Recente artikelen (klik op headline/foto)Blog vrijdag weer actief

Vanwege automatiseringswerkzaamheden zijn we er een paar dagen niet.

[18 februari 2019]  

Het brein achter de CO2-tax

De wereld gaat naar de knoppen als we niet snel de opwarming van de aarde tegengaan. Dat verkondigen onze politici in (christelijk?) koor. Kritische geluiden worden met minachtende hoon beantwoord. De CO2-uitstoot in de atmosfeer moet hoe dan ook worden gereduceerd. Maar heeft u zich nooit afgevraagd wie nu met dat plan voor het invoeren van een CO2-tax gekomen is? Wij wel, en het antwoord zal ù misschien verbazen, maar òns niet.

[18 februari 2019]  

Eurogroep wil faillissementsstelsel voor lidstaten

De ministers van Financiën van de eurozone bereiden zich momenteel voor op de invoering van insolventieprocedures voor lidstaten. Dat klinkt misschien goed, maar het is brandgevaarlijk: voor zo'n regime zou de eurozone nòg meer afhankelijk zijn van de grillen van de financiële markten en loopt de eurozone het risico uiteen te vallen.

[17 februari 2019]  

Burger straks de dupe van schuldenpolitiek ECB

De signalen op de financiële markten wijzen op een naderende storm. Een teken aan de wand is de situatie in Duitsland, het ziet er economisch somber uit. Inkomende orders in de verwerkende industrie zijn er sinds juni 2018 bijna exponentieel gedaald. Het lijdt geen twijfel dat het de voorbode is van een flinke recessie. De enige vraag is hoe hard de klap voor de burger zal zijn, na een jarenlange hausse die kunstmatig is gecreëerd door centrale banken.

[16 februari 2019]  

De terugkeer van Bolkestein: EU-commissie wil democratie verder uithollen

Nieuwe informatie toont de huiveringwekkende reikwijdte van de voorgestelde EU-regels voor diensten (de "Bolkestein-richtlijn") die de Europese Commissie een vetorecht moet geven over beslissingen van nationale parlementen en gemeenteraden over een breed scala aan diensten, van kinderopvang tot energie, waterbeheer, en zelfs prostitutie.
Fuck de burgers, de kleine bedrijven en hun belangenorganisaties. Op naar de vervolmaking van het Vierde Rijk!

[15 februari 2019]  

Brusselse censuurnazi's willen af van vrijheid van meningsuiting

Na maanden van touwtrekken is het duidelijk dat de "democratische" Europese Unie niet welgevallige websites en apps het zwijgen op wil leggen door het verplichtstellen van het filteren van inhoud. Het nieuwe internet, waar dictators van dromen. Weg met de vrijheid van meningsuiting. De voornaamste reden: de linkse censuurnazi's van het nepparlement van het Vierde Rijk zijn bang voor het verlies van hun zetels bij de komende verkiezingen.

[14 februari 2019]  

RTL Nieuws: serieus nieuws of ordinaire propaganda?

Nadat de Amerikaanse speciale onderzoeker Mueller miljoenen dollars aan Trump heeft uitgegeven voor zijn "heksenjacht", worden hij en de mainstream media geconfronteerd met het feit dat er geen enkel bewijs is tegen Trump of Rusland. De voorzitter van een Amerikaanse senaatscommissie heeft, na een onderzoek van twee jaar, gezegd dat er geen duidelijk bewijs is voor een samenzwering tussen Donald Trump en de Russen, voor de verkiezingen van 2016.
Hoe de mainstream media proberen Trump en zijn medewerkers tòch schuldig te laten lijken, ondanks de eerste klas vrijspraak, laten we zien aan de hand van een artikel van RTL Nieuws van vandaag.

[13 februari 2019]  

Franco's geest waart rond in Madrid

Zelfs als Spaanse politici en bijna alle mainstream media het de burgers wil doen geloven: de rechtszaak in Madrid is geen normale procedure zoals zovele voor het Hooggerechtshof. Er zijn twaalf aanhangers van de Catalaanse onafhankelijkheid van Spanje in de rechtszaal aanwezig - waaronder veel van de voormalige Catalaanse regering en de Voorzitter van het Parlement. Het is de aftrap voor een maandenlang durend politiek (show)proces.

[12 februari 2019]  

Het is oorlog tussen het VK en de EU

Er is een propaganda-oorlog gaande tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, een oorlog waarbij op allerlei manieren de toevlucht wordt genomen tot "dirty tricks", van leugens tot onbeduidende grappen, waarbij de ongekozen elite in Brussel hoe dan ook wil voorkómen dat de Britten het europese sterfhuis gaan verlaten.

[11 februari 2019]  

EU wil meer censuur om ons te "beschermen"

De Europese Commissie heeft een "actieplan tegen desinformatie" gepresenteerd. De nieuwe richtlijnen stellen ondermeer dat journalisten moeten oppassen om termen als "moslim" of "islam" niet in verband te brengen met negatieve dingen. Bovendien moeten alle EU-burgers "beschermd worden" tegen haatcommentaren jegens moslims. Het hele Actieplan is in feite een herschreven uitgave van George Orwell's "1984" - alleen is het geen fictie meer. U bent gewaarschuwd (en wordt geacht uw mond te houden).

