De wanhoop is groot bij centrale banken

Centrale banken worden geacht de grote economische waakhonden te zijn. Ze claimen de rente laag te willen houden om zo de economie te stimuleren. Maar de cijfers bewijzen het tegendeel: de zogenaamde deskundigheid en welwillendheid van deze instellingen is een grote illusie. De Amerikaanse Federal Reserve heeft inmiddels gecapituleerd. In het geheim worden wanhopig nieuwe reddingsplannen besproken.

Vorige week woensdag, 20 maart 2019, gaf de Amerikaanse Federal Reserve toe dat haar ultra-luie monetaire beleid niet voldeed aan onconventionele maatregelen. Natuurlijk heeft ze daar niet als zodanig over gepraat, maar de weerslag van het monetaire beleid dat zij heeft gemaakt spreekt boekdelen.

Met een verwachte vertragende economie en een kerninflatie van nog geen 2% gooide FED-voorzitter Jerome Powell die dag officieel de handdoek in de ring.


Een verdere renteverhoging zal dit jaar niet plaatsvinden, in tegenstelling tot eerdere aankondigingen, zeggen de Amerikaanse centrale bankiers. Bovendien zal de vermindering van het gigantische opgeblazen balanstotaal al in mei van dit jaar worden teruggebracht en zal die activiteit eind september worden stopgezet.


Op het nieuws daalden de yields van de 2- en 5-jaars Treasury Notes ONDER de Fed Funds Target Rate!


De inflatie, zoals die wordt gemeten door de Amerikaanse federale overheid (in werkelijkheid is zij een stuk hoger), stijgt en is op het hoogste niveau sinds jaren. Maar de 2-jaars rente op de treasury notes blijft dalen. Dat de rentes op langer lopende treasury notes een zorgwekkende ontwikkeling doormaken zien we in de volgende grafiek. Daar daalt die van de 10-jaars notes ONDER de 3-maands!


We gooien even onze interpretatie hier tegenaan: de omgekeerde curve is het signaal van een naderende recessie, op dezelfde manier dat het nettovermogensniveau van de huishoudens (als percentage van het beschikbare persoonlijke inkomen) piekt vóór een recessie. Dat is niet zomaar een kreet, het blijkt onder andere uit de volgende grafiek:


Kortom: er is geen weg terug.

Met andere woorden, na jaren van nulrentebeleid en obligatieaankopen door centrale banken, voor duizenden miljarden dollars, is de Amerikaanse economie uiterst fragiel en kwetsbaar voor crises. Zelfs de kleinste rentestijgingen kunnen ze niet langer aan. De terugkeer naar een serieus monetair beleid zou onmiddellijk een ernstige economische en financiële crisis veroorzaken en de extreem overgewaardeerde aandelen- en onroerendgoedmarkten zouden een lange terugval ondergaan.

Dit is precies de situatie waarvoor critici van ultra-lui monetair beleid (en wij) vanaf het begin hebben gewaarschuwd. Nu zitten de Federal Reserve en andere centrale banken in de val, zonder enig uitzicht om pijnloos te ontsnappen.

De voortekenen in de eurozone wijzen al op een recessie. Maar niet alleen in Zuid-Europa, dat sinds 2008 niet echt is hersteld, maar ook bij onze oorsterburen: exportwereldkampioen Duitsland. Na een historisch unieke, kunstmatig gecreëerde hausse, zoals vaker gezegd veroorzaakt door lage rentetarieven en goedkoop geld, loopt de cyclus ten einde. We kunnen ons opmaken voor stormachtige tijden.

De economie in de eurozone verslechtert in rap tempo. Dit werpt de vraag op wat de Europese Centrale Bank van president Mario Draghi nu komt gaat uitspoken om het systeem nog draaiend te houden. In tegenstelling tot de FED kan de ECB door de dwangbuis van de euro de rente niet verhogen om een buffer voor de volgende crisis op te bouwen. De uitgangspositie voor een hernieuwde crisis is bijzonder slecht. De effecten van de financiële en eurocrisis zijn nog steeds voelbaar en de medicijnen van Draghi hebben alleen de symptomen bestreden, terwijl de patiënt steeds instabieler wordt.

Met het naderen van een nieuwe crisis á la 2008 dreigt het uiteenvallen van de eurozone. Om deze reden worden de maatregelen en ideeën van de ECB steeds bizarder en wanhopiger. De rentetarieven in de eurozone zijn al verlaagd tot nul procent, het aankoopprogramma heeft de balans van de ECB  met 2,5 biljoen euro opgestuwd en de effectiviteit laat nog (te) veel te wensen over.

