Eén van de gevaarlijkste vrouwen van de EU

Er is een elitair masterplan om de Europese grenzen en oude cultuur etnisch, religieus en economisch te vernietigen ten behoeve van een wereldregering (Agenda 21) - en de plannen van de nazi's liggen aan dat draaiboek ten grondslag. Eén van de hogere EU-functionarissen levert daarvoor hand- en spandiensten. Maak kennis met één van de machtigste vrouwen in de Brusselse fascistoïde dictatuur: Federica Mogherini.

Federica Mogherini, een Italiaanse voormalige communiste die nog nooit een fatsoenlijke baan heeft gehad, is de huidige hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Dit maakt haar in feite de EU-minister van Buitenlandse Zaken. Begin februari 2017 gaf ze een interessant interview met de grote Italiaanse krant Corriere della Sera, waaruit blijkt dat zij één van de gevaarlijkste vrouwen van de Europese Unie is.In het interview beweerde Mogherini (net als eerder Juncker overigens - zie video hieronder) dat massale migratie onmogelijk te stoppen is. Ze verklaarde verder dat de europese economie verlamd raakt en dat Europa demografisch "instort" zonder verdere immigratie. In het interview wordt minder ingegaan op het feit dat het wat Brussel betreft vooral gaat over een islamitische immigratie, en dat men denkt dat Europa dat nodig heeft om een instorting te voorkomen.Federica Mogherini maakte dergelijke opmerkingen tijdens een Islam-conferentie in juni 2015.  Ze ontkende toen elke notie van een botsing tussen de islam en het Westen, en verklaarde dat "de islam een plaats in onze westerse samenlevingen heeft. Islam hoort thuis in Europa. Het heeft een plaats in de geschiedenis van Europa, in onze cultuur, in ons voedsel en - wat het belangrijkst is - in het heden en de toekomst van Europa. "Europeanen moeten" diversiteit "vieren, waaronder de islam". Ze verklaarde verder: "Ik ben niet bang om te zeggen dat de politieke islam een deel van het geheel moet zijn."
Voor de goede orde: de EU vindt dus dat de sharia-wetgeving onderdeel moet zijn van de Europese Unie!!Morgen zei toen feitelijk, en we citeren:

Some people are now trying to convince us that a Muslim cannot be a good European citizen, that more Muslims in Europe will be the end of Europe. These people are not just mistaken about Muslims: these people are mistaken about Europe — that is my core message — they have no clue what Europe and the European identity are. This is our common fight: to make this concept accepted both in Europe and beyond Europe. For Europe and Islam face some common challenges in today’s world. The so-called Islamic State is putting forward an unprecedented attempt to pervert Islam for justifying a wicked political and strategic project.


Mevrouw denkt er nog steeds net zo over.

Miljoenen illegale immigranten zijn in vanaf 2015 de Middellandse Zee overgestoken, op weg naar Europa, en het gaat dagelijks nog steeds door. De manier waarop de Europese Unie omgaat met immigratie is door samenwerking en partnerschap, niet door confrontatie. Mogherini vertelde de media dit voor een top op Malta in 2017. "We geloven niet in muren of verboden", merkt zij op.  Ze verklaarde verder dat er geen discriminatie van migranten mag zijn gebaseerd op geloof.  Discriminatie van anderen is dus kennelijk geoorloofd.

Voor tientallen miljoenen Europese burgers is massale immigratie een enorme sociale en economische last geworden, evenals een groot veiligheidsrisico. De leiders van de EU zien moslimimmigratie echter als een kans, zelfs als de oplossing voor de problemen van Europa. Voor de oligarchen van de Europese Unie is de islam geen probleem. Wèl islamofobie.In een toespraak van september 2016 verklaarde Mogherini nogmaals: "Europa heeft migratie nodig." Bovendien "zien we een enorme ruimte voor win-winoplossingen, ook omdat we, als we naar de Middellandse Zee en Afrika kijken, een enorm onbenut potentieel zien. Er is jeugd, jonge mensen met een uitstekende opleiding, zeer goede studies en geen kansen op werk voor de toekomst, veel goede wil en ze proberen simpelweg hun plaats te vinden in de toekomst".