[10 februari 2019]  

Corrupt EU wordt geregeerd door multinationals

Lidstaten spelen een enorm belangrijke rol in de besluitvorming van de EU, maar veel te vaak fungeren ze als tussenpersonen voor bedrijven en hun belangen. Er is nieuwe rapport verschenen en daarin combineren onderzoekers case studies, origineel onderzoek en analyse om de diepte van het probleem te illustreren - en wat eraan gedaan kan worden.

[9 februari 2019]  

Energietransitie: politiek goochelen met getallen

Hoewel de Zwitsers op 21 mei 2017 de nieuwe Energiewet hebben aangenomen, is de uitvoering ervan technisch, economisch en politiek, onzeker. Er zijn tegenstrijdigheden tussen het constitutionele mandaat dat de kiezers de regering hadden gegeven en de Energiewet.
Een strategie vereist echter niet alleen doelen, maar ook instrumenten. Op dit moment zijn deze ofwel contraproductief (subsidies en feed-in-prioriteit) ofwel volledig afwezig (marktregulering, internationale overeenkomsten). Een op behoeften gebaseerde vernieuwing van de elektrische infrastructuur vereist lange doorlooptijden en duidelijke randvoorwaarden voor investeerders.
Nieuwe berekeningen tonen aan dat de Zwitserse burgers door hun politici is misleid: de kosten voor de Zwitserse energietransitie vallen maar liefst vijfig keer hoger uit dan hen werd voorgespiegeld.

[8 februari 2019]  

Aasgieren cirkelen rond boven Caracas

De situatie in en rond in Venezuela is nog steeds gespannen en het lijkt erop dat het Westen haar greep op dit land en vooral haar olie aan het verliezen is. Welke rol spelen de westerse landen hier en heeft de nieuwe "interim-president" nog wel een kans om Maduro's plaats in te nemen?

[6 februari 2019]  

Huichelachtige "democraten"

Een aantal EU-lidstaten, waaronder ons land, hebben zich schaamteloos aangesloten bij het door Brussel gestelde ultimatum tegen Venezuela. Zials zo vaak is er in het Brusselse kippenhok weer eens geen gemeenschappelijke lijn te ontdekken. Een meerderheid van de EU-lidstaten erkent de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó niet, wat natuurlijk de "machtige" minderheid (Duitsland, Frankrijk) erg irriteert. Een stel democraat-hypocrieten blijft daarom geloven dat zij kunnen bepalen wie recht heeft op de macht in Venezuela.

[5 februari 2019]  

De tijd moet Deutsche Bank redden

Duitsland mag graag andere lidstaten van de EU de maat nemen, maar in het bijzonder geeft de Merkel regering voortdurend kritiek op Italië - ondermeer vanwege de bankroete banken en staatssteun die die instellingen gegeven wordt (en natuurlijk omdat Merkel een gloeiende hekel heeft aan het beleid van Salvini). De Duitsers vinden zelfs dat de slechte leningen als voorwendsel moeten worden gebruikt om een eind te maken aan de europese depositoverzekering.
Maar tegelijkertijd is Deutsche Bank bijna nog gevaarlijker...... dan heel Italië!

[5 februari 2019]  

Hoe snel krijgt de CIA zeggenschap over Venezuela?

Al zeker twintig jaar lang proberen de Amerikanen de machthebbers van Venezuela ten val te brengen. Regime change is een beproefd middel van de CIA om hun onwelgevallige regeringen uit de weg te ruimen en "eigen" marionetten te installeren. De vraag is hoe lang Maduro het nog kan uithouden

[4 februari 2019]  

Nieuws in beeld

Behalve de artikelen die we schrijven brengen we onze abonnee's ook nieuws in de vorm van foto's en video's. Vandaag op ons blog een kleine selectie van wat we de afgelopen week meldden.

[3 februari 2019]  

Eén van de gevaarlijkste vrouwen van de EU

Er is een elitair masterplan om de Europese grenzen en oude cultuur etnisch, religieus en economisch te vernietigen ten behoeve van een wereldregering (Agenda 21) - en de plannen van de nazi's liggen aan dat draaiboek ten grondslag. Eén van de hogere EU-functionarissen levert daarvoor hand- en spandiensten. Maak kennis met één van de machtigste vrouwen in de Brusselse fascistoïde dictatuur: Federica Mogherini.

[2 februari 2019]  

Het INF-verdrag als opmars naar W.O. III

De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat hij wil ophouden met het INF-akkoord, waarin Moskou en Washington overeenkwamen dat ze alle nucleaire raketten en kernkoppen die een reikwijdte van 500 tot 5500 kilometer hebben, zouden ontmantelen en vernietigen, omdat Rusland het zou schenden. Krijgen we weer een nieuwe wapenwedloop?

[1 februari 2019]  

Wie schuilt er achter de "Rode Sjaaltjes"?

