Snel uit de euro.... NU!!

Men moet een zinkend schip verlaten terwijl de reddingsboten nog steeds beschikbaar zijn. Daarom is het nú de hoogste tijd afstand te nemen van het dramatische beleid van Merkel en Draghi, en als de wiedeweerga uit de euro(zone) te stappen.

Regelmatig lezen we in de mainstream media dat de euro (weer eens) gered is. Het tegendeel is waar: het redden van die eenheidsmunt  stopt niet. De meeste burgers in de EU vinden het toch wel gemakkelijk, het betalen met die munt in andere landen, maar dat is ook het enige voordeel: het merendeel van de mensen zal zich er niet van bewust zijn dat het negatieve rentebeleid en de aankoop van schuldpapieren van noodlijdende landen en banken door de Europese Centrale Bank (ECB) uiteindelijk alleen dienen om de euro overeind te houden.
Maar euro-lidstaten, zoals met name Griekenland en Italië. zouden financieel en politiek instorten, als de ECB haar rigoreuze (bij de wet verboden) interventie op de financiële markten zou staken en daarmee niet meer haar mandaat ongehinderd en onverschrokken zou kunnen doorzetten.

Een wijziging in het huidige ECB-beleid is voor het bestaan ​​van de euro het slechtst denkbare scenario. Duitsland zit in een uitermate moeilijke positie, ondermeer vanwege de enorme Target-vorderingen van zijn Bundesbank versus de ECB is.
Alle valuta-unies die er tot nu toe in de geschiedenis zijn geweest, zijn vroeg of laat mislukt. Dit is ook het toekomstbeeld voor de euro-muntunie. En heeft de destijds goed geïnformeerde Alan Greenspan, de legendarische voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve (FED), niet al vóór het begin - op 2 mei 1997 - orakelt dat de euro geen bestaansrecht zou hebben? Een zinkend schip moet op tijd worden verlaten en terwijl de reddingsboten nog steeds beschikbaar zijn. Dat zou betekenen, althans voor ons land, meteen uit de euro(zone) te stappen.
Maar is dat mogelijk? En hoe? En is het politiek haalbaar?

De financieel expert en freelance journalist Bandulet heeft een boek geschreven over de euro met de titel: DEXIT - Waarom de exit van Duitsland uit de euro moeilijk is, maar nog steeds haalbaar en noodzakelijk.
Bandulet citeert onder andere "de consultantlegende" Roland Berger, die in 2017 over de euro en Duitsland had gezegd: "Voor de Duitsers zijn er slechts drie mogelijkheden: allereerst zal het land deel gaan uitmaken van een transferunie (die op dit moment al behoorlijk ver gevorderd is, als we de geldstromen zien binnen de EU - de grote Europese geldverdeling), vervolgens zal Duitsland de eurozone opblazen, om vervolgens uit de euro te stappen. En Bandulet voegde er aan toe: "Een vierde mogelijkheid bestaat er niet."
Op de omslag van het boek staat zelfs te lezen:  "Hoogste tijd om het taboe te doorbreken".

Tot nu toe zijn er boeken over de euro geschreven die laten zien waarom het niet werkt en hoe het niet kòn werken, hoe Europese verdragen worden verbroken, hoe de ECB lidstaten illegaal financiert, hoe de gemeenschappelijke munt met enorme bedragen moet worden gered, hoe Duitsland de rol van penningmeester speelt en hoe spaarders stapje voor stapje worden onteigend door middel van inflatie en nulrentetarieven.
Slechts één vraag werd nooit serieus gesteld en besproken: als het waar is dat de euro meer kwaad dan goed doet, is het dan niet beter om ermee op te houden?
Moet ons land zich er uit terugtrekken? En zo ja, zou een Nexit dan haalbaar zijn?
Wie zouden de winnaars zijn? Wie de verliezers?

Het is inderdaad de hoogste tijd om het taboe te doorbreken en het debat over een Nexit onpartijdig en meedogenloos te voeren. Dat initiatief hoeven we evenwel niet van het huidige partijkartel te verwachten. Trouwens, politici hebben helemaal niet het vermogen om in te zien dat zij ook wel eens foute beslissingen hebben genomen, sterker: als een maatregel niet werkt dan moet er nog een schepje van hetzelfde bovenop.....

