Hoezo... vaccinonderzoek?

In ons land gaat dan ook het vaccinatiecircus van start, en mensen vertrouwen volledig op de informatie van politici, farmaceuten en medici dat het vaccin dat zij krijgen veilig en goed getest is. Maar de werkelijkheid is dat de belangrijkste, zinvolle fase van Covid-19 vaccinonderzoeken nog maar net begonnen is, en bij lange na nog niet is afgerond. Wat rest is de conclusie dat in ons land miljoenen mensen proefkonijnen worden in een wereldwijd medisch experiment.


Vaccinproeven met COVID-19 lijken enige verwarring te hebben veroorzaakt. Hopelijk helpt dit artikel om de zaken een beetje op te helderen.
Indien u het een te lang artikel vindt, dan kunnen we u ook het artikel "Openbaarmaking van geïnformeerde toestemming aan proefpersonen van vaccinonderzoek die het risico lopen met COVID-19-vaccins die de klinische ziekte verergeren" aanbevelen. Aan het eind van dit artikel een verwijzing naar een uittreksel, en voor de die-hards ook naar het complete zorgwekkende artikel.

Mensen lijken oprecht te geloven dat de COVID-19-vaccins klinische proeven hebben ondergaan en dat ze zowel veilig als effectief zijn gebleken. Die overtuiging is helaas verkeerd.

Het belangrijkste punt is dit: als u besluit om het experimentele BNT162b2 (BNT) vaccin op mRNA-basis van Pfizer en BioNTech te nemen, of een ander geclaimd COVID-19-vaccin, dan bent u een proefkonijn in een geneesmiddelenonderzoek.

Van het mRNA in het BNT-vaccin werd de sequentie bepaald vanaf de 3e iteratie van het originele, door WUHAN gepubliceerde genoom SARS-CoV-2 (MN908947.3). De WHO-protocollen die Pfizer gebruikte om het mRNA te produceren, lijken echter geen nucleotidesequenties te identificeren die uniek zijn voor het SARS-CoV-2-virus. Toen onderzoeker Fran Leader Pfizer ondervroeg, bevestigden ze:
"The DNA template does not come directly from an isolated virus from an infected person."

Er zijn ook geen voltooide klinische onderzoeken voor deze vaccins. Er zijn proeven gaande. Als u het vaccin accepteert, bent u een proefkonijn. U vindt dit misschien prima, maar het is geen sprong in het diepe die wijzelf zouden willen nemen. Iedereen denkt er echter het zijne (of hare) van.

Op 8 december vorig jaar meldde de BBC iets over een onderzoek in The Lancet en verklaarde categorisch:
"The Oxford/AstraZeneca Covid vaccine is safe and effective, giving good protection, researchers have confirmed."

De BBC had geen enkele reden om deze bewering te doen. De studie in de Lancet bevestigde niets van dien aard. De onderzoekers schreven het volgende:
"ChAdOx1 nCoV-19 has an acceptable safety profile and has been found to be efficacious against symptomatic COVID-19 in this interim analysis of ongoing clinical trials."

Dit was een tussentijdse analyse die onder meer werd gefinancierd door CEPI en de Bill and Melinda Gates Foundation. De analyse was gebaseerd op proeven die nog jaren verwijderd zijn van voltooiing en er is nog niets over gerapporteerd. De onderzoekers verklaarden ook:
"There were no peer-reviewed publications available on efficacy of any severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vaccines…"

Er is geen duidelijk wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid of werkzaamheid van de voorgestelde COVID-19-vaccins. De BBC en andere mainstream media verslagen dat dit bewijs bestaat, zijn onjuist.

We gaan ons nu concentreren op het BNT-vaccin van Pfizer en BioNTech, maar alle fabrikanten hebben in wezen dezelfde truc uitgehaald. De regelgevende instanties en regeringen hebben met de farmaceutische bedrijven samengewerkt om de beperkte gegevens van de eerste (of fase één) proeven te combineren met de onvolledige en lopende gegevensverzameling van de aanzienlijk grotere fase twee en drie proeven. De mainstream media hebben vervolgens ten onrechte beweerd dat de 1,2,3-fase-onderzoeken voltooid zijn en insinueren dat de niet-geteste gegevens de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin aantonen.

