Misdaad loont, vooral bij de Amerikaanse centrale bank

Na 16 maanden zijn er nog steeds geen arrestaties in het handelsschandaal van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve.
Aanstaande zaterdag is het alweer 16 maanden geleden dat voormalig Wall Street Journal-verslaggever Mike Derby een media-storm veroorzaakte met zijn bericht dat de toenmalige president van de Dallas Fed, Robert Kaplan, “meerdere miljoenen dollars aan aandelen had verhandeld in 2020”, een jaar waarin Kaplan een stemgerechtigd lid was van het Federal Open Market Committee (FOMC) van de Federal Reserve, waarbij hij toegang had tot voorwetenschap.

Terwijl het handelsschandaal zich verspreidde naar tal van andere Fed-functionarissen, waaronder Fed-voorzitter Jerome Powell, leek de zaak tegen Kaplan een uitstekende kandidaat te zijn voor een strafrechtelijk onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Kaplan had niet alleen de beschikking over inside-informatie die hij van de Federal Reserve had verzameld... hij deed zelf ook marktbewegende uitspraken op televisie.

Uit de handelsgegevens van Kaplan, verstrekt door de Dallas Fed (kort nadat het artikel van Derby verscheen), werd het duidelijk dat de aandelenhandel het minste probleem was. Kaplan was ook betrokken geweest bij een veel brutaler soort handel voor een man die beschikte over voorkennis.

Met de kennelijke goedkeuring van de toenmalige General Counsel/Ethics Officer van de Dallas Fed, Sharon Sweeney, die jarenlang haar naam aan Kaplan's handelsgegevens had verbonden, had Kaplan herhaaldelijk transacties van meer dan een miljoen dollar geplaatst in S&P 500-futures en deed hij dat dus de hele vijf jaar dat hij bij de Dallas Fed was geweest.

Met S&P 500-futures kan een individu bijna de klok rond handelen van zondagavond tot vrijdagavond, terwijl de beurzen in de VS alleen op weekdagen open zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur ET. S&P 500-futures gaven Kaplan toegang tot directionele weddenschappen over waar de markt naartoe zou gaan nadat de aandelenmarkt was gesloten, wat meestal het geval is wanneer de Federal Reserve marktbewegende aankondigingen doet. Het meest populaire en liquide S&P 500-futurescontract is de E-mini. Een handelaar kan tot 95 procent hefboomwerking op dit contract krijgen - veel meer dan de 50 procent hefboomwerking die beschikbaar is voor aandelentransacties.

Er was ook een mistgordijn opgetrokken door Kaplan met de bedoeling de openbaarmakingsvereisten van de Federal Reserve te trotseren, die hem verplichtten de specifieke data van zijn transacties bekend te maken. Kaplan typte gewoon het woord "meerdere" waar de specifieke datum van elke transactie op het openbaarmakingsformulier had moeten worden ingevoerd. (In het begin van Kaplans carrière was hij gecertificeerd accountant voor Peat Marwick Mitchell. Hij had moeten weten dat de manier waarop hij zijn handelstransacties opsomde in strijd was met de zeer duidelijke instructies die bij het rapportageformulier waren geleverd.) Een aantal mainstream media en senator Elizabeth Warren eisten dat de Federal Reserve de handelsdata van Kaplan zou overhandigen. De Federal Reserve weigerde.

Kaplan was een geraffineerde Wall Street-veteraan die 22 jaar bij de criminele organisatie Goldman Sachs werkte en opklom tot de rang van vice-voorzitter. Als zodanig zou hij zeker hebben begrepen dat het soort handel dat hij deed, hem zou kunnen onderwerpen aan een onderzoek wegens handel met voorkennis. (Goldman Sachs heeft geweigerd informatie te verstrekken of Kaplan zijn handel deed in Goldman Sachs terwijl hij president van de Dallas Fed was. Het feit dat Kaplan eigen producten van Goldman Sachs vermeldt als "GS" op zijn financiële openbaarmakingsformulieren suggereert dat hij in ieder geval een deel van zijn handel daar in deed.)