Deze hoge EU-ambtenaar ziet dus een "enorm onbenut potentieel" bij de immigratie vanuit de Arabische wereld en Afrika. Een potentieel voor wat? Voor het vernietigen van Europa?
Veel van de moslim- en Afrikaanse immigranten die de afgelopen jaren naar Europa zijn gehaald, missen de vaardigheden en het onderwijs voor complexe banen. Tegelijkertijd hebben sommige Europese landen al te lijden onder de wijdverspreide werkloosheid - vooral in de zuidelijke landen van de EU. Bovendien waarschuwen technologen en economen dat miljoenen banen de komende decennia zullen verdwijnen als gevolg van automatisering. Taken die vroeger door mensen werden uitgevoerd, zullen in veel gevallen worden overgenomen door computers en robots.Het is gewoon niet waar dat Europa migranten nodig heeft om haar economie te ondersteunen. Zelfs als het zo zou zijn dat Europa immigratie nodig heeft (wat zeer twijfelachtig is gezien het hoge niveau van werkloosheid onder jongeren), zijn er duidelijke aanwijzingen dat het type migrant dat Merkel heeft aangemoedigd en geaccepteerd, jarenlang werkloos zal zijn. Zeer, zeer weinig van deze migranten vinden betaald werk (en velen willen dat niet eens). Sterker: indien getrouwd verbieden de meeste moslimmannen hun vrouwen te gaan werken.

De EU importeert nu grote aantallen meer of minder werkloze mensen met een heel andere cultuur. Veel van de immigranten zijn jonge mannen van dienstplichtige leeftijd met een vijandige religie. Dit beleid is criminele domheid. Brussel heeft bewust de basis gelegd voor massale etnische spanningen en sociale onrust.

Er zijn prognoses die zeggen dat Afrika de komende dertig jaar alleen al met meer dan een miljard mensen zal groeien. Dit aantal is veel groter dan de gecombineerde populatie van het hele Europese continent, van de Oeral in Rusland tot Portugal. In het huidige tempo groeit de wereldbevolking bijna elk decennium met het aantal burgers van een nieuw Europa. Het omarmen van massamigratie vanuit de islamitische wereld en Afrika in deze situatie zal Europa in chaos storten.

De Unie voor het Middellandse Zeegebied (UfM) is een intergouvernementele organisatie van 43 landen uit Europa en het Middellandse-Zeegebied: de 28 lidstaten van de Europese Unie plus partnerlanden uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De Liga van Arabische Staten, of de Arabische Liga, neemt deel aan alle vergaderingen van de Unie voor het Middellandse Zeegebied. De Arabische Liga vertegenwoordigt ook Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, Somalië en Jemen. Moslimlanden zoals Algerije en Egypte hebben dezelfde formele status in deze Unie als Nederland, Polen, Zweden en Duitsland. Zelfs de islamitische slavenstaat Mauritanië is een volledig lid. In januari 2017 maakte de vicevoorzitter van de Europese Commissie Federica Mogherini inleidende opmerkingen bij het tweede regionale forum van de Unie voor het Middellandse Zeegebied. Zij betreurde het "gebrek aan integratie" tussen Europa en het door moslims gedomineerde Noord-Afrika. Zij verzekerde echter dat de EU de Unie voor het Middellandse Zeegebied identificeert als een belangrijke speler voor een Euro-mediterrane regio die meer geïntegreerd is, zowel sociaal als economisch.

Tijdens de persconferentie na de ministeriële bijeenkomst van de Unie voor de Middellandse Zee in Barcelona in januari 2017, verklaarde Mogherini dat "het hebben van 43 landen, een totale bevolking van 800 miljoen mensen in onze regio, ons een omvang, een impact geeft die  vrij uniek is."
Volgens haar is meer Euro-mediterrane integratie dringend nodig:

We know well, as the demographic trends of our region indicate that this is the smart thing to do for our present and not only for our future; but also tackling the issue of giving adequate space to our youth, both in Europe and in the rest of the Mediterranean region, is also key to a certain number of top priorities that we share: the economic development, guaranteeing that our societies are open societies with a space for each and every citizen, the management of migration flows but also the prevention of radicalisation and the management of our security concerns that we also share.