In werkelijkheid is niet alleen de rapportage van bestaande gegevens gemanipuleerd om de werkzaamheid te tonen die niet duidelijk is in de onbewerkte gegevens zelf, de belangrijkste en meest betekenisvolle fasen van de onderzoeken zijn nog maar net begonnen, laat staan voltooid. Onlangs meldde de Britse Financial Times dat de Britse toezichthouders (de MHRA) het Astrazeneca/Oxford's AZD1222 [ChAdOx1] COVID-19-vaccin zouden goedkeuren (wat inmiddels gebeurd is). De FT onthulde een anonieme verklaring van het Britse ministerie van Volksgezondheid:
"The medicines regulator is reviewing the final data from the University of Oxford/AstraZeneca phase 3 clinical trials to determine whether the vaccine meets their strict standards of quality, safety and effectiveness."

Zo wordt bij het publiek de indruk gewekt dat de proeven zijn afgerond en dat de toezichthouders strikte veiligheidsnormen hanteren. De 1,2,3-fase studie voor AZD1222 werd geregistreerd bij het Amerikaanse Center for Disease Control als klinische studie NCT04516746 [gearchiveerd 29 december 2020]. Het is onvolledig en de geschatte einddatum is 21 februari 2023. Het CDC stelt:
"No Study Results Posted"

Astrazeneca is nog jaren verwijderd van het rapporteren van "definitieve gegevens" (zie ook ons artikel "Ezeltje Prik"). Het is onmogelijk voor het Britse ministerie van Volksgezondheid om het te beoordelen, omdat het niet bestaat.

NCT04516746 is een van de vier proeven met AZD1222. Een andere Russische tak van de AZD1222-studie werd opgeschort nadat zich een Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR)-gebeurtenis had voorgedaan. De SUSAR vond vermoedelijk in het Verenigd Koninkrijk plaats nadat zich bij een 37-jarige vrouw een ontsteking van het ruggenmerg ontwikkelde. Het lijkt erop dat het Russische ministerie van Volksgezondheid hun tak van de Astrazeneca/Oxford-proef nog moet herstellen, terwijl deze in het Veenigd Koninkrijk en elders is hervat.Klinische proef NCT04516746: [gearchiveerd 29.12.2020], [recente link]HOEZO VACCINPROEVEN ?

Op 18 november vorig jaar maakten Pfizer en BioNTech bekend dat ze hun fase drie-proef met BNT hadden afgerond. Ze hadden een werkzaamheid van 95% aangetoond en de mijlpaal voor veiligheidsgegevens van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor Emergency Use Authorization (EUA) was bereikt. Het enige deel van deze bewering dat waar was, was de naleving van FDA-mijlpalen voor noodveiligheidsgegevens. Ze hebben hun fase drie-onderzoeken niet afgerond. Ze hebben de eerste fase niet eens volledig voltooid.

Volgens sectie 564 van de Britse Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act) zijn zogenaamde "niet-goedgekeurde" geneesmiddelen in noodgevallen op de markt toegestaan. Evenzo staat in het VK autorisatie op grond van Verordening 174 van de Human Medicine Regulations 2012 (zoals gewijzigd) hetzelfde toe.

Omdat het ook in het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd, stelt het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA):
"Dit geneesmiddel heeft geen vergunning voor het in de handel brengen in het VK"

Het feit dat er geen voltooide klinische onderzoeken zijn voor het Pfizer- en BioNTech BNT-vaccin verklaart ook waarom de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) stelt:
"Bijkomende bijwerkingen, waarvan sommige ernstig kunnen zijn, kunnen duidelijk worden bij meer wijdverbreid gebruik van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin."
De FDA merkte ook op:
"[Er zijn] ... momenteel onvoldoende gegevens om conclusies te kunnen trekken over de veiligheid van het vaccin in subpopulaties zoals kinderen jonger dan 16 jaar, zwangere en zogende personen en immuungecompromitteerde personen ... .. [het] risico van door vaccinatie verhoogde ziekte in de loop van de tijd, mogelijk geassocieerd met afnemende immuniteit, blijft onbekend."

