat er in Duinkerken plaatsvond.

Het Amerikaanse voordeel ligt in de tactische luchtvaart, maar ook hier zouden Amerikaanse piloten moeten opereren in een omgeving met dichte gebiedsontkenning, waar de Russische luchtverdediging de effectiviteit van de Amerikaanse tactische luchtvaart zou kunnen verminderen. Het is volkomen waar dat de VS over stealth beschikken, maar de Russen hebben gewerkt aan manieren om Amerikaanse stealth-jagers zoals de F-22 en de F-35 tegen te gaan. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe ver Rusland is met het aanvallen van Amerikaanse stealth-platforms, maar de Russische strategische verdediging maakt gebruik van UHF- en L-bandradars om ervoor te zorgen dat ze niet verrast worden en ook in staat zijn stealth-dreigingen aan te pakken. De westerse mainstream media en veelal gepensioneerde militaire bevelhebbers zeggen hoge verwachtingen te hebben van de levering van de F-16 vliegtuigen aan Oekraïne, maar omdat er in Oekraïne weinig geschikte (opstijg- en) landingsbanen voor deze geavanceerde vliegtuigen zijn, is de aandacht van de Russen er in dit geval op gericht de infrastructuur daarvoor te vernietigen.

Dit alles verklaart waarom twee Russische strategische radarlocaties de afgelopen week het doelwit waren van drones. Was de aanval op Russische strategische radarmiddelen een voorbereiding op de introductie van Amerikaanse strategische bommenwerpers en tactische luchtvaart in de oorlog in Oekraïne? Het is voor het Westen een groot probleem. Deze radars kunnen intercontinentale en middellange afstandsraketten detecteren. Ze zijn een integraal onderdeel van de strategische vroegtijdige waarschuwing van Rusland over komende raketaanvallen. Je zou denken dat het aanvallen van de nucleaire defensie-infrastructuur alarmbellen zou doen rinkelen in Moskou en daarbuiten.

We weten de exacte omvang van de schade niet, maar deze is waarschijnlijk beperkt op basis van de gebruikte kleine explosieven. Maar dat is het punt niet. Zelfs beperkte schade kan in specifieke sectoren resulteren in wekenlange reparaties en blindheid. We weten dat één van de radars het Krim-schiereiland en het oostelijke Middellandse Zeegebied gedeeltelijk bestreek. Waar het om gaat is dat Oekraïne in staat was een drone diep het Russische grondgebied in te sturen en een strategisch kritieke infrastructuur te raken. Het is natuurlijk moeilijk te geloven dat de NAVO, of in ieder geval de VS of Groot-Brittannië, hier niet direct bij betrokken zijn geweest. Om een ​​drone honderden kilometers diep het Russische grondgebied in te laten vliegen, is satelliettoezicht en -begeleiding nodig, iets waarover Oekraïne niet beschikt.

Groot-Brittannië was het eerste land dat Oekraïners toestond doelen in Rusland te raken met Storm Shadow-raketten. Onlangs kondigden de VS aan dat zij ook aanvallen op bepaalde doelen in Rusland zouden toestaan. Dat deed Frankrijk ook. Het lijkt erop dat het spel is begonnen om oorlog dichter bij Russische steden te brengen. Ook Nederland doet zijn duit in het escalatiezakje, en als de vonk in de lont het kruitvat heeft bereikt zouden we niet graag vlakbij Volkel willen wonen....

Wat is de volgende stap?

Hoewel de VS en de NAVO kunnen beweren dat ze dit ontkennen en kunnen doen alsof ze niet direct betrokken zijn bij de doelwitten, en hun rol beperkt is tot het leveren van wapens aan de Oekraïners die op hun beurt doelen selecteren en raketten lanceren, is dit vrijwel zeker niet het geval, en dat weet Rusland ook. Het vertoont tekenen van irritatie. Dat is begrijpelijk. In dit door het Westen geregisseerde 'spel' heeft Rusland een beperkt vermogen om buiten de grenzen van Oekraïne te escaleren, terwijl de NAVO vrijwel zonder gevolgen kan escaleren. Het is een situatie die zeer ongunstig is voor de Russen.