Het jaar 2020 bood een ideale gelegenheid voor een ervaren handelaar (met inside-informatie over acties die de Federal Reserve van plan was te ondernemen) om grote winsten te maken op de aandelenfuturesmarkt met kortetermijnhandel, zowel short als long. Als gevolg van de lockdowns (als gevolg van de pandemie) daalde het Amerikaanse bbp in het tweede kwartaal van 2020 met 31,4% – de grootste daling ooit gemeten. In 2020 deed de Federal Reserve op talloze momenten dramatische marktbewegende aankondigingen van renteverlagingen en de oprichting van een groot aantal noodleningen en noodmaatregelen die ervoor zorgden dat de aandelenmarkt omhoogschoot.

Aangezien het er niet op lijkt dat een beursmakelaar die transacties voor Kaplan uitvoerde, hem erbij gelapt heeft, is de voor de hand liggende vraag: waarom niet? Was er een tegenprestatie tussen Kaplan en een handelshuis op Wall Street?

Elke gelicentieerde broker die Kaplan's "meer dan $ 1 miljoen" -transacties zou hebben geplaatst, is volgens wettelijke regels verplicht om "uw klant te kennen". De regel stelt dat "elk lid redelijke ijver zal gebruiken met betrekking tot het openen en onderhouden van elke rekening, om de essentiële feiten met betrekking tot elke klant en met betrekking tot de autoriteit van elke persoon die namens een dergelijke klant handelt, te kennen (en te behouden)."

In dit geval had het "kennen van uw klant" moeten betekenen dat men verwoed de compliance-afdeling zou bellen op het moment dat een functionaris van de Amerikaanse centrale bank, die deel uitmaakt van een van de meest gevoelige, niet-openbare marktinformatie ter wereld, de instructie geeft om meerdere transacties in S&P 500-futurescontracten uit te voeren waarmee "meer dan $ 1 miljoen" verdiend zou worden. De S&P 500-futurestransacties van Kaplan hadden moeten resulteren in een onmiddellijke, alle hens aan dek-vergadering van de volledige compliance-afdeling van de broker/makelaar. In plaats daarvan ging de handel meer dan vijf jaar ongehinderd door, volgens de financiële gegevens van Kaplan.

Elke beursvennootschap moet een compliance-afdeling hebben die toezicht houdt op de transacties die door haar makelaars worden geplaatst. De afdeling compliance heeft toegang tot de persoonsgegevens van elke klant die aangeven wie hun werkgever is, samen met belangrijke andere persoonsgegevens. Van klanten van wie het werk betrekking heeft op het hebben van toegang tot vertrouwelijke marktinformatie, zoals een investeringsbankier of een centrale bankier, moeten hun transacties nauwlettend in de gaten worden gehouden door een goed functionerende compliance-afdeling.

Naast de Know Your Customer Rule heeft het FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) van het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn eigen Customer Due Diligence Rule (CDD Rule). Eén van de vereisten van deze regel is dat financiële instellingen “een specifieke methode of categorisering gebruiken om klanten een risicobeoordeling te geven; of automatisch categoriseren als 'risicovolle' producten en klanttypes die in overheidspublicaties worden geïdentificeerd als kenmerken die de instelling mogelijk aan risico's kunnen blootstellen.

Elke afzonderlijke beveiliging die in het Amerikaanse handelssysteem is ingebouwd om ongepaste handel op te sporen, lijkt te hebben gefaald als het om Kaplan ging. Dat suggereert dat er tal van helpers en medeplichtigen waren – precies het soort zaak dat thuishoort bij het ministerie van Justitie, niet bij het bureau van de inspecteur-generaal van de Federal Reserve, dat rapporteert aan de eigen raad van bestuur van de Fed. En toch, voor zover het publiek weet, blijft de Kaplan-zaak in handen van deze tegenstrijdige onderzoeker.

De Amerikaanse bulldog senator Elizabeth Warren sprak van een "corruptiecultuur" onder hoge Fed-functionarissen en riep op tot een onafhankelijk onderzoek naar handel met voorkennis. Maar de afgelopen 16 maanden heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie alleen maar gezwegen over deze kritieke kwestie van vitaal openbaar belang.

En ja, het Amerikaanse ministerie van Justitie is de afgelopen 16 maanden overspoeld met fraude- en corruptiezaken die onderzocht moeten worden. Maar dit is geen klein bier. Het gaat hier om de centrale bank van de Verenigde Staten waar een verlies van vertrouwen in haar integriteit het vertrouwen in het Amerikaanse financiële systeem zelf (verder) aantast.

