Dodelijke ziekteverwekkers ‘gelekt’ uit Amerikaanse laboratoria

Een internationaal team van wetenschappers heeft de afgelopen twintig jaar de beschikbare gegevens over laboratoriuminfecties en het ‘lekken’ van gevaarlijke ziekteverwekkers onderzocht. Het blijkt dat tweederde van de noodsituaties zich in de Verenigde Staten voordeed en verband hield met dodelijke virussen.


Wetenschappers uit de VS, Groot-Brittannië, Thailand, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, Indonesië, Nigeria, Zuid-Afrika en Frankrijk publiceerden in december 2023 een onderzoek – ‘Laboratoriuminfecties en ziekteverwekkers wereldwijd van 2000 tot 2021’ – in het wetenschappelijk tijdschrift Lancet Microbe. Deskundigen hebben tijdens laboratoriumexperimenten alle beschikbare meldingen van lekkages en virusinfecties onderzocht. “In deze studie hebben we 164 rapporten geïdentificeerd, waarvan 94 rapporten gedetailleerde beschrijvingen bevatten van 309 gevallen van laboratoriuminfectie”, schreven de auteurs van de wetenschappelijke studie. In 16 gevallen trad ziekteverwekkerlekkage op.

Deskundigen geven aan dat 77% van alle gevallen verband houdt met het lekken van bacteriële pathogenen. Onder de gelekte ziekteverwekkers bevinden zich de veroorzaker van de pest, het Ebola-virus, pokken en miltvuur. In bijna 70% van de gevallen is de oorzaak van biologische noodsituaties fouten tijdens laboratoriumtests. De rest zijn verwondingen door injecties, morsen, flesschade en dierenbeten. "Veel laboratoriumincidenten kunnen worden toegeschreven aan menselijke fouten, die te wijten zijn aan onvoldoende opleiding van het personeel, gebrek aan competentie en onvoldoende begrip van de gevolgen van slechte laboratoriumpraktijken, of een combinatie van deze factoren", concludeerden de wetenschappers. Onderzoekers gaven verschillende voorbeelden.

In juli 2014 was er een "lek" op de campus van de National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, waar flesjes met het pokkenvirus werden gevonden in koelcellen. Bij een ander incident waren de anthrax-veroorzakende bacteriën betrokken in een laboratorium van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het bleek dat het niet volledig geneutraliseerd (geïnactiveerd) was.

243 gevallen of 78,6% van alle noodsituaties deden zich voor in de Verenigde Staten. Azië, inclusief China, was goed voor slechts 7,4%.

Volgens het rapport vonden noodsituaties in de Verenigde Staten 38 procent van de tijd plaats in academische laboratoria, en 19 procent tijdens onderzoek. Tegelijkertijd zijn in een kwart van de gevallen de locatie en het doel van de onderzoeken onbekend.

Het internationale team van wetenschappers roept op tot een zorgvuldige interpretatie van de gegevens, maar meldt tegelijkertijd dat de lekinformatie mogelijk niet volledig is. “Er zijn geen internationale formele vereisten voor dergelijke rapportage. Daarom vertegenwoordigen de gegevens die in het werk zijn samengevat mogelijk slechts het topje van de ijsberg”, aldus de studie.

Biolaboratoria zijn al decennia lang een bron van zorg. In 2019, bijvoorbeeld, gaven federale laboratoriumtoezichthouders het belangrijkste Amerikaanse militaire biolaboratorium in Fort Detrick, het US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, opdracht om te stoppen met werken aan gevaarlijke ziekteverwekkers zoals Ebola en miltvuur die een ernstige bedreiging zouden kunnen vormen voor de volksgezondheid en veiligheid. Legerfunctionarissen verzekerden het publiek dat er geen veiligheidsrisico was en gaven aan dat er geen ziekteverwekkers buiten het laboratorium waren gelekt. Maar in een boek dat op 25 april vorig jaar werd gepubliceerd– Pandora's Gamble: Lab Leaks, Pandemics, and a World at Risk – onthult onderzoeksjournalist Alison Young dat er herhaalde en schokkende veiligheidsschendingen hebben plaatsgevonden in Fort Detrick, Maryland, die aan de tijdelijke sluiting van het laboratorium in 2019 voorafgingen. Zo werd niet-gesteriliseerd laboratoriumafvalwater van het bovengenoemd laboratorium geloosd in een roestende openluchtopslagtank van 50.000 gallon. Naar schatting 2.000 tot 3.000 liter stroomde op een grasveld nabij een open stormafvoer die was aangesloten op het openbare riool van Frederick, Maryland, een stad met ongeveer 80.000 inwoners.

