Demagogie..... op zijn Frans

Bij zijn eerste optreden als topkandidaat voor Juncker's functie van barkeeper president van de Europese Commissie kreeg Frans Timmermans zijn onvoorwaardelijke steun van de sociaaldemocraten. Iedereen happy: het aanwezige publiek, zijn achterban, de mainstream media. Alleen..... helemaal géén kritische noten? Dan moeten we zelf maar aan de slag!

Zoals bekend moet de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, na de Europese verkiezingen van 2019 thuis zèlf zijn glazen weer volschenken. Hij vertrekt dan door de artiestenuitgang. Goed nieuws, vinden we, want een Europese Unie met een potentieel van (nu nog) 28 lidstaten zal toch wel een bétere kandidaat hebben dan een notoire zuiplap?
Hoewel.... het kan nòg erger. Als opvolger van Juncker zijn er verschillende kandidaten in het gesprek. Eén van hen is extreem gevaarlijk.
Inderdaad, onze eigen Frans Timmermans.

De 57-jarige populist is nu al nummer twee in de Commissie. Hij fungeert als de rechterhand van Juncker, als de man voor moeilijke (in ieder geval: zware) gevallen. Timmermans is onder meer verantwoordelijk voor zaken betreffende de rechtsstaat. Hij wordt door de mainstream media en politici beschouwd als een belangrijke Brusselse figuur in interne conflicten, bijvoorbeeld met Polen en Hongarije, maar ook als vertegenwoordiger van het EU-standpunt over de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië. Dat standpunt was dat het vreedzame referendum met bloedig geweld de kop mocht worden ingedrukt, want het was "passend".... aldus Timmermans.

Hij is de sociaal-democratische kandidaat voor de functie van Juncker, wat inhoudt dat de Italiaanse populiste Federica Mogherini buiten de boot is gevallen.

We hebben nu bijna een week aangezien hoe de toespraak van Frans Timmermans op het tweedaagse verkiezingscongres van de sociaal-democrate in Lissabon door onze mainstream media is ontvangen. Het moge duidelijk zijn: onze vaderlandse pers ziet het met hem helemaal zitten, en er is weinig of geen kritiek op zijn optreden.

Net als zijn roemruchte toespraak voor de Verenigde Naties (waarin hij trouwens van alles beweerde wat niet waar was) begon hij ook hier zijn toespraak met een sentimentele "touch". Zijn opa werkte in de kolenmijnen, moest al op 12-jarige leeftijd gaan werken en het was een arm gezin. Jan, Franse heeft het goed gedaan wat dat betreft.... maar of hij het gezonde verstand van zijn opa heeft meegekregen valt te betwijfelen.

In zijn toespraak tot de socialisten heeft Timmermans aangekondigd dat hij de conservatieve regeringen in Europa zou "verpletteren" en erop zou stáán dat de eenwording van Europa en het Afrikaanse continent een "Europees lot" was.
De voormalige Nederlandse minister van defensie was eerder opgevallen door zijn bewering dat Europa geen continent van vrede en vrijheid kon blijven zolang "diversiteit" niet door massale immigratie naar de meest afgelegen hoeken van de EU werd geduwd. Timmermans heeft al veel tijd en energie besteed aan de psychopatische dwang om oostelijke EU-landen te dwingen hun grenzen te openen voor migranten uit onderontwikkelde landen (vooral Afrika, dus).

Afgelopen weekend sloeg de socialist uit opnieuw deze toon aan. In zijn nominatie in Lissabon erkende hij dat hij als commissievoorzitter een nultolerantiebeleid zou voeren ten aanzien van landen die zelfs maar een deel van de globalistische, "progressieve" agenda verwerpen, en hij maakte duidelijk dat dit ook geldt voor migratie vanuit de derde wereld.

Democratie gaat volgens Timmermans vooral over respect voor minderheden, en hij roept daarom op tot vrijheid van handelen voor niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die door buitenlandse fondsen worden gefinancierd, ook al handelen ze tegen de verklaarde wil van Europese volkeren in. Hij zwoer om te breken met de "populistische" regeringen van Polen en Hongarije. Timmermans zei letterlijk: "Ik zou tegen onze vrienden in Polen willen zeggen dat ik vandaag een plechtige eed afleg: ik zal het Poolse volk nooit alleen laten in hun strijd voor democratie, vrijheid en de rechtsstaat."
Ten aanzien van zijn kritiek op de Poolse regering, zouden we hem willen wijzen op het volgende:


Hij gebruikte in Lissabon natuurlijke ook de gebruikelijke metaforen als "1940", "nooit meer!" en "Nazi-Duitsland".
"Weet je waarom ik er zo zeker van ben dat we zullen winnen?" vroeg hij retorisch. "Vanwege het Poolse volk. Omdat de Polen Europeaan willen zijn. Jonge Polen gaan de straat op met deze prachtige blauwe vlag en hun gouden sterren omdat ze geloven in de waarden waar deze vlag voor staat. Omdat deze vlag is wat ze zijn. Om die reden gelooft ons Fransje in de overwinning, en niet dankzij de steun van zijn positie door landen als Spanje, Frankrijk of Duitsland.
We weten wel welke vlag Timmermans voor ogen heeft. En we weten ook welke vlag (als het aan Brussel en Berlijn ligt) er ná komt.....


De foto's van de 100ste verjaardag van de Poolse onafhankelijkheid spreken echter duidelijk een heel andere taal. Er waren geen blauwe vlaggen met gouden sterren, maar een zee van vlaggen in de Poolse nationale kleuren rood en wit.