De EU-elites werken daarom onvermoeibaar om een regionaal blok te promoten dat bestaat uit Europese landen plus overwegend islamitische landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Miljoenen Europese burgers weten niet dat dit proces, of de Unie voor het Middellandse Zeegebied, bestaat. Westerse mainstream media rapporteren zelden kritisch over dit onderwerp.

Zo'n Unie die Brussel voor ogen heeft zal honderden miljoenen moslims bevatten, een aantal dat snel blijft groeien. Toch wordt dit door de autoriteiten van de EU niet als een probleem ervaren. Dezelfde EU-autoriteiten proberen alle weerstand tegen moslimimmigratie onder inheemse Europeanen te onderdrukken als "hate speech". Hier nog iemand waarvoor het oppassen is:

Deze weerstand is volkomen begrijpelijk. Veel Europese landen leven nu met een constante dreiging van islamitisch terrorisme, evenals straatcriminaliteit (overvallen, aanrandingen, moorden) begaan door moslimmigranten. Ondertussen willen de heersende EU-elites dat de immigratie van moslims voor onbepaalde tijd doorgaat.

Het argument dat "wij" die nieuwe "burgers" nodig hebben vanwege het werk dat zij kunnen doen, snijdt geen hout. De EU kent al - zoals eerder gezegd - een enorme jeugdwerkloosheid, een probleem dat eigenlijk alleen maar erger wordt. Als we al die jongeren al niet aan het werk kunnen krijgen, waarom zouden we dan miljoenen Afrikanen moeten importeren?
Ook het argument dat jonge Afrikanen nodig zijn omdat onze welvaartsstaat straks de kosten voor de ouderen (gepensioneerden) niet kunnen opbrengen zónder al die nieuwe arbeidskrachten, is onzin.
Het probleem van de "verouderende samenleving" is een schijnproblem. Tot het begin van de twintigste eeuw was de levensverwachting laag omdat deze rekening hield met de kindersterfte, die tot de twintigste eeuw zeer hoog was. We weten dat je met statistieken altijd moet oppassen: het is een beetje het verhaal dat de gemiddelde mens een halve penis en één borst heeft. Maar mensen werden heel vroeger gemiddeld geen vijftig jaar. Als ze de kindertijd hadden overleefd, hadden ze een vrij goede kans op een goede oude dag.
Ja, de levensstandaard is verbeterd en méér mensen leven langer dan wat ze honderd jaar geleden deden, maar het is slechts een deel van het verhaal. Zouden ze in Brussel ooit op het idee komen om mensen aan te moedigen om families te stichten, kinderen te krijgen, enzovoort. Dat is in ieder geval beter dan in plaats daarvan miljoenen mensen te importeren die je haten en alles waar je voor staat ... Trouwens, ook migranten worden oud en ook zij hebben gezondheidszorg, aow en ouderdomszorg nodig.

Het is dus klinkklare nonsens dat migranten nodig zijn voor de economie en om te betalen voor pensioenen: de overgrote meerderheid van de migranten is analfabeet en werkloos, van degenen die werken zijn de meeste ongeschoold en hebben lage inkomens (waar de europese elite wel voor te porren is, maar dat spreekt vanzelf). Vergeet de leugens over een vergrijzende bevolking, maar kijk in plaats daarvan naar waar het in werkelijkheid om gaat, namelijk dat de EU en elke leider in het Westen de VN/globalistische agenda volgt van het vernietigen van inheemse Europese naties, en haar burgers.
Weet u wat de vroegere Franse president Nicholas Sarkozy nog niet zo lang geleden verklaarde?De uitdaging van inter-raciaal fokken van de 21e eeuw, zei hij, is geen keuze maar een verplichting, hopelijk vrijwillig, zo niet geconfronteerd met sancties.