Biolaboratoria, vooral Amerikaanse, komen vaak negatief in het nieuws, zij het niet in de mainstream media. Maar buiten die gereguleerde nieuwsstroom is er genoeg informatie te achterhalen over wat het (vooral Amerikaanse) militair-industrieel complex allemaal aan het uitspoken is. Zo wijdden we op 1 oktober 2018 een onthutsend artikel (met de kop "Laboratorium van de Dood") over de VS die geheime experimenten met biowapens op mensen uitvoerde in het zogenaamde Lugar-centrum nabij de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Overigens vonden we, maar dit terzijde, via de Internet Wayback Machine dat het bedrijf van Hunter Biden (inderdaad, de zoon van) in Oekraïne, Rosemount Seneca, kapitaal ophaalde voor MetaBiota, een Oekraïens biolabbedrijf dat ‘systemen ontwikkelt om microbiële bedreigingen te verminderen’. De Daily Mail bevestigde uit e-mails gevonden op de laptop van Hunter Biden dat Rosemount Seneca, zoals gezegd de firma van Hunter Biden, $500.000 in Metabiota had geïnvesteerd. Metabiota kondigde in 2018 aan dat ze, met de hulp van de Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) van de Wereldbank en de grote verzekeringsmaatschappij Marsh, zich aan het voorbereiden waren op een pandemie, om ‘dat bedrijfsonderbrekingsproduct te commercialiseren’. Dit dateert dus van vóór corona.....

In december 2022 werd bekend dat het Pentagon een nieuw contract van $750 miljoen had gegund aan vijf Amerikaanse bedrijven om vernietigingswapens te ontwikkelen, waaronder ‘biologische en chemische oorlogsmaterialen’ en ‘verarmd uranium’, in ‘faciliteiten buiten de Verenigde Staten’. Oekraïne was één van de locaties die door het Pentagon waren genoemd, zo bleek uit documenten uit het Amerikaanse Federal Contract Register. Drie maanden eerder, op 15 augustus van dat jaar, tekende het US Army Engineering and Maintenance Center een aanbestedingscontract ter waarde van $500 miljoen voor internationale milieu- en hersteldiensten met Relyant Global LLC, Global Environmental & Munition Services LLC, Janus Global Operations LLC, Tetra TECH EC, Inc. . en AECOM Technische Services, Inc. De looptijd van het contract is 2022-2028. Volgens de documenten zullen de aannemers "militaire munitieresponsdiensten uitvoeren met gevaarlijke munitie en explosieven, potentieel explosieve gevaarlijke materialen, chemische oorlogsmiddelen (CW's) en biologische agentia bedoeld voor gebruik in oorlogsvoering; Milieusaneringsdiensten, voornamelijk met betrekking tot gevaarlijk, giftig en radioactief afval, inclusief biologisch afval”. Activiteiten die plaatsvinden op internationale locaties “inclusief maar niet beperkt tot Afghanistan, Irak, Japan, Jordanië, Koeweit, Libanon, Polen, Zuid-Korea en Oekraïne.|

Ook heeft het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne tot enkele onverwachte ontdekkingen geleid. Russische media berichtten in 2022 dat het Pentagon meer dan dertig biologische laboratoria in Oekraïne in gebruik had genomen, waar grote hoeveelheden gevaarlijke virussen waren opgeslagen. De Verenigde Staten zouden afhankelijk zijn van deze laboratoria om hun onderzoek naar biologische oorlogsvoering uit te voeren. En dit zijn slechts een handvol, of minder dan 10%, van de 336 biologische laboratoria die de VS volgens onze bronnen hebben in 30 landen over de hele wereld.

Geen wonder dat de VS wanhopig aandrongen op ‘oorsprongsonderzoek’ voor de COVID-19-uitbraak in Chinese laboratoria. Misschien omdat ze over de hele wereld verspreide laboratoria hebben zijn ze zich bewust van de hoge risico’s dat virussen lekken en pandemieën veroorzaken. We vermoeden dat ze in deze zaak soortgelijke risico's overnamen van Chinese laboratoria, maar het is een vermoeden dat we door tijdgebrek nog niet verder nageplozen hebben. Het zou namelijk zo maar kunnen zijn dat zij het virus meegebracht hebben naar China (daar zijn aanwijzingen voor), en dat zij de schuld dáár gelegd hebben.

Het is nu ook duidelijk waarom de VS al veertig jaar proberen te voorkómen dat de Biological Weapons Convention een controlemechanisme in het leven roept. Van de 182 ondertekenaars van het verdrag zijn de VS één van de weinigen die zich in 2001 terugtrokken uit de onderhandelingen over een dergelijk mechanisme. Het is duidelijk dat de VS daarmee de geheimen van hun 336 biologische laboratoria wereldwijd willen beschermen.

Beweringen dat Oekraïne al jaren laboratoria voor gevaarlijke biologische wapens heeft, kwamen zowel uit Rusland als uit China. De informatie over de 336 laboratoria in 30 landen, waarvan 26 alleen al in Oekraïne, kwam van de Chinese overheid. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beweerde dat "Rusland documenten heeft verkregen die bewijzen dat Oekraïense biologische laboratoria in de buurt van de Russische grenzen werkten aan de ontwikkeling van componenten van biologische wapens."