Voorstanders van de euro betogen dat het bij de invoering van de euro niet alleen om een economisch project ging dat ernaar streefde de levensstandaard te verbeteren (door de toewijzing van middelen efficiënter te maken, de concurrentie te bevorderen, te profiteren van schaalvoordelen en de economische stabiliteit te versterken). Wat nog belangrijker was (en dat is de grootste fout die men heeft gemaakt): het was een politiek project - het moest de politieke integratie van Europa bevorderen, de mensen en de landen dichter bij elkaar brengen en een vreedzame samenleving waarborgen.

De euro heeft geen van zijn twee belangrijkste doelstellingen van welvaart en politieke integratie bereikt: deze doelen liggen nu verder weg dan vóór de oprichting van de eurozone. In plaats van vrede en harmonie bezien Europese landen elkaar nu met wantrouwen en woede. Oude stereotypen worden nieuw leven ingeblazen terwijl Noord-Europa het zuiden als lui en onbetrouwbaar bestempelt, en herinneringen aan Duitslands gedrag in de wereldoorlogen worden opgeroepen. Wat ook al die veranderingen ten slechte heeft bewerkstelligd, is de geheime agenda van de heersende elite, waarvan de huidige massamigratie (met het doel Europa te ontwrichten) het meest aansprekende voorbeeld is. Daarnaast heeft de Europese Centrale Bank een cruciale fout gemaakt ten aanzien van haar beleid: het aan haar gegeven mandaat is de inflatie binnen bepaalde grenzen te houden, in plaats van een beleid te voeren gericht op groei, werkgelegenheid en stabiliteit.

Politici, die nu niet bepaald uitblinken als materideskundigen, wilden een verenigd Europa smeden dat eigenlijk het tegenovergestelde effect heeft gehad.  De grondleggers van de euro werden geleid door een reeks idealen en ideeën over hoe economieën (moeten) functioneren, maar hun denkbeelden waren gewoon verkeerd. Ze hadden het volste vertrouwen in de markten, maar hadden geen enkel inzicht in de beperkingen van die markten en wat nodig was om ze te laten werken.
Het niet-aflatende vertrouwen in markten wordt soms aangeduid als marktfundamentalisme, soms als neoliberalisme. Marktfundamentalisten dachten bijvoorbeeld dat als de overheid alleen maar zou zorgen voor een lage en stabiele inflatie, de markten voor iedereen zouden zorgen voor groei en welvaart. Hoewel het fundamentalisme in de meeste delen van de wereld in diskrediet is gebracht, vooral in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2008, overleven en bloeien die overtuigingen nog steeds binnen de meest dominante macht van de eurozone, Merkelland. Deze overtuigingen worden zo krampachtig vastgehouden, immuun voor nieuwe, tegengestelde bewijzen, dat ze terecht worden omschreven als een ideologie.

Uiteraard is het nu zo dat de leiders van de eurozone zichzelf en de grote instellingen die ze hebben helpen creëren en die ze nu leiden, niet de schuld geven. Maar de schuld aan anderen geven lost het europrobleem niet op - en het is in grote mate oneerlijk.
Het heeft ons niet verbaasd dat de reactie van Brussel op de uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk hetzelfde was als waarmee men de Griekse stembus-uitslag in juni 2015 afkeurde. We weten nog dat Herman Van Rompuy, een voormalig voorzitter van de Europese Raad, een wijdverspreid Brussels gevoel uitte toen hij zei dat het besluit van David Cameron om een referendum te houden "de slechtste beleidsbeslissing in tientallen jaren was".  Door dat te zeggen liet hij een diepe antipathie over democratische verantwoording zien. Dat is begrijpelijk: in de meeste gevallen waarin kiezers rechtstreeks zijn geraadpleegd, hebben die de euro, de Europese Unie en de Europese grondwet verworpen.

Juist de diversiteit van Europa was haar kracht. Het is niet eenvoudig om een enkele munteenheid te laten werken in een regio met een enorme economische en politieke diversiteit - de invoering van de euro had dan ook moeten plaatsvinden als afronding van het Europese integratietraject. Daarom - en vooral ook de gigantische financiële klappen die wij door vast te houden aan het europroject zullen oplopen - is het NU tijd er uit te stappen.

Jean-Claude Juncker, de trotse architect van de massale belastingontduikingsregelingen van Luxemburg en nu nog het hoofd van de wijnkelder Europese Commissie, heeft een harde positie ingenomen - misschien begrijpelijk, aangezien hij de geschiedenis niet in wil gaan als de persoon op wiens conto de ontbinding van de EU kan worden bijgeschreven. Vandaar dat alles in het werk wordt gesteld om van de fascistische EU één land, één volk te maken..... met één führer.
We laten het toch niet gebeuren dat dat toevallig ook nog een Duitse is?

Afdrukken Doorsturen