De ontmanteling van nationale grenzen en massale migratie in de Europese Unie heeft één doel en dat is om nationale homogeniteit te ondermijnen. Dat is het voornaamste instrument om het Vierde Rijk te voltooien. Door het vermengen van rassen wordt toegewerkt naar een (voor de heersende elite) "gemakkelijker", "dommer" en simpeler te manipuleren bevolking. Het proces van het dom maken en houden van de burgers in de Europese Unie is al lange tijd aan de gang. En het vermengen van het "europese ras" gaat sneller als je de autochtone bevolking niet laat groeien, en de immigranten in grote aantallen laat binnenkomen.

Neem het onderwijs als voorbeeld: door voortdurende bezuinigingen is de kwaliteit hard achteruit gehold, mede door de exodus van vakbekwame leerkrachten en de instroom van mensen die daarvor niet zijn opgeleid. Daarnaast worden de eisen voor het verkrijgen van diploma's continue naar beneden bijgesteld.... het is de vicieuze cirkel in optima forma. De laatste jaren is er een nieuw instrument bij gekomen: het intrduceren van nutteloze studies, waarvoor later geen enkele baan in het bedrijfsleven te vinden is, maar waardoor vrouwen in ieder geval tijdens hun studie hun "vruchtbaarste periode" hebben overgeslagen. Een belangrijke factor bij het decimeren van de "blanke" europeanen.
 
Onze politici hebben al het mogelijke gedaan om eerst vrouwen (en later mannen) aan het parttime-werk te krijgen om een "fatsoenlijk" inkomen voor hun gezinnen te krijgen, maar het gevolg was dat in het algemeen de lonen omlaag gedrukt werden (vandaar het feit dat de besteedbare inkomens al vele jaren lang niet stijgen) en bedrijven profiteren. Dit was één manier om te voorkómen dat gezinnen (meer) kinderen krijgen, en het resultaat is vandaag de dag dat in veel gezinnen zowel de vrouw als de man moeten werken om rond te kunnen komen.
Vervolgens werden vrouwen overgehaald om geboortebeperkende maatregelen te gebruiken om de omvang van hun gezin te beperken, terwijl je zou verwachten dat regeringen die erkenden dat ze in de toekomst arbeiders nodig hadden om o.a. de pensioenen van ouderen te betalen, juist gezinsvorming zouden stimuleren.

Laten we eerlijk zijn: veel van de ellende van nu is te wijten aan hebzuchtige elites die willen profiteren van goedkope arbeid en het maakt hen niet uit wiens goedkope arbeid dat is, blank of niet, het is allemaal hetzelfde voor hen!! Hebzuchtige rijke mensen kunnen er geen genoeg van krijgen en dat is het halve probleem van het Westen!

Moslimimmigratie naar de westerse wereld is het grootste verraad in de geschiedenis, gepleegd door een niet-democratisch gekozen elite en gefaciliteerd door politici in lidstaten van de EU, die het eigenbelang laten prevaleren boven dat van de autochtone burgers. Eén daarvan is dus Mogherini - naast Merkel de gevaarlijkste vrouw van de EU. Maar waar Merkel regelmatig in de schijnwerpers staat, doet zij haar vernietigende werk in de luwte. Berlusconi heeft haar niet voor niets de slechtste communiste die Italië ooit heeft voortgebracht, genoemd. Haar taak is de lidstaten van de Europese Unie te vernietigen, ten faveure van de Brusselse dictatuur.
Want geen nationale lidstaten betekent geen oppositie tegen de EU.

Geen enkele europeaan heeft ooit gekozen voor de EU zoals zij nu is: een niet-democratisch gekozen, fascistoïde dictatuur, noch werd op één van de EU-bureaucratie door het volk gestemd. Het wordt tijd dat de EU wordt ontbonden. Het is een "tool", een hulpmiddel, een machine voor de globalistische agenda van de NWO..... op weg naar het Vierde Rijk.
Fuck 'm!
Het enige wat de westerse elite bereikt is dat er een burgeroorlog naar Europa komt, en misschien kunnen we ons dan verheugen op een tribunaal vanwege de schade die deze bloedzuigende EU-technocraten hebben aangericht.

Afdrukken Doorsturen