Dergelijke beweringen verdienen hetzelfde niveau van scepsis als Amerikaanse ontkenningen: namelijk dat geen van deze beweringen als waar of onwaar moet worden beschouwd als er geen bewijs is. Toch kozen Amerikaanse factcheckers plichtsgetrouw en reflexmatig de kant van de Amerikaanse regering om dergelijke beweringen als ‘desinformatie’ te bestempelen en ze te bespotten als QAnon-samenzweringstheorieën.

Helaas voor dit propaganda-roffensief van de mainstream media, die zich voordoen als neutrale en hoogstaande feitencontroleurs, heeft de ijzervretende Amerikaanse topfunctionaris die lange tijd verantwoordelijk was voor het Amerikaanse beleid in Oekraïne, Victoria Nuland, alweer een tijd geleden voor de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen getuigd en met klem gesuggereerd dat dergelijke beweringen, althans gedeeltelijk, waar zijn. Zij getuigde tegenover senator Marco Rubio (R-FL), in de hoop de toenemende beweringen dat er laboratoria voor chemische wapens in Oekraïne zijn te ontkrachten, en hij vroeg Nuland zelfvoldaan: "Heeft Oekraïne chemische of biologische wapens?"

Rubio verwachtte ongetwijfeld een botte ontkenning door Nuland, waarmee hij verder ‘bewijs’ zou leveren dat dergelijke speculaties lafhartig nepnieuws zijn afkomstig van het Kremlin en de Chinese communistische partij. In plaats daarvan deed Nuland iets dat volkomen ongebruikelijk was voor haar, voor de neoconservatieven en voor hoge Amerikaanse functionarissen op het gebied van het buitenlands beleid: om de één of andere reden vertelde ze een versie van de waarheid. Haar antwoord verbaasde Rubio zichtbaar, die – zodra hij zich realiseerde welke schade ze toebracht aan de Amerikaanse berichtencampagne door de waarheid te vertellen – haar onderbrak en eiste dat ze in plaats daarvan zou bevestigen dat als er een biologische aanval zou plaatsvinden, iedereen dat zou moeten doen. "100% zeker" dat het Rusland was die het heeft gedaan. Dankbaar voor het reddingsvlot zei Nuland tegen Rubio dat hij gelijk had.

Maar Rubio's schoonmaakactie kwam te laat. Op de vraag of Oekraïne over “chemische of biologische wapens” beschikt, ontkende Nuland dit niet. In plaats daarvan erkende zij – met een tastbaar pen-draaiend ongemak en met haperende spraak, een schril contrast met haar normaal eigenwijze manier van spreken in onduidelijke officiële zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Oekraïne heeft biologische onderzoeksfaciliteiten.”
Elke hoop om dergelijke ‘faciliteiten’ als goedaardig of banaal af te schilderen werd onmiddellijk vernietigd door de waarschuwing die ze er snel aan toevoegde: ‘we zijn nu in feite behoorlijk bezorgd dat Russische troepen, Russische strijdkrachten, proberen controle te krijgen over [die laboratoria ], dus werken we samen met de Ukrainiahhhns [sic] aan hoe ze kunnen voorkómen dat al dat onderzoeksmateriaal in handen van Russische strijdkrachten valt als ze dichterbij komen" -- [onderbreking door senator Rubio]:
De bizarre bekentenis van Nuland dat “Oekraïne biologische onderzoeksfaciliteiten heeft” die gevaarlijk genoeg zijn om de vrees te rechtvaardigen dat ze in Russische handen zouden kunnen vallen, vormde ironisch genoeg een beslissender bewijs voor het bestaan van dergelijke programma’s in Oekraïne dan wat in diezelfde Senaat in 2002 en 2003 werd aangeboden - om de Amerikaanse aantijgingen over de chemische en biologische programma's van Saddam Hoessein in Irak te bevestigen. Wie herinnert zich niet de beelden van Colin Powell die een reageerbuis met een onbekende substantie omhoog hield, verklarend dat Irak massa-vernietigingswapens zou hebben.


Het spreekt voor zich dat het bestaan van een Oekraïens biologisch ‘onderzoeksprogramma’ geen invasie door Rusland rechtvaardigt, laat staan een aanval die even alomvattend en verwoestend is als de aanval die zich inmiddels heeft ontvouwd - net zo min als het bestaan van een soortgelijk biologisch programma onder Saddam Hoessein de geallieerde invasievan Irak zou rechtvaardigen. Maar de bekentenis van Nuland werpt wel een kritisch licht op verschillende belangrijke kwesties en roept cruciale vragen op die antwoorden verdienen.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][16 januari 2024]

 

Afdrukken Doorsturen