Het Amerikaanse beleid

Het ‘nieuwe’ Amerikaanse beleid inzake aanvallen op Russisch grondgebied lijkt ‘beperkt’ te zijn tot tegenbatterijaanvallen in de regio Charkov, dat wil zeggen binnen Russisch grondgebied rond Belgorod, een Russische stad die al het doelwit is van Oekraïense artillerie- en drone-aanvallen. De andere belangrijke beperking is dat de VS niet zullen toestaan ​​dat ATACMS-raketten worden afgevuurd op Russisch grondgebied (met uitzondering van de Krim, die de Russen als hun grondgebied beschouwen).

De Russen zeggen dat het Amerikaanse beleid grotendeels zinloos is omdat er al Amerikaanse en NAVO-wapens op Russisch grondgebied worden gebruikt. De Russische president Poetin zei tijdens een toespraak in Tasjkent dat de VS en de NAVO de langeafstandswapens bemannen en daarvoor doelgerichte inlichtingen leveren, dus het ‘nieuwe’ beleid is helemaal niet nieuw.

Een aanval diep in Rusland klinkt als een aantrekkelijke militaire optie, maar het is verre van duidelijk dat dergelijke aanvallen de loop van de oorlog in Oekraïne kunnen veranderen. De beste optie die Oekraïne heeft om de Russen terug te dringen is het gebruik van drones, waarvan de meeste van Chinese oorsprong zijn, die door Oekraïne zijn aangepast om explosieve munitie te vervoeren, voornamelijk RPG-7-kernkoppen. Deze kunnen een tank of een gepantserd voertuig uitschakelen, of zelfs af en toe een commandocentrum of luchtverdedigingsradar. Oekraïne heeft ze met duizenden in voorraad en ze zijn redelijk effectief. Het is opmerkelijk dat de Chinezen ze aan de Oekraïners blijven verkopen, ook al is Rusland hun vriend en bondgenoot. Interessant is ook dat de Russen er niets over zeggen. Toch lijkt het erop dat voor Rusland de snelste manier om de oorlog in Oekraïne te beëindigen zou zijn de levering van drones stop te zetten.

Er zijn een aantal Chinese dronebedrijven, maar de grootste en belangrijkste is DJI (Da Jiang Innovations), dat 70 tot 80% van de wereldmarkt bezit. Er zijn ook droneleveranciers in Europa en de Verenigde Staten, maar die produceren niet in grote aantallen.

De verandering in het Amerikaanse beleid wordt door veel NAVO-landen aangemoedigd, op enkele opmerkelijke uitzonderingen na. Hongarije, dat tegen NAVO-betrokkenheid in Oekraïne is, verzet zich tegen diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Relevanter is dat Italië zich tegen het idee heeft uitgesproken. De Duitsers zeggen van hun kant en voor wat het waard is dat ze diepe aanvallen steunen, maar tot nu toe in ieder geval geen Taurus-raketten zullen leveren, hun enige diepe kruisrakettenwapen.

Het is moeilijk te zeggen wat de Russen zullen doen, naast wat ze al doen. Het nieuwe westerse beleid 'verplicht' de NAVO helaas tot een oorlog met Rusland en benadert een oorlogsverklaring aan Rusland. Dit betekent dat de Russen (bij een aanval op hun grondgebied en volgens geldend oorlogsrecht) wraak kunnen nemen, en sommigen in Rusland dringen daar nu al op aan. Als je dat wel zou doen, zou de oorlog onmiddellijk naar Europa worden uitgebreid, een beleidsverandering waar Poetin zich - nog steeds - tegen heeft verzet.