Toch zijn juist de eerste mensen die dit vaccin krijgen de meest kwetsbare in de samenleving, van wie velen immuniteitsproblemen hebben. Het voorzorgsbeginsel lijkt in de kliko te zijn gedumpt. Het idee dat het doel van de introductie van het BNT-vaccin is om levens te redden, lijkt onhoudbaar.

Van de aankondiging van Pfizer raakten politici (voor de camera) erg opgewonden. De Britse premier Boris Johnson zei dat het "fantastisch nieuws" was, en de mainstream media gooien met termen als "goed nieuws" en "echt bemoedigend". Iedereen lijkt diep onder de indruk te zijn van de effectieve claim van 95% immuniteit.

Dit was echter gebaseerd op relatieve risicoreductie. Dat is het verklaarde procentuele verschil tussen de 8/18310 kans van de gevaccineerde groep (0,044%) om COVID-19 te ontwikkelen tegen een 162/18319 (0,88%) kans op COVID-19-symptomen zonder het vaccin. Aangezien deze grotere groep van 43.000 mensen nog blijvend moet worden gevolgd is er geen basis voor deze beweerde uitkomst. Maar het is wat het is, en we kunnen deze gerapporteerde cijfers hier gebruiken.

Opgemerkt moet worden dat dit alleen betrekking heeft op een vermeende vermindering van COVID-19-symptomen bij degenen die het virus hebben. De geteste eindpunten tonen niet aan dat het vaccin de verspreiding van infectie zal verminderen of levens zal redden. Er moet ook worden opgemerkt dat deze cijfers suggereren dat de dreiging dat COVID-19 aan het verdwijnen is, klein is.

Als we de cijfers van Pfizer gebruiken, is de relatieve risicoreductie 100 (1 - (0,044 / 0,88)). Dat is 95%. Voila!

Dit klinkt fantastisch en is een veel betere marketingstrategie dan het rapporteren van de absolute risicoreductie. Het absolute risico om COVID-19-symptomen te ontwikkelen zonder het vaccin is vermoedelijk 0,88% en met het vaccin 0,044%. In absolute termen is de effectiviteit van het vaccin (0,88-0,044)%.

Een risicoreductie van 0,84%. Oh! Een nauwelijks waarneembare "werkzaamheid". Door de relatieve in plaats van de absolute risicoreductie te gebruiken, waren de mainstream media vrij om het mRNA-vaccin voor Pfizer en BioNTech (en andere geïnteresseerde partijen) op de markt te brengen met indrukwekkend klinkende claims. Deze waren niet op afstand waarheidsgetrouw, niet alleen omdat ze gebaseerd zijn op statistische manipulatie, maar omdat niemand ook maar enig idee had van de veiligheid of werkzaamheid van BNT. Tot op heden zijn er geen harde resultaten van klinische proeven bekend.


DE KLINISCHE PROEVEN DIE NIET BESTAAN

Een analyse van beschikbare positieve RT-PCR-tests en mortaliteitsresultaten leidde ertoe dat het Oxford Centre for Evidence Based Medicine een zeer voorzichtige COVID-19 Case Fatality Rate (CFR) van ongeveer 1,4% schatte. Gebaseerd op de cijfers die door Pfizer en BioNTech aan de FDA zijn gerapporteerd, duidt dit op een breed op de bevolking gebaseerd sterfterisico door COVID-19 van 1,4*(0,88/100), wat 0,012% is. Houd alstublieft rekening met dit ongelooflijk kleine risico als we de vroege indicatie van de schijnbare bedreiging voor de volksgezondheid bespreken die wordt gepresenteerd door het mRNA-vaccin.

Het is redelijk om te werken in termen van populatierisico, want hoewel de kans op COVID-19-sterfte schijnbaar toeneemt met de leeftijd, met een gemiddelde leeftijd van 82 overlijden en een sterfteverdeling die niet te onderscheiden is van de standaardsterfte, is het de bedoeling om het vaccin aan iedereen te geven.

Als we kijken naar de "V-Safe Active Surveillance for COVID 19 Vaccines" gerapporteerd door het Amerikaanse Center For Disease Control (CDC), dan onthullen vroege indicaties van de geregistreerde "Health Impact Events" (HIE) een zorgwekkend niveau van bijwerkingen van het mRNA-vaccin. De CDC definieert een HIE als:
"Unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional."