Ze noemen zich Foulards Rouges en stellen zich op tegen de Franse Gele Hesjes-beweging. Wie of wat zit er achter deze tegenbeweging?

[31 januari 2019]  

Van "genetisch gemanipuleerd" naar "bio"

Biologische producten van Bayer-Monsanto - hoe klinkt dat? Precies, als een complete tegenstrijdigheid, want men bij dit grote gifconcern eerder aan glyfosaat en andere levensvernietigende chemicaliën dan aan bio. Maar dat gaat veranderen... alleen heeft u er geen erg in hóe dat verandert.

[29 januari 2019]  

Hoe herken je een neo-nazi?

Vergeet het door de filmindustrie neergezette beeld dat rechtse neo-azi's xenofobe kale mensen zijn in uniformen met zwarte hoge laarzen - dat zijn gewoon domkoppen die geen enkele relatie hebben met de politiek. Vandaag de dag zien we steeds meer perfide ideeën van de neonazi's bij veel europese regeringen die een actief beleid met nationaal-socialistische elementen vóórstaan, en net als de dictator Adolf Hitler de islam graag willen omarmen en ons moeten leiden naar één Rijk, één Volk, één Leider.

[29 januari 2019]  

Venezuela: westerse propagandamachine draait op volle kracht

Het lijkt erop dat de halve wereld zich tegen Nicolás Maduro gekeerd heeft, maar feit is nog steeds dat niet de rechts-extremistische oppositieleider Juan Guaidó, maar hijzelf de democratisch gekozen, wettige president van Venezuela is. Wat de VS en Europa ook zeggen.....

[28 januari 2019]  

Brussel wil schurkencontract sluiten met Zwitserland

De Europese Unie wil een raamovereenkomst sluiten met Zwitserland. De zinsnede "Zwitserland mag..." maakt al duidelijk wie er de bevelen uitdeelt en wie gehoorzamen moet. Komt bij dat Zwitserland het land is van de directe democratie en daar hebben ze in Brussel de schurft aan. De inhoud van de raamovereenkomst geeft een mooie indruk van de wijze waarop de EU probeert een oor aan te naaien. Burgers twijfelen, maar ook in Zwitserland krijgen de politiek-correcten steeds meer in de alpenmelk te brokkelen.

[27 januari 2019]  

YouTube denkt dat "1984" een instructieboek is

YouTube gaat "voor haar bezoekers" de zoekalgorithmen aanpassen waardoor zij voortaan verschoond blijven van voor hen niet-welgevallige informatie. Het niet-doorverwijzen naar video's of accounts moet haar platform "toegangsvriendelijker" maken. In werkelijkheid gaat dit videokanaal dezelfde praktijken uitvoeren als moeder Google ook doet: censureren!

[27 januari 2019]  

Is D'66 nog te redden?

Ondernemingen maken vaak gebruik van zogenaamde stockfoto's, foto's die door fotografen verkocht worden via sites als Shutterstock. Op de site Geen Stijl lazen we een artikel over D'66, dat voor haar publiciteit gebruik maakt van dit soort foto's. Klopt het verhaal van Geen Stijl? En is dit de enige keer dat - als het waar is - D'66 hiervan gebruik maakt?
We gaan eens fact-checken.

[26 januari 2019]  

Machtsstrijd om Venezuela

In Venezuela heeft een couppoging nog niet echt het beoogde resultaat gehad. De voornamelijk regionale crisis heeft echter een explosieve, geopolitieke achtergrond. Dàt is de reden waarom de VS nu haar stempel wil drukken op de gebeurtenissen in Venezuela.

[26 januari 2019]  

Corruptie, ongelijkheid, belastingfraude: welkom in Davos

Als we de politiek, de milieugroepen en belanghebbenden moeten geloven dan dreigen het milieu en het klimaat in te storten, en groeit de inkomensverdeling tussen arm en rijk. De grootste veroorzakers van deze catastrofale omstandigheden debatteren hierover in het nobele Davos. Ze hebben geen concreet plan en hun weinige suggesties zijn irrationeel.

[25 januari 2019]  

De opmars naar het Vierde Rijk

EU-leider Donald Tusk lanceerde een licht versluierde aanval op Duitsland en Frankrijk nadat de zwaargewichten hun geloften van naoorlogse vriendschap hernieuwden in een wanhopige poging nog wat te maken van de Europese Unie. Een poppenkast, want achter de schermen spelen er veel meer zaken. Het Verdrag van Aken is het voorspel van het voltooien van de Verenigde Staten van Europa, het uitvoeren van de wensdroom van de nazi's: Het Vierde Rijk

[24 januari 2019]  

Nieuwe technologie zet CO2 om in elektriciteit en waterstof

We kunnen de klimaattafels opdoeken. Temidden van de steeds dringender oproepen tot meer radicale maatregelen voor klimaatverandering, heeft een team van Zuid-Koreaanse wetenschappers een manier gevonden om twee vliegen in één klap te slaan, door koolstofdioxide om te zetten in elektriciteit en waterstof.

[23 januari 2019]