Het waarschijnlijke resultaat van dit alles is dat de oorlog in Oekraïne zal voortduren. De NAVO zal nòg meer verliezen lijden, inclusief NAVO-soldaten. Plannen achter de schermen om luchtmacht of grondtroepen van de NAVO in te zetten, zullen waarschijnlijk niet tot stand komen, gezien de ernstige gevolgen voor Europa.


De escalatieladder

Het flirten van de NAVO met een grotere oorlog is verschrikkelijk riskant, zoals serieuze denkers in Europa en de Verenigde Staten beseffen. De Russen bang maken om zich terug te trekken door Russisch grondgebied aan te vallen of Franse soldaten te sturen, zal niet werken aangezien de Russen die realiteit al hebben ingecalculeerd en voortgaan met de oorlog in Oekraïne. Bovendien betekent het onvermogen van de NAVO om over Oekraïne te onderhandelen dat het wegvloeien van de toch al beperkte capaciteiten van de NAVO zal voortduren. Sommige NAVO-staten kunnen besluiten dat ze hun veiligheid ergens anders moeten zoeken.

Uiteindelijk zal de geschiedenis de Oekraïense strijd herinneren als een onnodig verlies van mensenlevens en als overdreven beweringen over een existentiële dreiging voor het 'vrije' Westen, allemaal in naam van de globalistische elites die Oekraïne als stormram tegen hun voornaamste vijand gebruikten. Maar voor het collectieve Westen, dat zó politiek betrokken is en 'oprecht' overtuigd is van zijn macht om Poetin tot overgave te dwingen, zou het zoals we eerder schreven een totale vernedering zijn. Het toegeven van een nederlaag komt niet bij hen op; het is te politiek schadelijk. Het is geen optie die ze publiekelijk zouden bespreken, aangezien elke schijn van zwakte gevolgen kan hebben en 'Poetin in de kaart kan spelen'.

Voor landen die aan Rusland grenzen, zoals Polen en de Baltische staten, die de afgelopen twintig jaar de westerse anti-Russische retoriek consequent hebben geëscaleerd, hebben gelobbyd voor sancties en hebben gepleit voor militaire interventie, slaat de wanhoop langzaam toe. Ondanks de angst dat het Oekraïense leger zal instorten, zetten ze hun vijandige retoriek voort. Naar het oosten spuwen, zelfs tegen de wind in, zou binnenkort een Olympische sport kunnen worden.

En dus gaat de escalatie door, want nu er geen afrit in zicht is, is dat het enige wat de westerse coalitie denkt te kunnen doen. Ze hopen dat de Russische samenleving de oorlog uiteindelijk beu zal worden of dat interne factoren Poetin zullen dwingen beperkte terreinwinst te accepteren en te gaan onderhandelen. Ondanks de grimmige realiteit ter plaatse kunnen ze in de mainstream media altijd een ander beeld schetsen en zichzelf troosten met gemanipuleerde slachtoffercijfers, die niemand zal durven betwisten, omdat dit integriteit zou vereisen, tot controle zou leiden en hun werkzekerheid zou aantasten.

De westerse steun voor Oekraïne kan worden gedefinieerd als een langzame, consistente escalatie. Tijdens het eerste jaar van de oorlog was het hoofddoel Oekraïne te helpen zijn grondgebied te verdedigen en Rusland af te maken met economische sancties. Dit verliep niet helemaal volgens plan en hoe verder dit conflict voortduurt, hoe duidelijker de Russische overwinning wordt.

