En ja hoor: het tweede Global Pact ligt al klaar...

Het omstreden Global Pact for Migration is nog niet geratificeerd, of de volgende internationale overeenkomst over "vluchtelingen" ligt al op ons bureau. Een week geleden toverde de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN in New York een nieuw pact uit de hoge hoed. Verantwoordelijk hiervoor is waarschijnlijk de vertegenwoordiger van Pakistan, die hier voordelen voor zijn land in ziet. Per slot van rekening is dit één van de belangrijkste gastlanden voor "vluchtelingen". De lasten moeten dus beter verdeeld worden. Daarnaast moeten de eerste ontvangende landen, zoals Turkije of Jordanië, door Europa worden ontlast. Een groot deel van de er binnengekomen migranten zal met behulp van uitgebreide hervestigingsprogramma's naar Europa worden gestuurd.
Het Global Pact on Refugees is wellicht nog ingrijpender dan het Global Pact for Migration! Met dit document wordt de basis gelegd voor het implementeren van een beleid dat is gebaseerd op de eisen van het eerste pact. De ondertekening van dat pact is dus al van invloed op de jurisprudentie en de wetgeving.


Het omstreden Global Pact for Migration is nog niet geratificeerd, of de volgende internationale overeenkomst over "vluchtelingen" ligt al op ons bureau. Een week geleden toverde de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN in New York een nieuw pact (PDF hier) uit de hoge hoed. Verantwoordelijk hiervoor is waarschijnlijk de vertegenwoordiger van Pakistan, die hier voordelen voor zijn land in ziet. Per slot van rekening is dit één van de belangrijkste gastlanden voor "vluchtelingen". De lasten moeten dus beter verdeeld worden.
Uit de notulen:


En precies dáár gaat het over, en 176 staten hebben al ingestemd met dit ontwerp, dat officieel wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN midden december, drie dagen na de ondertekening van het duivelse VN-pact in Marrakech. Alleen de VS hebben zich tot nu toe - zoals gewoonlijk - hiertegen verdedigd, omdat deze overeenkomst ook strijdig is met haar soevereine belangen.
Het Mondiaal pact voor migratie, waarvan de dodelijke inhoud tot voor kort in ons land, al helemaal niet in detail, bij instemmende politici onbekend was, en waar de mainstream media er het zwijgen toe deden, is slechts een opstapje gebleken.
Tegen alle verwachtingen van Rutte (en het kabinet) in is het toch een politieke kwestie geworden - de kiezer zij vervloekt!  Als de PVV, het FvD en de SGP niet hadden aangedrongen om deze explosieve kwestie met desastreuze gevolgen voor Europa en met name voor ons land ter discussie te stellen, zou deze stilletjes onder de radar en uit het zich van de bevolking zijn ondertekend.
Maar dit gevaar is nog lang niet voorbij.

Het feit dat juist de PVV ook met dit gevoelige onderwerp kwam, deed de andere partijen (uitgezonderd de eerder genoemde) al meteen besluiten het pact wèl te willen tekenen. Discussies waren niet nodig – het pact was immers niet bindend.... maar men wordt wel geacht te tekenen voor een niet bindende overeenkomst. Als je dit als politicus logisch vindt klinken, dan zitten er wel wat schroefjes los.

Dus is er vanavond misschien in de Tweede Kamer een discussie (vermoedelijk niet) over de "bescherming van vluchtelingen" en "controle over migratie om het in toom te kunnen houden". Maar het wordt nog meer een zaak van oppassen: de tweede overeenkomst voorziet in de opname van "vluchtelingen" in derde landen onder het kopje "Aanvullende Trajecten", waaronder ook studiebeurzen, studentenvisa en regelmatige banencreatie vallen (om de concurrentie via loondumping te versterken). Is alles weer niet bindend? Niet verplicht?

