Georgische premier: VS financierden twee mislukte kleurenrevoluties in Tbilisi

Hoe de EU/VS/NAVO-alliantie de democratie in Georgië ondermijnt.De meeste mensen weten niet dat er meer dan 25.000 ngo's actief zijn in Georgië en de meeste zijn afhankelijk van financiering uit Europa en de VS. Zoals u in de mainstream media heeft kunnen lezen heeft de Georgische regering een nieuw wetsvoorstel aangenomen om de westerse inmenging aan banden te leggen, wat heeft geleid tot woedende protesten tegen de regering - protesten die expliciet zijn aangewakkerd door Washington.

Het wetsvoorstel, vergelijkbaar met dat in Rusland, zou elke NGO die in het land werkt verplichten de regering op de hoogte te stellen als meer dan 20% van haar fondsen uit een buitenlandse bron komt – bijvoorbeeld de radicale Open Society van George Soros – en verklaren dat zij handelt namens een “buitenlandse agent”.
Het is eigenlijk helemaal niet zo'n extreeme maatregel gezien het feit dat de VS en andere landen soortgelijke wetten hebben, maar het gaat de mainstream media in het Westen erom de kritiek in (en vooral buiten) Georgië tegen de regering breed uit te dragen. Het wetsvoorstel wordt in het Weste namelijk afgeschilderd als onderdeel van een beweging richting Rusland en weg van Europa.

De eigen wet van Rusland werd in het Westen breed bekritiseerd als antidemocratisch, maar gezien de vijandigheid en de huidige Amerikaanse proxy-oorlog met Rusland is het logisch dat Rusland ervoor wil zorgen dat beïnvloeders van buitenaf met veel geld geen NGO's in Rusland gebruiken die als front fungeren tegen Rusland. Hetzelfde zou nu van Georgië kunnen worden gezegd, aangezien het nieuwe wetsvoorstel door het Westen wordt omschreven als een “Russisch wetsvoorstel”, en tegenstanders de regering worden ervan beschuldigd het wetsvoorstel te willen gebruiken om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken.

Tbilisi zou zijn betrekkingen met Washington moeten ‘herzien’, aangezien door de VS gefinancierde NGO’s achter ten minste twee pogingen zitten om de regering omver te werpen, zei de Georgische premier Irakli Kobakhidze.

De VS hebben Georgische topambtenaren met sancties bedreigd nadat Georgië een Foreign Influence Transparency Act had aangenomen, bekend als de 'buitenlandse agenten'-wet, die door het Westen is bestempeld als een bedreiging voor de democratie, ook al hebben de VS ook zo'n wet. De nu ingevoerde wet vereist dat NGO's, media en individuen die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland ontvangen, zich registreren als entiteiten die "de belangen van een buitenlandse macht behartigen" en hun donoren bekendmaken. Als ze dat niet doen, krijgen ze een boete.

“Ik weet niet waarom er twee revolutiepogingen waren in 2020-2021 en vervolgens in 2022. Ik weet niet waarom er die pogingen waren, maar feit is dat de vorige (Amerikaanse) ambassadeur veel dingen heeft verpest, een Er zijn in deze jaren veel dingen vernield en dit moet worden gecorrigeerd', zei Kobakhidze. “Dit geldt ook voor door de VS gefinancierde NGO’s die het revolutionaire stadium hebben betreden en oproepen tot het aftreden van de regering en de vorming van een regering met hun deelname.” Daarom moeten de Georgisch-Amerikaanse betrekkingen heroverwogen worden”, voegde de premier eraan toe.

Georgië zal al het mogelijke doen om de betrekkingen met de VS te verbeteren, omdat dit in het belang van beide landen is, merkte Kobakhidze op.

De regering in Tbilisi staat onder zware druk van de VS en de EU om de voorgestelde Foreign Influence Transparency Act op te geven. Washington en Brussel hebben gedreigd met sancties en de opschorting van de integratie van Georgië in de EU en de NAVO.

De wet leidde tot protesten, waarbij activisten in botsing kwamen met de politie en probeerden het parlementsgebouw te bestormen. Ongetwijfeld zullen er burgers zijn die oprecht bang zijn dat de nieuwe wet hun vrijheden beperkt en zullen zij openbare ruimtes in Tbilisi blijven bezetten uit angst dat de acties van hun regering de EU-aspiraties van Georgië zullen saboteren. Daarentegen zijn er duidelijke aanwijzingen dat velen ernstig misleid zijn (en worden) over de aard van de nieuwe wet, waarbij sommigen ervan overtuigd zijn dat de wet massasurveillance zal voorschrijven en het publiek zal dwingen om hun buren aan te klagen als "buitenlandse agenten".

