Duitsland lijkt er weer zin in te hebben

Sinds de eerste atoombom op Hiroshima op 6 augustus 1945 werd gegooid, is de mensheid op geen enkel moment dichter bij het ondenkbare geweest dan nu. Alle waarborgen uit de Koude Oorlog, die de atoombom categoriseerden als ‘een wapen als laatste redmiddel’, zijn geschrapt. Duitsland lijkt er in ieder geval weer zin in te hebben.


De NAVO-oorlog tegen Rusland over de rug van Oekraïne krijgt steeds meer het karakter van een massale en gecoördineerde militaire mobilisatie door de imperialistische machten. In verschillende interviews na de aankondiging van operatie Steadfast Defender – de grootste NAVO-manoeuvres sinds het einde van de Koude Oorlog – verklaarde de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius dat Duitsland zich moest voorbereiden op een directe oorlog met Rusland, een kernmacht.

Afgelopen maandag zei hij tegen het tv-nieuwsprogramma Heute-journal dat “we onszelf in een positie moeten brengen om een oorlog te voeren die ons wordt opgedrongen, en niet een oorlog die we beginnen, dat spreekt voor zich.” Vervolgens zei hij: “Maar als we worden aangevallen, moeten we oorlog kunnen voeren en dat is cruciaal, en daar moeten we ons op voorbereiden.”

Het hele interview maakte duidelijk hoe concreet de heersende klasse oorlogsscenario’s bespreekt die zouden resulteren in de dood van miljoenen mensen en de vernietiging van het hele continent. Als Moskou een opstand van de Russische minderheid in de Baltische staten zou organiseren of één van die staten zou aanvallen, zou Duitsland volgens een dergelijk scenario militair moeten reageren en in staat zijn een totale oorlog te voeren.

“Dat is precies het punt”, zei Pistorius, en daarom wordt er momenteel in Litouwen een Duitse gevechtsbrigade met 5.000 soldaten opgericht, “die meteen ter plaatse aanwezig zou zijn.” De brigade, zo legde hij uit, zou “klaar zijn voor inzet in 2027.”

Pistorius voegde eraan toe dat volgens militaire experts Russische agressie binnen vijf jaar zou kunnen plaatsvinden. Maar, waarschuwde hij, dit was ‘een schatting’ en ‘niemand weet het zeker’. Hoe dan ook, zo benadrukte hij, moesten de komende drie tot vijf jaar worden gebruikt om "ons intensief te bewapenen". Daar zal hij nog een hele kluif aan hebben. De Bundeswehr - door Ursula von der Leyen onder haar bewind grondig geruïneerd - heeft een personeelstekort; maar Pistorius denkt dat soldaten zonder Duits staatsburgerschap hiaten kunnen opvullen. Hij bracht deze suggestie in praktijk. Steun hiervoor komt nu van verkeerslichtpartner FDP en ook van de Unie. Om het tekort aan personeel in de Bundeswehr aan te pakken, kan minister van Defensie Boris Pistorius zich voorstellen soldaten zonder Duits paspoort op te nemen. Hij krijgt nu steun voor dit voorstel van defensiepolitici in de stoplichtcoalitie en van de oppositie. Zijn bij onze oosterburen vluchtelingen toch nog ergens goed voor.

In een interview met de Tagesspiegel verklaarde Pistorius dat een ‘aanval door Rusland’ mogelijk was in ‘een periode van vijf tot acht jaar’. Hij achtte daarom de oproep van de Zweedse minister van Binnenlandse Veiligheid om "ons nu te bewapenen voor oorlog" ‘'begrijpelijk’. Maar de Duitsers moesten ook ‘weer leren leven met het gevaar en ons voorbereiden – militair, sociaal en op het gebied van de civiele bescherming’.

Dit komt neer op een oorlogsverklaring aan Rusland. Een minister van Defensie, die heeft verklaard dat het zijn doel is om zijn land weer ‘oorlogsklaar’ te maken, spreekt publiekelijk over een mogelijke directe oorlog met Rusland. De propagandalijn over een ‘verdedigingsoorlog’ zet de werkelijkheid op zijn kop en weerspiegelt de oude leugens van het Duitse imperialisme. De Duitse agressie in de Eerste en Tweede Wereldoorlog – inclusief de vernietigingsoorlog tegen de Sovjet-Unie, die het leven kostte aan 30 miljoen Sovjetburgers – werd door de Duitse elites in het keizerrijk en onder de nazi’s ook omschreven als ‘zelfverdediging’, of ook wel ‘opgelegde zelfverdediging’.