"We zullen ook in Hongarije beslissen," vervolgde Timmermans. Juist omdat de Hongaren moeilijke tijden meemaakten onder het (volgens Brussel) verschrikkingssysteem van Viktor Orban, behoort een "overweldigende meerderheid van de Hongaren tot Europa als behorend tot deze waardengemeenschap". Dat de Orban-regering in april een verpletterende verkiezingsoverwinning had geboekt, scheen een vergissing, een kleinigheid te zijn geweest voor Frans Timmermans.

In elk geval heeft de voorzitter van de Poolse ministerraad, Jacek Sasin, zijn ongenoegen over Timmermans geuit.
In reactie op de toespraak zei hij maandag over de eurocraat in de Poolse media dat diens woorden een indicatie waren van de crises waarin de EU verkeert. Jacek Sasin: "In plaats van zich te concentreren op de belangrijkste kwesties van het hedendaagse Europa, zoals sociale tegenstellingen, zwakke economische groei en illegale migratie, geven Europese bureaucraten de voorkeur aan pseudo-kwesties zoals de rechtsstaat in Polen, omdat ze geen plan hebben om de echte problemen op te lossen."

De Europese betrekkingen met Afrika waren een ander groot onderwerp in de toespraak van Timmermans. De socialistische afgevaardigden in Lissabon, droeg hij hen op, moeten zich niet aan illusies overgeven. Afrika is het lot van het Europese continent. Ofwel de Europese belastingbetalers lossen de problemen van het gewelddadige en door de armoede getroffen continent op, ofwel ze verwelkomen "honderden miljoenen mensen alleen al uit Nigeria", mensen die de demografische explosie in hun land ontvluchten en behoorlijk "huishouden" in Europa.

Timmermans, letterlijk: "Wel, wiens lot zal door wie bepaald worden: de Afrikanen over het lot van Europa of de Europeanen over het lot van Afrika? We zitten met elkaar in dezelfde boot. Ons gezamenlijke lot is met elkaar verweven." Vervolgens propageerde hij de hoogste prioriteit voor deze vraag, aangezien de bevolking van Afrika tegen 2050 zal zijn verdubbeld tot 2,2 miljard mensen.
Het is een "collectieve verantwoordelijkheid" om dit probleem onder controle te krijgen. Het zijn precies socialisten die geloven dat er geen verschillende rassen zijn, maar slechts één, het menselijk ras. Ook ging Timmermans nog even flink tekeer tegen "nationalisten", van wie hij dacht dat ze vijanden nodig hebben en andere landen haten.

Timmermans blijkt het schoothondje te zijn dat volledig luistert naar "his master's voice". Op 28 november had Timmerman's chef Juncker, toen hij verkeerde in zijn bekende "slechte gezondheid", een tweet geplaatst: "Zonder miljoenen migranten uit Afrika zal Europa verloren gaan."

Timmermans refereerde ook nog aan een studie van de EU, die afgelopen maandag gepubliceerd werd. Het ging over de Joodse gemeenschappen in Europa. Volgens de studie voelt ongeveer eenderde van de respondenten in Europa zich niet langer veilig en in dit kader spoorde Timmermans de Hongaarse premier Viktor Orban aan om eindelijk zijn voortdurende kritiek op de globalistische miljardair George Soros te laten varen. Soros, u weet wel, de van oorsprong joodse speculant, die als jongeman geloofsgenoten uitleverde aan de nazi's en zich verrijkte met hun bezittingen (omdat "anders anderen dat wel zouden doen"). Hij noemde die periode nog de beste tijd van zijn leven.
Trouwens, Timmermans heeft het rapport kennelijk niet (goed) gelezen, want in het rapport werd gesteld dat met name in Frankrijk negen van de tien Joden zich onzeker voelden en zeiden dat ze in het openbaar steeds meer aan vijandigheden werden blootgesteld. Hongaarse joden rapporteerden echter een afname in antisemitisme sinds de vorige zesjaarlijkse enquête.

Timmermans is iemand om in de gaten te houden. Deze man kon nog wel eens, als je hem zijn gang laat gaan, de beul van Europa worden. Hij is in ieder geval volgens ons het gepersonifieerde bewijs van het existentiële gevaar dat de Europese sociaal-democraten voor ons continent zijn geworden. In de mainstream media wordt hij geroemd om de foto waarop hij met gebalde vuist staat, tijdens zijn toespraak. Hij vindt hem kennelijk zelf ook zó mooi dat het zijn Twitterpagina siert. Ja, Fransje is wel een ijdeltuit.

We kennen trouwens iemand die zo'n 80-90 jaar tijdens zijn toespraken óók met gebalde vuist sprak.

En wat Afrika betreft: er is precies één oplossing voor dat probleem: Fort Europa. Of je het nu leuk vindt of niet maakt niet uit. Het is de enige oplossing. Europa kan en mag de problemen in Afrika niet oplossen door massaal mensen te importeren. Niemand heeft baat bij de transformatie van Europa in een zwart continent. Zeker, Afrika móet geholpen worden, maar, zoals we onlangs bepleitten, met onze westerse hulp, know-how, vaardigheden en financiële steun, om de landen op dat continent te ontwikkelen (banen, huizen, infrastructuur, noem maar op... genoeg te doen, maar dan óók door de eigen bevolking).

PS. Zijn toespraak is hieronder te downloaden

Afdrukken Doorsturen