Natuurlijk zijn er verschillende kampen. Er zijn mensen die vinden dat Georgië, door naar het Westen te kijken, zijn traditionele wortels en orthodoxe religieuze en culturele waarden zou vergeten. En veel jongeren zien Europa en het lidmaatschap van de EU als een redding voor het land en hun eigen toekomstperspectief.
Dezelfde legitieme maatschappelijke verdeeldheid bestond in Oekraïne, maar daar hebben we gezien dat deze verdeeldheid werd uitgebuit door het Westen en de NAVO. De Maiden-revolutie/staatsgreep in 2014 werd met $ 4 miljard gefinancierd, ondersteund en geregisseerd door het Westen, inclusief de CIA. Gebeurt hetzelfde in Georgië? Dit artikel van de BBC beschrijft de demonstraties en vermeldt dat de regering die aan de macht is, de Georgische Droom, de verkiezingen van 2020 eerlijk heeft gewonnen, ook al waren er beschuldigingen van fraude. Hetzelfde was óók het geval in Oekraïne in 2004. In het artikel staat ook dat de EU heeft gezegd dat als het wetsvoorstel wordt aangenomen, het de verdere voortgang van Georgië om zich bij de EU aan te sluiten zal bevriezen. Het wetsvoorstel kreeg in eerste instantie een veto van de zittende Georgischepresident, een tegenstander van de regering. Het veto was echter symbolisch, aangezien de regering die aan de macht is voldoende stemmen had om de wet aan te nemen.

Dit artikel in het reguliere tijdschrift Politico zet uiteen wat er gebeurt, waarbij het voornamelijk het conventionele westerse verhaal volgt dat deze wet de democratie zal ondermijnen en mogelijk zal leiden tot de inperking van de fundamentele vrijheden en Georgië in de richting van Rusland en weg van de EU zou doen drijven.
Naast de inmenging in Georgië door buitenlandse spelers, vooral de VS die Georgië steunden in zijn korte oorlog tegen Rusland in 2008, toen Georgië de afgescheiden republieken Zuid-Ossetië en Abchazië aanviel, zijn er legitieme zorgen vanuit Georgië dat het bondgenootschap tussen de VS, de NAVO en de EU eenvoudigweg handelt om de democratie in Georgië te ondermijnen en hun eigen agenda op te leggen. Immers: wie zou zich, gezien de huidige staat van de EU, nu willen aansluiten bij zo'n gecompromitteerde en ondemocratische instelling? Waarom zou Georgië, een klein niet-Europees land in de Kaukasus, de euro willen invoeren en zich laten dicteren door Duitse bankiers? Dat heeft geen zin.

De Georgische burgers worden in toenemende mate op het verkeerde been gezet over (zoals gezegd inmiddels aangenomen) wetsvoorstel - dat valt te herleiden naar de berichtgeving door buitenlandse mediakanalen en door ngo's die door het buitenland worden gefinancierd. Een voorbeeld daarvan is de Europese Unie, die meer dan 130 afzonderlijke "actieve projecten" en 19.000 kleine en middelgrote bedrijven in het land financiert. USAID en NED, dekmantels van de Amerikaanse CIA, zijn ook prominente geldschieters van de sector.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zei dat Washington visumbeperkingen zou opleggen aan “individuen die verantwoordelijk of medeplichtig zijn aan het ondermijnen van de democratie in Georgië, evenals aan hun familieleden.” Dit soort reacties van het Westen is veelzeggend. De EU zegt dat zij waarschijnlijk verdere EU-onderhandelingen zal stopzetten, en de VS zijn veel verder gegaan door te zeggen dat zij sancties zullen opleggen aan het land en de leden van het parlement. Is dit geen inmenging in het democratische proces? Georgische Droom heeft een mandaat en kan binnen zijn eigen grondwet doen wat het wil.

Sommige groepen die geld aan Georgië geven, zeggen dat ze eenvoudigweg het maatschappelijk middenveld en de “opbouw van de democratie” steunen, waarbij ze de Georgische wet afschilderen als extreem. Maar kan, gegeven wat we nu in Oekraïne en andere landen hebben gezien, enige westerse invloed werkelijk als goedaardig worden beschouwd? Is er niet altijd een grote mate van eigenbelang betrokken bij de hulp die aan welk land dan ook wordt gegeven?

Alle vormen van hulp, onder auspiciën van NGO's of overheden, hebben allemaal een geopolitieke component. Dit is niets nieuws. Vraag maar aan de meeste Afrikaanse landen wat zij denken over de impact van ontwikkelingshulp in hun land. Er zijn altijd voor de hand liggende en minder voor de hand liggende voorwaarden. Gezien de geschiedenis van Georgië en de huidige staat van geopolitieke spanningen in de wereld, en vooral in de regio van de Kaukasus (Armenië en Azerbeidzjan) en de positie van Georgië in de regio – ten noorden van Iran, ten zuiden van Rusland/Tsjetsjenië, kunnen we niet zeggen dat de belangen van de EU en de VS goedaardig en extreem naïef zijn.