Tegenwoordig is het Duitse imperialisme, in alliantie met de andere leidende NAVO-machten, opnieuw de agressor. Met de systematische militaire omsingeling van Rusland en de anti-Russische staatsgreep in Kiev in 2014 lokte de NAVO de reactionaire interventie van het Poetin-regime uit. Nu escaleert het voortdurend het conflict om het grondstoffenrijke Rusland tot een nog grotere oorlog te dwingen en het land militair te onderwerpen.

Ongeacht het exacte tijdschema dat Pistorius en de andere NAVO-oorlogshitsers in gedachten hebben, zal alleen al de aankondiging dat Duitsland en de NAVO zich voorbereiden op een oorlog de escalatie aanwakkeren. Gezien de dreigingen zullen de Russische regering en de militaire leiding zich gedwongen voelen zich voor te bereiden op een mogelijke NAVO-aanval en een totale oorlog.

De grootschalige oefening Steadfast Defender, die momenteel aan de gang is, omvat de grootste NAVO-manoeuvres sinds het einde van de Koude Oorlog. Volgens de NAVO zullen eind mei 90.000 soldaten gemobiliseerd zijn, waaronder ongeveer 40.000 uit de VS, 20.000 uit Groot-Brittannië en 12.500 uit de Bundeswehr (Duitse strijdkrachten). Meer dan 50 oorlogsschepen, 80 gevechtsvliegtuigen, helikopters en drones en meer dan 1.000 pantservoertuigen, waaronder 133 gevechtstanks en 533 infanteriegevechtsvoertuigen, zullen deelnemen aan de oorlogsoefening.

Dit is niet zomaar een oefening, maar een voorbereiding om de oorlog van de NAVO met Rusland in Oekraïne te laten escaleren tot een wereldoorlog die door heel Europa wordt gevoerd. Top NAVO-officieren nemen geen blad voor de mond. In Brussel eiste de Nederlandse admiraal Rob Bauer, de voorzitter van het militaire comité van de NAVO, ‘een oorlogsbestrijdingstransformatie van de NAVO’. “Het is geen vanzelfsprekendheid dat we vrede hebben”, zei Bauer. In geval van oorlog, zo voegde hij eraan toe, “is het de hele samenleving die erbij betrokken zal raken, of we dat nu leuk vinden of niet.”

Bauer prees de recente uitspraken van de Zweedse minister van Burgerbescherming Carl-Oskar Bohlin, die het Zweedse volk opriep zich voor te bereiden op oorlog. “Er kan oorlog uitbreken in Zweden”, zei Bohlin. “Bent u een individu? Heeft u erover nagedacht of u tijd heeft om u aan te sluiten bij een vrijwillige verdedigingsorganisatie? Zo niet: kom in actie!” Bauer merkte op: “Het feit dat mensen [de mogelijkheid van oorlog] een verrassing vinden en als gevolg daarvan radio’s en batterijen kopen, dat is geweldig… Het begint met het besef dat niet alles planbaar is, niet alles zal geweldig zijn in de komende twintig jaar.”

Deze moderne Dr. Strangeloves plannen een totale oorlog, waarbij ze megalomaan het suïcidale doel nastreven om Rusland, een nucleair bewapende macht, militair te verslaan als onmiddellijk doelstelling. In een “Memo aan de president”, getiteld “A Bold Agenda for the Washington Summit” en gepubliceerd door de invloedrijke denktank van de Atlantic Council, roept een verzameling gepensioneerde Amerikaanse ambassadeurs en militaire commandanten op tot een kolossale NAVO-escalatie tegen Rusland. “Het doel moet ondubbelzinnig zijn: de overwinning van Oekraïne”, schrijven ze. Zij pleiten voor de verovering van de door Rusland bezette Krim en het geven van NAVO-lidmaatschap aan Oekraïne – precies wat het Kremlin wilde voorkómen en waarvoor het 'ten strijde trok' tegen Oekraïne.

Na de mislukking van het “tegenoffensief” van Oekraïne vorig jaar zou een dergelijk veroveringsbeleid een massale, openlijke inzet van NAVO-troepen tegen Rusland vereisen. Het is veelbetekenend dat in de memo wordt benadrukt dat een dergelijke escalatie moet dóórgaan, zelfs als dit een nucleaire oorlog uitlokt:
"Rusland zou kunnen dreigen de oorlog te escaleren als reactie op een NAVO-uitnodiging om toetredingsonderhandelingen te beginnen, inclusief het mogelijke gebruik van kernwapens. … De NAVO mag zich niet laten afschrikken door Russische nucleaire retoriek. De nucleaire afschrikking van de NAVO blijft sterk, en Oekraïne heeft zich bereid verklaard elke Russische escalatie te doorstaan."

