Amerikaans Congres wil dodental in Gaza doodzwijgen

Donderdag heeft het Huis van Afgevaardigden een Orwelliaans, onzinnig amendement aangenomen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken verbiedt om de dodentallen van het ministerie van Volksgezondheid van Gaza te gebruiken.De meerderheid van de leden van het Amerikaanse Congres, waaronder meer dan 60 Democraten, hebben gestemd voor een amendement dat het ministerie van Buitenlandse Zaken verbiedt om de telling van het ministerie van Volksgezondheid van Gaza te gebruiken voor het bepalen van het dodental in Gaza. Nadat het Huis het volledige wetsvoorstel heeft aangenomen, gaat het naar de Senaat voor overweging.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de Democratische afgevaardigden Jared Moskowitz, Fla., en Josh Gottheimer, NJ, en de Republikeinse afgevaardigden Joe Wilson, SC; Mike Lawler, NY; en Carol Miller, WV. Gottheimer is fel anti-Palestina: hij heeft de Democraten die Israël niet steunen een “kankergezwel” genoemd en gesuggereerd dat moslims in Amerika “schuldig” zijn aan de aanval van Hamas op 7 oktober.

De stemming brengt een wetsvoorstel naar voren dat de discussie binnen de Amerikaanse regering over de verwoestende impact van de Israëlische oorlog tegen Gaza op de Palestijnse bevolking van de enclave verder zou kunnen doen verstommen.

Op dit moment schat het Ministerie van Volksgezondheid van Gaza dat sinds oktober minstens 37.700 Palestijnen in Gaza (waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen zijn) door Israëlische strijdkrachten zijn gedood. Tienduizenden worden vermist, en naar verwachting zullen meer dan een miljoen binnen enkele weken verhongeren.

Toch stemde het Huis donderdag met een marge van 269 tegen 144 voor een onzinnig amendement op een begrotingswet (HR 8771), dat het ministerie van Buitenlandse Zaken ervan zal weerhouden de cijfers van het dodental van het ministerie van Volksgezondheid van Gaza te gebruiken. Tweeënzestig Democraten steunden samen met 207 Republikeinen het amendement, terwijl de Democratische leiders, die doorgaans een suggestie doen over de manier waarop te stemmen, “geen aanbeveling” deden.

Op de dag van de stemming sprak congreslid Rashida Tlaib in het Congres en zei dat het amendement in wezen een “genocide-ontkenning” was. Het Internationale Gerechtshof oordeelde eerder dit jaar dat er een plausibele zaak was waarin Israël genocide pleegde in Gaza, nadat Zuid-Afrika een zaak over deze kwestie had ingediend.

"Het is walgelijk dat mijn collega's wetgeving steunen die Amerikaanse functionarissen verbiedt om zelfs maar het aantal Palestijnse doden te noemen", zei Tlaib, de enige Palestijnse wetgever in het Amerikaanse Congres, in het Huis van Afgevaardigden.

"Ze willen de Palestijnen die leven uitwissen, en nu proberen ze de Palestijnen die dood zijn uit te wissen. Dit is ontkenning van genocide."

Sinds de Israëlische oorlog tegen Gaza in oktober begon, hebben veel internationale NGO's en de Verenigde Naties erop vertrouwd dat het ministerie van Volksgezondheid van Gaza weet hoeveel Palestijnen door Israëlische strijdkrachten zijn gedood.
Het is de enige bron van regelmatig bijgewerkte informatie over het dodental, aangezien Israëlische troepen de gezondheidsinfrastructuur van de enclave hebben gedecimeerd en herhaaldelijk verschillende ziekenhuizen hebben belegerd.

Het ronduit Orwelliaanse amendement op HR 8771 zal het ministerie van Buitenlandse Zaken verbieden “fondsen uit de begroting voor internationale zaken te gebruiken om statistieken aan te halen die zijn verkregen van het ministerie van Volksgezondheid van Gaza.” Nu moet het Huis het volledige wetsvoorstel goedkeuren voordat het naar de Senaat gaat.

Zoals in Amerikaanse media is opgemerkt is het Ministerie van Volksgezondheid van Gaza de enige officiële organisatie die het dodental in Gaza bijhoudt, en de cijfers ervan zijn eerder aangehaald door zowel de Amerikaanse als de Israëlische regering, evenals door organisaties en instanties als de VN, Artsen Zonder Grenzen. Grenzen en andere humanitaire groepen. Toch verwierp Biden zelfs al in oktober het dodental in Gaza en zei dat hij “ geen vertrouwen had in het aantal dat de Palestijnen gebruiken.” Naast hun gewelddadige ontheemding krijgen de Palestijnen zelden het voorrecht van geloofwaardigheid om zelfs maar hun eigen ervaringen te melden.Diezelfde week waarin Biden het dodental ontkende, kwamen er berichten naar boven dat functionarissen binnen de regering-Biden het dodental van het ministerie van Volksgezondheid van Gaza in twintig verschillende situatierapporten hadden aangehaald, waarbij een functionaris destijds zei dat het dodental waarschijnlijk een ondertelling was, en niet een overschatting.

Alsof de actieve en schandelijke rol van de VS in de aanhoudende verschrikkingen in Gaza nog niet genoeg is, probeert het Congres, over partijgrenzen heen, deze rol uit de publieke belangstelling te wissen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][30 juni 2024]

 

Afdrukken Doorsturen