Al geruime tijd schrijven we dat er naar onz mening een kans bestaat van meer dan 70% op een nucleaire oorlog. Sindsdien is er weinig tot niets ten goede veranderd - integendeel. Het Westen heeft laten zien dat het niet langer een machtssysteem heeft op basis van merites, maar eerder een systeem dat narcisten voortbrengt. Het vaste gegeven is dat het Westen te maken heeft met Rusland dat in deze oorlog niet kan verliezen, hoeveel argumenten er ook worden aangedragn waarom Oekraïne lid kan worden van de NAVO. Het is een absolute rode lijn voor Rusland. Aan de andere kant constateren we dat er de NAVO is waarvan de bevelhebbers geen nederlaag kunnen accepteren; het idee van een nederlaag alleen bestaat in hun hoofden niet. Aan het begin van Poetin's Speciale Militaire Operatie NAVO zou men Rusland wel even uiteen laten vallen, er was geen plan B, C of D.
De enige uitkomst in dit geval lijkt een totale oorlog. Zelfs als er een akkoord zou komen, denkt de NAVO nog steeds dat zij haar doelstellingen (het vernietigen van Rusland en vervolgens China) kan uitvoeren. Er schijnt dan nu een wereld-vredestop te worden georganiseerd, maar zonder Rusland?
Het Westen zal de huidige Amerikaanse proxy-oorlog verliezen, maar het zal ook de uitkomst bepalen. Eigenlijk hebben we hier te maken met een soort mensen op hoge posities waarmee niet te praten valt. Kijk ook eens naar de nationale politiek: geen enkele in het Westen heeft een goedkeuringsscore van meer dan 50%. Die mensen beschikken niet over rede - ze zijn vastgeroest in hun eigen gelijk..... of eigenlijk dat van hun opdrachtgever: de VS.


De rol van de mainstream media

Tto slot nog even iets over de rol van de mainstream media, waarover we het terloops in dit artikel al over gehad hebben. Wij blijven het verontrustend vinden dat de hedendaagse journalistiek varieert van incompetentie op zijn best tot medeplichtigheid in het slechtste geval. Werkzekerheid speelt een cruciale rol in de journalistiek, net als in de politiek, maar de mate waarin de berichtgeving aansluit bij het vormgeven van bepaalde verhalen heeft nieuwe hoogten bereikt.

Twee jaar na het conflict in Oekraïne hebben we in ieder geval één ding geleerd: de leugens zullen niet stoppen. Het web van bedrog is te ingewikkeld; het blootleggen van deze leugens zou onze (on)gekozen en benoemde leiders in gevaar brengen. Voor de westerse elites mag niemand Rusland het voordeel van de twijfel geven of er positief tegenover staan. Rusland kan niet worden gezien als een moderne samenleving met een levendige economie en een rijke geschiedenis en cultuur. Dit toestaan ​​zou de anti-Russische agenda en de collectieve inspanningen daartegen ondermijnen.

Als gevolg hiervan worden we voortdurend gebombardeerd met anti-Russische retoriek, waarbij Poetin de schuld wordt gegeven van alle mondiale kwalen, waaronder zelfs de belastingverhogingen in de VS en de dalende levensstandaard. Deze maatschappelijke programmering is vaak absurd en faalt zelfs bij de meest elementaire factchecking. Toch is het succesvol geweest, deels als gevolg van de afnemende belangstelling voor politiek, de afnemende onderwijsnormen en een gebrek aan kritisch denkvermogen.

Het allerbelangrijkste is dat hierdoor de Europese burgers het risico lopen op een mondiaal conflict dat we niet kunnen winnen. In onze ogen is dit immoreel en crimineel.

Door de toegang tot de Russische media af te sluiten (de Europese Unie heeft de nieuwszender Russia Today en Sputnik onder censuur geplaatst zodat burgers die informatie niet tot zich kunnen nemen (tenzij via een omweg, zoals wij dat ook doen)), het reizen van en naar Rusland te beperken en Rusland voortdurend tegen te werken, is de kans dat mensen de tijd nemen om onderzoek te doen en hun eigen conclusies te trekken beperkt. Tegenwoordig consumeren de meeste mensen nieuws dat hen op één van de honderden platforms wordt aangeboden. Wat echter ontbreekt is een diversiteit aan meningen, een onderzoek van problemen vanuit verschillende perspectieven, en een afweging van de geldige zorgen en belangen van degenen aan de andere kant.