De NAVO versnelt ook de trainingsoefeningen om een nucleaire oorlog te voeren. Afgelopen oktober namen 60 NAVO-vliegtuigen in Italië, Kroatië en de Middellandse Zee deel aan een oefening met de titel ‘Steadfast Noon’, waarbij ze bombardementen oefenden die ze zouden uitvoeren om kernwapens op hun doelen te laten vallen.

Geografisch gezien strekken de huidige manoeuvres zich uit over Scandinavië en de Baltische staten tot Polen, Roemenië en Duitsland. De Bundeswehr gaat er prat op dat Duitsland de ‘leiderschapsverantwoordelijkheid’ voor de oefening op zich neemt en ‘als een enorm knooppunt fungeert voor de noodzakelijke troepeninzet van nationale en internationale strijdkrachten’.

Berlijn maakt ook vorderingen met verdere wapenleveranties aan Oekraïne. Dit jaar zal Duitsland zijn steun aan Kiev massaal uitbreiden, zei Pistorius dinsdag tijdens een bijeenkomst van de Oekraïense Defensie Contactgroep, het zogenaamde Ramstein Format. Het is onder meer van plan zes Sea King Mk41 multifunctionele helikopters uit de voorraad van de Bundeswehr te leveren. De levering omvat een volledig pakket accessoires en reserveonderdelen, evenals vlucht- en technische trainingsondersteuning. Volgens Pistorius zullen de Sea King-helikopters “de Oekraïners op veel gebieden helpen: van verkenningen over de Zwarte Zee tot het transport van soldaten.” In de oorlog tegen Rusland, zo voegde hij eraan toe, “blijft luchtverdediging de eerste prioriteit.” Hij was daarom blij dat Duitsland, samen met Frankrijk, “de verantwoordelijkheid zou nemen in de luchtverdedigingscoalitie en gezamenlijk zou coördineren met meer dan twintig partners.” Ook het doel om in 2024 10.000 Oekraïense soldaten in Duitsland op te leiden werd nagestreefd.

De officiële lijst van militaire ondersteunende diensten van de Duitse regering voor Oekraïne wordt steeds langer en laat zien in welke mate Berlijn al oorlog voert tegen het Russische leger in Oekraïne. Onder het kopje “in voorbereiding/implementatie” staan de volgende zaken vermeld:
105 Leopard 1 A5 gevechtstanks
30 Marder-infanteriegevechtsvoertuigen
42 gepantserde personeelsdragers (APC)
15 Gepard luchtafweertanks
9 Iris-T SLM-luchtverdedigingssystemen.
Daarnaast zijn er gepantserde bergingsvoertuigen, gepantserde bruggenlegvoertuigen en gepantserde mijnopruimingsvoertuigen, evenals verschillende soorten munitie, waaronder 250.000 patronen van 155 mm artilleriemunitie en 259.680 patronen van Gepard-munitie.

In een interview met de Tagesspiegel pochte Pistorius dat Duitsland “de tweede grootste voorstander” van Kiev was in termen van militaire hulp, na de VS, “en dus de grootste van Europa.” Volgens officiële cijfers van de Duitse regering bedroegen de middelen voor de “defensiebegroting” in 2023 ongeveer 5,4 miljard euro (na 2 miljard euro in 2022). En de vastleggingsvergunningen voor 2024 en de jaren daarna bedroegen al zo’n 10,5 miljard euro. Deze gigantische bedragen vormen slechts een fractie van de totale hoeveelheid geld die in de wapenwedloop wordt gesluisd.

Wat zijn de factoren die de heersende klasse richting totale oorlog drijven? Ten aanzien van de escalatie van de NAVO-oorlog hebben de imperialistische heersende elites, net als in de twee wereldoorlogen van de twintigste eeuw, het gevoel dat ze weinig tijd hebben en dat alleen een snelle escalatie de sterke politieke krachten kan tegenwerken – in de militaire situatie en de internationale klassenstrijd – die tegen hun zijn.

Dit geldt in het bijzonder voor het Duitse imperialisme. De heersende klasse reageert op het debacle van het Oekraïense offensief, dat ondanks tienduizenden dode soldaten geen noemenswaardige successen heeft opgeleverd. Het reageert ook op de mogelijkheid van een terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis door steeds agressiever op de trommel te slaan ten gunste van oorlog en een onafhankelijker Duits-Europese grootmachtenpolitiek. Pistorius eiste in de Tagesspiegel: “We hebben meer Europese capaciteit nodig om te handelen – ongeacht de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen. We moeten vooral de defensie-industrie efficiënter maken.”