De Target 2-saldi laten ook zien dat het hele eurosysteem niet functioneert. Neem koploper (in onderstaande tabel) Duitsland: dat land heeft momenteel 966 miljard euro renteloos aan de partners uitgeleend (wilt u niet vergeten dat de burgers in geval van nood aansprakelijk zijn voor deze gigantische bedragen?).  De Italiaanse economie is aan het verhongeren en al in recessie, in Duitsland is het economisch (maar ook politiek en maatschappelijk) gezien kommer en kwel, in Frankrijk gaan burgers de straat op, en men heeft geen idee hoe de ontwikkelingen ten aanzien van de Brexit zullen uitwerken aan beide kanten van het Kanaal.

Onderstaande tabel geeft de saldi weer die de aan TARGET2 deelnemende centrale banken op elkaar hadden vanaf 2008. Het zijn de vier landen met de grootste vorderingen en de vijf landen met de grootste schulden. Voor de andere deelnemende landen zijn de saldi relatief een stuk kleiner. Ach, wat is een miljardje vandaag de dag nog waard......


Of in veelzeggende grafieken weergegeven:


De Nederlandse vordering van een dikke 90 miljard euro - maar het kan ook zo maar 100 miljard zijn, want de cijfers zijn van 2018 - op de Europese Centrale Bank (ECB) is de grootste post in de boeken van DNB en bedraagt grofweg 35% van alle bezittingen op de DNB-balans. De Duitse claim op de ECB is met 966 miljard euro nog extremer en bedraagt meer dan de helft van de Bundesbank-balans.
Tegenover deze vorderingen staan verplichtingen van vooral Zuid-Europese centrale banken. Italië en Spanje staan respectievelijk voor 482 miljard en 402 miljard euro in het rood bij de ECB. De Duitse topeconoom en emeritus hoogleraar Hans-Werner Sinn verwoordde het volgens Follow the Money zó: "Uiteindelijk betalen de Nederlandse en Duitse belastingbetaler de rekening voor de financiering van Zuid-Europese overheden."

Griekenland, waarvan door de ECB en de EU in augustus 2018 werd gezegd dat dat land "genezen" is,  heeft al snel evenveel schulden als vóór de reddingsorgie. En de financiële sector in Italië en Spanje wordt nog steeds extreem belast door slechte leningen, waarvan een groot deel de facto oninbaar is. Gaat goed in de EU en eurozone, toch?

Dat is de reden waarom het IMF en de centrale banken al heel lang koortsachtig aan "oplossingen" werken, waarmee ze vooral spaarders en pensioenfondsen kunnen onteigenen. Dit is de "gemakkelijkste" manier om door te kunnen gaan. De pseudo-academische publicaties van de centrale banken en het IMF, die steeds frequenter worden, laten daar geen twijfel over bestaan. Geen wonder, want deze "oplossingen" zijn het resultaat van de intrinsieke logica van de interventiespiraal, veroorzaakt door de introductie van onconventionele, krankzinnige monetaire beleidsmaatregelen tijdens en na de crisis van 2008.

Met de aanstormende volgende crisis zou de ECB dus de rentetarieven nog verder kunnen verlagen, waardoor negatieve rentetarieven worden geïmplementeerd, waar wij persoonlijk dus ook van uitgaan. Dan kom je echter merkbaar aan het geld van de burgers en dan zou het geweeklaag enorm zijn. Resultaat is dat de burgers dan de banken zouden "bestormen" en hun rekeningen leegtrekken, omdat het nog steeds goedkoper zou zijn om het geld onder de matras te leggen dan het op een dure rekening te laten staan. Een verbod op contant geld is vooralsnog niet mogelijk vooral vanwege de Duitsers die nog erg hangen aan contant geld.

Niettemin zullen banken binnenkort veel vers geld nodig hebben. Maar waar zou dit vandaan moeten komen?

Het toverwoord wordt TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) genoemd. Dit is een multi-miljarden leningenprogramma voor de banken. Daarover wordt op dit moment nog weinig verteld. Maar zelfs dit programma zal niet genoeg zijn. Vervolgens komt een nieuwe editie van langlopende leningen voor commerciële banken.

Als alle tot nu toe genoemde maatregelen niet genoeg zijn, en daar gaan we vanuit, dan móet er gewoon meer geld komen.