Op 18 december vorig jaar werden in de VS 112.807 mensen geïnjecteerd met het Pfizer/ ioNTech-vaccin. Hiervan waren er 3.150 vervolgens niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken, en hadden zij de vereiste zorg van een arts of zorgverlener nodig. Dit is een HIE-waarde van 2,8%.

Dit doet vermoeden dat van de eerste 5 miljoen mensen die in ons land het vaccin toegediend krijgen, ongeveer 140.000 mensen mogelijk niet in staat zijn om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat zijn om te werken en als gevolg daarvan medische zorg nodig hebben. Aangezien het naast de mensen in de zorg de meest kwetsbare personen zijn die dit vaccin als eerste krijgen, is het, gezien het kleine risico op sterfte door de ziekte van COVID-19, geenszins duidelijk dat dit een risico is dat het nemen waard is.Zij bijgaande CDC persentatie: [geacrhiveerd 19.12.2020], [origineel]

Niet dat een van de andere vaccins er beter uitziet. Tot nu toe heeft het CDC meer dan 5.000 HIE's genoteerd voor alle vaccins die op de bevolking worden uitgeprobeerd. Het is duidelijk dat het potentieel bestaat dat de vaccins zullen bijdragen tot meer doden dan de ziekte waartegen ze kwetsbare mensen zouden beschermen.

De Pfizer/BioNTech-studie werd geregistreerd als klinisch proef nummer NCT04368728 bij het CDC. Het CDC verklaarde:
"When available, study results information is included in the study record under the Study Results tab…….After study results information has been submitted to ClinicalTrials.gov, but before it is posted, the results tab in the study record is labeled “Results Submitted".

Op het moment van schrijven (5 januari 2021) staat op het tabblad Studieresultaten "Geen studieresultaten gepost."


Dat komt omdat er geen geposte of ingediende resultaten zijn van de Pfizer BioNTech-studie van het BNT162b2-vaccin:

De mainstream media berichten die de indruk wekken dat deze vaccins effectief en veilig zijn bevonden, zijn geen bewijs en ze zijn niet gebaseerd op wetenschap. Ze zijn gebaseerd op politiek beleid en rapporteren gevaarlijk pseudo-wetenschappelijk gebabbel, vermomd als wetenschapsjournalistiek. Ondertussen blijven politici erop aandringen dat het volkomen veilig is om een vaccin (met een twijfelachtig veiligheidsprofiel, waarvoor er geen voltooide klinische onderzoeken zijn) aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te geven.VACCINVEILIGHEID?

De startdatum voor NCT04368728 was 29 april vorig jaar en de geschatte einddatum van de proef is 27 januari 2023 (zie afbeelding hierboven). De geschatte einddatum van de primaire of fase één van een driefasige proef is (inmiddels opgerekt van 13 juni 2021 naar) 30 juli 2021.

Volgens de "Current Primary Outcome Measures" is het minimale tijdsbestek voor Pfizer om ernstige ongewenste voorvallen (serious adverse events - SAE's) te beoordelen "6 maanden na de laatste dosis". Dit is de minimumtermijn voor het beoordelen van SAE's in fase één van de proef.

Fase één is het enige deel van de NCT04368728-studie dat zo goed als is voltooid en waarover is gepubliceerd. Dat was op 14 oktober vorig jaar, 5 maanden en twee weken na de startdatum. Het grootste deel van die periode werd ingenomen met werving en selectie. Aan de minimumtermijn voor het beoordelen van SAE's is niet voldaan tijdens fase één.

Tijdens fase één werden 195 deelnemers opgesplitst in 13 groepen van 15 personen. In elke groep kregen 12 personen één van de twee potentiële kandidaten voor het mRNA-vaccin (ofwel BNT162b1 of BNT162b2) en 3 personen een placebo. 39 mensen tussen 18-55 jaar en nog eens 39 mensen tussen 65-85 jaar ontvingen het BNT-vaccin, nu goedgekeurd voor wereldwijde distributie. De dreiging van COVID-19, hoewel klein in het algemeen, is statistisch erg klein voor personen van 18-55 jaar. Degenen met een meetbaar risico van COVID-19 waren in de oudere leeftijdsgroep.