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van november, waarbij uit peilingen blijkt dat Trump met de Democratische zittende Sleepy Joe Biden de strijd aangaat, maken de situatie nog explosiever. Sommige delen van de Republikeinse partij hebben zich verzet tegen de financiering van Oekraïne als afleiding van de militaire opbouw van Washington tegen China. Facties van de heersende klasse die oproepen om de oorlog te laten escaleren, proberen feiten ter plaatse te creëren, zodat een potentiële nieuwe regering-Trump zich niet uit de oorlog tussen de NAVO en Rusland kan terugtrekken. De angst is dat Amerikaanse verkiezingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van de NAVO en de Europese veiligheid, dus de noodzaak van actie is bij de heersende klasse nu aanwezig.

Net als in de twee wereldoorlogen van de twintigste eeuw hebben de imperialistische heersende elites het gevoel dat ze weinig tijd hebben en dat alleen een snelle escalatie de krachtige politieke krachten kan tegenwerken – in de militaire situatie en de internationale klassenstrijd – die hen tegenwerken. De Europese mainstream media die nagenoeg collectief de oorlog tegen Rusland steunen, geven nu toe dat de NAVO in Oekraïne met een ramp te maken krijgt. Zelfs met NAVO-wapens kan Oekraïne realistisch gezien niet hopen de numeriek superieure Russische strijdkrachten te verslaan, maar ze alleen tegen te houden in een hopeloze uitputtingsoorlog die Oekraïne, met zijn veel kleinere bevolking, uiteindelijk gaat verliezen. Honderdduizenden Oekraïners zijn dood, en terwijl president/oligarch Zelensky de NAVO vertelt dat zijn regering bereid is een nucleaire oorlog te voeren, vreest hij voor interne opstand. De Financial Times uit Londen gaf het toe:
"Oekraïense legerleiders hebben Volodymyr Zelensky gevraagd om tot 500.000 mensen te mobiliseren terwijl het land zich voorbereidt op een langdurige uitputtingsoorlog tegen Rusland volgend jaar. … Maar tot nu toe aarzelde Zelensky om zijn toevlucht te nemen tot een uitgebreidere dienstplicht, uit angst dat dit de sociale spanningen zou kunnen aanwakkeren."

Waar de elites het meest bang voor zijn, is dat de 'gewone burgers' hun oorlogsplannen zullen dwarsbomen. Maandenlang protesteren miljoenen mensen wereldwijd tegen de genocide van Israël in de Gazastrook, die - o wat cynisch - wordt gesteund door de heersende klasse in Duitsland onder de vlag van ‘Nie wieder’ (nooit weer). In Duitsland gingen, na massale boerenprotesten, de machinisten in staking en hebben miljoenen mensen gedemonstreerd tegen het extreemrechtse Alternatief voor Duitsland (AfD) en de scherpe verschuiving naar rechts door de heersende klasse als geheel.

De NAVO-planners zijn doodsbang voor de opkomst van een klassenstrijd. De stopzetting van de Russische energie-export naar Europa (door sancties en het opblazen - met medeweten van de Duitse bondskanselier Scholz- van de Nord Stream pijpleidingen) leidde tot een enorme stijging van de energieprijzen, waarbij de prijzen alleen al in de eurozone sinds het begin van de oorlog met 18 procent stegen. Samen met de bezuinigingen op de sociale uitgaven, omdat de NAVO-regeringen honderden miljarden dollars of euro's naar militaire uitgaven overmaakten, leidde dit tot een internationale uitbarsting van stakingen en protesten.

In 2023 waren er historische stakingen en strijd – door Amerikaanse autoarbeiders, filmschrijvers en spoorwegarbeiders; door miljoenen werknemers in Duitsland, Groot-Brittannië en in heel Europa, inclusief door Franse werknemers tegen pensioenverlagingen; en mondiale protesten tegen de Israëlische genocide op Gaza. In de eerste weken van 2024 zijn er niet alleen escalerende protesten over Gaza geweest, maar ook stakingen van machinisten, boerenprotesten (ook in 2023) en recentelijk dus ook massademonstraties tegen extreemrechts in Duitsland.

Niettemin bestaat er nog steeds een substantiële kloof tussen het massabewustzijn en de dreigende gevaren die de opkomende Derde Wereldoorlog met zich meebrengt. Werknemers kunnen de mondiale crisis niet oplossen binnen het kapitalistische natiestatensysteem, onder de controle van nationale arbeidsbureaucratieën en pseudo-linkse politieke partijen die onderhandelen met kapitalistische regeringen en de oorlogsinspanningen steunen - terwijl de massa zich afvraagt of politici het woord 'de-escalatie' niet meer kennen.


[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][28 januari 2024]

 

Afdrukken Doorsturen