Prestigieus medisch tijdschrift: griepvaccin verhoogt het risico op infectie met coronavirus met 36%

Een redelijk recente studie gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Vaccine, een als goed bekend staand medisch tijdschrift, gepubliceerd door Elsevier, getiteld "Influenza vaccinatie en respiratoire virusinterferentie onder personeel van het (Amerikaanse - red.) ministerie van Defensie tijdens het griepseizoen 2017-2018", onthult dat griepvaccinatie het risico vergroot op infectie door andere respiratoire virussen - een fenomeen dat bekend staat als virusinterferentie.

Het doel van de studie was het evalueren van zogenaamde 'testnegatieve studie-ontwerpen', die worden gebruikt om de effectiviteit van het griepvaccin te berekenen zonder rekening te houden met de effecten die het griepvaccin kan hebben bij het veranderen van het risico op infectie voor andere virussen die luchtwegaandoeningen kunnen veroorzaken , wat volgens de auteurs zou kunnen resulteren in "potentieel vertragende vaccineffectiviteit in positieve richting."  De tekst luidt als volgt:

The virus interference phenomenon goes against the basic assumption of the test-negative vaccine effectiveness study that vaccination does not change the risk of infection with other respiratory illness, thus potentially biasing vaccine effectiveness results in the positive direction. This study aimed to investigate virus interference by comparing respiratory virus status among Department of Defense personnel based on their influenza vaccination status. Furthermore, individual respiratory viruses and their association with influenza vaccination were examined.
Het fenomeen van de virusinterferentie druist in tegen de fundamentele aanname van de test-negatieve vaccineffectiviteitsstudie dat vaccinatie het risico op infectie met andere aandoeningen van de luchtwegen niet verandert, waardoor potentieel vertragende vaccineffectiviteit in positieve richting resulteert. Deze studie was bedoeld om virusinterferentie te onderzoeken door de respiratoire virusstatus te vergelijken tussen personeel van het Ministerie van Defensie op basis van hun griepvaccinatiestatus. Verder werden individuele respiratoire virussen en hun verband met griepvaccinatie onderzocht.


De studieresultaten druisen rechtstreeks in tegen de recente gezondheidsaanbevelingen dat men een griepvaccin zou moeten krijgen om te beschermen tegen het coronavirus-19.Volgens de studie was "door vaccinatie veroorzaakte virusinterferentie significant geassocieerd met coronavirus en humaan metapneumovirus."  En:
"Bij het specifiek onderzoeken van niet-influenza-virussen, was de kans op zowel coronavirus als humaan metapneumovirus bij gevaccineerde individuen significant hoger in vergelijking met niet-gevaccineerde individuen (OR = respectievelijk 1,36 en 1,51) (tabel 5)."
Dat vertegenwoordigt een verhoogd risico van respectievelijk 36% en 51% op het coronavirus en het humaan metapneumovirus bij met influenza gevaccineerde individuen.
Hoewel uit de studie bleek dat er bij griepvaccinatie aanzienlijke bescherming was tegen de meeste griepvirussen, waaronder ook para-influenza, RSV en co-infecties met het niet-influenzavirus, noopt eerder onderzoek tot serieuze waarschuwingen. Een in PNAS gepubliceerde studie uit 2018 wees uit dat het krijgen van een griepvaccinatie in het huidige en voorgaande seizoen de aërosolafscheiding van griepdeeltjes 6,3 keer méér kan verhogen in vergelijking met het niet vaccineren in die twee seizoenen.


Dit artikel is niet bedoeld als medisch advies, diagnose of behandeling - daartoe hebben wij de kennis niet. Het is uitsluitend ter uwer informatie (en beoordeling) met toestemming overgenomen van de site GreenMedInfo.[14 maart 2020]


 

Afdrukken Doorsturen