Van de 39 ouderen die 2 doses BNT kregen, ervoer ongeveer de helft "vermoeidheid", ongeveer 15% had "koude rillingen" en 3 van hen hadden koorts. De vaak voorkomende bijwerkingen van BNT waren misselijkheid, hoofdpijn (een zeer vaak voorkomende door BNT geïnduceerde aandoening van het zenuwstelsel), artralgie (gewrichtspijnen) en myalgie (spierpijn - zeer vaak), vermoeidheid, koude rillingen en koorts (opnieuw zeer vaak). Behalve vermoeidheid leed niemand in de placebogroep aan deze problemen.Veiligheid en immunogeniciteit van twee op RNA gebaseerde Covid-19-vaccinkandidaten:"Deelnemers 65-85 jaar oud" [Gearchiveerd 29.10.2020], [Origineel]

De studie stelt:
"Pfizer was verantwoordelijk voor het proefontwerp; voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van de gegevens; en voor het schrijven van het rapport."
Daarom is het redelijk om te concluderen dat hoewel Pfizer de bijwerkingen van hun vaccin ziet als vermoeidheid, koude rillingen en koorts, het CDC ze ziet als mensen die niet kunnen werken en medische zorg nodig hebben.

Het Britse Medical and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) keurde het BNT-vaccin goed voor toediening aan kwetsbare Britten, op basis van een onderzoek onder 39 ouderen. Deze studie meldde een vrij hoge negatieve reactiesnelheid. Het werd uitsluitend geproduceerd door R&D (onderzoek en ontwikkeling) van de vaccinfabrikant. De MHRA zette nergens vraagtekens bij. Ze "keurden" BNT "goed" in de wetenschap dat er geen voltooide klinische proeven voor dit vaccin waren. In hun Public Assessment Report vermelden ze het volgende:
"Op het moment van schrijven is de belangrijkste klinische studie nog gaande…. Er is geconcludeerd dat BNT162b2 effectief is gebleken bij de preventie van COVID-19. Bovendien wordt aangenomen dat de bijwerkingen die worden waargenomen bij het gebruik van dit vaccin, vergelijkbaar zijn met die bij andere vaccins. Daarom concludeerde de MHRA dat de voordelen groter zijn dan de risico's."

Deze conclusie en goedkeuring ontbeert niet alleen ondersteunend bewijs, het is ook volkomen in strijd met wat er over BNT bekend is. Hoewel Pfizer en BioNTech alleen proeven met het vaccin op 39 relevante proefpersonen hebben voltooid, suggereren de resultaten, zelfs van deze praktisch onbeduidende inspanning, dat het risico van het vaccin groter is dan het risico van COVID-19. Met een aanzienlijke marge. Dit verklaart ongetwijfeld waarom de MHRA software bestelde bij Europese leveranciers om het hoofd te bieden aan de vele bijwerkingen van vaccins die zij vermoedelijk verwachten. Ze verklaarden:
"De MHRA is dringend op zoek naar een softwaretool voor kunstmatige intelligentie (AI) om het verwachte hoge volume aan Adverse Drug Reaction (ADR's) van Covid-19-vaccins te verwerken... het is niet mogelijk om de legacy-systemen van de MHRA achteraf aan te passen om het aantal bijwerkingen dat zal worden gegenereerd door een Covid-19-vaccin, af te handelen."

Uit de manier waarop de producenten, politici, toezichthouders en de mainstream media de vaccinveiligheid hebben benaderd, is het duidelijk dat ze gezamenlijk een totale minachting hebben voor het welzijn van (kwetsbare) mensen. We moeten dit infantiele idee dat "de autoriteiten" om ons of onze dierbaren geven, echt terzijde schuiven. We betekenen niets voor hen.

COVID-19 is een aanzienlijk risico voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Het is vooral een risico voor zieke ouderen en mensen met bestaande levensbedreigende aandoeningen. Als we kijken naar de uitsluitingscriteria voor fase één, zaten deze mensen niet in het geteste cohort. Iedereen met hoge bloeddruk, astma, diabetes of een hoge BMI werd uitgesloten van het vermeende veiligheidsonderzoek. Maar het vaccin wordt juist vooral aan de meest kwetsbaren gegeven.