Er is een groeiende vraag naar objectieve berichtgeving en alternatieve perspectieven. Aanvankelijk stond de wereldgemeenschap grotendeels sympathiek tegenover Oekraïne tijdens de begindagen van de Speciale Militaire Operatie. Veel mensen begrijpen echter de oorsprong van het conflict in Oekraïne niet, inclusief de acht jaar van terreur in de Donbas, de onwettige omverwerping van de regering in Kiev, georganiseerd en gesteund door Washington, en de aanwezigheid van extreemrechtse groeperingen in het Oekraïense leger en de politiek. Dit gebrek aan begrip maakt de samenleving vatbaar voor manipulatie door eenzijdige mediavertegenwoordiging. Diepgewortelde russofobie en de neiging om de kant van het vermeende slachtoffer te kiezen, zorgden ervoor dat het Westen massale steun kon verwerven.

In de loop van de tijd begonnen echter meer mensen objectieve berichtgeving uit Oekraïne te zoeken, omdat inconsistenties in het reguliere verhaal duidelijk werden. De mythen over de Geest van Kiev en de onnauwkeurige berichtgeving over de overgave van het Snake Island-garnizoen werden uiteindelijk ontkracht. De afwijzing door het Westen van de invloed van radicale groeperingen op Zelensky was in strijd met hun eerdere rapporten. Degenen die dit onderwerp onderzochten, beseften dat ze het slachtoffer waren geworden van westerse propaganda. Het werd ook moeilijk voor de mainstream media om uit te leggen waarom Zelensky's één miljoen man sterke leger het 200.000 man sterke Russische leger niet kon verslaan, en discrepanties in het gerapporteerde aantal slachtoffers ondermijnden het vertrouwen in het officiële verhaal verder.

Deze trend was ook zichtbaar op staatsniveau. Ondanks aanzienlijke druk en mainstream mediacampagnes tegen Rusland slaagde het Westen er niet in het land te isoleren van de wereldgemeenschap. De beschuldigingen aan het adres van het Westen voor het uitlokken van een proxy-oorlog met Rusland, voornamelijk via NAVO-uitbreiding en de levering van enorme hoeveelheden wapentuig, namen toe. Beschuldigingen van westerse sabotage van de vredesbesprekingen in Istanbul en bekentenissen door westerse leiders (waaronder Merkel)  dat de akkoorden van Minsk alleen bedoeld waren om Oekraïne tijd te geven om zich voor te bereiden op de oorlog met Rusland bevestigden de Russische beschuldigingen van kwade trouw uit Kiev en het Westen.


Mondiale veranderingen

We zijn getuige van een mondiale verschuiving in de economie en de politiek, waarbij Rusland als katalysator voor deze veranderingen fungeert. Er heerst een gevoel van opwinding rond het verwachte einde van de westerse hegemonie en het streven naar een Russische overwinning in het licht van de westerse kruistocht ertegen. Het Mondiale Zuiden, dat lange tijd door het Westen is uitgebuit, kan eindelijk een sprankje hoop zien. Veel Europeanen en Amerikanen worden ook moe van de voortdurende desinformatie en de stijgende kosten van levensonderhoud, deels als gevolg van westerse sancties die een averechts effect hebben gehad.

Eén ding is voor ons duidelijk: dit conflict zal worden gezien als een keerpunt in de geschiedenis en het begin van het einde van de door de VS geleide westerse hegemonie. De vraag die we onszelf moeten stellen is: willen we dat onze generatie herinnerd wordt als een kudde schapen die passief door hun oorlogszuchtige leiders naar een openlijk conflict met Rusland wordt geleid? Het is toch duidelijk dat we het recht hebben om van onze mainstream media te verwachten dat ze hun taakomschrijving vervullen en objectief verslag doen van gebeurtenissen zodra ze zich voordoen, en het verhaal en de bevooroordeelde perceptie van onze regeringen over de wereld ter discussie stellen?

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][2 juni 2024]

 

Afdrukken Doorsturen