De Georgische premier heeft overigens het Westen beschuldigd van “chantage” en hij beweerde zelfs dat Olivér Várhelyi, hoofd van de uitbreiding van de EU, hem had bedreigd met het lot van de Slowaakse premier Robert Fico, die eerder deze maand werd neergeschoten. Volgens de Georgische leider was de moordaanslag – waarvoor een 71-jarige verdachte heeft toegegeven alleen te hebben gehandeld – feitelijk onderdeel van een sinistere samenzwering die verband hield met buitenlandse inlichtingendiensten. Hij leverde geen bewijs voor de beweringen en Várhelyi zei dat zijn woorden opzettelijk verkeerd waren weergegeven.

Opgemerkt moet worden dat de poging tot moord op Robert Fico uitgevoerd werd door een persoon die vele jaren geleden was gemarkeerd als een persoon die banden had met de Amerikaanse inlichtingendienst. Fico was één van de weinige Europese leiders die de aanhoudende oorlog in Oekraïne niet steunde en trok ook openlijk de Covid-agenda in twijfel. Je moet volkomen naïef of medeplichtig zijn om de motieven van deze moordpoging niet in twijfel te trekken. Als iemand dit afdoet als louter een ‘samenzweringstheorie’, vraag hem dan maar wie Olav Palme, de Zweedse premier, in 1986 heeft vermoord. Nóg een eenzame gek of de Zweedse veiligheidsdiensten die hand in hand samenwerken met de CIA? Zweden was één van de landen die in het Politico-artikel werden geciteerd: “We zijn een zeer vriendelijke natie”, zei de Zweedse minister van Ontwikkelingssamenwerking Johan Forssell tegen POLITICO, “we steunen Georgië niet omdat we Georgië willen overnemen.” Aardig gezegd, maar zijn land is recentelijk pas lid geworden van de NAVO.

Georgische NGO's, grotendeels gefinancierd door het Westen, bestempelden de voorgestelde wet als "Russisch" en probeerden hun succes uit 2023 te herhalen, waardoor de regering opnieuw werd gedwongen zich terug te trekken. Deze keer keurde het parlement echter de wet goed en negeerde het veto van de pro-westerse president van Georgië, Salome Zurabichvili. De regering ontkende dat de wet zou worden gebruikt om de oppositie hard aan te pakken en benadrukte dat de wetgeving verenigbaar was met de EU-normen.

Ondertussen blijven de Europese Unie en de VS doorgaan met het mobiliseren van door hen gesteunde elementen om burgers de straat op te sturen voor een nieuwe ronde van protesten die uiteindelijk tot doel hebben de regering ten val te brengen en te vervangen door een regering die de belangen van Brussel en Washington dient.

In feite is wat er in Georgië gebeurt eenvoudigweg het zoveelste front tegen Rusland dat door het Westen wordt geopend en dat nu al vele jaren aan de gang is, inclusief een daadwerkelijke oorlog in 2008. Sinds 2020 en de verkiezingen zijn de Georgische Droom-partij, is de druk toegenomen en vinden er veel gewelddadige protesten plaats die zelfs de verkiezingsuitslag in twijfel trekken.

Gegeven alles wat we nu in Oekraïne zien, waarbij de VS/NAVO/EU de oorlog eenvoudigweg uitbreiden en zelfs geen enkel mogelijk vredesakkoord aanbieden, is het gewoon onzin om te denken dat hetzelfde in Georgië niet gebeurt. De VS/NAVO/EU ondersteunen nu actief directe aanvallen diep in Rusland, inclusief pogingen om nucleaire installaties in Rusland aan te vallen.

Deze bewuste escalatie bereikt nu een punt waarop het erop lijkt dat het Westen, dat momenteel de oorlog in Oekraïne verliest, hoopt dat Rusland de zaken verder zal escaleren, een NAVO-land rechtstreeks zal aanvallen en/of zal dreigen met één of andere vorm van nucleaire aanval om een ​​massale vergelding te rechtvaardigen. De provocaties die nu plaatsvinden zijn bedoeld als een valstrik om Rusland ertoe te verleiden NAVO-troepen (adviseurs!!) in Oekraïne en misschien ook in andere nabijgelegen Europese landen rechtstreeks aan te vallen. Daarbij gaat het Westen er nog steeds van uit dat het een 'onoverwinnelijke positie' in de wereld inneemt, terwijl de harde werkelijkheid is dat er een aantal grootmachten is gekomen dat - als het er ècht op aan komt (en dat is slechts een kwestie van tijd) - veruit superieur is op allerlei vlakken, vooral op het militaire vlak, en waar bij de NAVO het artikel 5 als heilig en onaantastbaar wordt beschouwd, zullen de 'bedreigde' grootmachten beslist hun krachten bundelen indien één van hen door het Westen wordt aangevallen.

Naar onze mening stevent het collectieve Westen af ​​op de politieke, economische en morele afgrond en het debacle in Oekraïne is daar een onderdeel van. Een Derde Wereldoorlog lijkt onvermijdelijk.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][1 juni 2024]

 

Afdrukken Doorsturen