Eens kijken: het eerste duivelse ontwerp, het Global Migration Pact, staat voor een naar verluidt veilige, ordelijke en regelmatige toestroom van - officieel - ongeveer 258 miljoen migranten, vooral *proest* "werkzoekenden". Trouwens, beter was het geweest om in plaats van het Global Pact de VN kunnen verplichten om een internationale overeenkomst te ontwikkelen om de verwoestende overbevolking door radicale anticonceptie in Arabische landen en Afrika te reguleren.
Laten we eens kijken naar het tweede VN-pact, het "vluchtelingenpact": hier is sprake van officieel erkende "vluchtelingen" en "politiek vervolgden" waar voor het grootste deel Libanon of Turkije de lasten dragen. Het tweede pact moet voor deze landen zorgen voor méér compensatie (dat wil zeggen minder migranten) en "concrete en praktische maatregelen".

Met andere woorden, de zogenaamde internationale gemeenschap zou "middelen en expertise" moeten bieden (in het bijzonder, dat zou gepast zijn) om gastlanden te helpen hun onderwijs- en gezondheidszorgstelsels voor "vluchtelingen" en hun kansen op huisvesting en hervestiging uit te breiden. De 24 pagina's tellende overeenkomst bepaalt ook: "Staten erkennen dat hervestiging een concreet mechanisme is om lasten en verantwoordelijkheden te delen."
Overbodig te vragen wie de gekozen kandidaat hiervoor is. De opname van "vluchtelingen" wordt hier expliciet geëist van "staten die al veel hebben opgenomen".

En opdat de ontvangende landen zich geen zorgen hoeven te maken over te weinig migranten, heeft het Vluchtelingenbureau van de Verenigde Naties in zijn oneindige goedheid ermee ingestemd om de "beschermde status" van de gelukkige uitverkorenen ter plaatse toe te kennen en ze vervolgens op een legale reis richting Europa te sturen. Voor de eerste keer is er letterlijk sprake van "hervestiging" (en vervanging) - niets anders dan "omvolken". Jaren geleden waarschuwden alternatieve media al voor dit volkeren- en cultuurvernietigende pamflet, toen zij dit pamflet nog persoonlijk moesten vertalen.

Met name Duitsland kan zijn borst nat maken. Volgens de VN is er vanzelfsprekend ook hier geen sprake van een wettelijke verplichting, net zoals dat het geval is bij het migratiepact, omdat Duitsland, als het "op vijf na grootste gastland voor vluchtelingen" en de "op één na grootste donor"  "toch zijn bijdrage levert" "dat de behoeften van vluchtelingen kunnen worden ingewilligd".
Hoewel "het pact gevolgen heeft voor ons", zoals Steffen Angenendt van de Science and Politics Foundation toegeeft in het Duitse Die Welt, is het nog steeds in het belang van Duitsland: "Het gaat over het verhogen van de normen voor vluchtelingen in de buurlanden."
Dan kun je natuurlijk gemakkelijk die van de eigen bevolking uit het oog verliezen, vooral omdat er enorme bedragen moeten worden afgetikt, die bovenop de reeds lopende miljarden voor het onderhouden van meer dan twee miljoen migranten in Duitsland komen..... geld dat dan niet meer voor de lokale bevolking beschikbaarzal zijn.

Migratie-deskundige Oliviero Angeli van de Technische Universiteit van Dresden vreest echter een kleine zwakte in dit tweede pact: "Het is niet erg duidelijk wie als een vluchteling wordt beschouwd." Hij is niet alleen met deze angst, want deze compromisformule kan door Arabische, Afrikaanse en Balkanstaten, die het voorrecht genieten van vrij verkeer van werknemers, nogl verschillend worden uitgelegd: hun mannenoverschot deporteren, met name uit de gevangenissen en krankzinnigengestichten bespaart hen veel geld. En, zoals al vaak is gebleken: er zijn ook zogenaamde "vluchtelingen" die (gerechtvaardigd) vluchten uit hun thuisland - en die gaan bij voorkeur naar Duitsland ... om er na hun gruweldaden een "psychologisch getraumatiseerd" bestaan op te bouwen.....

Lees ook: "Vooral West-Europa zal de factuur betalen voor het migratiepact van de Verenigde Naties"

Afdrukken Doorsturen