Op 6 januari vorig jaar zei Dennis Kelleher, de president en CEO van de financiële waakhond Better Markets, het volgende over hoe de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell (die zelf ook geen schoon blazoen heeft), het schandaal heeft aangepakt:
“In plaats van dat beschamende gedrag te veroordelen en het Amerikaanse volk openheid van zaken te geven, heeft de Federal Reserve zich schuldig gemaakt aan een dekmantel, waarbij ze weigert de feiten bekend te maken of iemand te straffen. De Fed-voorzitter heeft zelf herhaaldelijk de handel gebagatelliseerd, zo niet tegengesproken, waarbij hij onnauwkeurig en misleidend de schuld gaf aan verouderd Fed-beleid. Nadat hij die openbare standpunten had ingenomen, riep hij vervolgens alleen op tot een zelfonderzoek van de Federal Reserve door de interne inspecteur-generaal van de Fed, die door de voorzitter werd aangesteld en die rapporteert aan de voorzitter. De inspecteur-generaal van de Fed die de handel onderzoekt, inclusief de handel van zijn baas, en bepaalt of de vele openbare verklaringen van zijn baas die iedereen bij de Fed vrijpleiten onnauwkeurig, vals of misleidend waren, zal weinig of geen geloofwaardigheid hebben."

In een poging om de publieke opschudding over het handelsschandaal van de Federal Reserve tot bedaren te brengen, heeft de Fed op 18 februari vorig jaar formeel nieuwe handelsregels aangenomen voor haar functionarissen. Maar er zijn verrassende aanwijzingen dat Fed-functionarissen weer als vanouds aan het werk zijn.

Op 20 oktober vorig jaar bracht Jeanna Smialek, die voor de New York Times over de Federal Reserve rapporteert, het nieuws dat de president van de St. Louis Fed, James Bullard, op 14 oktober een besloten briefing gaf voor klanten van Citigroup – een Wall Street-megabank die onder toezicht staat van de Fed en die van 2007 tot 2010 de grootste bailout-operatie in de wereldwijde bankgeschiedenis van de Fed ontving – een cumulatief bedrag van $ 2,5 biljoen (een biljoen is duizend miljard) aan geheime leningen, bleek uit gegevens van een Amerikaanse overheidsaudit.


Smialek merkte in haar artikel op dat "ongeveer 40 mensen het evenement bijwoonden, dat een formele agenda had en werd geadverteerd aan Citi-klanten." Bullard beantwoordde vragen van aanwezigen, volgens de rapportage van Smialek. Bullard was destijds een stemgerechtigd lid van het FOMC en had toegang tot insiderinformatie over de marktbewegende monetaire beleidsmaatregelen van de Federal Reserve.

Op de dag dat Bullard zijn privé-briefing gaf aan klanten van Citigroup, bracht de president van de Atlanta Fed, Raphael Bostic, een zeven pagina's tellende verklaring uit waarin hij toegaf dat hij een groot aantal transacties die namens hem werden uitgevoerd door handelsfirma's op Wall Street over een periode van vijf jaar, het niet correct rapporteren van inkomsten uit zijn vermogen op zijn financiële openbaarmakingsformulieren, de handel tijdens black-outperiodes waarin handel werd geblokkeerd door de Federal Reserve en het verstrekken van onnauwkeurige waarden op zijn financiële openbaarmakingsformulieren, niet juist had opgegeven.

Ondanks deze onthutsende onthullingen heeft de raad van bestuur van de Atlanta Fed Bostic niet gevraagd om af te treden. (Zie ons artikel: Opnieuw gesjoemel bij de top van de Federal Reserve) En tot nu toe lijkt Bullard ook zijn baan te behouden.

Op 11 augustus vorig jaar vertelde de procureur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Merrick Garland, tijdens een persconferentie aan het Amerikaanse volk: “Het trouwe naleven van de rechtsstaat is het basisprincipe van het ministerie van Justitie en van onze democratie. Handhaving van de rechtsstaat betekent de rechtsstaat gelijkmatig toepassen, zonder angst of gunst.”

Zoals zo vaak mooie woorden, maar de praktijk laat toch een heel andere realiteit zien.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][5 januari 2023]

 

Afdrukken Doorsturen