Het zal zoals gezegd dus niet direct het verbod op contant geld zijn (daarvoor is de weerstand in ons land en Duitsland - “Nur Bares ist Wahres” - te groot), maar een nieuwe stap naar de afgrond wordt gezet met de invoering van "Schwundgeld" (dat overigens al in centrale bankkringen is besproken). Schwundgeld is gebaseerd op de vrijgeld-theorie van Silvio Gesell, een Duits/Argentijnse koopman die voorstelde om (papier)geld van een negatieve rente te voorzien om te voorkómen dat mensen het zouden oppotten. Zelfs John Maynard Keynes refereerde in 1936 in zijn beroemde "General Theory" met instemming aan Gesell. Maar ook deze "oplossing" zal averechts werken.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

De ECB moet steeds méér geld uitgeven of, beter nog, verdelen over mensen om de inflatie te verhogen en de chronische zwakte in de vraag weg te nemen: het laatste hoofdstuk in het faillissement van financieel "beleid" wordt helikoptergeld genoemd. Het is de bekende elektronische druk op de knop.
Met helikoptergeld wordt bedoeld dat de centrale bank (direct of indirect) zeer grote hoeveelheden over de mensen uitstrooit (figuurlijk gesproken, dan) en zo de consumptie wil stimuleren. Maar zelfs met deze krankzinnige actie is het probleem van een wereld, die tot over de oren in de schulden zit, niet opgelost, maar wordt alleen weer tijd gewonnen. Dit is een van de laatste stuitrekkingen van idiotie van een volledig mislukt systeem, kunstmatig in leven gehouden door politici en beleidsmakers (of wat daar voor doorgaat).

Het gaat al jarenlang alleen maar om het winnen van tijd. Niemand praat meer over duurzame oplossingen. De financiële wereld is verslaafd aan het medicijn van goedkoop geld. Het vereist meer en meer met steeds kortere intervallen. Op de lange termijn kàn en zàl dit echter niet goed uitpakken. Naar onze mening is "helicoptergeld" de laatste zinloze en wanhopige maatregel die leidt tot de definitieve ineenstorting van een mislukt systeem.
Wie zal nog in ons geldsysteem geloven als geld wordt weggegeven?
Al deze maatregelen laten duidelijk zien hoe "wanhopig" de centrale banken zijn: men hoopt slechts op een vertraging van het onvermijdelijke ("na ons de zondvloed").

Misschien krijgt u de indruk dat centrale banken proberen hun mislukte beleid uit te stellen tot de tijd het tij keert, maar eerlijk gezegd zitten de centrale banken daar helemaal niet zo mee. Het gaat om het groter geheel, en daarvoor moet je kijken naar het èchte doel van die instellingen (en waarom ze feitelijk zijn opgericht): het weghalen van energie en rijkdom bij de bevolking die ze "dienen". Zodra een regio voldoende is geliquideerd, kunnen centrale bankiers zich als "huisbazen" opstellen over de eens vrije mensen, die nu loonslaven zijn geworden van regerende oligarchen.

De Europese Unie is op dat punt al langere tijd bezig over te gaan tot deze vorm van modern feodalisme, maar om eerlijk te zijn zien we dit proces over de hele wereld zich afspelen. Helicoptergeld is zoals gezegd een verzamelnaam die verwijst naar wanneer een bank geld of stimulus rechtstreeks in de handen van de mensen of bedrijven verdeelt. Er zijn al verschillende EU-landen die hebben gesproken over het verdelen van basisinkomens aan de burgers.

Op het eerste gezicht klinkt het als een redelijke, sociale oplossing voor de economische tegenspoed. Een basisinkomen is misschien een haalbare optie als het op de juiste manier wordt ingevoerd. Maar daar zit hem nu juist het probleem. In handen van criminele bankinstellingen zou het dat namelijk niet zijn. Het houdt namelijk in dat iedereen een eerlijk en gelijk aandeel krijgt, maar u en wij weten natuurlijk wel dat dit niet echt gaat gebeuren. Als een groep mensen bijvoorbeeld bezig is met duurzaamheidsprojecten die hen uiteindelijk in staat zouden stellen onafhankelijk van de centrale bank te leven, zouden politici en bankiers dan deze sector van de bevolking financieren met een basisinkomen? Nee, natuurlijk niet.

Dus hoewel oppervlakkig gezien helicoptergeld, of bijvoorbeeld een basisinkomen voor iedereen, klinkt als iets goeds voor de doorsnee burger, zal het hoogstwaarschijnlijk de plutocratische meritocratie die de massa's al eeuwen lang heeft verdeeld, waarschijnlijk verankeren. Dit is natuurlijk het economische klassensysteem van onze huidige wereld, een grote stoelendans waarbij de mondiale elite altijd ergens weet te zitten en de gemiddelde persoon steeds afhankelijker wordt van het systeem.

Maar het grotere punt is dat wanneer een natie of een sociale groep zo hopeloos afhankelijk is geworden van een centrale bank voor economische groei - zoals de meeste landen van de wereld zijn geworden - het dan aangeeft dat de wereldeconomie in een vrije val terechtgekomen is.

Het is slechts een kwestie van tijd voordat het hele kaartenhuis instort en er een nieuw financieel systeem - zonder centrale banken en met eerlijke politici - nodig is om de wereld te resetten.

Afdrukken Doorsturen