Van de 39 ouderen die het meeste risico liepen in de fase 1-studie, had geen van hen de ernstige comorbiditeit (één of meer (chronische) aandoeningen naast de hoofddiagnose waar de meeste aandacht naar uitgaat)  die de overgrote meerderheid van degenen die "met" COVID-19 overlijden, bezitten. De mensen die daadwerkelijk risico lopen door COVID-19 zijn nominaal in fase 2 en 3 opgenomen in de BNT-onderzoeken. Het lijkt er echter op dat er alles aan is gedaan om hun aantal te beperken, zo niet volledig te verwijderen. "Immuungecompromitteerd of personen met bekende of vermoede immuundeficiëntie" werden uitgesloten.

Immuundeficiëntie wordt veroorzaakt door een breed scala aan gezondheidsproblemen. Aandoeningen als ondervoeding, polytrauma, stress na een operatie, diabetes en kanker leiden tot immunodeficiëntie. De mensen met de comorbiditeit die verband houdt met de zogenaamde COVID-19-sterfgevallen werden praktisch uitgesloten van de BNT-vaccinonderzoeken.

NCT04368728 is ontworpen als een 1,2,3-proef waarbij alle fasen gelijktijdig worden uitgevoerd. Met betrekking tot het beoordelen van de veiligheid beschreef Pfizer systemische gebeurtenissen als: "Koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen, braken, diarree, nieuwe of verergerde spierpijn en nieuwe of verergerde gewrichtspijn, zoals men zelf rapporteerde in elektronische dagboeken."

De eerste 360 proefpersonen, gerandomiseerd in de fase 2- en fase 3-onderzoeken, ondergingen minder dan een week monitoring op systemische voorvallen, na elke dosis: "Bij de eerste 360 deelnemers gerandomiseerd in fase 2/3, het percentage deelnemers dat systemische gebeurtenissen meldde [Tijdsbestek: gedurende 7 dagen na dosis 1 en dosis 2]."

Hetzelfde cohort van 360 proefpersonen werd ook gedurende maximaal 6 maanden in fase 2 en 3 gemonitord op ernstige ongewenste voorvallen (SAE's): "Bij de eerste 360 deelnemers gerandomiseerd in fase 2/3, percentage deelnemers dat ernstige ongewenste voorvallen meldde [Tijdsbestek: van dosis 1 tot 6 maanden na de laatste dosis]."

Pfizer is ook van plan het percentage van alle proefpersonen die lijden aan SAE's te rapporteren: "Percentage deelnemers aan fase 2/3 dat bijwerkingen meldt [Tijdsbestek: van dosis 1 tot 6 maanden na de laatste dosis]."

Maar er zijn geen gerapporteerde resultaten van fase 2 of 3. Niemand heeft een flauw idee wat de gezondheidsrisico's van BNT zijn, vooral niet voor degenen die het zogenaamd bedoeld is om te beschermen, en niemand met gezag geeft erom. Fase 2/3 klinische onderzoeken zijn sowieso een betwistbaar punt.
De regelgevende instanties hebben het vaccin al goedgekeurd en de gezondheidsdiensten zijn begonnen met het injecteren van mensen met BNT. Ze doen dit nadat de producenten de veiligheid ervan niet goed hebben getest op 39 mensen die in de risicogroep zaten, maar niet de comorbiditeit hadden die leidt tot geclaimde COVID-19-sterfgevallen.

De mate waarin mensen zijn misleid door hen te doen geloven dat deze vaccins bekend staan als veilig of effectief, is bijna onvoorstelbaar.

De bewijzen spreken voor zich.


N.B.
Aan het begin van dit artikel verwezen we naar het stuk "Openbaarmaking van geïnformeerde toestemming aan proefpersonen van vaccinonderzoek die het risico lopen met COVID-19-vaccins die de klinische ziekte verergeren". Van een uittreksel daarvan plaatsen we de link hier. Het gehele artikel kunt u hier lezen of downloaden (pdf).


[Links, bronnen en veel meer informatie uitsluitend voor abonnee's]
[5 januari 2021]

Afdrukken Doorsturen